Άρθρο 58: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

 • 23 Νοεμβρίου 2015, 09:16 | Μαρία Σωτηροπούλου

  Διαφωνῶ με το Σύμφωνο Συμβίωσης Ὀμοφυλοφίλων.
  Δέν καταδικάζω ἤ ἀπορρίπτω τά λίγα αὐτά ἄτομα πού ἡ μή ὁμαλή φυσιολογία τοῦ σώματός τους καί διάφορες κοινωνικές συνθῆκες τούς ὁδήγησαν σέ πορεία ζωῆς διαφορετική ἀπό αὐτή τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, πού ὡστόσο εἶναι μακρυά ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί σέ κάθε περίπτωση ὀφείλουμε νά τούς ἀγαποῦμε ὥς πλάσματα τοῦ ἴδιου Πατέρα.
  Καταδικάζω τό ὀλίσθημα τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, διότι ἐπιχειρεῖ νομοθετικῶς νά ὑποβιβάσει τήν ἀνθρώπινη φύση, τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀτόμου καί τόν ὑψηλό θεσμό τῆς οἰκογένειας.
  Ως ‘Ἕλληνίδα καί Ὀρθόδοξη Χριστιανή, διαμαρτύρομαι για τό ἐπονείδιστο αὐτό νομοσχέδιο.

 • 23 Νοεμβρίου 2015, 08:06 | Δέσποινα Ξ.

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ.
  Προσπαθούμε τελικά το μη φυσικό να το κάνουμε φυσιολογικό, μόδα και νόμο;
  Ο βασιλιάς και το τρελό νερό
  Πηγή: «Ευλογημένο Καταφύγιο» του Φώτη Κόντογλου
  Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε ένας σουλτάνος, καλός και δίκαιος και είχε έναν βεζύρη, που ήτανε και αυτός καλός και ήταν κι αστρολόγος.
  Μια μέρα ο βεζύρης λέγει του σουλτάνου, πως είδε κάποια σημάδια στον ουρανό πως θα βρέξει στον κόσμο ένα νερό τρελλό, και πως όποιος το πιει αυτό το νερό, θα τρελλαίνεται. Και πως όλοι οι άνθρωποι που ζούνε στην επικράτειά τους θα πιούνε και θα χάσουνε τα λογικά τους, και δεν θα νιώθουνε πια τίποτα, μήτε τι είναι σωστό και τι είναι ψεύτικο, μήτε τι είναι καλό και τι είναι κακό, μήτε τι είναι νόστιμο και τι άνοστο, μήτε τι είναι δίκαιο και τι άδικο.
  Σαν τ’ άκουσε αυτά τα λόγια ο Σουλτάνος γυρίζει και λέγει στον βεζύρη: Αφού θα τρελλαθεί όλος ο κόσμος, πρέπει να κοιτάξουμε να μην τρελλαθούμε κι εμείς, γιατί αλλιώς πώς θα τους κρίνουμε με δικαιοσύνη; Του λέγει ο βεζύρης πως ο λόγος του είναι σωστός και πως θά ‘πρεπε να προστάξει να μαζέψουνε από το καλό νερό που πίνανε, και να το φυλάξουμε μέσα στις στέρνες, για να μην πίνουνε από το χαλασμένο και κρίνουμε παλαβά κι άδικα, μα δίκαια, όπως έχουνε χρέος.
  Έτσι κι έγινε. Σε λίγον καιρό έβρεξε στ’ αλήθεια, και το νερό ήτανε τρελλό νερό, και τρελλαθήκανε όλοι οι άνθρωποι, και δεν γνωρίζανε οι καημένοι τι τους γίνεται, και είχανε το ψεύτικο για αληθινό, το κακό για καλό, το άδικο για δίκαιο. Μα ο σουλτάνος κι ο βεζύρης πίνανε από το καλό νερό που είχανε φυλαγμένο, και δεν τρελλαθήκανε, αλλά κρίνανε τον κόσμο με δικαιοσύνη.
  Μα ο κόσμος τά ‘βλεπε ανάποδα και δεν ήτανε ευχαριστημένος από την κρίση του σουλτάνου και του βεζύρη και φωνάζανε πως τους αδικούνε και κοντεύανε να σηκώσουνε επανάσταση. Μετά από καιρό, σαν είδανε κι αποείδανε, ο σουλτάνος κι ο βεζύρης, χάσανε το κουράγιο τους, και λέγει ο σουλτάνος στο βεζύρη: Τούτοι οι φουκαράδες αληθινά χάσανε τα φρένα τους και τα βλέπουνε όλα ανάποδα κι όπως πάμε, μπορεί να μας σκοτώσουν επειδή θέλουμε να τους κρίνουμε με δικαιοσύνη για να ευτυχήσουνε. Το λοιπόν, βεζύρ αφέντη, άιντε να χύσουμε το καλό νερό από τις στέρνες, και να πιάσουμε να πίνουμε κι εμείς από το τρελλό νερό, να γίνουμε σαν κι αυτούς και τότε θα μας καταλαβαίνουνε και θα μας αγαπάνε. Έτσι κι έγινε. Ήπιαν και αυτοί από το παλαβό νερό και τρελλαθήκανε, και κρίναμε τρελλά κι άδικα, κι ο κόσμος απόμεινε ευχαριστημένος και πολυχρονίζανε τον σουλτάνο».

