Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων»

Το Υπουργείο Οικονομικών, συνεχίζοντας το διάλογο με τους πολίτες, αναρτά στο διαδίκτυο και θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις διατάξεις του προσχεδίου νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων». Στόχος είναι η ρύθμιση της αγοράς τεχνικών και τυχερών παιγνίων, η οποία λειτουργεί χωρίς κανέναν έλεγχο, σε βάρος των δημοσίων εσόδων και του κοινωνικού συνόλου.

Οι στόχοι της προτεινόμενης νομοθετικής παρέμβασης είναι:

  • Η ρύθμιση της αγοράς τεχνικών και τυχερών παιγνίων με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ειδικά των νέων, την ένταξη και παρακολούθηση σε νόμιμο πλέον πλαίσιο των διεξαγόμενων παιχνιδιών.
  • Η διασφάλιση και είσπραξη εσόδων για το κράτος από μία αγορά της οποίας ο παράνομος κύκλος εργασιών εκτιμάται σε περισσότερα από 4 δισ. Ευρώ ετησίως.
  • Η προσαρμογή των εθνικών διατάξεων στην κοινοτική νομοθεσία, αφού η γενική απαγόρευση της λειτουργίας τεχνικών παιχνιδιών στη χώρα μας έχει καταδικαστεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το πρόστιμο για τη χώρα μας είναι 31.536 Ευρώ ημερησίως.

Το δεύτερο αυτό στάδιο διαβούλευσης έρχεται σε συνέχεια της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, όταν τέθηκε καταρχήν το πλαίσιο διαλόγου για τη ρύθμιση της αγοράς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα υπαρκτό ζήτημα της ελληνικής οικονομίας. Τότε, κατατέθηκαν περισσότερες από 1.500 απόψεις, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έλαβε εγγράφως πολλές ακόμα προτάσεις φορέων και πολιτών. Ακολούθησε ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπου κατέθεσαν τις θέσεις τους. Όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, για να φτάσουμε τελικά σε ένα κείμενο διατάξεων.

Η κυβέρνηση συνεχίζει τη διαδικασία διαλόγου, προκειμένου να προχωρήσουμε με απόλυτη διαφάνεια στην αποτελεσματική ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου των τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες και τους φορείς να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου.