Άρθρο 33 Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη προς τούτο άδεια, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα ή προκειμένου για παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου με χρηματική ποινή από 200.000 έως 500.000 ευρώ. Αν το παίγνιο που διεξάγεται είναι τυχερό, το αδίκημα τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη.

2. Όποιος προβαίνει σε εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια τα οποία διεξάγονται (;;;) χωρίς άδεια, είτε ως διαφημιστής είτε ως διαφημιζόμενος, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ.

3. Όποιος μετέχει σε τυχερό παίγνιο, το οποίο διοργανώνεται χωρίς άδεια, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 3 μηνών και με χρηματική ποινή από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

4. Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου, είτε του παιγνιομηχανήματος, είτε του χώρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και με χρηματική ποινή από 50.000 έως 100.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.

5. Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου, είτε του παιγνιομηχανήματος, είτε του χώρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών και με χρηματική ποινή από 150.000 έως 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.

6. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ως αυτουργοί των αδικημάτων των προηγουμένων παραγράφων θεωρούνται οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι Διευθύνοντες, οι εντεταλμένοι ή οι συμπράττοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, καθώς και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νομικού πρόσωπου. Εάν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.

7. Ο πάσης φύσεως τεχνικός εξοπλισμός και τα παιγνιομηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων του άρθρου αυτού κατάσχονται και μετά την έκδοση αμετάκλητης ποινικής απόφασης περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:31 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν.

  Έτσι τιμωρούντε και οι καταστηματάρχεις των Πρακτορίων ΟΠΑΠ όταν αφήνουν τα παιδιά μας απο 10 χρονών να παίζουν ΠΡΟΠΟ, ΤΖΟΚΕΡ και ΚΙΝΟ?
  Μήπως υπάρχει προκατάληψη για ένα κλάδο τον οποίο εσείς τον φέρατε σε αυτή την εξαθλίωση?
  Εσείς αποτρέψατε και προστατέψατε τον πολίτη έως σήμερα, από τα ΚΑΖΙΝΟ της πολιτείας?
  Πως πιστεύετε ότι πρέπει να τιμωρούντε μόνο όσοι ασχολούνται με τα παίγνια?
  Είναι συνταγματικό?

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:38 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Θα πρέπει να προστεθεί εδάφιο για την επιβολή αυστηρών ποινικών κυρώσεων σε όσους επιτρέπουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την συμμετοχή σε τυχερά παίγνια σε άτομα που δεν συμπληρώνουν το κατώτατο όριο ηλικίας που ορίζει ο νόμος, σε άτομα τα οποία έχουν ζητήσει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό τους, σε άτομα τα οποία δεν τηρούν τους όρους ή/και δεν πληρούν τις εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς επίσης και σε άτομα αποδεδειγμένα στερούμενα δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 15:44 | HGK

  Ποινική ευθύνη μελών ΔΣ κλπ
  Η ρύθμιση στη γενικότητά της είναι αντίθετη στο Σύνταγμα.
  Επί νομικών προσώπων ποινική ευθύνη μπορούν να έχουν μόνο εκείνα τα μέλη της διοίκησης που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, δηλ. εκείνα στα οποία έχει ανατεθεί η λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, ήτοι κατά βάση ο διευθύνων σύμβουλος ή οι διευθυντές στους οποίους έχουν ανατεθεί ειδικότερες αρμοδιότητες. Εκτιμούμε πως η παρ. αυτή πρέπει να διαγραφεί. Το ζήτημα αυτό δεν χρήζει ειδικής ρύθμισης, ούτε συντρέχει λόγος διαφοροποίησης από όσα γενικώς ισχύουν στο δίκαιο επ’ αυτού.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 21:15 | Νίκος Παπαδάκης

  Κ. Κατσαρέ είναι υπερβολικά και ακραία αν η εφαρμογή είναι άμεση (μερικά από αυτά του παρόντος εδαφίου).
  Στην εξέλιξη μπορεί να είναι μέσα στο πνεύμα της λογικής του νόμου.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 17:16 | Νίκος Παπαδάκης

  Όποια αθλητική έκδοση έχει δηλώσει έδρα Κύπρο, Μάλτα, Σκόπια μπορεί να διαφημίζει κατά το δοκούν.
  Δεν είναι πράγματα αυτά.
  Τι σχέση έχει η διαφήμιση με το παιχνίδι ;
  Να μπαίνει επεξήγηση «δεν συνίσταται για τις τοπικές κοινωνίες που απαγορεύεται» ναι, αλλά όχι απαγόρευση.
  Γιατί ο μαξιμαλισμός ;
  Με πλήρη και άμεση εφαρμογή του νόμου αυτού ως έχει και αν οι διευθύνσεις και τα ονόματα ήταν όλα γνωστά, ΠΡΕΠΕΙ αύριο το πρωϊ να γεμίσει η Μακρόνησος, τα Γιούρα, ο Άη Στράτης και να έχει και περίσσευμα !

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 14:49 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γ.