 • 23 Νοεμβρίου 2015, 06:40 | Αποστολοπουλος Στάθης

  Ως Χριστιανός Ορθόδοξος ΔΙΑΦΩΝΩ με το Σύμφωνο Συμβίωσης Ὀμοφυλοφίλων Αυτό αποτελεί ύβρη απέναντι στο Θεό!!!!Είδαμε η αποστασία από το Θεό που μας κατάντησε σαν έθνος.Απορώ που το συζητάμε κιόλας!
  Διαμαρτύρομαι ἒντονα γιατί, θα δημιουργούνται προβλήματα στην διαιώνιση του είδους. Ποιοι εἶναι οἱ γονεῖς των…. ὑποτιθἐμενων παιδιῶν (πῶς προήλθαν) μιᾶς τοιούτου είδους οικογενείας; Παρακαλῶ, να ἀποσυρθεῖ ὁ Νόμος που μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει εἰς βάρος της Ελληνικῆς κοινωνίας και μάλιστα προς τους νέους ανθρώπους. ὡς μέλη ποιᾶς οικογενείας, ποιος ὁ πατέρας και ποια ἡ μάνα; Και το φυσικό ἐρώτημα: Σε τι ἀποβλέπει ἡ ἀναστροφή του κατά φύσιν ζῆν; ……Ἂς ὑπολογίσετε ἐπί τέλους την φωνή της βάσης. ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΑΝ ΧΑΛΑΣΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Καλοῦμε τὸ λαό μας νὰ ξεσηκωθεῖ ἐνάντια στοὺς σχεδιασμοὺς γιὰ τὸν πνευματικὸ καὶ φυσικό του ἀφανισμό, διατρανώνοντας μὲ κάθε νόμιμο τρόπο τὴν ἀντίδρασή του στὸ συζητούμενο νομοσχέδιο.
  Καλοῦμε τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, ἔστω τὴν ὕστατη αὐτὴ ὥρα, τιμώντας τὴν ὑψηλὴ θέση ποὺ τοῦ ἔχει δοθεῖ, νὰ ἀποσύρει τὸ ἐν λόγω νομοσχέδιο καὶ νὰ τὸ ἀντικαταστήσει μὲ νέο, ποὺ θὰ στηρίζει τὴ δοκιμαζόμενη ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ μάλιστα τὴν πολύτεκνη.
  Καλοῦμε τοὺς βουλευτὲς νὰ ἀναλογισθοῦν τὸ βάρος τῆς ἱστορικῆς τους εὐθύνης, τὴ μακραίωνη ἱστορία καὶ παράδοση τοῦ λαοῦ ποὺ κλήθηκαν νὰ ὑπηρετοῦν, καὶ νὰ μὴ συνεργήσουν μὲ τὴν ψῆφο τους στὴ νομιμοποίηση τοῦ σοδομισμοῦ.
  Οσοι πολιτικοί, βουλευτές,κ.α. συμβάλλουν ΣΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΟΥΤΟ, εμμέσος ή αμμέσος και κατ’ επέκταση στην άμβληνση του κοινονικού ιστού με την ψήφο τους θα αποτελλούν όνυδος για την Ιστορία και προσβολή για τον Πολιτισμό μας.
  ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ:ΑΓΩΝΑΣ

