Άρθρο 22 Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης

Από 1.2.2021 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής:
α) των Αρεοπαγιτών κατά εννέα (9), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα τέσσερις (74),
β) των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι έξι (26),
γ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικου αριθμού αυτών σε εκατόν είκοσι τέσσερις (124), ,
δ) των εισαγγελέων πρωτοδικών κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν σαράντα οκτώ (148).

  • 15 Φεβρουαρίου 2021, 16:01 | ΜΑΝΩΛΗΣ

    Το Υπουργείο θα πρέπει να προωθήσει άμεσα ρύθμιση για αύξηση των οργανικών θέσεων και των ειρηνοδικών. Η ψήφιση των νόμων 4745/2020 και 4738/2020 είναι βέβαιο ότι θα εντείνει τον εργασιακό φόρτο σε πολλά, κεντρικά κυρίως, ειρηνοδικεία.

  • 12 Φεβρουαρίου 2021, 01:49 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

    Αυξάνονται τώρα οι οργανικές θέσεις των δικαστών κατά 18. Πιο πριν με το νόμο 4689/2020 αυξήθηκαν κατά 65 και λίγο νωρίτερα με το νόμο 4640/2019 κατά 86. Σύνολο 169 θέσεις. Και από αυτές μόνο μία (1) δόθηκε στη θέση του Προέδρου Πρωτοδικών!! Μία από τις 169!! Οι Πρόεδροι Πρωτοδικών δικάζουν όλα τα κακουργήματα στον πρώτο βαθμό, τα περισσότερα Τριμελή, προεδρεύουν στο Πολυμελές και στα βουλεύματα, δικάζουν τα ασφαλιστικά, τις προσωρινές διαταγές, τις εφέσεις και διοικούν και τα Πρωτοδικεία. Η μία επιπλέον θέση για τα 63 Πρωτοδικεία της Ελλάδας είναι μία σταγόνα στον ωκεανό.