Άρθρο 1 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως:

α) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη, η διενέργειά τους γίνεται αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «τεχνικά παίγνια» σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (Α’ 21), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα κάθε είδους τερματικά με οθόνη, στα οποία εγκαθίστανται ή λειτουργούν τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη.

Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους διακρίνονται σε :

αα) «Μηχανικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο μηχανικά μέσα καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.

ββ) «Ηλεκτρομηχανικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί

γγ) «Ηλεκτρονικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και η εκτέλεση λογισμικού – προγράμματος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου.

β) «Τυχερά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη. Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια που παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα.

γ) «Στοίχημα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη επί γεγονότων πάσης φύσεως, από αριθμό φυσικών προσώπων, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε παίκτη καθορίζονται από το διοργανωτή του στοιχήματος, πριν ή κατά το χρόνο διενέργειάς του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που κάθε παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του στοιχήματος.

δ) «Μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιγνίου ή παιγνιομηχάνημα»: οποιοδήποτε μηχάνημα, υλικό ή μέσο ηλεκτρονικό, μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή παιχνιδιού και επηρεάζει ή καθορίζει την έκβασή του.

ε) «Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου» (Π.Σ.Ε.Ε.): το σύνολο του υλικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου των τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου.

στ) «Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα» (Κ.Π.Σ.): το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου από τους κατόχους των αντίστοιχων αδειών.

ζ)«Δίκτυο Επικοινωνιών»: το σύνολο του αναγκαίου υλικού, του λογισμικού και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (on line) των παιγνιομηχανημάτων με το Κ.Π.Σ.

η) «Μονάδα Πίστωσης» είναι η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής του παίκτη σε κάθε παίγνιο.

θ) «Συνολικές μονάδες πίστωσης» (credits played): το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο παίγνιο [ή παιγνιομηχάνημα].

ι) «Αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους» (payout): ο λόγος των συνολικών μονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα ή ομάδα αυτών, προς τις συνολικές μονάδες πίστωσης που έχουν παιχθεί στο ίδιο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα ή ομάδα αυτών, εκφραζόμενος ως ποσοστό επί τοις εκατό (%).

ια) «Μικτό Κέρδος ανά παιγνιομηχάνημα» (net drop): το χρηματικό ποσό που απομένει σε κάθε παιγνιομηχάνημα εάν από τις συνολικές μονάδες πίστωσης αφαιρεθούν οι συνολικές μονάδες που έχουν αποδοθεί στους παίκτες.

 • 1 Φεβρουαρίου 2011, 00:42 | ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Ειλικρινά λυπούμαι που ενώ το εν λόγω σχέδιο νόμου φαινομενικά συγκαταλέγεται στο πλαίσιο απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων, κάθε άλλο παρά τούτο συμβαίνει. Είναι αυτονόητο οτι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί το σχέδιο νόμου, ικανοποιεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα των «αρεστών». Παράλληλα αδρανοποιεί και παραγκωνίζει τους πραγματικούς επαγγελματίες του κλάδου, υπονομεύοντας ουσιαστικά τα συμφεροντά τους. Κύριοι της κυβέρνησης, θα είναι μέγιστο ατόπιμα η εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, τα προβλήματα θα είναι ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:14 | Στελιος

  Πως θα γινουμε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ? Με περιορισμους ? Με τα ψυχαγωγικα που θελετε να ρημαξετε ? ΚΟΙΤΑΞΤΕ στις υπολοιπες χωρες ,μας φαγαν ολοι.Ειμαστε τελευταιοι.ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ολα τα ΚΛΕΙΣΤΑ επαγγελματα ΕΚΤΟΣ απο τα δικα μας.ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ,ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΑ ΚΤΛ .
  Ολο προτεινετε ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑΤΑ ,που ειναι η αναπτυξη και τα κινητρα. ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ !!!
  ΞΥΠΝΗΣΤΕ !!!

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr

  Η Ομοσπονδία Επιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο (Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων), εκπροσωπώντας δια της παρούσης αφενός μεν τα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη με τις επωνυμίες, Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Ρίο, Σύλλογος Εργαζομένων Καζίνο Ρόδου, Σωματείο Εργαζομένων Ξάνθης, Ένωση Προσωπικού Καζίνο – Ξενοδοχείου Θεσσαλονίκης, Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Αιγαίου, Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Θεσσαλονίκης, αφετέρου δε τους 5.500 εργαζόμενους στα Ελληνικά Καζίνο, οι οποίοι πραγματικά ανησυχούν για το εργασιακό τους μέλλον, το οποίο πλέον καθίσταται αβέβαιο, εάν και εφόσον το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ψηφιστεί ως νόμος του Ελληνικού Κράτους, εκφράζει τις ακόλουθες θέσεις και προτάσεις.

  1. Ήδη η παράνομη, ανεξέλεγκτη και μη ανταγωνίσιμη δραστηριοποίηση διαδικτυακών καζίνο και παράνομων λεσχών, σε συνδυασμό με την αδυναμία ελέγχου του παράνομου τζόγου από τις διωκτικές και εποπτικές αρχές (κυρίως λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης), σε συνδυασμό με την ακινησία της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων των Ελληνικών επιχειρήσεων καζίνο. Άμεσο επακόλουθο της παραπάνω μείωσης των εσόδων είναι η απώλεια θέσεων εργασίας και οι εργαζόμενοι να έχουν καταστεί άμεσοι αποδέκτες των επιπτώσεων (απολύσεις, ελαστικές μορφές εργασίας, διαθεσιμότητες, κ.λ.π).

  2. Οι Προθέσεις της Κυβέρνησης
  Σύμφωνα με τις υπό διαβούλευση προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, η Κυβέρνηση προτίθεται να εγκαταστήσει περί τα 25.000 παιγνιομηχανήματα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και να δώσει άδειες λειτουργίας νόμιμων διαδικτυακών τόπων στοιχηματισμού, νομιμοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το τζόγο στο Internet και στις γειτονιές. Πραγματικά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι η Κυβέρνηση μπορεί να βλέπει ως αναπτυξιακό μέτρο την μετατροπή της χώρας μας σ’ ένα απέραντο καζίνο, διαμέσου της εγκατάστασης και λειτουργίας 25.000 παιγνιομηχανημάτων σε κάθε γειτονιά και σε κάθε γωνία της πατρίδας μας. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την ολοκληρωτική καταστροφή των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, τον εθισμό της νεολαίας μας στον τζόγο, την άμεση απώλεια σημαντικών εσόδων του Δημοσίου από τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις Καζίνο και βεβαίως την απώλεια κατά το ήμισυ των θέσεων εργασίας του κλάδου μας (απώλεια 2.500 θέσεων εργασίας).
  Η Ομοσπονδία μας και τα Σωματεία μέλη της, είναι αντίθετα επί της ουσίας στην πρόθεση της κυβέρνησης να νομιμοποιήσει το συνοικιακό τζόγο και θεωρεί ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που διακηρύσσει η κυβέρνηση ότι επιθυμεί να αποφύγει. Τα ίδια τα επιχειρήματα που καθιστούν την απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών ως «αναγκαία» δεν ισχύουν.
  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν καταδίκασε την Ελλάδα για την απαγόρευση των τυχερών παιχνιδιών. Η καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο δε σχετίζεται με την απαγόρευση των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Η Ελλάδα κατηγορήθηκε διότι με το νόμο 3037/2002 απαγόρευσε κάθε μορφή ηλεκτρονικού παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων και των παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την περίοδο που ο τομέας των ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών γνώριζε ραγδαία ανάπτυξη. Η απόφαση που εκδόθηκε για την υπόθεση C-65/05υπογραμμίζει στις παραγράφους 7 και 8 ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται κάθε μορφής ηλεκτρονικό παιχνίδι σε υπολογιστές σε όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
  Με δεδομένα ότι η βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι απολύτως νόμιμη και ότι το σύνολο των παραβατών θα ήταν ανήλικοι, ήταν αδύνατο να μην παρέμβει η ΕΕ εναντίον του νόμου 3032/2002. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συμπεριλαμβάνει άρθρα, στα οποία ο τζόγος κρίνεται επικίνδυνος και επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν απαγορεύσεις, με στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Στις παραγράφους 33, 34, 35 και 37 τυχερά παιχνίδια αναφέρεται σαφώς το δικαίωμα του κράτους-μέλους να απαγορεύσει τα τυχερά παιχνίδια προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

  3. Η Καταπολέμηση του Παράνομου Τζόγου
  Ως εργαζόμενοι στα Ελληνικά Καζίνο αδυνατούμε επίσης να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους εξακολουθούν να λειτουργούν δεκάδες παράνομα διαδικτυακά καζίνο, τη στιγμή που στη χώρα μας δραστηριοποιούνται ήδη, με αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις, εννέα (9) επίγεια καζίνο, τα οποία συνεισφέρουν στις τοπικές κοινωνίες έσοδα εκατομμυρίων ευρώ, χιλιάδες θέσεις εργασίας και δεκάδες σημαντικές επενδύσεις. Η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής κ. Σφακιανάκη, διαθέτει την σχετική εκ του νόμου αρμοδιότητα, τεχνογνωσία, τεχνολογία και προσωπικό, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.
  Ειδικά για τα διαδικτυακά καζίνο, πρέπει να γνωρίζετε ότι στις 3 Ιουνίου 2010, το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε δύο αποφάσεις σχετικές με τα τυχερά παιχνίδια, που δικαιώνουν πλήρως τις θέσεις των Ελληνικών Καζίνο, έκριναν ότι τα κράτη – μέλη: Α. Έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν εντός της επικράτειάς τους την παροχή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου από επιχειρηματικούς φορείς που είναι νόμιμα εγκατεστημένοι και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλα κράτη – μέλη και Β. Έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν τη διαφήμιση των τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.
  Οι συγκεκριμένες αποφάσεις του ΔΕΚ, δικαιώνουν απόλυτα τις θέσεις των Ελληνικών Καζίνο, τα οποία έχουν ζητήσει κατ’ επανάληψη την παρέμβαση της ελληνικής πολιτείας, με στόχο την πάταξη της ανεξέλεγκτης δραστηριότητας των επιχειρήσεων διαδικτυακού τζόγου. Μιας δραστηριότητας η οποία αντιβαίνει στην ελληνική νομοθεσία, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους καταναλωτές, στερεί πολύτιμα έσοδα από το δημόσιο και συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των νόμιμα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων καζίνο στην Ελλάδα.

