Άρθρο 17: Αρμοδιότητες

1. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Το σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας προς διασφάλιση της προστασίας ατόμων και ομάδων που στοχοποιούνται λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή αναπηρίας.
β. Την επίβλεψη της εφαρμογής της νομοθεσίας κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και της συμμόρφωσής της με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.
γ. Την προώθηση και το συντονισμό της δράσης των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών στα ζητήματα αυτά.
2. Το Συμβούλιο ιδίως:
α. Εκπονεί μελέτες, εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις και προτείνει μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και της διοικητικής πρακτικής προς τις διατάξεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών.
β. Σχεδιάζει και προτείνει πολιτικές κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας για όλο το φάσμα της κυβερνητικής πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης και αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την προώθηση της εταιρικής – κοινωνικής ευθύνης των νομικών προσώπων για τα ως άνω θέματα.
γ. Μεριμνά για την προώθηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της ισότητας και του σεβασμού της ετερότητας μέσα από την τυπική εκπαίδευση.
δ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επιμόρφωση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας και υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα σε θέματα αντιμετώπισης του ρατσισμού και της ρατσιστικής βίας.
ε. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. Οι αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν τα αιτούμενα στοιχεία.
στ. Προωθεί την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών καταγραφής του φαινομένου.
ζ. Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα φαινόμενα του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας μέσα από τα ΜΜΕ, καθώς και για την καταγραφή και αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους στο δημόσιο λόγο.
η. Συντάσσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού, παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή του και μεριμνά για την τακτική επικαιροποίησή του. Συντάσσει ετήσιο απολογισμό δράσης, ο οποίος υποβάλλεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 18:38 | Βαγγέλης Σκούφας

  Η επιμόρφωση επίσης των δημόσιων λειτουργών (δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας και υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα) σε θέματα αντιμετώπισης του ρατσισμού και της ρατσιστικής βίας, -ως μια από τις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου οργάνου-, αποτελούσε πάντοτε ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 18:06 | Βαγγέλης Σκούφας

  Πέραν της σύστασης του “Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας”, άλλο τόσο εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η σύνθεση αυτού του οργάνου, θα εμπλέκει και θα συντονίζει τη δράση όλου του φάσματος της κυβερνητικής πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης (εκπρόσωπους υπουργείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, της ΕΣΗΕΑ).

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 00:08 | ΜΠΙΜΠΑΣ

  Δυστυχως η εξουσια ετσι αναπαραγεται,και ετσι καταληγεις να συστηνεις οργανα για την ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ του εσωτερικου εχθρ..Ουπς,μηπως προσβαλονται τα ..χρηστα ηθη ?

 • 19 Νοεμβρίου 2015, 22:31 | Augusto

  Μας βρίσκει πάρα πολύ θετικούς το γεγονός ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προέβλεψε με τα άρθρα 15-19 του πολυνομοσχεδίου, τη σύσταση οργάνου «Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας», το οποίο θα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής Συμβούλιο) και το οποίο θα έχει ως αντικείμενο τη χάραξη πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, καθώς και την επίβλεψη της εφαρμογής της νομοθεσίας και της συμμόρφωσής αυτής με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας ατόμων και ομάδων που στοχοποιούνται λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή αναπηρίας. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός, επίσης, ότι η σύνθεση αυτού του οργάνου, θα εμπλέκει και θα συντονίζει τη δράση όλου του φάσματος της κυβερνητικής πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης (εκπρόσωπους υπουργείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, της ΕΣΗΕΑ). Η επιμόρφωση, επίσης, των δημόσιων λειτουργών (δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας και υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα) σε θέματα αντιμετώπισης του ρατσισμού και της ρατσιστικής βίας, -ως μια από τις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου οργάνου-, αποτελούσε πάντοτε ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας.
  Παράλληλα, ιδιαίτερης σημασίας για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είναι το ότι βάσει του άρθρου 20 του πολυνομοσχεδίου, το ποινικό ενδιαφέρον, αντί των εγκλημάτων «λόγω μίσους», επικεντρώνεται σε περισσότερο αντικειμενικά στοιχεία όπως «έγκλημα κατά παθόντος», -η διαδικασία δηλαδή επιλογής του θύματος δυνάμει συγκεκριμένων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του- λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Πρέπει να τονιστεί, επίσης, ότι αναδιαμορφώνονται τόσο τα απειλούμενα πλαίσια ποινής -όπου το περιορισμένο εύρος τους εμπόδιζε κατά το παρελθόν την ευχερή επιμέτρηση από το δικαστή-, όσο και η αυστηροποίηση αυτών των ποινών λόγω των παραπάνω εγκλημάτων.

 • Προτείνουμε στον ορισμό των εγκλημάτων μίσους, να προστεθούν μετά τη ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φυλου, έννοια που ορίζει τους ίντερσεξ ανθρώπους (ανθρώπους με μη σαφή χαρακτηριστικά φύλου). Δηλαδή:
  «…που στοχοποιούνται λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών φύλου, ή αναπηρίας.»

  Εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ),
  Μαρίνα Γαλανού.

 • 18 Νοεμβρίου 2015, 12:57 | Μανώλης Αγαπητός

  Αγαπητοί κύριοι, όταν υπάρχει στοχοποίηση μιας μειοψηφίας ή μειονότητας, τότε σας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ανθρώπινες αξίες και το ονομάζεται «ρατσισμό». Όταν όμως βάλλεται η πλειοψηφία σε θέματα θρησκείας, έθνους, οικογένειας, εκεί γιατί τον πόλεμο αυτό τον ονομάζεται εκσυχρονισμό?

 • 16 Νοεμβρίου 2015, 13:10 | Παναγιώτης N

  Σας παρακαλώ στο προηγούμενο σχολιό μου να προβείτε στις εξής διορθώσεις:
  όπου ‘ομοφυλοφύλων’ να γράψετε ‘ομοφυλοφίλων’, και
  όπου ‘ομοφυλοφυλίας’ να γράψετε ‘ομοφυλοφιλίας’, και

  εν συνεχεία να διαγράψετε το παρόν.

  Σας ευχαριστώ.

 • 15 Νοεμβρίου 2015, 16:40 | Θεοφόρος

  ΟΧΙ