 • 23 Νοεμβρίου 2015, 00:12 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ

  ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΩΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΥΤΟ.

 • 23 Νοεμβρίου 2015, 00:01 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ

  OXI ΣΕ ΟΛΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • 21 Νοεμβρίου 2015, 17:52 | Χ.Π.

  Κυριοι υπευθυνοι,τι δουλειά εχει να παραμένει εδω το σχόλιο της ένωσης αθεών; Ποιά ακριβως λεξη του εχει την οποιαδήποτε σχέση με το νομοσχέδιο;; Είδαμε φως και μπήκαμε κι οτι πιάσουμε; Αν ειναι να διαφημιζει ο καθένας την εταιρία του εδω μέσα τι σόι διαβουλευση είναι; Οσο παραμένει σας εκθετει…(ειναι απο την Παρασκευή εκεί ακίνητο. Σας βολεύει μήπως;)

 • 21 Νοεμβρίου 2015, 10:06 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΔΙΑΦΩΝΑ ΑΚΑΘΕΚΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ!!!

 • 21 Νοεμβρίου 2015, 10:03 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΔΙΑΦΩΝΩ!!!

 • 21 Νοεμβρίου 2015, 08:02 | ΑΣΠΕ

  Η ΑΣΠΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΝΕΙΔΙΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  ΤΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις 205.000 και πλέον πολύτεκνες οικογένειες, διαμαρτύρεται έντονα για το επονείδιστο Νομοσχέδιο «ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ», που προωθεί στη Βουλή προς ψήφιση το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο προτίθεται να επεκτείνει την ισχύουσα ήδη νομοθεσία και στα λεγόμενα «ομόφυλα ζευγάρια».

  Η συγ(Κυβέρνηση), μη μπορώντας να αντισταθεί, συμμορφώνεται στις επιταγές της ηθικά και πνευματικά παραπαίουσας Ευρώπης και με το νομοσχέδιο αυτό ανατρέπει καθ’ ολοκληρία τις αξίες, τα ιδανικά και τις παραδόσεις της Ελληνικής κοινωνίας

  Σύμφωνα με τον ορισμό του νομομαθούς Ρωμαίου Μοδεστίνου , ο θεσμός του γάμου αποτελεί: «ανδρός και γυναικός συνάφεια και συγκλήρωση του βίου δια παντός, Θείου τε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία».

  Με το νομοσχέδιο ο θεσμός του γάμου αντιμετωπίζεται θεσμικά και μόνο ως δικαιοπρακτική ενέργεια που ρυθμίζει τις σχέσεις των μερών και αποϊεροποιείται πλήρως.

  Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο μεταβάλλεται το τιμιότατο ανθρώπινο πρόσωπο σε χρηστικό αντικείμενο και καθίσταται εμφανής η προσπάθειά του να υποκατασταθεί ο ιερός θεσμός του γάμου με νομικές προβλέψεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κακοδαιμονία του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

  Η ΑΣΠΕ δεν απορρίπτει από την κοινωνία τα άτομα εκείνα που η μη ομαλή φυσιολογία του σώματός τους και ενδεχομένως και διάφορες κοινωνικές συνθήκες τα οδήγησαν σε πορεία ζωής διαφορετική απ’ αυτή των φυσιολογικών ανθρώπων εξαιτίας της γενετήσιας διαστροφής τους.