  Οι μοναδικοί ίσως λόγοι που θα υπαγόρευαν μια τέτοια πολιτική απόφαση, είναι αφενός η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και αφετέρου ο κανιβαλισμός (εκ νέου μοίρασμα της πίτας) της ήδη υπάρχουσας αγοράς τυχερών παιχνιδιών, επ’ ωφελεία των παραπάνω επιχειρηματικών συμφερόντων, σε βάρος όμως του κοινωνικού συνόλου, των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος των εργαζομένων του Κλάδου μας. Αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά θα επιθυμούσαμε να είστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι απέναντι στην Ελληνική κοινωνία και απέναντι στις 5.500 οικογένειες των εργαζομένων στα Καζίνο.
  Η Κυβέρνηση κάνει λόγο για την ανάγκη ρύθμισης της αγοράς παιχνιδιών λόγω της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του παράνομου τζόγου. Σύμφωνα με στοιχεία, λειτουργούν στην Ελλάδα έως και 20 χιλιάδες ηλεκτρονικές μηχανές ψυχαγωγικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους (AWPs) και έως και 150 χιλιάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρέχουν παράνομα τυχερά παιχνίδια. Επίσης, το ελληνικό κοινό είναι εκτιθέμενο σε 250 διαδικτυακούς τόπους στοιχηματισμού. Στην πρόταση όμως δεν υπάρχει καμία εξειδικευμένη αναφορά για το πώς θα μπορέσει να καταπολεμηθεί ο παράνομος τζόγος. Η κυβέρνηση προφανώς προσδοκά ότι η επιδιωκόμενη «ρύθμιση» (απελευθέρωση) της αγοράς θα οδηγήσει όσους στοιχηματίζουν μέχρι σήμερα σε παράνομα σημεία, να προτιμήσουν τους κόμβους και τις επιχειρήσεις που θα αποκτήσουν νόμιμη άδεια μετά την ψήφιση του Ν/Σ.
  Δυστυχώς όμως ο παράνομος τζόγος υφίσταται ακόμα και σε χώρες όπου η αγορά τυχερών παιχνιδιών είναι πλήρως «ρυθμισμένη» (απελευθερωμένη). Ο λόγος είναι το υψηλότερο ποσοστό κέρδους που υπόσχονται στον παίκτη τα παράνομα / αφορολόγητα σημεία τζόγου. Το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει η κυβερνητική πρόταση, εάν υλοποιηθεί, θα είναι η «εκπαίδευση» όλων των Ελλήνων πολιτών (ενηλίκων και ανηλίκων) σε καθημερινό στοιχηματισμό και η έξαρση του τζόγου χωρίς να υπάρχει σημαντική μείωση του παράνομου στοιχηματισμού.
  4. Οι Επιπτώσεις της Κυβερνητικής Ρύθμισης στην Ελληνική οικογένεια
  Ήδη είναι καταγεγραμμένες οι αρνητικές επιπτώσεις του συνοικιακού τζόγου από την περίοδο 1995 – 2002, όταν κάθε γειτονιά είχε και το δικό της μικρό καζίνο. Οι αρνητικές επιπτώσεις του τζόγου έχουν ποσοτικοποιηθεί επιστημονικότερα στις χώρες που έχουν επιτρέψει τα τυχερά παιγνιομηχανήματα (φρουτάκια) και χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα προς μίμηση από την κυβέρνηση.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο όπου το 75% των κατοίκων παίζουν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα σε τυχερά παιγνιομηχανήματα (φουτάκια), χάνοντας συνολικά 11.5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο κάθε παίκτης χάνει κατά μέσο όρο 72 ευρώ για κάθε ώρα παιχνιδιού.
  Περά από τα οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα που συνεπάγεται η απώλεια ενός τόσο σημαντικού ποσού από τον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού, οι παίκτες αντιμετωπίζουν και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Ο κάθε παίκτης προσπαθεί να “ρεφάρει” συνεχίζοντας τον στοιχηματισμό για ώρες και έχει παρατηρηθεί μέχρι και η χρήση καθετήρων για να συνεχιστεί το παιχνίδι.

  5. Οι Επιπτώσεις της Κυβερνητικής Ρύθμισης στη Νέα Γενιά
  Το σχέδιο θεωρεί δεδομένη την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα τυχερά παίγνια, σε αντίθεση με τα Ελληνικά Καζίνο όπου η πρόσβαση επιτρέπεται σε πολίτες άνω των 23 ετών και προτείνει ξεχωριστές αίθουσες τυχερών και τεχνικών παιχνιδιών. Όμως δεν μπορεί να επιβάλει την τοποθέτηση των τυχερών παιχνιδιών σε χώρους που θα είναι μακριά από το ίδιο το σπίτι του ανηλίκου και είναι βέβαιο ότι εάν εγκατασταθούν 25.000 παιγνιομηχανήματα κάποια θα είναι στη γειτονιά κάθε παιδιού.
  Επίσης δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η έμφυτη ανάγκη κάθε παιδιού να «μεγαλώσει» και να κάνει αυτά που κάνουν οι ενήλικες. Αυτή η ανάγκη οδηγεί τα παιδιά σε όλα τα απαγορευμένα για ανήλικους, όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ. Είναι διαφορετική μια πλήρης απαγόρευση, όπου ορίζεται ότι κάτι είναι «κακό» για όλους, όπως τα ναρκωτικά, απ’ ότι είναι μια ηλικιακή απαγόρευση που θεωρείται τελικά «πρόκληση» για τον ανήλικο.
  Στη πραγματικότητα είναι αδύνατη ακόμα και η πλήρης απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα τυχερά παιχνίδια εάν αυτά νομιμοποιηθούν. Είναι βέβαιο ότι κάποιος ιδιοκτήτης θα τους επιτρέψει να παίξουν, αγνοώντας τις όποιες ποινές για να αυξήσει τα κέρδη του. Σημειώνεται ότι 1 στα 25 εγκλήματα ανηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετίζεται με τα φρουτάκια και το στοίχημα.

  6. Οι Επιχειρήσεις Καζίνο
  Ως Ομοσπονδία Εργαζομένων συμφωνήσαμε στην προηγούμενη διαβούλευση σε αρκετά σημεία με τις θέσεις που είχαν διατυπώσει στη διαβούλευση οι Επιχειρήσεις Καζίνο. Σήμερα πιστεύουμε ότι οι εργοδότες μας τελικώς θα βρουν σημεία συμφωνίας με την Κυβέρνηση σας (αν δεν έχουν ήδη βρει) και θα υπάρξουν «αντισταθμιστικά οφέλη» που θα μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους (π.χ συμμετοχή στους διαγωνισμούς χορήγησης αδειών, επεκτάσεις σε διαδικτυακά καζίνο, κ.τ.λ.)!!!
  Όμως γι’ άλλη μια φορά οι τελικοί αποδέκτες των επιπτώσεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρξουν «αντισταθμιστικά οφέλη» για τους εργοδότες μας, θα είναι οι εργαζόμενοι. Οι εργοδότες με πρόσχημα την εισαγωγή 25.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Αγορά, θα ισχυροποιήσουν την πολιτική απολύσεων και εφαρμογών συστημάτων ελαστικών μορφών απασχόλησης, διαθεσιμότητες, κ.τ.λ.
  Επίσης ταυτιζόμαστε πλήρως και με τις θέσεις της «Κίνησης Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιχνιδιών», διότι ως εργαζόμενοι και ως απλοί πολίτες αυτής της χώρας είμαστε άμεσα θιγόμενοι από τέτοιου είδους πολιτικές.
  7. Ο Ισχύον Νόμος 3229/2004
  Η πρότερη ενεργοποίηση του Ν. 3229/2004 πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης πριν λάβει οιαδήποτε απόφαση «ρύθμισης» της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή επιχειρηθεί να ρυθμιστεί αποσπασματικά (π.χ εξαίρεση του ΟΠΑΠ από το νομοσχέδιο) και βεβιασμένα η αγορά των τυχερών παιχνιδιών, για καθαρά εισπρακτικούς λόγους, χωρίς να έχει προηγηθεί η σύσταση και στελέχωση της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών, τότε οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε μια ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη αγορά τυχερών παιχνιδιών. Μια αγορά που θα καταστρέψει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και θα εθίσει τη νεολαία μας στον τζόγο. Μια αγορά που θα «κανιβαλίσει» την ήδη υπάρχουσα αγορά τυχερών παιχνιδιών και δεν θα προσφέρει κανένα απολύτως επιπλέον έσοδο στο Ελληνικό Δημόσιο. Αντιθέτως θα αφήσει πίσω της χιλιάδες απολυμένους εργαζόμενους των Ελληνικών επιχειρήσεων καζίνο και θα στερήσει έσοδα (από μισθούς και δικαιώματα) στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες θα οδηγηθούν σύντομα σε οικονομικό μαρασμό.

  Αν πραγματικά η Κυβέρνησή επιθυμεί να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα, οφείλει να πατάξει άμεσα τον παράνομο τζόγο που διεξάγεται σε παράνομες λέσχες και παράνομα ιντερνετικά καζίνο, τα οποία κλέβουν την Εθνική μας Οικονομία και διακινούν τεράστια χρηματικά ποσά κάτω από την μύτη των ελεγκτικών μηχανισμών. Κάθε ένας πολίτης θα είναι ζημιωμένος από την ψήφιση της συγκεκριμένης πρότασης, τόσο κοινωνικά, όσο και οικονομικά. Πολλώ δε μάλλον οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις καζίνο, οι οποίοι ήδη μετρούν τις «πληγές» τους από την ανεξέλεγκτη και παράνομη δραστηριότητα των ιντερνετικών καζίνο. Εξαιρούνται μόνο όσοι θα συμμετέχουν στη παροχή των υπηρεσιών του τζόγου.

  8. Οι εργαζόμενοι των Καζίνο και οι υποψήφιοι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης και λειτουργίας τεχνικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη και μέριμνα για το προσωπικό που θα απασχολείται σ’ αυτού του είδους επιχειρήσεις. Σε αντίθεση με τους εργαζόμενους των καζίνο, που για την πρόσληψη τους απαιτείται άδεια καταλληλότητας από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργία των Καζίνο, προσκόμιση ποινικού μητρώου, βεβαίωση εισαγγελικής αρχής και ιατρικές εξετάσεις, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις του νομοσχεδίου δεν αναφέρονται πουθενά. Επίσης στις άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων Καζίνο, υπάρχει πρόβλεψη για τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων που υποχρεωτικά θα απασχολεί κάθε επιχείρηση, ως αντισταθμιστικό όφελος για την όποια κοινωνική όχληση δημιουργείται από την λειτουργία τους. Τέλος ενώ υπάρχει πρόβλεψη για δικαιώματα ασφαλιστικών ταμείων επί των στοιχημάτων των ιπποδρομιών, καμία απολύτως μέριμνα δεν υπάρχει για το υπόλοιπο προσωπικό που απασχολείται στους ήδη λειτουργούντες πάροχους τυχερών παιχνιδιών (π.χ καζίνο) ή θα απασχοληθεί στις νέες επιχειρήσεις.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους και για όσους επιφυλλασσόμαστε να διατυπώσουμε ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον μας καλέσει προς τούτο, σας εκφράζουμε την έντονη εναντίωση μας στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τη «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων».
  Σε κάθε περίπτωση, ασκώντας στο ακέραιο το δικαίωμά μας για συμμετοχή στη διαβούλευση, σας καταθέτουμε τις κατ’ άρθρο προτάσεις και θέσεις μας ως ακολούθως:

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ)
  Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 5, ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2108222942
  Fax: 2108222963
  http://www.oesik.gr
  email: oesik@otenet.gr

  Σε συνέχεια των γενικών παρατηρήσεων και αντιθέσεων που καταθέσαμε τις 30.1.2001, συνεχίζουμε με την κατ’ άρθρο τοποθέτηση μας

  Άρθρο 1
  Πρέπει να υπάρξει διάκριση των παιγνίων σε μηχανικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους, η οποία θ’ αφορά όλα ανεξαιρέτως τα παίγνια, και όχι μόνο τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια.
  Επίσης θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αν με τον όρο παιγνιομηχανήματα συμπεριλαμβάνονται τα VLTs ή/και τα AWPs ή/και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με την χρήση των οποίων καθίσταται εφικτή η συμμετοχή του παίκτη σε τυχερά παίγνια διεξαγόμενα μέσω του διαδικτύου.
  Γενικά δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ορισμοί και δεν υπάρχει σαφή διάκριση στα τεχνικά και τα τυχερά παίγνια, με αποτέλεσμα οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου να μην επαρκούν για την αποτροπή μετατροπής των τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε τυχερά παίγνια.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:24 | Γιαννης παπαγιαννακης

