Άρθρο 30:

Στο άρθρο 298 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«Το δικαστήριο, όσον αφορά τα πλημμελήματα των άρθρων 290 και 292 ή την πράξη του άρθρου 431, δύναται να απαλλάξει το δράστη από την ποινή, εφόσον πεισθεί ότι ο κίνδυνος που μπορούσε να προκύψει ή προκλήθηκε ήταν ασήμαντος ή ότι δεν χρειάζεται να επιβληθεί ποινή, αν ο δράστης τέλεσε την πράξη για την προάσπιση μείζονος κοινωνικού συμφέροντος».

 • 13 Νοεμβρίου 2015, 06:51 | Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης

  Δεν είναι περί αυτού. Καί θα έλεγα μάλιστα να προστεθεί καί το «ή επίσης εάν ο δράστης κατά την τέλεσιν του αδικήματος ήταν εν βρασμώ ψυχής ή σε νόμιμη άμυνα περί της ζωής, της τιμής, της ελευθερίας καί της περιουσίας του».-

 • 12 Νοεμβρίου 2015, 20:15 | Περικλής Στρούμπος

  Για να αθωωθούν κάποια κοινωνικά κινήματα τα οποία έχουν εθιστεί στις συντεχνιακές και τοπικιστικές διεκδικήσεις χωρίς κανένα μέτρο, επιχειρείτε να τροποποιήσετε τον ποινικό κώδικα έτσι ώστε στην πραγματικότητα αυτοί οι κινηματίες να μένουν πάντοτε ατιμώρητοι, αφού πλέον η επιβολή ποινής θα βασίζεται ολοκληρωτικά στις προσωπικές εκτιμήσεις του δικαστή ο οποίος θα τελεί υπό καθεστώς απειλής από αυτά ακριβώς τα δικαζόμενα κινήματα.
  Όταν λοιπόν το πεζοδρόμιο θα γνωρίζει ότι υπάρχει διάταξη με την οποία θα απαλάσσεται των ευθυνών του νομίμως, θα χάσει κάθε έλεγχο και θα καταστήσει τη χώρρα μη κυβερνήσιμη.
  Κι’όλα αυτά για ποιον λόγο; για να αθωωθούν κάποιοι κινηματίες οι οποίοι με τις ήδη υφιστάμενες διατάξεις και την επιείκεια που αντιμετωπίζονται αυτά τα αδικήματα πέφτουν στα μαλακά ή αθωώνονται λόγω αμφιβολιών.
  Νομίζω ότι με αυτού του είδους τις μάλλον φωτογραφικές διατάξεις, το Υπουργείο και γενικά η έννομη τάξη αυτοπυροβολείται. Μακάρι να διαψευσθώ.

 • 10 Νοεμβρίου 2015, 09:09 | psaranto

  Η διάταξη αυτή είναι κίνητρο για καταλήψεις δημοσίων χώρων και πρέπει να αποσυρθεί