ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 40 Εξουσιοδοτική διάταξη για χώρο στέγασης Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Συστήνεται λειτουργικά ανεξάρτητο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (Γραφείο ΕΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα. Ο χώρος στέγασης του Γραφείου ΕΕΕ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.