  οσο αφορα τα ηλεκτρονικα παιχνιδια που δυστυχως τυχαινει να κανω σε αυτη την χωρα στην σημερινη εποχη δεν εχετε αφησει και πολλες επιλογες στον κοσμο για διασχεδαση και ψυχαγωγια με τα προβληματα που μας εχετε δημιουργησει τουλαχιστον αφηστε να εχουμε τα μαγαζια μας ανοιχτα για να εισπραξετε τους φορους που ειναι υποχρεωτικοι και οχι απαγορευτικοι απο τον καθε φορολογουμενο πολιτη οπως γινεται σε ολες τις χωρες εστω και στις τριτοκοσμικες αλλα σχεφτομαι απο το λεξιλογειο μου αν υπαρχει καποια λεξη που μπορει να μας κατατασει σε καποια κατωτερη μοιρα ανθρωπων γιατι δυστυχως οταν βλεπεις τους ιδιους που σε κυβερνουν οτι θελουν να καταστρεψουν τον ιδιο τον τοπο τους μαζι και τους πολιτες του, αφτο δειχνεται ακομα μια φορα με το νεο σας νομοσχεδιο που θελετε να φερετε για ακομα μια φορα που ειναι εμφανες και (καραμπινατο) οτι ειναι φτιαγμενο απο ασχετους η απο πολυ εξυπνους που θελουν μονο τελικα να βολεψουν τους πολυ πλουσιους φιλους τους γιατι μετα απο 10 χρονια απαγορευσεις και οικονομικης καταστροφης που μας κανατε ερχεσται παλυ να μας δωσετε την χαριστηκη βολη απο μια δουλεια που παλευουμε πραγματικα απο τα εσωδα τησ να επιβειωσουμε θελετε να εχουμε μια τραπεζα απο λεφτα για να σας δωσουμε με ολα αφτα τα νεα μετρα που εχετε βαλει μην τα αναφερω και εγω τα ξερετε πια ειναι οπως τα εχουν αναφερει και αλλοι συναδελφοι μου αν πραγματικα θελετε το καλο του τοπου μας και αυτες τις δυσκολες εποχες να μειωθει η ανεργια και οχι να αυξηθει, να φερουμε εσοδα στην χωρα μας που το εχει μεγαλη αναγκη πρεπει να νομοθετησετε σωστα οπως και οι αλλες ευρωπαικες χωρες.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:38 | iGAME HELLAS

  Στο σχέδιο νόμου λείπει το άρθρο 23.
  Γιατί άραγε ???
  Μήπως μπερδεύτηκε με το άλλο προσχέδιο που περιλαμβάνει 51 Άρθρα ???
  Τελικά πόσα είναι τα άρθρα του νομοσχεδίου ???
  Έχετε την βούληση να εφαρμόστε ότι ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα συνεχίσετε να είστε τα πιόνια μεγάλων συμφερόντων???
  Αυτό που βλέπω εγώ πάντως είναι ότι και του χρόνου τα ίδια θα συζητάμε.
  Ευχαριστώ

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:46 | Πέτρος Καλδάρας

  Ο ορισμός του Στοιχήματος δείχνει την επιφανειακή γνώση του αντικειμένου από το νομοθέτη. Με τέτοια διατύπωση ο νόμος θα έχει σύντομα σοβαρά προβλήματα εφαρμογής.
  Ο ορισμός αναφέρεται στο fixed-odds-betting, που είναι μόνο μια από τις μορφές που υπάρχουν διεθνώς.
  Δεν καλύπτεται το variable odds που εμφανίζεται π.χ. στις ιπποδρομίες, ή το spread.

  Η μονάδα πίστωσης συγχέεται με το ελάχιστο ποσό συμμετοχής, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

  Επίσης δεν υπάρχει τελικώς αναφορά στα betting exchanges που είχαν μνημονευθεί στην προηγούμενη διαβούλευση.
  Αναρωτιέμαι αν θα ρυθμιστεί αυτή η δραστηριότητα.
  Θα κοπεί η betfair με τεχνικά μέσα ή πάλι αλαλούμ θα έχουμε;

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:27 | Αλετράς παναγιώτης

  κύριοι της κυβέρνησης καλέστε γνώστες του αντικειμένου, διότι αυτό που εσείς ονομάζετε νομοσχέδιο,στην πραγματικότητα είναι ταφόπλακα για το επάγγελμα του τοποθέτη ηλεκτρονικών παιχνιδιών που κάνω εγώ.Δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουμαι σε τόσους φόρους,αλλά και σε τόσες διαδικασίες νομιμοποίησης και λειτουργίας των παιχνιδιών.Εγώ κατοικώ στην ΡΟΔΟ δηλαδή σε τουριστικό νησί,και εργάζομαι μόνο τα καλοκαίρια.Παρακαλώ μελετήστε και την δική μας περίπτωση,διότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν τα παιχνίδια μας από τον Μάιο έως τα μέσα Οκτωβρίου,και να μας ζητάτε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που μπορούμε να εισπράξουμε.Ακόμα θα σας παρακαλούσα να διαχωρίσετε τα απλά παιχνιδάκια από τα τυχερά, και να τα αφείσετε ελεύθερα να λειτουργείσουν.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:56 | pastelos stauros

  Kαραμηχάλης Γεώργιος ποινή φυλάκισης 2 χρόνια και 100.000 πρόστιμο γιατί έπαιζε αχαρακτήριστο play station
  Χριστοδουλάκης και βοηθοί ποινή φυλάκισης 50 χρόνια και 5.000.000 για την αδυναμία και ανικανότητα να συντάξουν σχέδιο νόμου και πληρώνονται γιαυτο από το ελληνικό δημόσιο.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:04 | Σ.Ε.Κ.Η.Π.

  ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (Σ.Ε.Κ.Η.Π), ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΤΥΧΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΩΡΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΑΣ ΑΠΑΓΟΗΤΕΥΣΕ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ (ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 23) ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΗ ΑΣΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.
  ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ). ΕΧΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
  ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΗΛΩΣΑΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΕ ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΑΡΙΣΤΟΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΩΣΤΟΣΟ ΑΣΧΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΞΑΝΑ ΤΑ ΑΘΩΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΟΥΤΕ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΝΑ ΕΙΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ!
  ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΦΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΕΙ. ΔΩΣΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ!

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:27 | Κάνδηλας Παναγιώτης

  ΑΠΟΡΙΕΣ

  1.Αφού το φακέλωμα του παίχτη θα βοηθήσει τόσο πολύ την κοινωνία γιατί στα ήδη νόμιμα παίζει όποιος θέλει ότι θέλει χωρίς καν την επίδειξη ταυτότητας ;

  2. Ένας τουρίστας που θα έρθει για μια εβδομάδα και θέλει να ρίξει ένα κέρμα σε ένα παιχνίδι θα πρέπει να βγάλει κάρτα ;

  3.Πόσα νομίζετε ότι μπορεί να βγάλει ένα ψυχαγωγικό παιχνίδι ώστε να το κατατάσσεται φορολογικά με τα μηχανήματα περιορισμένου κέρδους , VLT , ή εν πάση περιπτώσει πως τα έχετε ονομάσει (Αθάνατη Ελληνική πατέντα, no name)

  4.Το διάστημα που θα προσπαθείτε να κάνετε επιτροπές όσοι ασχολούνται με τα ψυχαγωγικά παιχνίδια τι θα κάνουν ; Να κλείσουν τα μαγαζιά και να πάνε διακοπές μαζί με τους υπαλλήλους; μιας και απ ότι λέτε οι ποινές ισχύουν από την επομένη της ψήφισης αλλά επιτροπή γιοκ και έτσι για ένα αθώο παιχνιδάκι μπορεί να φας το υπόλοιπο της ζωής στη στενή από “απλή παρεξήγηση του οργάνου ελέγχου”

  5.Αν από μικρός ονειρευόμουν να ασχοληθώ με αυτή την δουλειά και κάποτε να έχω δικιά μου επιχείρηση μπορώ ή πρέπει να ζητιανεύω το 0,01% από τους 5 που θα έχουν άδεια;

  6.Το να διακινείς ηλεκτρονικά παιχνίδια (αν κάποιος βρει τρόπο και μπει σε ιστοσελίδα με τζόγο παράνομα) έχει τις ίδιες ποινές με το να διακινείς ναρκωτικά ή μικρότερες;

  7.Σαν φτωχοί πολίτες μπορούμε να ελπίζουμε σε ανάπτυξη (αν το αξίζουμε) ή πρέπει να αναπτυχθεί κάποιος ήδη οικονομικός παράγοντας και να αναπτυχθούμε και εμείς αφού θα μας κάνει αύξηση από 700 ευρώ σε 900 ;

  8.Πότε επιτέλους θα φύγει η λέξη “αρπαχτή” από το λεξιλόγιό μας. Προσέξτε το ψάρι βρομάει από το κεφάλι.

 • Για να υπάρχει ελευθερία πρέπει να προηγηθεί η παιδεία. Η παιδεία με τη σειρά της έχει οξυγόνο την ελευθερία. Η μια αξία εξαρτάται από την άλλη και δεν μπορούν να σταθούν όρθιες από μόνες τους . Το σύνθημα της μεταπολίτευσης ψωμί -παιδεία -ελευθερία δεν υλοποιήθηκε για λόγους που δεν είναι του παρόντος. Δεν έχουμε λοιπόν παιδεία και για αυτό χάθηκε η ελευθερία και το δικαίωμα επιλογής.

  Σταμάτησε το χρονόμετρο στην επταετία του 1997-2004 σε αυτή τη χώρα και αυτό αποτελεί απόδειξη ότι δεν υπάρχει παιδεία.Τα πάντα αφορούσαν και έγιναν με καταληκτική ημερομηνία το 2004 λες και δεν υπήρχε επόμενη μέρα. Τότε η διακοπή του χρονομέτρου είχε αφετηρία ένα θετικό γεγονός. Σήμερα το χρονόμετρο έχει διακοπεί λόγω μνημονίου αυτή τη φορά από ένα αρνητικό γεγονός αλλά και σε αυτή την περίπτωση όλα λειτουργούν σαν να μην υπάρχει επόμενη μέρα.

  Το νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση για τα τυχερά παιχνίδια άργησε μερικά χρόνια αλλά δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτά που δεν αλλάζουν αλλά σε αυτα που μπορεί να αλλάξουν. Επιγραμματικά θα αναφέρω ότι η Πολιτεία άργησε υπερβολικά να δώσει την απαραίτητη σημασία. Το κάνει άραγε σήμερα με το νομοσχέδιο που καταθέτει; Κανένας δεν ξέρει. Το χρονόμετρο έχει σταματήσει στο μνημόνιο του 2010, και το πράγμα λειτουργεί αντίστροφα από το χρονόμετρο του 2004. Τα πάντα κινούνται πλέον πάνω αποπληρωμή των τόκων και των δεσμεύσεων και η πίεση για μετρητό είναι μεγάλη. Αν το σύστημα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο όπως και το 2004 θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Η ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών δεν πρέπει να υπαγορευτεί από τις επείγουσες οικονομικές ανάγκες της χώρας. Αν συμβαίνουν τέτοια λάθη ο τόπος θα είναι επί δεκαετίες σε επείγουσα και κρίσιμη κατάσταση. Αλίμονο αν οι διατάξεις του κάθε νόμου έχουν αφετηρία την κάλυψη των κενών που δημιουργεί μια αντιδημοκρατική οικονομία.

  Δημόσιο συμφέρον δεν είναι τα έσοδα του κράτους αλλά το συμφέρον της κοινωνίας. Χωρίς να υπάρχουν δικαιώματα στους καταναλωτές , στους εργαζόμενους και την επιχειρηματικότητα το δίκαιο και το σωστό θα είναι η εξαθλίωση που δεν θα την αποφύγουμε όσο και αν προσκυνάμε την ιερή αγελάδα του κρατισμού. Πέρα από τους τίτλους, τις ταμπέλες και τις εντυπώσεις υπάρχει μια πραγματικότητα που λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες.