  Καταδικάζει όμως το ολίσθημα του Υπουργείου γιατί επιχειρεί νομοθετικά να απαξιώσει και να υποβιβάσει την ανθρώπινη φύση, την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ατόμου και να εκμηδενίσει τον υψηλό και θεοϊδρυτο θεσμό της οικογένειας, που στηρίζεται στο τρίπτυχο (άρρεν + θήλυ + παιδιά).

  Με το νομοσχέδιο αυτό ολοκληρώνεται θεσμικά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας, φαλκιδεύεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απενοχοποιείται η παράχρηση των σωματικών οργάνων του ανθρώπινου είδους και επιχειρείται να μεταβληθεί ο εν τιμή δημιουργηθείς άνθρωπος σε βοσκηματώδη ύπαρξη.

  Η ΑΣΠΕ καλεί όλους του Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τους αρμοδίους Φορείς να μην ενδώσουν στην ψήφιση του επονείδιστου αυτού νομοσχεδίου.

  Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ

 • 21 Νοεμβρίου 2015, 02:22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ

  ΔΗΛΩΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ. ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟ ΑΘΕΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΔΥΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

 • 21 Νοεμβρίου 2015, 00:33 | Augusto

  Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι πως η ισότητα δεν αποτελεί ούτε δικαίωμα κάποιων ούτε είναι μονομερής. Η ισότητα αφορά όλους τους πολίτες και θα πρέπει να εκφράζεται από όλες τις κατευθύνσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ζητά ένα κράτος ίδιες υποχρεωσεις (φορολογικές κλπ κλπ) από τους πολίτες του και να μην παρέχει ίσα δικαιώματα.Αυτό το σχέδιο νόμου του, ναι μεν έχει μεγάλα κενά, αποτελεί όμως ένα πολύ σημαντικό βήμα!Εκτός από το γεγονός, ότι από το σύμφωνο αποκλείονται οι τρανς* άνθρωποι και δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για τεκνοθεσία (υπάρχουν διαβεβαιώσεις από το υπουργείο ότι άμεσα θα προχωρήσουν στο νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου), υπάρχουν κενά που αφορούν το παρόν σχέδιο τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν άμεσα.
  1) Κατάργηση του άρθρου 347 του ποινικού κώδικα, το οποίο αναφέρεται σε παρά φύση ασέλγια. Δεν είναι δυνατόν να προχωράμε σε σύμφωνο συμβίωσης και για ομόφυλα ζευγάρια, και να υπάρχει νόμος που να ονομάζει παραφύση την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων.
  2) Αναφέρεται στο παρόν σχέδιο η δέσμευση του υπουργείου εργασίας για εφαρμογή ίσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Όμως η απλή αναφορά έκδοσης σε μελλοντικό χρόνο ενός προεδρικού διατάγματος ΔΕΝ εξασφαλίζει πως θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ή πως θα πραγματοποιηθούν δίκαια προς τα ομόφυλα ζευγάρια.
  3) Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρη αναφορά στη διαδικασία την οποία θα ακολουθούν τα ληξιαρχεία για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας, και αυτό για να μην υπάρξουν περιπλοκές όταν έρθει η ώρα να διευθετηθούν ζητήματα κληρονομιάς, σύνταξης, μετακίνησης κ.ο.κ. Είναι πραγματικά μία ιστορική στιγμή, ας την κάνουμε (κάνετε) λοιπόν μία εξαιρετικά σημανική ιστορική στιγμή και όχι απλά μία υλοποίηση προεκλογικής δέσμευσης με τεράστια κενά.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 09:57 | Ένωση Αθέων

  Ζητούμε την προσθήκη άρθρου που θα καταργεί από τον ποινικό κώδικα τα αναχρονιστικά άρθρα:
  Άρθρο: 198 – Κακόβουλη βλασφημία
  Άρθρο: 199 – Καθύβριση θρησκευμάτων