  Θεωρώ τα μέτρα υπερβολικά.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 00:53 | Δημητριος Χρυσομαλλης

  Νομίζω ότι η προσπάθεια τους να συμμαζευόσουν τα ασυμμάζευτα τους στα ματιά τις τρόικας τους έκανε να ξεφύγουν από την πραγματικότητα ας τιμωρήσουν αυτούς που έφεραν την κατάσταση τις χώρας εδώ που είναι, και να δουν πώς θα μπορέσουν να κάνουν κάτι έτσι ώστε να μην αφήσουν κανέναν έξω από αυτήν την δουλειά που εδώ και 8 χρονιά τέλη την βιωσιμότητα της χάρης στην όρεξη τον μικρομεσαίων τάξεων η τε με την νόμιμη η τε με την παρανόμι μορφή τους και να μην δώσουν για ακόμα μια φορά μονό στα μεγάλα κεφαλιά την πίτα που αυτοί μέχρι σήμερα δείξανε πως ξέρουν να κλέβουν καλά και μετά να βάζουν άλλους να πληρώνουν τα σπασμένα…α και κάτι τελευταίο δεν είναι κακούργημα πουθενά στην ευρωπαϊκή ένωση εδώ πως το βλέπουν οι νομοθέτες να γίνετε? πράγμα που ειδή έχει απορριφθεί τρεις φορές από την Ευρώπη εκτός αν σκέφτονται να μας βγάλουν από την Ευρώπη για να νομιμοποιήσουν τα φρουτακια και τα τυχερά παιχνίδια. όλα αυτά με φαίνονται σαν να γίνονται μονό για να πάρουν τις εκκρίσεις από την τρόικα για τα δάνεια που χρειάζεται για να επιβίωση το κράτος της Ελλάδας..και να μην πραγματοποιηθεί τίποτα στο τέλος…και να μένουν όλα στα χαρτιά και μόνον εκεί.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 23:07 | Νίκος Παπαδάκης

  Η απαγόρευση των διαφημίσεων είναι υπερβολικό μέτρο.
  Θα πρέπει να ξεκινήσει witch-hunt μεγέθους Μακάρθυ αν μάλιστα δεν δοθεί εύλογη παράταση για προσαρμογή. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε είναι νόμιμο.

  Το πιθανότερο είναι ότι η αγορά της διαφήμισης θα αυτο-ρυθμιστεί
  και αυτού του είδους η λογοκρισία δεν χρειάζεται.

  Υπάρχουν γκρίζες περιπτώσεις:

  – Ιστοσελίδες και περιοδικά που βγαίνουν από Ελλάδα αλλά στοχεύουν στο εξωτερικό.
  – Διαφημίσεις που δεν έχουν λήξει.
  – Διαφημίσεις ιστοσελίδων για άλλες ιστοσελίδες που ΕΝ ΜΕΡΕΙ μπορεί να περιέχουν μη εγκεκριμένο στοιχηματικό περιεχόμενο.

  Δεν είναι παράλογο σαν ζητούμενο να μην υπάρχουν διαφημίσεις των μη εγκεκριμένων εταιρειών, αλλά θα γίνουμε αστυνομικό κράτος έτσι όπως τα λέει.
  Οι ποινές που βλέπω είναι λίγο αυστηρότερες από αυτές που επιβάλλονται σε μέλη της Αλ Κάϊντα – επαναστατικοί πυρήνες, για ένα μπαννεράκι που θα ξεφύγει !

  Το βέβαιο είναι ότι κάποιοι μεγαλο-εκδότες που θέλουν να κλείσουν τους μικρότερους επηρέασαν τους συντάκτες αυτής της συγκεκριμένης διάταξης που διαβάζουμε στο (2) του παρόντος άρθρου.
  Κάποτε στην Ελλάδα υπήρχε φθόνος των φτωχών κατά των πλουσίων, σήμερα υπάρχει φθόνος των πλουσίων κατά των φτωχών.

  Η σχέση της διάταξης για τις διαφημίσεις με τη «ρύθμιση της αγοράς των παιγνίων» είναι λίαν εφαπτομενική.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 14:54 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ) ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ
  ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΕΔΩ (ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ)

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 13:57 | ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ

  Να είσασταν τόσο αυστηροί και μετά του οίκου σας τι καλά που θα ήταν!!!!!!!
  Αυστηρότητα στο έπακρο αλλά μόνο για τον απλό λαο.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 12:05 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Πολύ αυστηρές κυρώσεις και ποινές κατά τη γνώμη μου.
  Ευχαριστώ

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 19:35 | Nikos Serdaris

  Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου, είτε του παιγνιομηχανήματος, είτε του χώρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και με χρηματική ποινή από 50.000 έως 100.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα. Ακόμα και αν δεν είναι τυχερό!
  Οι ποινικές κυρώσεις είναι αναλογικά με άλλες ποινικές πράξεις πάρα πολύ σκληρές και δεν θα περάσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 00:53 | mixalis d.

  Συμφωνώ με το σχόλιο του κ Παπανικολάου και προσθέτω να μην ξανανοιγει στον ίδιο χώρο για 2 χρόνια καταστημα με το ίδιο αντικείμενο ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΣΙΜΕΣ.
  ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ αλλιώς δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 22:57 | παπανικολαου γεωργιος

  παρατηρειται το φαινομενο σημερα εαν συλληφθει καποιος που παρανομει τοτε του αφαιρειται η αδεια αλλα ανοιγει την επομενη ημερα με άλλο ονομα.στην ουσια δηλαδη ξαναανοιγει σε συγγενικο προσωπο η αδεια.Πρεπει για να μην γινεται αυτο οταν επιβληθει η ποινη να επιβαλλεται η ποινη και για τον συγκεκεριμενο χωρο δηλαδη στον ιδιο χωρο να μην μπορει να ανοιξει καταστημα του ιδιου ειδους πλεον