  Ας πάμε σε ένα παράδειγμα. ¨Οταν ξεκίνησε το Πάμε Στοίχημα έγινε ένα βατοπεδινό κόλπο. Πρόβλεψη ετήσιων τζίρων 20 δις δραχμές και 1.5% από αυτά διαφήμιση στα ΜΜΕ. Οι τζίροι την πρώτη χρονιά πήγαν στα 300 δις και από τα 300 εκατ.δραχμές που προβλεπόταν για διαφήμιση δόθηκαν 4.5 δις δραχμές στην προβολή του στοιχήματος. Αυτά τα 4.5 δις δις ανέβασαν στα ύψη τους τζίρους και παράλληλα τα έσοδα των ΜΜΕ.

  Συνολικά στα δέκα χρόνια που η ΟΠΑΠ ΑΕ είναι στο χρηματιστήριο ξόδεψε πάνω από 700 εκατ. ευρώ στην διαφήμιση του τζόγου. Βάλτε και άλλα 300 εκατ. ευρώ από Καζίνο και έχετε ένα ποσό της τάξεως του 1 δις ευρώ σαν διαφημιστικό έσοδο για τα ΜΜΕ πολλαπλάσιο της δεκαετίας του 1980 και της δεκαετίας του 1990. Το αποτελέσματα όπως ποιό ήταν , διασώθηκαν τα ΜΜΕ από αυτή την τεράστια ενίσχυση από τον τζόγο η λειτούργησε η θεωρία των παιγνίων του Τζον Νας που αποδεικνύει τις αλληλεξαρτήσεις και την δύναμη που ασκεί το σύνολο στα μέρη;

  Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο γνωρίζουμε όλοι το κραχ των ΜΜΕ και τις απόπειρες διάσωσης τους από το κράτος και κερδοσκοπικά συμφέροντα που αγοράζουν επιρροές. Επί τη ευκαιρία θα επισημάνω ότι δεν είδα ένα πλαίσιο προβολής στη ρύθμιση. Προβλέπεται πάντως μέριμνα από την εποπτική αρχή αλλά δεν θα έπρεπε το προνομοσχέδιο να έχει κάνει γνωστές τις βασικές αρχές , ένα περίγραμμα για το τι θα δούμε η μήπως ο τζόγος θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα ΜΜΕ συνεχίζοντας έναν φαύλο κύκλο.

  Θεωρώ άκρως επικίνδυνη την διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών χωρίς όρια. Τα σκληρά τυχερά παιχνίδια πρέπει να διαφημίζονται μόνο σε περιορισμένες ώρες, εκπομπές και έντυπα , και όχι να παροτρύνουν τους πολίτες μέσα από εκπομπές πάσης φύσεως. Αυτό που συνέβη τόσα χρόνια με τα καζίνο και τον ΟΠΑΠ ήταν παρανοϊκό και το έγραψα πολλές φορές στα “Παιχνίδια της Τύχης” την περασμένη δεκαετία αλλά έπρεπε να συντηρηθεί η φούσκα των ΜΜΕ σε βάρος του κοινωνικού συνόλου βλέπετε. Συγχαρητήρια στους πολιτικούς μας και τους αρμοδίους για το επίπεδο αντίληψης και νοημοσύνης που έχουν.

  Φούσκες είναι πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα και ο τζόγος αποτελεί έναν κρίκο της αλυσίδας. Φούσκα ΜΜΕ, φούσκες επιχειρηματίες, φούσκα Ολυμπιάδα,. φούσκα χρηματιστήριο, φούσκα τραπεζικό σύστημα , φούσκα τζόγος, τα παραφουσκώναμε όλα για να γίνουν τζίροι, να γράφουμε νούμερα να έρχονται δανεικά και μετά βλέπουμε αλλά αυτό το ρημάδι το βλέπουμε έφτασε.

  Συνεχίζω καταθέτοντας την άποψη ότι η αγορά του τζόγου σωστά ρυθμίζεται αλλά για να αποδώσει η ρύθμιση στο βάθος του χρόνου πρέπει να λειτουργεί δημοκρατικά πάνω στην πραγματικότητα. Με σεβασμό στο δικαίωμα των καταναλωτών , των εργαζομένων , του δημοσίου και των επιχειρήσεων. Αν το κράτος βιαστεί η εκβιαστεί και συρθεί σε μια ρύθμιση που θα ευνοεί τη σημερινή νοσηρή κατάσταση θα αποτύχει. Κανένα προνόμιο σε κανέναν , ούτε στον ΟΠΑΠ , ούτε στα καζίνο , ούτε στο διαδίκτυο. Ελεγχος διαφημίσεων, περιορισμοί με κάρτες στα σκληρά παιχνίδια, διαφάνεια και φορολογίες που δεν θα δημιουργούν νέα προβλήματα.

  Κλείνω με μερικές διαπιστώσεις.
  Το μονοπώλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ είναι πλήρως αποτυχημένο σε σχέση με αυτά που πήρε. Δεν αύξησε θέσεις εργασίας στα τελευταία 10 χρόνια, όταν με ετήσιους τζίρους 500 εκατ. ευρώ είχε 300 μόνιμους και 5.000 πράκτορες. Σήμερα με τζίρους 5 δις ευρώ δέκα χρόνια μετά έχει πάλι 300 μονίμους υπαλλήλους και 5.000 πράκτορες η καλύτερα τους κληρονόμους των αδειών σε μεγάλο ποσοστό. Όσο για τα κονδύλια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στο Πολιτισμού ξέρετε όλοι πάνω κάτω τι έχει γίνει , μέχρι και σάλτα από πολυκατοικίες.

  Τα καζίνο δημιούργησαν 4.000 θέσεις νέες εργασίας και έκλεισαν δεκαπλάσιες καταστρέφοντας τον παραγωγικό ιστό σε πλήθος περιοχών της χώρας με τον ανεξέλεγκτο και χωρίς όρια και προϋποθέσεις τζόγο.

  Και ο ΟΠΑΠ και τα Καζίνο απέτυχαν παταγωδώς στο θέμα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Είναι αποδεδειγμένο ότι μέσα από τον τζόγο τροφοδοτήθηκε διαφθορά της κρατικής μηχανής και η παραοικονομία.

  Στο θέμα της παραοικονομίας είναι ηλίθιο να παίρνει το κράτος ένα ποσοστό γύρω στο 15% από το μαύρο χρήμα μέσω του τζόγου και το υπόλοιπο να πηγαίνει στο εξωτερικό και στην κορυφή της πυραμίδας. Η διαρκής αφαίμαξη του μαύρου χρήματος ανανεώνει την παραοικονομία και δημιουργεί φαύλο κύκλο.

  Μέσα από τον τζόγο χτυπήθηκε βάναυσα η διαφάνεια σε όλα τα μέτωπα.Το ίδιο το κοινοβούλιο τράπηκε σε φυγή όταν χρειάστηκε να δώσει στοιχεία για τις οικονομικές συμφωνίες του ΟΠΑΠ και τις διαφημίσεις χρησιμοποιώντας φτηνά επιχειρήματα.

  Το διαδίκτυο εγγυάται τη νομιμότητα και το υπεύθυνο παιχνίδι ενώ ο ΟΠΑΠ και τα καζίνο λειτουργούν ανώνυμα και στο σκοτάδι σαν τους λεσχειάρχες και τα καφενεία των μπουκμέικερ.

  Δεν θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από τα φρουτάκια η τα νέα παιχνίδια αν αυτά λειτουργήσουν με προσωπικές κάρτες και χαμηλά όρια και ταυτόχρονα υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος των παραβάσεων με εμπλουτισμό του κατηγορητηρίου και νομική προσέγγιση επί της ουσίας της παράβασης. Φυσικά όποιος έχει λεφτά και θέλει να τα ξοδέψει η να καταστραφεί είναι πάντα ελεύθερος να το κάνει αλλά να πάρει επώνυμα και την ευθύνη της απόφασης του μήπως και βρεθεί τρόπος να σωθεί.

  Ελπίζω ότι τελικά θα γίνει πράξη η δίκαιη ρύθμιση της αγοράς και το σύστημα εξουσίας δεν χρησιμοποιεί το νομοσχέδιο για να στρίψει δια του αρραβώνα και να διατηρηθεί η σημερινή φαύλη κατάσταση και τα πάσης φύσεως άδικα προνόμια των εκλεκτών του , ούτε θα το χρησιμοποιήσει για βιτρίνα εντυπώσεων. Κάποτε αυτή η χώρα πρέπει να αποκτήσει και ουσιαστική διακυβέρνηση φτάνουν τα παθήματα από τις φούσκες κυβερνήσεις και τις φούσκες αντιπολιτεύσεις.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:27 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν.

  Οι ορισμοί παιγνίων θα πρέπει να διακρίνονται σε κατηγορίες ίδιες με τις Ευρωπαϊκές, υπολογίζοντας την ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών καθώς επίσης και εξειδικευμένα σε κατηγορίες παιδικών ηλεκτρομηχανικών, οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:07 | MANOLIS M.

  KAI ESIS THA TA ARPAKSETE FTANI PIA DEN ANTEXOYME.THELETE TO KALO TIS ELLADOS H APAGOREPSE TA OLA H DOSTE TA SE POLOYS ALLA ELLHNES.OXI SE 5 POY DEN PLIRONOYN OYTE TON FORO TOYS.MAS KOROIDEYETE MIA ZOI TELIKA OLOI OI POLITIKOI EISTE SKARTOI KE PRODOTES.PASOK PSIFIZA DEN TO EKOBA TO XERI MOY.DEN BLEPETE TI EGINE ME TA KAZINO POY MAZEPSANE OLA TA LEFTA TIS AGORAS PTOXEYOYME KE ESIS KIMOSASTE.OLO TO XRHMA TO PERNOYN TA KSENA MONOPOLIA KE OI LIGOI ANTHELINES KE DEN TO BLEPETE;TO BLEPETE ALA DEN SAS ENDIAFERI GIATI ISTE POYLIMENOI.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:40 | ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Θέσεις του Συνδικαλιστικού Οργάνου Ηλεκτρονικών Παιγνίων Ελλάδος για το σχέδιο νόμου
  «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ»

  Το προταθέν προς διαβούλευση νομοσχέδιο διαψεύδει για δεύτερη φόρα τις προσδοκίες ενός ολόκληρου κλάδου που τα τελευταία δέκα χρόνια ταλανίζεται από την ανεργία.
  Ομολογούμενος είναι αρτιότερο από το αρχικό όμως εξακολουθεί να έχει ασάφειες και αντιφάσεις ενώ η προχειρότητα του αποτυπώνεται και στο γεγονός της απουσίας του ΑΡΘΡΟΥ 23.
  Ο κλάδος μας πιστεύει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά – στόχοι ενός ανοίγματος της αγοράς των παιχνιδιών στα πλαίσια ενός πραγματικού και αποτελεσματικού κρατικού ελέγχου πρέπει να είναι:
  Α. θέσεις εργασίας – ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία,
  Β. έσοδα για το κράτος,
  Γ. προστασία του κοινωνικού συνόλου από τον απεριόριστο τζόγο,
  Δ. ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.
  Ε. καταπολέμηση της παρανομίας.

  Ειδικά επί του σχεδίου νόμου με θέμα τη «ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» έχουμε να κάνουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις-επισημάνσεις, ενώ επιφυλασόμεθα να αναπτύξουμε τα επιχειρήματα μας, για ακόμα μια φορά, τις επόμενες ημέρες στα αρμόδια όργανα:

  ΑΡΘΡΟ 1
  Οι ορισμοί των παιγνίων θα πρέπει να είναι συμβατοί με τους Ευρωπαϊκούς λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

  ΑΡΘΡΟ 2
  Παράγραφος 1
  Δεν έχει γίνει σαφής επισήμανση ότι στην έννοια «τεχνικά παίγνια» εντάσσονται τα (παιδικά) παιγνιομηχανήματα που δεν διαθέτουν οθόνη, όπως κουνιστά, ξύλινα ποδοσφαιράκια, τραινάκια, μπάσκετ, κ.λ.π.

