Άρθρο 42: Ενίσχυση αγροτικών φυλακών

1. Στα αγροτικά καταστήματα κράτησης και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) δύνανται να μετάγονται κατάδικοι κρατούμενοι, ικανοί για εργασία, ανεξαρτήτως αδικήματος, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής και εφόσον:
(α) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ή συνολικές ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης μέχρι 10 έτη.
(β) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ή συνολικές ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης άνω των 10 ετών, έχουν εκτίσει πραγματικά το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής τους και τους έχει χορηγηθεί τουλάχιστον μία (1) τακτική άδεια τους όρους της οποίας έχουν τηρήσει.
(γ) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, έχουν εκτίσει πραγματικά οκτώ (8) έτη και τους έχει χορηγηθεί τουλάχιστον μία (1) άδεια τους όρους της οποίας έχουν τηρήσει.
2. Κρατούμενοι των κατηγοριών (β) και (γ) οι οποίοι δεν λαμβάνουν τακτική άδεια γιατί δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον, ενώ πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, δύνανται να μετάγονται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών σε αγροτικά καταστήματα κράτησης, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής.
3. Οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, δύνανται να προβαίνουν σε απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, προμήθειας αγαθών ή προϊόντων σε καταστήματα κράτησης που διαθέτουν αγροτικές ή βιοτεχνικές μονάδες εργασίας, στις οποίες απασχολούνται κρατούμενοι με ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής λόγω εργασίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα.
4. Καταργείται η ΥΑ 63021 ΦΕΚ Β 2124/2012 και κάθε προηγούμενη σχετική Υπουργική Απόφαση.

  • 21 Νοεμβρίου 2015, 13:04 | Δήμητρα Α.

    H λειτουργία των αγροτικών φυλακών οφείλει να υποστηριχθεί και οικονομικά και με περισσότερες κατηγορίες κρατουμένων,καθώς θα μπορούσε μέσω αυτών να εξασφαλιστεί αξιοπρεπης σίτιση, ενώ συμβάλλουν στην επανένταξη και τη σωματική και ψυχική υγεία. Τα 10 έτη πρέπει να αφορούν σε ποινή βάσης και όχι συνολική, προκειμένου περισσότεροι κρατούμενοι να μπορούν να πάνε σε αγροτικές.

  • 10 Νοεμβρίου 2015, 01:13 | Στέλλα Α.

    προς την ορθή κατεύθυνση η χαλάρωση των προυποθέσεων μεταγωγής σε αγροτικές φυλακές! Επιτέλους πρέπει να μεταχθούν αρκετοί κρατούμενοι εκεί

  • 9 Νοεμβρίου 2015, 17:51 | Σπύρος

    Στην σωστή κατεύθυνση η ενίσχυση των Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης με κρατουμένους. Απαιτείται όμως η συνολική αναμόρφωση και παραγωγική ανασυγκρότηση των Αγροτικών Φυλακών καθώς και η προμήθεια νέων αγροτικών μηχανημάτων. Επίσης, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διεκδικούν την επιστροφή των 1000 στρεμμάτων που δόθηκαν «δωράκι» στο ΤΑΙΠΕΔ από την προηγούμενη κυβέρνηση και για τις εκτάσεις αυτές η τωρινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΚΟΥΒΕΝΤΑ!!!