Άρθρο 49:

Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 724/1977 (Α΄ 299) προστίθεται διάταξη ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς οργανικών θέσεων μεταξύ των έμμισθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών».

  • 15 Νοεμβρίου 2015, 12:06 | ΚΩΣΤΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Είναι από τις λίγες φορές που συμμετέχω σε διαβούλευση και δεν υπάρχει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που να αναφέρει το σκοπό του νομοθέτη για κάθε άρθρο.
    Άλλη μια ωραία διάταξη «πανοραμικής φωτογράφισης». Εδώ δίνεται η δυνατότητα διεξόδου και λύσης στα προβλήματα των υπαλλήλων των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και της διασφάλισης της θέσης τους, αλλά λίγο παρακάτω στο άρθρο 51 που αφορά συγχωνεύσεις ή εμμισθοποιήσεις υποθηκοφυλακείων ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ η αναφορά σε οργανικές θέσεις και υπάρχον προσωπικό, κοινώς το κάνουμε γαργάρα.