  ΑΡΘΡΟ 4
  Παράγραφος 2
  Στην Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.Π.) επιβάλλεται να μετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος του κλάδου, έτσι ώστε οι αποφάσεις που θα παίρνονται να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, να είναι λειτουργικές και εφαρμόσιμες και να μην επαναληφτούν λάθη του παρελθόντος . Η ανάγκη αυτή δεν ικανοποιείται διόλου με την πρόβλεψη ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ σύστασης απλής «Συμβουλευτικής Επιτροπής».

  ΑΡΘΡΟ 9
  Παράγραφος 2
  Για την πιστοποίηση των ψυχαγωγικών παιγνίων, η Ε.Ε.Ε.Π. θα πρέπει να εφαρμόζει το διεθνές σύστημα αξιολόγησης «PEGI».
  Τι είναι το PEGI;
  Το σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων με την ονομασία Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Pan-European Game Information – PEGI) δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει τους Ευρωπαίους γονείς να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με την αγορά παιχνιδιών υπολογιστή. Τέθηκε σε εφαρμογή την άνοιξη του 2003 και αντικατέστησε μια σειρά από εθνικά συστήματα ηλικιακών διαβαθμίσεων με ένα ενιαίο σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται πλέον στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, σε 30 χώρες (Αυστρία, Δανία, Ουγγαρία, Λετονία, Νορβηγία, Σλοβενία, Βέλγιο, Εσθονία, Ισλανδία, Λιθουανία, Πολωνία, Ισπανία, Βουλγαρία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σουηδία, Κύπρος, Γαλλία, Ισραήλ, Μάλτα, Ρουμανία, Ελβετία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ιταλία, Κάτω χώρες, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο).
  Το σύστημα υποστηρίζεται από τους κυριότερους κατασκευαστές κονσολών, συμπεριλαμβανομένων της Sony, της Microsoft και της Nintendo, καθώς και από τους εκδότες και τους προγραμματιστές αλληλεπιδραστικών παιχνιδιών σε όλη την Ευρώπη. Το σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αλληλεπιδραστικού Λογισμικού (Interactive Software Federation of Europe – ISFE).

  ΑΡΘΡΟ 10
  Σε ότι αφορά τα ψυχαγωγικά παίγνια, μη πρόβλεψη έκδοσης «κάρτας παίκτη» καθώς αυτή αντιβαίνει σε πάγιους κανόνες εσωτερικούς αλλά και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παίκτες των ψυχαγωγικών παιγνίων είναι ως επί το πλείστον ανήλικοι και στερούνται Α.Φ.Μ.
  Ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα που θα προκύψει είναι με τους τουρίστες και όσους είναι περαστικοί από τη χώρα μας θα υποχρεωθούν να βγάλουν κάρτα παίκτη?

  ΑΡΘΡΟ 12
  Παράγραφος 2
  Απαράδεκτη η συλλογή στοιχείων για ανηλίκους

  ΑΡΘΡΟ 14
  Η σήμανση αναφορικά με το είδος και την προσβασιμότητα των παιγνίων, θα πρέπει να αναρτούνται στο χώρο και στο περίβλημα του μηχανήματος όχι στις οθόνες.

  ΑΡΘΡΟ 16
  Παράγραφος 3
  Η διεξαγωγή των ψυχαγωγικών παιγνίων δεν πρέπει να γίνετε μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, δηλαδή σε Αμιγή καταστήματα με πιστοποιητικά τύπου Α΄, καθώς τα ίδια περίπου παιχνίδια μπορούν και τα παίζουν άπαντες στους υπολογιστές τους, τα κινητά τηλέφωνα κ.λ.π.. Γι αυτό και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν οι αίθουσες ψυχαγωγίας οι οποίες εμπεριέχουν και μηχανήματα τεχνικά ψυχαγωγικά.
  Πρέπει να είναι ελεύθερα και σε μικτά καταστήματα γιατί οι εισπράξεις τους, στην περίπτωση που είναι αμιγές κατάστημα ψυχαγωγικών παιγνίων, δεν θα είναι ικανές να διατηρήσουν μια επιχείρηση ζωντανή. Δεν πρέπει να γυρίζουμε πίσω και να διαμορφωθούν αίθουσες σφαιριστηρίων όπως την περίοδο του 1980.
  Σήμερα τα ψυχαγωγικά παιχνίδια λειτουργούν βοηθητικά και συμπληρωματικά στο εισόδημα των καφετεριών, αιθουσών μπόουλινγκ και αιθουσών ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.

  Παράγραφος 4
  Συμφωνούμε, τα φυσικά πρόσωπα να προσκομίζουν αντίγραφο ποινικού μητρώου, όχι όμως ειδικά αντίγραφο λευκού ποινικού μητρώου ωσάν οι ασχολούμενοι με τον κλάδο μας να είναι εκ φύσεως και καθ’ έξη παραβατικοί.

  ΑΡΘΡΟ 17
  Παράγραφος 1
  Οι άδειες ευρείας κλίμακας είναι αδιανόητο να μείνουν μέχρι 10 και με αυτούς τους όρους συμμετοχής, γιατί έτσι αποτρέπετε η είσοδος Ελληνικών εταιρειών του κλάδου στην αγορά. Εάν Ελληνικές επιχειρήσεις καταφέρουν να πάρουν άδειες θα ωφελήσουν την Εθνική οικονομία δημιουργώντας θέσεις εργασίας από την παραγωγή τη λειτουργία και την εκμετάλλευση των μηχανημάτων , θα κάνουν εξαγωγές και θα επανεπενδύσουν τα κέρδη στην Ελλάδα με λίγα λόγια θα φέρουν ανάπτυξη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται έως σήμερα.
  Πρέπει λοιπόν να αυξηθούν σε περισσότερες από 10 οι άδειες με αντίστοιχη αύξηση των μηχανημάτων (50.000) και να δοθούν κίνητρα σε Ελληνικές εταιρίες και υπαγωγή τους σε επενδυτικούς νόμους.
  Πάγια θέση των σωματείων μας είναι η λειτουργία παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους, Amusement with prizes (AWP), τα οποία προτείνουμε βάσει καθιερωμένων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, είναι τα μόνα που κατασκευάζονται και από Ελληνικές επιχειρήσεις ενώ λειτουργούν και online.

  Παράγραφος 6
  Ο ανάδοχος περιορισμένης κλίμακας, όπως και ο κάτοχος άδειας ευρείας κλίμακας, θα πρέπει να μπορεί να παραχωρεί σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης, υπό τους όρους του ως άνω άρθρου του «σχεδίου νόμου» διαφορετικά ο περιορισμός είναι παράνομος.

  ΑΡΘΡΟ 19
  Παράγραφος 2α
  ΟΧΙ στους αμιγείς χώρους για τα ψυχαγωγικά παίγνια και όχι στον περιορισμένο αριθμό τους .
  Είναι αδιανόητο να γυρίζουμε πίσω στο 1980 στα σφαιριστήρια όταν η διασκέδαση αυτού του τύπου έχει διαφοροποιηθεί και γίνεται σε πολυσύχναστους χώρους με πρόσβαση των γονέων και όλων των ηλικιών των παιδιών συνδυάζοντας πολλών ειδών, τύπου διασκέδασης π.χ. fast food, μπόουλινγκ, καφέ, internet κ.λ.π. . Υποθέτω εκ παραδρομής αναγράφηκε ότι απαιτείτε τύπου Α΄ άδεια για τα ψυχαγωγικά.

  Παράγραφος 2β
  Αύξηση του αριθμού των μηχανημάτων τυχερών παιγνίων από 3 σε 10 ανά μικτό κατάστημα για τους έχοντες περιορισμένη άδεια, καθώς μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των σχετικών καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος κτήσης, το κόστος λειτουργίας, το κόστος αδείας, το κόστος της εγγυητικής επιστολής, του προσωπικού κ.λ.π.

  ΑΡΘΡΟ 20
  Παράγραφος α
  ΟΧΙ σε αμιγείς χώρους τα ψυχαγωγικά παίγνια για τους παραπάνω λόγους
  Και να είναι ελεύθερος ο αριθμός τους όχι μόνο μέχρι 30 σε κάθε περίπτωση αντίστοιχος σε κάλυψη ανά 3 τ.μ.

  ΑΡΘΡΟ 21
  Παράγραφος 1
  Υπερβολική γραφειοκρατική διαδικασία για χαρακτηρισμό και αδειοδότηση τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων όταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτονόητο το ψυχαγωγικό παίγνιο και διατίθεται παντού και σε όλους τους δημόσιους χώρους.

  ΑΡΘΡΟ 22
  Παράγραφος 2
  Στις άδειες περιορισμένης κλίμακας η εγγυητική επιστολή των 50.000€ είναι υπερβολική και θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο.
  Από τη στιγμή άλλωστε που θα υπάρχει online σύνδεση ή ο φορολογικός μηχανισμός και άρα άμεσος έλεγχος, όπως στον ΟΠΑΠ, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει.
  Μιλάμε για δύσκολες εποχές ο κλάδος είναι άνεργος εδώ και 10 χρόνια. Όλοι έχουν δάνεια κάρτες και υποχρεώσεις και θα δυσκολευτούν να βγάλουν τις εγγυητικές.
  Παράγραφος 3
  ΟΧΙ στις εγγυητικές στα ψυχαγωγικά παιχνίδια. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι παρόμοια παιχνίδια μπορεί να βρει οποιοσδήποτε σε ένα κατάστημα με ανώτερη τιμή αγοράς 50€ και εσείς θα προσπαθήσετε να βάλετε τόσο υψηλό κόστος σε έναν αιθουσάρχη ο οποίος έχει τεράστια λειτουργικά έξοδα (προσωπικό, ασφάλειες, ενοίκια, ΔΕΚΟ, κ.λ.π.) με αποτέλεσμα να μην καταφέρετε να ανοίξετε την αγορά.
  Πολύ δε περισσότερο, η διασφάλιση της λειτουργίας των μηχανημάτων ως ψυχαγωγικών με την εγκατάσταση φορολογικού μηχανισμού σε κάθε μηχάνημα, δεν δικαιολογεί την έκδοση εγγυητικής επιστολής από πλευράς αδειούχου.

  ΑΡΘΡΟ 31
  Παράγραφος 1β
  ΟΧΙ στο ετήσιο τέλος στα ψυχαγωγικά παιχνίδια καθώς τα μηχανήματα θα φορολογούνται με βάση τον φόρο εισοδήματος που θα προκύπτει από το Φορολογικό Μηχανισμό και την απόδοση του Φ.Π.Α. σε ένα έκαστο εξ αυτών.

  Παράγραφος 5
  Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών του κατόχου της άδειας ή του φορέα εκμετάλλευσης της άδειας, στα διεξαγόμενα τεχνικά-ψυχαγωγικά και τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, και ανέρχεται σε έξη τοις εκατό (6%) λειτουργεί ως «κεφαλικός φόρος», στοιχείο αποτρεπτικό για τέτοιου είδους επιχειρηματικότητα είτε σε ότι αφορά τα τυχερά είτε τα ψυχαγωγικά παίγνια.
  Ειδικά για τα ψυχαγωγικά παίγνια ούτε κατά διάνοια δεν θα πρέπει να επιβληθεί επιπλέον φόρος 6% από το Φόρο εισοδήματος που θα προκύπτει μέσω του Φορολογικού μηχανισμού αλλά και της απόδοσης του Φ.Π.Α..
  Καμία επιχείρηση τέτοια δεν θα είναι βιώσιμη.

  ΑΡΘΡΑ 32-33
  Οι ποινές είτε διοικητικές είτε ποινικές είναι ολότελα αυστηρές, από την οποία αναδύεται η σαφής και στοχευμένη «εγκληματοποίηση» του κλάδου μας. Αντίστοιχη δε ποινική και διοικητική μεταχείριση ΔΕΝ προβλέπεται ούτε για τα ΚΑΖΙΝΟ ούτε για τα παίγνια του ΟΠΑΠ.

