Άρθρο 37 Μεταβατική διάταξη για την αρχική στελέχωση της Γραμματείας του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Η αρχική στελέχωση της Γραμματείας του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, για την πρώτη τριετία, πραγματοποιείται κατά την παρ. 3 του άρθρου 14, αποκλειστικά με αποσπάσεις και ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος απευθύνει επίσης την πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας. Η τελευταία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στη γραμματεία της οποίας υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω οι αιτήσεις των υποψηφίων.