  τα οποία έχουν γίνει αφορμή για την σύλληψη ή/και δικαστική δίωξη, ακόμα και καταδίκη, πολιτών, καλλιτεχνών και θεατρικών συντελεστών, κωμικών, bloggers, ακόμα και λεξικογράφων σε πολυάριθμες περιπτώσεις στη χώρα μας (Φίλιππος Λοίζος-Γέρων Παστίτσιος, Corpus Cristi, Καβαλλιεράτος, Gerhard Haderer-»Η ζωή του Χριστού», Outlook, M.Scorcese-Τελευταίος Πειρασμός, slang.gr κ.α.).

  Τα άρθρα αυτά αντί να προστατεύουν την κοινωνική ειρήνη, τελικά την διαταράσσουν σφόδρα καθώς νομιμοποιούν την βία του όχλου και προσβάλλουν ευθέως το ανθρώπινο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το πρόσφατο παράδειγμα της καταδίκης του Φίλιππου Λοΐζου δείχνει ότι γίνονται ακόμα και εργαλείο για να προστατεύονται θρησκευτικοί παράγοντες από την νόμιμη και απαραίτητη κριτική για αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζονται καθημερινά, όπως η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η εκμετάλλευση της ευπιστίας των πολιτών.

  Να σημειωθεί τέλος ότι η Βλασφημία τιμωρείται σε ελάχιστες χώρες στον κόσμο, και από τις Ευρωπαϊκές χώρες πλέον μόνο στην Ελλάδα, την Ρουμανία, και την Ιρλανδία.

  Η βλασφημία είναι ένα έγκλημα χωρίς θύμα, και βλάσφημη από μόνη της για το υπέρτατο ον, αν υπήρχε: αλίμονο αν το υποτιθέμενο υπέρτατο ον χρειάζεται τη νομοθεσία του (Ελληνικού) Κράτους για να προστατευθεί.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 08:18 | Σπυρίδων Πετρίτης

  Συνοψίζοντας, αυτό το σχέδιο νόμου εμπεριέχει μια αντίφαση. Δεν μπορούμε να διατηρούμε νόμο που χαρακτηρίζει ως «ασέλγεια παρά φύση» σχέσεις που ρυθμίζει το νέο Σύμφωνο. Τολμηρή, θα χαρακτήριζα εγώ αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία. Υποστηρίζω πλήρως την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το μόνο κοινοβουλευτικό κομμα που θα αναλάμβανε να σηκώσει αυτό το βάρος. Όμως, τώρα είναι η ώρα ώστε να δοθεί το οριστικό χτύπημα στην ακροδεξιά μισάνθρωπη ρητορεία, που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την υγιή θρησκευτική πίστη και την Αγάπη.

  Από τη μια είναι η Ευρώπη του διαφωτισμού και των αρχών της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΕ, από την άλλη ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός που θέλει να μας κάνει μια ευρω-αποικία χωρίς δικαιώματα κι ελευθερίες. Χαρακτηρισμοί τέτοιοι, εκτός από σκοταδιστικοί, είναι και άδικοι καθώς δημιουργούν πολίτες πολλών κατηγοριών και δίνουν το άλλωθι σε ακροδεξιά τάγματα εφόδου και σε παραεκκλησιαστικούς κύκλους να συνεχίζουν κάτι που διεθνώς έχει χαρακτηριστεί ως λόγος/εγκλήματα μίσους.

  Για τον λόγο αυτό θα πρότεινα βάσει του αντιρατσιστικού νόμου και με τη συμβολή της υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος να ελεγχούν όλα τα σχολια που έχουν διατυπωθεί ως προς την πιθανότητα παραβίασης των διατάξεων αυτού του νόμου γιατί είναι εξίσου αντιφατικά, όταν διατυπώνονται σε μια τέτοια διαβούλευση του Υπουργειου Δικαιοσυνης σχόλια, όταν κινούνται πλέον στα όρια της αρμοδιοτητας του ποινικού δικαίου με την έννοια της προώθησης του μίσους και του ρατσισμού.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 08:38 | Μελπομένη Παπάζογλου

  Διαφωνω με το συμφωνω συμβιωσης. Ο Χ Ι!