  ΑΡΘΡΟ 36
  Καταργούμενες διατάξεις. Με την κατάργηση όλων των διατάξεων του ν.3037/2002 δεν θα υφίσταται πλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Θα υπάρξει πρόβλημα με τις ήδη εν λειτουργία νόμιμες επιχειρήσεις.

  ΑΡΘΡΟ 38
  Η έναρξη ισχύος του νόμου, θα πρέπει να έχει χρονική «αδράνεια» έξι (6) μηνών έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ομαλή μετάβαση από την σημερινή κατάσταση σε μία ρυθμισμένη αγορά, (ενεργοποίηση της ΕΕΕΠ, αδειοδότηση των μηχανών και καταστημάτων, διαγωνισμοί, προσλήψεις κλπ.). Διαφορετικά, αν δηλαδή η ισχύς του νόμου είναι άμεση τότε όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατο πρόβλημα σε μία περίοδο υψηλής ανεργίας και έλλειψης πόρων. Άρα να εφαρμοστεί ο νόμος από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί η επιτροπή Εποπτείας και ελέγχου, ξεκινήσει την αξιολόγηση και δώσει άδειες.
  ———————————————————————
  Τα ανωτέρω αποτελούν τις πρώτες παρατηρήσεις των εξής συλλογικών οργάνων :

  Ο.Κ.Ε.
  Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος
  «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
  Βουλής 16 (2ος όροφος) – Αθήνα
  Τηλ.:2103248418 – fax:2103220406 – e-mail: info@akas.gr

  Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
  Σύλλογος Ελλήνων
  Κατασκευαστών Εμπόρων
  Παιχνιδιών.
  Φιλιππίδου 26 – Αθήνα
  europlay@otenet.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Ε
  Σωματείο Τεχνικών
  Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Ελλάδος
  Βουλής 16 – Αθήνα
  e-mail: info@elte.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Β.Ε.
  Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Βορείου Ελλάδος
  Μεγάρων 6 – Συκιές Θεσσαλονίκη
  e-mail: info@union-games.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Δ.Ε.
  Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Δυτικής Ελλάδος
  Κορίνθου 467 – Πάτρα

  Σ.Ε.Η.Π
  Σωματείο Εργαζομένων
  στα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
  Τζωρτζ 5 – Αθήνα
  e-mail:sehp96@yahoo.gr

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
  Μαρίας Κιουρή 332 – Πέραμα
  email:vicky10@otenet.gr
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
  ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΚΩΝ
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ
  Παναχαϊκού 104 – Πάτρα

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:07 | Παναγιώτης – Προγραμματιστής

  Είμαι Τεχνικός-Προγραμματιστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών εδώ και 17 χρόνια!!! Σπούδασα πάνω σ’αυτό το αντικείμενο και ζω απ’αυτό!!! Είμαι 38 ετών. Το μόνο που ξέρω να κάνω είναι να επισκευάζω και να γράφω πρόγραμμα για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Με αυτό που θέλετε να κάνετε, βλέπω ότι ισχυροποιείτε περισσότερο τους ισχυρούς και «Θάβετε πιο βαθιά» – κλείνετε, τους μικρούς όπως είναι η εταιρία που εργάζομαι. Αν κλείσει αυτή, εγώ βγαίνω στο ταμείο ανεργίας όπως και όλοι όσοι εργαζόμαστε εδώ, καθώς και σε τουλάχιστον άλλες 5 εταιρίες – ανταγωνιστές – φίλοι. (Έχω και τη σύζυγό μου με πολλαπλή σκλήρυνση (MS) και Επιληψία). Το ταμείο ανεργίας θα διαρκέσει 1 χρόνο. Εγώ γράφω σε assembly. Όλες οι μεγάλες εταιρίες, τις οποίες ισχυροποιείτε και σβήνετε τις μικρότερες, ζητάνε σαφώς μικρότερους σε ηλικία και σίγουρα με κάποιο γνωστό «μέσα»… …… Παιδιά, Έλληνες είμαστε!!!!!! Βγάλτε κάτι δίκαιο, βιώσιμο μα πάνω απ’όλα υλοποιήσιμο!!!!!!! Επιτέλους, δείξτε λίγη σοβαρότητα και σκεφθείτε σε ποια χώρα και σε τι κόσμο απευθύνεστε!!!!! Εκτονώστε την κατάσταση!!! Δημιουργήστε υγιή, νόμιμο ανταγωνισμό και όχι μονοπώλια!!! Δώστε χώρο εργασίας και στους μικρούς, για να έχετε πραγματικό κέρδος από όλες τις απόψεις!!!! ….. Ο αδερφός μου είναι δημόσιος υπάλληλος 15-ετίας με 4μελή οικογένεια. Κάθε τόσο μου ζητάει δανεικά για να πάρει γάλα για τα παιδιά!!! Πως εγώ θα του πω ότι του κόβουν από το μισθό για να πληρώνουν το πρόστιμο που δε μ’αφήνουν να δουλέψω νόμιμα!!!!!!!!!!!!!! Σκεφθείτε το!!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:10 | ilias. s.

  kalispera.pisteyo ayta poy grafoyme na ta diavazi kapios armodios.lypame giati apodikniete poso pseytes iste oloi i politiki.tosa xronia psifiza pasok ke pisteya oti kerdizontas tis ekloges tha ekane epiteloys ola ayta poy den ekane i deksia giati ine koma toy kefaleoy.distixos esis[vgazo ton eayto moy apo ekso giati me apogoiteysate]iste xiroteri ksepoylisate oti apemine apo tin elladitsa mas.telika dixnete oti den sas endiaferi to kalo tis ellados ke toy kosmoy genikotera.kirioi ypologisate oti klinontas ta froytakia tha minoyn pano apo 150000 xil.anergoi.episis poses doylies poy synergazonte me ayta ta katastimata tha[kaves ksiri karpi kafedes texnika sinergia ke pola ala]tha exoyn ptosi tis doylias toys.episis posoys emesa poroys exi to kratos.dikastiria dikigoroi prostimata paravola ke para pola ala.to pio vasiko apo ola ine oti ta kerdi ton magazion ayton kikloforoyn stin agora mas stin ellada mas ke dimioyrgoyne kenioyrgies thesis ergasias ke esoda gia to kratos.pisteyo oti me ton sosto tropo forologisis ke elegxoy prepi na ta dosete ston kosmo opos ine gia na mirazonte ta kerdi se poloys oste na kykloforoyn ta xrimata stin agora mas ke oxi na sysoreyontai se ligoys apo opoy den mporite oyte foroys na parete.telika oli iste mizadori POLITIKOI TIS MIZAS skeftite ke tin xora mas.ala distixos esis exete san PATRIDA TO XRHMA.AN EXETE LIGO FILOTIMO AKOMI AN EISTE ELLINES AN SAS ENDIAFERI TO KALO TIS ELLADOS H KLISTE TA OLA KAZINO FROYTAKIA STIXIMA GENIKOS TON TZOGO H DOSTE TA SE POLOYS GIA NA MEINOYN TA LEFTA STIN XORA MAS.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:33 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Η διάκριση των παιγνίων σε μηχανικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους, πρέπει να αφορά όλα ανεξαιρέτως τα παίγνια, και όχι μόνο τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια.

  (α) Οι ορισμοί των παιγνίων δεν είναι σαφείς. Το ίδιο ισχύει και για τη διάκρισή τους σε ψυχαγωγικά – τεχνικά παίγνια και σε τυχερά παίγνια με κριτήρια: (i) τον παράγοντα έκβασης του αποτελέσματος (τεχνική / πνευματική ικανότητα παίκτη ή τύχη, εν μέρει ή κατά κύριο λόγο), και (ii) τη συνομολόγηση ή μη στοιχήματος και τη δυνατότητα ή μη απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη. Ειδικότερα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η τύχη επηρεάζει, τουλάχιστον εν μέρει, το αποτέλεσμα και πολλών ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων (π.χ. ηλεκτρονικό τάβλι, ηλεκτρονικό “trivial pursuit” κ.λπ.). Το αποτέλεσμα των παιγνίων αυτών εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την τεχνική / πνευματική ικανότητα του παίκτη. Όμως, είναι κοινό τοις πάσι ότι το αποτέλεσμα τους επηρεάζεται, τουλάχιστον εν μέρει, και από την τύχη. Σύμφωνα με τους ορισμούς του σχεδίου νόμου, τα παίγνια αυτά χαρακτηρίζονται ως τυχερά, ανεξαρτήτως αν συνομολογείται στοίχημα ή όχι.

  (β) Θα μπορούσε να αξιολογηθεί η δυνατότητα διάκρισης των παιγνίων σε: (i) τυχερά ή τεχνικά (η λέξη ψυχαγωγικά να απαλειφθεί), ανάλογα με τον κύριο παράγοντα καθορισμού της έκβασης του παιχνιδιού (τύχη / ικανότητα παίκτη), (ii) οικονομικού οφέλους ή μη οικονομικού οφέλους, ανάλογα με το αν συνομολογείται στοίχημα ή όχι, και (iii) μηχανικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά κ.λπ., ανάλογα με τον τρόπο (μέσο) διεξαγωγής τους.

  Ο ορισμός του «στοιχήματος» είναι ελλιπής και αποσπασματικός, δεδομένου ότι δεν συμπεριλαμβάνει στα τυχερά παίγνια τα στοιχήματα μη προκαθορισμένης απόδοσης (ήτοι, στοιχήματα με μεταβλητές αποδόσεις).

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω ο όρος παιγνιομηχάνημα, ώστε να καταστεί σαφές αν συμπεριλαμβάνει τα VLTs ή/και τα AWPs ή/και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με την χρήση των οποίων καθίσταται εφικτή η συμμετοχή του παίκτη σε τυχερά παίγνια διεξαγόμενα μέσω του διαδικτύου.

  Οι ορισμοί του Π.Σ.Ε.Ε. και του Κ.Π.Σ. αναφέρονται σε εποπτεία και έλεγχο των τυχερών παιγνίων. Ο ορισμός του Δικτύου Επικοινωνιών αναφέρεται σε παιγνιομηχανήματα εν γένει. Δεν είναι σαφές αν η εποπτεία και ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο αφορά όλα τα παιγνιομηχανήματα ή μόνο αυτά μέσω των οποίων θα διεξάγονται τα τυχερά παίγνια. Αν αφορά μόνο τα τελευταία, οι λοιπές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου δεν επαρκούν για την αποτροπή μετατροπής των τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων σε τυχερά παίγνια. Η εποπτεία και ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο πρέπει να αφορά όλα ανεξαιρέτως τα παιγνιομηχανήματα και αυτό πρέπει να γίνεται απολύτως σαφές στο σχέδιο νόμου και στον ορισμό του Δικτύου Επικοινωνιών.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:19 | ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

  ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ,ΟΧΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ .ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ .
  1)ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 50,000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ
  2)ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ 6% ΚΑΙ ΜΕ 6% ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ
  3)ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 30 Ή 40
  4)ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ 500 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ 500 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ ,ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ,ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΑ,ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ,ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΟΣ

 • Κύριοι,

  Λυπούμαστε πάρα πολύ που ο κ. Χριστουδουλάκης δεν μπόρεσε να τηρήσει την υποσχέσή του και τα παιδικά ψυχαγωγικά παιγνίδια (κουνιστά, χόκεϊ, μπασκέτες, αυτόματοι πωλητές) είναι στην ίδια μοίρα με τα παιγνίδια του Καζίνο, τον Ιππόδρομο, το Στοίχημα κλπ.
  Είμαστε, όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι, μια μικρή οικογενειακή επιχείριση που ασχολείται με παιδικά ψυχαγωγικά παιγνίδια (κουνιστά, αυτόματους πωλητές, χόκεϊ, μπασκέτες κλπ), τα έσοδα της οποίας λόγω της κρίσης έχουν συρρικνωθεί σε μεγάλο βαθμό. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς η μικρή αυτή επιχείρηση δεν αντέχει να πληρώσει περισσότερους φόρους από αυτούς που ήδη πληρώνει. Δυστυχώς πολλές τέτοιες επιχειρήσεις θα κλείσουν και το μόνο όφελος του κράτους θα είναι περισσότεροι άνεργοι και έσοδα μηδέν.
  Δημήτρης Κόκκινος

