Άρθρο 66 Συνεργασία με την Αρχή (άρθρο 26 της Οδηγίας)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία συνεργάζονται με την Αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της .

  • 16 Αυγούστου 2019, 21:25 | Γιώργος Ρουσόπουλος

    Παρ. 1 Αντί για «σημαντικό κίνδυνο» να ακολουθηθεί η ορολογία της οδηγίας (μεγάλο κίνδυνο)

    Παρ. 6 Η διάταξη αυτή δεν προβλέπεται στην οδηγία και δημιουργεί τον κίνδυνο να ξεκινήσει μια «επικίνδυνη» επεξεργασία χωρίς διαβούλευση και να δημιουργηθούν τετελεσμένα.