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 07:48 | Μανώλης

  Όχι στο σύμφωνο συμβίωσης των ομοφυλοφίλων.Διαφωνούμε-Αντιστεκόμαστε – Αγωνιζόμαστε.
  Καταδικάζουμε το ολίσθημα του κ. Υπουργού, διότι επιχειρεί νομοθετικώς να υποβιβάσει την ανθρώπινη φύση, την αξιοπρέπεια του ατόμου και τον υψηλό θεσμό της οικογένειας.
  Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να καταντήσει Σόδομα και Γόμορα.Δηλώνουμε ξεκάθαρα την αντίθεσή μας και ζητούμε την τάχιστη απόσυρση του νόμου από την Κυβέρνηση ή την καταψήφισή του από τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 01:11 | Αλικη

  ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 00:21 | Αλικη

  Τωρα ας ασχοληθουμε και με κατι σοβαρο.

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 21:47 | Αποστολος Σπασεγκος

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΓΙΩΣ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ.Η ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΟΡΜΑΛ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΙΣΟΠΕΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ. ΣΠΑΣΕΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 20:59 | Λέλα Νικησιανλη

  Διαφωνῶ με το Σύμφωνο Συμβίωσης Ὀμοφυλοφίλων Διαμαρτύρομαι ἒντονα γιατί, θα δημιουργούνται προβλήματα στην διαιώνιση του είδους. Ποιοι εἶναι οἱ γονεῖς των…. ὑποτιθἐμενων παιδιῶν (πῶς προήλθαν) μιᾶς τοιούτου είδους οικογενείας; Παρακαλῶ, να ἀποσυρθεῖ ὁ Νόμος που μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει εἰς βάρος της Ελληνικῆς κοινωνίας και μάλιστα προς τους νέους ανθρώπους. ὡς μέλη ποιᾶς οικογενείας, ποιος ὁ πατέρας και ποια ἡ μάνα; Και το φυσικό ἐρώτημα: Ὁ Νόμος αὐτός δεν ἀντιστρατεύεται στο κατά φύσιν ζῆν; ……Ἂς ὑπολογίσετε ἐπί τέλους την φωνή της βάσης

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 20:33 | Λέλα Νικησιανλη

  Διαφωνῶ με το Σύμφωνο Συμβίωσης Ὀμοφυλοφίλων Διαμαρτύρομαι ἒντονα γιατί, θα δημιουργούνται προβλήματα στην διαιώνιση του είδους. Ποιοι εἶναι οἱ γονεῖς των…. ὑποτιθἐμενων παιδιῶν (πῶς προήλθαν) μιᾶς τοιούτου είδους οικογενείας; Παρακαλῶ, να ἀποσυρθεῖ ὁ Νόμος που μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει εἰς βάρος της Ελληνικῆς κοινωνίας και μάλιστα προς τους νέους ανθρώπους. ὡς μέλη ποιᾶς οικογενείας, ποιος ὁ πατέρας και ποια ἡ μάνα; Και το φυσικό ἐρώτημα: Σε τι ἀποβλέπει ἡ ἀναστροφή του κατά φύσιν ζῆν; ……Ἂς ὑπολογίσετε ἐπί τέλους την φωνή της βάσης