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:03 | ΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Κύριοι προσπαθείτε να κλείσετε όλα τα ίντερνετ καφέ της χώρας.και είναι πολύ εύκολο να το πετύχετε προς χάριν των μονοπωλείων.Είναι αδιανόητο να θεωρείτε ότι στα ίντερνετ καφέ παρέχονται τυχερά παιχνίδια και έχουν οικονομικό όφελος από αυτά Τα ίντερνετ καφέ πληρώνονται αποκλειστικά με την ώρα 1 με 2 ευρώ και καμία άλλη συνδιαλλαγή δεν έχουν.Αντιθέτως μέσω του ίντερνετ επιτυγχάνεται η επικοινωνία και η αναζήτηση πληροφοριών για μαθητές φοιτητές και γενικώς για κάθε ενδιαφερόμενο Γεγονός είναι ότι τα ίντερνετ καφέ έχουν συνεχόμενη πτωτική πορεία και αυτό οφείλεται στο ότι κάθε σπίτι πλέον έχει υπολογιστή με ίντερνετ και λόγω οικονομικής κρίσης ο κόσμος αραιώνει από τα ίντερνετ καφέ Μέσα από την είσπραξη που κάνουν πρέπει να πληρώσουν το ενοίκιο τους υπαλλήλους το ρεύμα το ίντερνετ τους φόρους την συντήρηση των υπολογιστών την αναβάθμιση τους και γενικώς όλα τα πάγια έξοδα του καταστήματος Με την φορολογία που ετοιμάζεστε να επιβάλετε στα ίντερνετ καφέ όταν μέρα με την ημέρα η κατάσταση γίνεται και πιό απελπιστική το μόνο που θα καταφέρετε δεν είναι να αυξήσετε τα έσοδα του κράτους αλλά να τα κλείσετε όλα μία και έξω και στο τέλος ΝΑ ΚΑΜΑΡΏΝΕΤΕ τη νεκρή αγορά που θα έχετε εσείς διαμορφώσει ΚΥΡΙΟΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΛΟΓΙΚΕΥΤΕΙΤΕ

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:12 | MASTROGAMVRAKIS MIXALIS

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:26 | ΠΟΕΠΠΠ

  Άρθρο 1
  Ποιο είναι το νόημα της τελευταίας περιόδου της περίπτωσης β΄, όπου ειδικότερα αναφέρεται ότι «[τ]υχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα», αλλά και ποια «νέα» παιχνίδια καταλαμβάνει ο ορισμός του Στοιχήματος που παρατίθεται στην περίπτωση γ΄ του εν λόγω άρθρου, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα «Στοιχήματα Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης»;
  Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 1 του Π.Δ. 250/1997, άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 2433/1996) η διαχείριση των «Στοιχημάτων Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης» ασκείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., προϋπόθεση δε για τη συμμετοχή στα πάσης φύσεως «Στοιχήματα Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης» είναι η καταβολή ορισμένου χρηματικού αντιτίμου από τον συμμετέχοντα στον εξουσιοδοτημένο πράκτορα της ΟΠΑΠ Α.Ε.
  Εξάλλου, δυνάμει του άρθρου 27, παρ. 2α του Ν. 2843/2000 υπογράφτηκε η από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών το αποκλειστικό δικαίωμα της διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών, που διεξάγονταν ήδη τότε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. – μεταξύ άλλων και τα πάσης φύσεως «Στοιχήματα Προκαθορισμένης απόδοσης» – πλέον συγκεκριμένων ρητά κατονομαζόμενων νέων παιχνιδιών. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω σύμβασης το εν λόγω αποκλειστικό δικαίωμα η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να ασκεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αυτονόητα δηλαδή και μέσω διαδικτύου.
  Προς το σκοπό δε της διασφάλισης των απορρεόντων από την ανωτέρω σύμβαση δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία είχε ήδη δυνάμει του Π.Δ. 228/1999 μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας – τα μέρη συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, αφενός μεν ότι «[τ]ο Δημόσιο δεν δύναται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης να εισάγει ή να παραχωρεί δικαίωμα διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πλην του ΟΠΑΠ, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή παιχνιδιού, το οποίο υπάγεται στα παιχνίδια ή στις κατηγορίες παιχνιδιών που η διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία τους έχει χορηγηθεί αποκλειστικά στον ΟΠΑΠ» (άρθρο 10 της σύμβασης), αφετέρου δε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικαίωμα πρώτης προτεραιότητας αναφορικά με την ανάληψη της διεξαγωγής και διαχείρισης κάθε νέου παιχνιδιού, του οποίου η διεξαγωγή θα επιτραπεί από το νόμο και ότι μόνον σε περίπτωση που επί της σχετικής πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε αρνηθεί να αναλάβει της διεξαγωγή του είτε δεν εκδηλώσει ρητά το ενδιαφέρον της να αναλάβει την διεξαγωγή του εντός τετραμήνου, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα να αναθέσει την διεξαγωγή του σε τρίτο, με τον πρόσθετο περιορισμό ότι κάθε μελλοντικό παιχνίδι που αφορά αθλητικά γεγονότα μπορεί να ανατεθεί μόνον στην ΟΠΑΠ Α.Ε. (άρθρο 11 της σύμβασης). Σημειωτέον ότι με βάση και τις πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΚ η διατήρηση του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. εμφανίζεται σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο.
  Εν όψει των ανωτέρω, λοιπόν, και δεδομένου ότι κατά ρητή πρόβλεψη της ίδιας της από 15-12-2000 σύμβασης (άρθρο 18), αυτή δύναται να τροποποιηθεί μόνον με νεότερη συμφωνία των μερών, πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάστρωση του τελικού κειμένου του σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται συμβατικά έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 15-12-2000 σύμβασης, να μην παραχωρήσει σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή ούτε συμβατικώς ούτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ή απλής διοικητικής αδειοδότησης, κανένα δικαίωμα που θίγει το χορηγηθέν αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω.
  Πολλώ δε μάλλον δεν είναι νοητή η παραχώρηση ανάλογων δικαιωμάτων σε τρίτους, στο βαθμό που η ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία σημειωτέον εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις 29-01-2001 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 720/22-12-2000 κοινής υπουργικής απόφασης – έχει δώσει ως αντάλλαγμα για την εν λόγω παραχώρηση το ποσό των 110.000.000.000 δρχ., αλλά και έχει προβεί κατ’ επιταγή της περί ης ο λόγος σύμβασης σε επενδύσεις για τη βελτίωση του συστήματος κ.λπ., ακριβώς με την προοπτική της μονοπωλιακής εκμετάλλευσης των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 υπολογίζοντας σε ανάλογα κέρδη.
  Συνεπώς, ενδεχόμενη παραβίαση της συμβατικής αυτής υποχρέωσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου επί ζημία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και συνακόλουθα και των 5.000 περίπου πρακτόρων, θα συνεπάγεται την ίδρυση ενοχικής αξίωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. για αποζημίωση, καθώς και αντίστοιχες ενοχικές αξιώσεις των 5.000 περίπου πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε., που συναποτελούν το μοναδικό νόμιμο δίκτυο διάθεσης των παιχνιδιών της και οι οποίοι επιφυλάσσονται να ασκήσουν αυτοτελώς σε σχέση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. τα απορρέοντα από το συμβατικό-νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των πρακτορείων νόμιμα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
  Σημειώνουμε, συναφώς, ότι οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., μέλη των σωματείων-μελών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. έχουν συμβληθεί με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με ατομικές συμβάσεις, με τις οποίες τους έχει χορηγηθεί ενιαία άδεια πρακτόρευσης αορίστου χρόνου όλων των παιγνίων τα οποία οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και κάθε νέου παιχνιδιού ή υπηρεσίας που τυχόν που οργανώσει ή παράσχει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο μέλλον. Μάλιστα, σύμφωνα με το προοίμιο των εν λόγω συμβάσεων, ειδικώς όσον αφορά στα τυχερά παίγνια, για τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής τους, σύμφωνα με την από 15-12-2000 σύμβασή της με το Ελληνικό Δημόσιο ή και για όσα άλλα της ανατεθούν υπό καθεστώς αποκλειστικότητας σύμφωνα με την ίδια ως άνω σύμβαση ή ενδεχόμενη ανανέωσή της, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεσμεύεται να τα διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα μέσω του δικτύου των ενεργών πρακτόρων, οι οποίοι αποτελούν σήμερα το μοναδικό δίκτυο διάθεσης των παιχνιδιών της. Σημειωτέον ότι η νομιμότητα και εγκυρότητα και μάλιστα αναδρομικά του περιεχομένου των συμβάσεων των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ Α.Ε. διαπιστώθηκε και με την πολύ πρόσφατη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν. 3905/2010.
  Επί τη βάσει των παραπάνω, τονίζουμε ότι σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο δεν τηρήσει τις συμβατικές-νομικές του δεσμεύσεις επί ζημία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και συνακόλουθα των 5.000 περίπου πρακτόρων, οι πράκτορες έχοντας πλήρη επίγνωση του νομικού-συμβατικού καθεστώτος, που τους διέπει, επιφυλάσσονται να ασκήσουν αυτοτελώς σε σχέση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματά τους.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:09 | kagiopoulos nikos

  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΙ ΕΓΙΝΕ ???? ΕΔΩ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ Και η προχειρότητα συνεχίζεται

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Είναι καταρχάς θετικό το γεγονός ότι μέσω του παρόντος νομοσχεδίου γίνεται μια προσπάθεια να ρυθμιστεί η αγορά των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα. Εν τούτοις, το κείμενο περιέχει σε πάρα πολλά σημεία γενικότητες, αναφέροντας ότι διευκρινίσεις θα δοθούν μέσω πληθώρας αποφάσεων και κανονισμών που θα εκδώσει στο μέλλον η Ε.Ε.Ε.Π.. Προκειμένου να μπορεί να αξιολογηθεί και σχολιαστεί επαρκώς και αποτελεσματικά κρίνεται επιτακτικό όπως καταστούν διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους φορείς και σχέδια των εν λόγω αποφάσεων που πρόκειται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Ομοίως, οι σχετικές αποφάσεις και οι κανονισμοί θα πρέπει να εκδοθούν πάραυτα με την έκδοση του νόμου, άλλως οι σκοποί –κυρίως οικονομικοί αλλά και προστασίας των καταναλωτών, ανηλίκων, ευπαθών ομάδων κτλ από παρόχους-πειρατές των τυχερών παιγνίων– οι οποίοι επιχειρούνται δια του παρόντος νομοσχεδίου δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν.
  Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πολλές από τις εν λόγω αποφάσεις και κανονισμούς θα χρειαστεί να υποβληθούν (πριν εκδοθούν) εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη διαδικασία της γνωστοποίησης, μεταβάλλοντας έτσι σημαντικά το χρόνο έναρξης εφαρμογής του νόμου. Αναμένουμε στο τελικό σχέδιο να δούμε και αυστηρά κριτήρια επιλογής των αναδόχων (όπως λ.χ. τριετής εμπειρία στο κλάδο, οικονομική επιφάνεια, ελάχιστο κύκλο εργασιών, κερδοφόρες χρήσεις κτλ). Είναι ακόμη σημαντικό να προβλεφθούν αυστηροί κανόνες και ασφαλιστικές δικλείδες για την καταστολή της παράνομης δραστηριότητας μετά την έκδοση των αδειών, οι οποίοι πέραν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους παρόχους και τους παίκτες, θα περιλαμβάνουν και τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs).

