Άρθρο 29 Στοιχεία παικτών

Οι κάτοχοι της άδειας απαγορεύεται να επιτρέπουν τη συμμετοχή στα προσφερόμενα μέσω των ιστοτόπων τους τυχερά παίγνια σε ανήλικους και σε μη εγγεγραμμένους χρήστες. Πριν τη δημιουργία λογαριασμού παίκτη για συμμετοχή σε οποιοδήποτε τυχερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου, ο παίκτης συνομολογεί σύμβαση προσχώρησης στο παίγνιο.

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται ο τρόπος πιστοποίησης της ηλικίας των παικτών και το ειδικότερο περιεχόμενο της σύμβασης προσχώρησης.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:00 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  (α) Η διάταξη αν μείνει ως έχει, εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας και αντίθεσης με το κοινοτικό δίκαιο. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά κοινή ομολογία, οι κίνδυνοι που ενέχουν τα τυχερά παίγνια στο διαδίκτυο είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς που ενέχουν τα επίγεια τυχερά παίγνια. Η απαγόρευση συμμετοχής μόνο σε ανήλικους στα τυχερά παίγνια του διαδικτύου δεν δικαιολογείται, δοθέντος ότι το όριο ηλικίας εισόδου στα καζίνο είναι 23 έτη και ότι οι μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου στα καζίνο είναι πολύ αυστηρότεροι (κλειστό σύστημα παρακολούθησης, διαρκής παρουσία εποπτεύοντος προσώπου).

  (β) Τα αυτά ισχύουν και για την αδικαιολόγητη διαφοροποίηση ως προς το εισιτήριο εισόδου / συμμετοχής. Στα καζίνο προβλέπεται υποχρεωτικώς η έκδοση εισιτηρίου, προκειμένου να αποθαρρυνθεί ο κόσμος. Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει αντίστοιχο εισιτήριο συμμετοχής στα τυχερά παίγνια του διαδικτύου, αν και τούτο υπαγορεύεται πολλώ μάλλον λόγω της εύκολης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 20:46 | ΠΟΕΠΠΠ

  Άρθρο 29 και 8
  Αναφορικά με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα εν λόγω άρθρα αναφορικά με τη διασφάλιση του υπεύθυνου παιχνιδιού και την προστασία των ανηλίκων, παρατηρούμε ότι αυτές δεν παρίστανται επαρκείς για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Για το λόγο αυτό, οι σχετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να κινούνται στα ίδια πλαίσιο με αυτές που ισχύουν για τον τρόπο και τον έλεγχο της διεξαγωγής των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής των παικτών σε αυτά, ώστε, πέραν από την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, να μην δημιουργείται ανεπίτρεπτο συγκριτικό πλεονέκτημα για τους εκμεταλλευόμενους τα παίγνια που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπόψη προσχεδίου νόμου (εφόσον αυτό υπερψηφιστεί ως νομοσχέδιο) σε σχέση με τους ήδη εκμεταλλευόμενους τυχερά παίγνια, όπως οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι οποίοι ήδη διαχειρίζονται τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. υπό καθεστώς που εγγυάται τόσο την τήρηση των κανόνων της δημόσιας τάξης όσο και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων φορέων, που δραστηριοποιούνται στην αγορά των τυχερών παιγνίων.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 29
  Πώς θα καθορίζεται ο τρόπος πιστοποίησης της ηλικίας των παικτών; Είναι σκόπιμο τούτο να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο. Επίσης, πως «εγγράφονται» οι χρήστες; Δια της εκδόσεως της σχετικής κάρτας; Δια της επικύρωσης της συμμετοχής τους από τον Π.Σ.Ε.Ε. κατά το άρθρο 8; Τούτο δεν έχει καταστεί σαφές.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC

  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £297 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 28/1/2011). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centric.gr/default.asp?pid=101&la=1

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 19:50 | Betfair

  Τοποθέτηση σε σχέση με το Άρθρο 29 (Στοιχεία Παικτών)
  1. Η Betfair συμφωνεί ότι η πλήρης διαφάνεια των πελατών διασφαλίζει την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την εξακρίβωση της ηλικίας τους, καθώς και περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τη στοιχηματική τους συμπεριφορά, γεγονός που προσφέρει τη δυνατότητα για παροχή αποτελεσματικών συμβουλών αλλά και τη θεραπεία του εθισμού από το τζόγο.
  2. Οι πάροχοι δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για απάτη σε περίπτωση πλαστογράφησης στοιχείων πιστοποίησης ταυτότητας, όπως λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ κ.λ.π.) και άλλα στοιχεία που αποσκοπούν να παραπλανήσουν τον κάτοχο της άδειας. Επίσης, δεν μπορεί ο κάτοχος της άδειας να θεωρηθεί υπεύθυνος για την περίπτωση που κάποιος ανήλικος παραβιάσει το λογαριασμό ενήλικου. Τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται απάτη από τον χρήστη.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 06:37 | N.Κ.

  ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ

  http://press-play.gr/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/viografika1.pdf

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 16:56 | Νίκος Παπαδάκης

  Η συγκεκριμένη αυτή διάταξη πιθανόν να έχει σαν στόχο το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και την σύλληψη της διαφθοράς στο χώρο των αθλημάτων.
  Για το θέμα της διαφθοράς σημειώνω ότι υπάρχουν 4 κυρίως κατηγορίες:

  1ον – Λόγοι πρωταθλητισμού.
  2ον – Συνδικάτα παικτών στο προκαθορισμένο στοίχημα.
  3ον – Συνδικάτα παικτών στο αμοιβαίο στοίχημα.
  4ον – Μπουκμέϊκερες για να γλυτώσουν το payout.

  To (1) υπάρχει από ανέκαθεν.
  Τα (2), (3), (4) υπάρχουν σε ίσες αναλογίες.

  Όταν στοχεύεται μόνο το (2) δεν είναι δικαιοσύνη.
  Όμως είναι το πιό απλό, γιατί πως θα πιάσεις π.χ. μιά ομάδα που πουλάει παιχνίδια εκτός στοιχήματος, όσο και αν δεν έχει την πρόθεση κανένας να την καλύψει ; Δεν είναι εύκολο. Έχουν πιαστεί μερικοί αλλά δεν είναι εύκολο.

  Πρέπει να γίνει κατανοητό όμως ότι η κοινωνία αντιδρά και για τις τέσσερεις περιπτώσεις που αναφέρω και όχι μόνο για τη μία. Δεν θέλει τα συχωροχάρτια και τις «υποθέσεις λουλουδιών» που πηγαίνουν στο αρχείο.

  Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση όμως του μέτρου και να χρησιμοποιείται σαν αιτία άρνησης πληρωμής, ματαιώνωντας έτσι την αξιοπιστία του στοιχήματος. Εύλογα μπορεί να υποθέσω ότι αν μεθαύριο κερδίσω 100,000 ευρώ με 100 ευρώ παιχνίδι θα μου πουν ότι «η υπόθεση σας διερευνάται». Μέχρι πότε θα ρωτήσω ; Μέχρι το 2111 θα μου πουν.
  ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ και μετά ας με ανακρίνει η ασφάλεια, αν το κρίνει επιβεβλημένο.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 12:59 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ Ο ΟΠΑΠ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ!!!