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 20:18 | Λέλα Νικησιανλη

  Διαφωνῶ με το Σύμφωνο Συμβίωσης Ὀμοφυλοφίλων Διαμαρτύρομαι ἒντονα γιατί, θα δημιουργούνται προβλήματα στην διαιώνιση του είδους. Ποιοι εἶναι οἱ γονεῖς των…. ὑποτιθἐμενων παιδιῶν (πῶς προήλθαν) μιᾶς τοιούτου είδους οικογενείας; Παρακαλῶ, να ἀποσυρθεῖ ὁ Νόμος που μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει εἰς βάρος της Ελληνικῆς κοινωνίας και μάλιστα προς τους νέους ανθρώπους. ὡς μέλη ποιᾶς οικογενείας, ποιος ὁ πατέρας και ποια ἡ μάνα; Και το φυσικό ἐρώτημα: Σε τι ἀποβλέπει ἡ ἀναστροφή του κατά φύσιν ζῆν; ……Να ὑπολογίσετε την φωνή της βάσης και τό μέλλον…

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 17:34 | Efi

  Ότι μας δημιούργησε ο Θεός με ξεπερνάει. Εσείς με τις μεσαιωνικές απόψεις είστε αυτοί που δημιουργείτε το πρόβλημα στις οικογένειες των LGBT οικογενειών και τα δικά σας παιδιά είναι αυτά που φέρονται άσχημα σε αυτές τις οικογένειες στο σχολείο, με τα μυαλά που κουβαλάτε. Ξεστραβωθείτε κ δείτε πόσες οικογένειες αξιοπρεπέστατες υπάρχουν έξω. ¨Ολη η Ευρώπη σχεδόν είναι κατεστραμμένη κ εμείς είμαστε οι έξυπνοι? Όλοι έξω είναι άνθρωποι του Σατανά κ εμείς είμαστε οι θρήσκοι,ε? Γι’αυτό αυτή η χώρα έχει γίνει υποχείριο κ θα συνεχίσει τη κατρακύλα γιατί το 70% του πληθυσμού είναι «βλάχοι» στα μυαλά. Ευτυχώς η νεολαία ξυπνάει. Κ να δω όλους εσάς τους θρήσκους τι θα κάνετε αν σας πει το παιδί σας,ανήψι σας, βαφτιστήρι σας, ξαδερφάκι σας ότι είναι ομοφυλόφιλο.. «Μεγάλη μπουκιά φάε μεγάλη κουβέντα μην πεις».

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 16:52 | Augusto

  Η επισήμανση ότι ήμασταν νέοι όταν ξεκινήσαμε να διεκδικούμε τα παραπάνω και γεράσαμε, κατά την γνωστή ελληνική παροιμία: «ήμουνα νιός και γέρασα» ήρθε να επιβεβαιωθεί με την απουσία της Ερμίας, της μίας εκ των δύο του ζευγαριού γυναικών που είχαν τελέσει τον γάμο στην Τήλο και έφυγε από τη ζωή περίπου 40 μέρες πριν. Γερνάμε και πεθαίνουμε και ακόμα λέμε τα ίδια και διεκδικούμε ακριβώς τα ίδια που διεκδικούσαμε στα νιάτα μας και αυτό εν μέρει είναι απογοητευτικό. Ελπίζουμε οι ρυθμοί ¨κουτσής χελώνας» να επιταχυνθούν, άλλωστε η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία…