  Άρθρο 1
  Α. Ζητείται να διευκρινιστεί αν η περιγραφή της παραγράφου «β» συμπεριλαμβάνει τα διαδικτυακά παιχνίδια τύπου καζίνο και πόκερ.
  Β. Ο ορισμός «μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιγνίου ή παιγνιομηχάνημα» περιλαμβάνει και τα τερματικά του ΟΠΑΠ ή τα τερματικά – παιγνιομηχανήματα που ενδεχομένως εγκατασταθούν σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ μέχρι την εφαρμογή του παρόντος;
  Γ. Ο ορισμός που έχει δοθεί στα τυχερά παίγνια σε συνδυασμό με το οριζόμενο στο άρθρο 2 πεδίο εφαρμογής του νόμου («Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά και στα τυχερά παίγνια, που διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου») αφήνουν να εννοηθεί ότι τυχερά παίγνια όπως το στοίχημα, το πόκερ κτλ μπορούν να διενεργούνται όχι μόνο διαδικτυακά αλλά και επίγεια μέσω παιγνιομηχανημάτων (βλ. σχετικώς και παρ. 2 και 3 του άρθρου 6). Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί.

  Δ. Στον ορισμό των «Συνολικών μονάδων πίστωσης» να διευκρινιστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα υπολογίζεται το αναφερόμενο στον εν λόγω ορισμό σύνολο των μονάδων πίστωσης.
  Ε. Αναφορικά με τον ορισμό του «αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους» επισημαίνουμε ότι ενώ αυτό μπορεί να ρυθμιστεί επακριβώς τεχνικά σε παιγνιομηχανήματα και ορισμένα παιχνίδια καζίνο, αυτό δεν είναι εφικτό στο στοίχημα. Στο στοίχημα, το ποσοστό κέρδους (γκανιότα) καθορίζεται από το περιθώριο που υπολογίζεται στην τιμολόγηση των αποδόσεων και είναι το μοναδικό μέγεθος που δύναται να επηρεάσει ο πάροχος.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC
  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £297 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 28/1/2011). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centric.gr/default.asp?pid=101&la=1

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 19:40 | τακις

  το μονο που ζηταει ο κ.παπακωσταντινου απο ν.σ για τον τζογο ειναι χρηματα απο τον εξαθλειομενο πλεον ελληνα [φορολογια του βλακα] ουτε θεσεις εργασειας δημειουργη ουτε αναπτυξη για ενα καλυτερο αυριο.οσο αναφορα για το πακ μαν εαν μπουρουμαι να παιζουμαι ελευθερα μονο για τα ψυχαγωγικα τον υποχρεωνει η ε.ε και να μην κρυβεται τον τζογο πισω απο το πακ μαν ΕΛΕΟΣ…

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 19:29 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

  ΑΣΧΟΛΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ 42 ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΥΠΟΥ ΑΛΟΓΑΚΙ , ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ , ΖΩΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ , ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΙΚΙ , ΜΠΑΣΚΕΤΑ , ΜΠΑΣΚΕΤΙΝΟ , ΡΑΚΕΤΑΚΙ , ΕΑΡ ΧΟΚΕΥ , ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ , ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ , ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ , ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΑ , ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ , ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ .
  ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΕΠΕΙΔΗ ΕΜΠΛΕΞΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΣΚΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ , ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΤΟΣΟ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟΣΗ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ? ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΑΣΚΩ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΘΟΝΑΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΠΩΣ ΡΟΥΛΕΤΕΣ , ΣΠΡΩΧΤΕΣ , ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΔΕΣ , ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΖΙΝΟ , ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΜΙΓΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ .
  ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙΑ ΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΖΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 0 , 50 ΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΜΕ ΣΖΤΕΡΗΣΗ ΔΙΝΕΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ Η ΓΙΑΓΙΑ Ο ΘΕΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΕΙ .
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΛΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΠΡΑΞΕΤΕ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΝΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΕΤΡΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΕΥΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΣΟΔΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ !
  ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΜΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ .

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

 • Το πόκερ διαφέρει από τα υπόλοιπα παίγνια, που παίζονται online (διαδικτυακά), καθώς αποτελεί πλατφόρμα παιγνίου «peer-to-peer», όπου οι παίκτες αγωνίζονται έναντι αλλήλων και δεν υφίσταται συμμετοχή του παρόχου. Ο πάροχος λαμβάνει μέριμνα για την διεξαγωγή του παιχνιδιού, το μοίρασμα των καρτών και τελικά εγγυάται ότι το παιχνίδι διεξάγεται κατά τρόπο δίκαιο.

  Για ένα παίκτη πόκερ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι αντίπαλοι, κατά των οποίων να μπορεί να παίξει, ενώ τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μην υπάρχει κάποιο σημαντικό κόστος συμμετοχής του, στο παιχνίδι. Αν οι όροι που τίθενται από το νομοσχέδιο εις βάρος των αδειοδοτούμενων παρόχων (αναδόχων των αδειών που θα δωθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 24 επ.) είναι τέτοιοι, ώστε τελικά το προσφερόμενο, στους παίκτες, προϊόν δεν είναι ανταγωνιστικό, σε σύγκριση με αυτό που προσφέρουν τα μη αδειοδοτημένα sites, τότε, αναπόφευκτα, οι παίκτες θα επιλέγουν να παίζουν στα τελευταία.

  Βεβαίως, υπάρχουν αρκετοί τρόποι να αποτραπεί η διεξαγωγή παιγνίων σε μη αδειοδοτημένα sites, ωστόσο η εμπειρία από άλλες χώρες ξεκάθαρα καταδεικνύει ότι οι παίκτες πάντα βρίσκουν τρόπους πρόσβασης στα μη νόμιμα sites και ότι, όσο λιγότερο ανταγωνιστικά είναι τα αδειοδοτημένα sites, τόσο μεγαλύτερο είναι το κίνητρο των παικτών να καταφεύγουν στα μη νόμιμα sites. Προκειμένου, συνεπώς, το υπό εξέταση καθεστώς αδειοδότησης να καταστεί πετυχημένο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι αδειοδοτημένοι πάροχοι δε θα πρέπει να έχουν μεγάλο μειονέκτημα ανταγωνιστικότητας, σε σχέση με τους μη αδειοδοτημένους παρόχους.

 • Αγαπητοί κύριοι,
  Γράφω στη διαβούλευση ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Gnet Α.Ε. (http://www.gnet.gr ), μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες internet café και internet station στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θίγει άμεσα τα επαγγελματικά μας συμφέροντα χωρίς να έχουμε στην ουσία καμία εμπλοκή στα θέματα που προσπαθεί να ρυθμίσει.
  Το παραπάνω σχέδιο νόμου αποτελεί την πρώτη σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία 10 χρόνια για την ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Αυτό δεν συνεπάγεται όμως, αν ψηφιστεί ακέραιο όπως παρουσιάζεται εδώ, ότι θα είναι δίκαιο για τα intenet café.
  Υπάρχουν τα παρακάτω δεδομένα:
  1) Η διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών (τζόγος) διαχωρίζεται σε αφορολόγητη και φορολογημένη. Αυτός ο διαχωρισμός μετατρέπει τον τζόγο αντίστοιχα σε παράνομο ή νόμιμο. Τα υπόλοιπα που ακούμε και διαβάζουμε είναι υποκρισία ή παραπληροφόρηση.
  2) Σήμερα στην Ελλάδα υπολογίζεται πως διεξάγεται αφορολόγητος (παράνομος) τζόγος ύψους 4 δις.
  3) Το internet (εκ φύσεως) προσφέρει δυνατότητες διεξαγωγής τζόγου άνευ φορολόγησης.
  4) Στην Ελλάδα όσοι θέλουν να λειτουργήσουν καταστήματα με τυχερά παιχνίδια συχνά καλύπτονται πίσω από άδειες για καταστήματα «παροχής υπηρεσιών διαδικτύου».
  5) Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως πραγματικά internet café, παρέχοντας χρονοχρέωση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή χωρίς ίχνος παράνομης ή αφορολόγητης δραστηριότητας (δείτε το http://www.netcafe.gr για περισσότερες πληροφορίες).
  Όλα τα άρθρα του σχεδίου είναι γραμμένα με το σκεπτικό του ελέγχου του παράνομου τζόγου που διεξάγεται στην Ελλάδα. Ο στόχος είναι το Ελληνικό δημόσιο να λάβει μερίδιο από τον αφορολόγητο τζίρο των τυχερών παιχνιδιών. Δε θα πρέπει όμως να πλήξει τα πραγματικά internet café, μια ομάδα επιχειρήσεων που παρέχει ψυχαγωγία και ενημέρωση σε όλες τις ηλικίες χρησιμοποιώντας απλούς Η/Υ, όπως αυτούς που έχουμε πολλοί και στα σπίτια μας ή στα σχολεία μας, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει στην χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου.
  Τα σημεία που ζητάμε να διαφοροποιηθεί το σχέδιο νόμου είναι τα ακόλουθα:
  Α) Να υπάρξει στο επίπεδο των ορισμών μια επιπλέον διαφοροποίηση στα παιχνίδια. Εκτός από τυχερά, τεχνικά, ψυχαγωγικά να οριστεί και η κατηγορία διαδικτυακά παιχνίδια (εκτός και αν σκοπεύει ο νομοθέτης να περάσει από επιτροπή τα παιχνίδια του Facebook ή το World of Warcraft). Τα διαδικτυακά παιχνίδια θα ορίζονται ως εκείνα που διεξάγονται μέσω internet σε κοινωνικά δίκτυα ή μη χωρίς ο παίκτης να αποκομίζει κάποιο χρηματικό όφελος από την συμμετοχή του σ’ αυτά.
  Β) Να μην υπάρξει οποιοδήποτε ετήσιο τέλος λειτουργίας για τα πραγματικά internet café. Τα internet café φορολογούνται όπως όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει λόγος επιπλέον φορολόγησης.
  Γ) Να υπάρξει διαχωρισμός στο είδος άδειας καταστημάτων. Να προστεθεί ακόμα ένα είδος άδειας καταστήματος που να περιλαμβάνει:
  – απεριόριστο αριθμό υπολογιστών ή μια λογική αναλογία βάσει τετραγωνικών.
  – χαρακτηρισμό άδειας καταστήματος «παροχής υπηρεσιών διαδικτύου»
  – χωρίς εγγυητική επιστολή για την αδειοδότηση διότι δεν εξυπηρετεί απολύτως κανένα σκοπό, εφόσον δε θα υπάρχει οικονομικό όφελος για τους πελάτες
  Κλείνοντας, ελπίζω να πρυτανεύσει η λογική και να μην αποτελέσουν τα internet café για ακόμα μια φορά τις παράπλευρες απώλειες στην προσπάθεια για το νοικοκύρεμα της Ελλάδας.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 18:32 | DICTAO

  Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων άπτεται αναγκαστικά, ως εκ της φύσεώς του, πολλών και άκρως τεχνικών λεπτομερειών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές δεν είθισται ούτε πρέπει να ρυθμίζονται απευθείας από το νόμο. Αυτό ακολουθήθηκε και σε άλλες περιπτώσεις εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, για την εφαρμογή διατάξεων του νόμου, όπως είναι οι διατάξεις των άρθρων 12 «Απόρρητο – υποχρέωση εχεμύθειας» και 28 «Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας» συνιστάται να προσδιοριστεί η εξειδίκευση των τεχνικών υποχρεώσεων των κατόχων των αδειών σε ειδικό παράρτημα, το οποίο θα εκπονεί ομάδα από ειδικούς και θα επικυρώνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. ή από το γενικό γραμματέα πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι τη σύστασή της και τη θέση της σε λειτουργία.