Άρθρο 24:

Η παράγραφος 3 του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του επιβάλλονται αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, εκτός αν κρίνεται αναγκαίο να επιβληθεί ποινικός σωφρονισμός κατά το επόμενο άρθρο. Ειδικά το αναμορφωτικό μέτρο του άρθρου 122 παράγραφος 1 περίπτωση ιβ’ επιβάλλεται μόνο για πράξη, την οποία αν τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα».

  • 22 Νοεμβρίου 2015, 21:34 | Αντώνης

    Να καταργηθεί άμεσα το ομοφοβικό άρθρο 347 ΠΚ, που στιγματίζει ανεπίτρεπτα τους γκέι άνδρες και είναι κατάλοιπο των χειρότερων νομικών παραδόσεων της Ευρώπης.