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 16:38 | Μιχάλης

  Με το να μην ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο, δεν πετυχαίνει κανείς τίποτα. Οι περισσότεροι που είναι αρνητικοί, μιλούν για την «μη φυσικότητα» που θα προκληθεί από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Για κάποιο λόγο οι περισσότεροι πιστεύουν ότι κάποιος γίνεται ομοφυλόφιλος, επειδή το επιτρέπει ο νόμος και ετεροφυλόφιλος αν αυτό απαγορευτεί. Η «μη φυσικότητα» που θεωρούν ότι θα υπάρξει μετά την ψήφιση του νόμου, υπάρχει ήδη. Υπήρχε από πάντα, θα συνεχίσει να υπάρχει και κανένα νομοσχέδιο δεν θα μπορέσει να την αλλάξει.
  Για όσους αναφέρονται στο ζήτημα του Θεού, ότι δηλαδή δεν πρέπει να ψηφιστεί γιατί θα είναι αντίθετο ως προς το θέλημα του Θεού και τα δύο φύλλα που δημιούργησε, ισχύει το ίδιο. Τα άτομα που επιλέγουν να ζήσουν με ένα άτομο του ίδιου φύλλου, το κάνουν ήδη. Το νομοσχέδιο δεν θα φροντίσει σε καμία περίπτωση να πάμε όλοι στην κόλαση. Αν θεωρείς τον εαυτό σου αναμάρτητο και πιστεύεις ότι δεν έχεις ¨απογοητεύσει¨ ποτέ τον Θεό, σε διαβεβαιώ ότι αν θυμάμαι καλά ο Θεός είναι δίκαιος. Μην φοβάσαι ότι θα ¨κάψει¨ όλη την Ελλάδα επειδή κάποια άτομα ψήφισαν ένα νομοσχέδιο.
  Επιπλέον πολλοί αναφέρονται στο ζήτημα της ηθικής. Κατ’ αρχάς η ηθική έχει κυρίως να κάνει με την κοινωνία και συνήθως -αν και το κάθε άτομο έχει την δική του ηθική- έχει να κάνουν κυρίως με τους νόμους και την θρησκεία. Σύμφωνα λοιπόν με πολλούς κώδικες ηθικής, ανήθικες μπορεί να θεωρηθούν οι προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις, ανήθικο μπορεί να θεωρηθεί να βρεις χρήματα στον δρόμο και να μην τα παραδώσεις στην αστυνομία, ανήθικο μπορεί να θεωρηθεί να σκοτώσεις κάποιον επειδή πιστεύεις ότι το αξίζει. Δεν πιστεύω όμως ότι υπάρχει κάποιος με οποιοδήποτε κώδικα ηθικής που να θεωρεί ότι η αγάπη είναι ανήθικη, σε οποιαδήποτε μορφή της.
  Όσον αφορά τα άτομα που αναφέρονται στην ανατροφή των παιδιών, αυτό -κατά την γνώμη μου- παραβιάζει τον 1ο όρο συμμετοχής, αφού δεν έχει σχέση με την συμβίωση των ατόμων. Παρ’ όλα αυτά για αυτούς που γράφουν ότι είναι αφύσικο για ένα παιδί να μεγαλώσει με δυο γονείς του ίδιου φύλλου και αυτούς που ¨λένε¨ ότι κάθε παιδί αξίζει μία μητέρα και ένα πατέρα, κάνουν λάθος σε δύο πράγματα. Πρώτον ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα ορφανοτροφείο, δεν μεγαλώνει με μία μητέρα και ένα πατέρα και δεύτερον το κάθε παιδί δεν αξίζει μία μητέρα και ένα πατέρα για να μεγαλώσει. Αξίζει αγάπη. Και όποιος είναι διατεθειμένος να του την δώσει πρέπει να είναι ευπρόσδεκτος.

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 16:42 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΚΗ

  Είναι δυνατόν σε μια χώρα ορθόδοξη να ισχύσει τέτοιου είδους διάταξη?Αυτό αποτελεί ύβρη απέναντι στο Θεό!!!!Είδαμε η αποστασία από το Θεό που μας κατάντησε σαν έθνος.Απορώ που το συζητάμε κιόλας!

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 10:31 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΚΡΙΔΟΥ

  Ελεύθερον αδύνατον είναι τον πάθεσι δουλεύοντα και υπό παθών κρατούμενον.
  Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

  μτφρ: είναι αδύνατο να θεωρείται ελεύθερος αυτός που είναι δούλος στα πάθη του και κυριαρχείται από αυτά

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 10:56 | ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ

  ΜΕΤΑ ΛΟΓΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ ΔΗΛΩΝΩ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΦΥΛΑ «ΖΕΥΓΑΡΙΑ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΥΝΑΜΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
  ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ
  ΔΙΑΔΑΚΤΩΡ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