Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1, η Σύμβαση για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 13 Ιανουαρίου 2000, το κείμενο της οποίας στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(Συνήφθη την 13η Ιανουαρίου 2000)

Τα Κράτη που υπογράφουν την παρούσα Σύμβαση,
Θεωρώντας ότι είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί, σε περιπτώσεις με διεθνή χαρακτήρα, η προστασία των ενηλίκων οι οποίοι, λόγω βλάβης ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους,
Επιθυμώντας να αποφύγουν τις συγκρούσεις μεταξύ των νομικών συστημάτων τους, όσον αφορά τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση μέτρων για την προστασία ενηλίκων,
Τονίζοντας τη σπουδαιότητα της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία των ενηλίκων,
Επιβεβαιώνοντας ότι τα συμφέροντα του ενηλίκου και ο σεβασμός της αξιοπρέπειάς του και της βούλησής του πρέπει να είναι ζήτημα πρωταρχικής σημασίας,
Συμφώνησαν επί των ακόλουθων διατάξεων:

  • 24 Ιανουαρίου 2018, 13:05 | αντωνησ

    Προστασία των πατεράδων απο την βάναυση συμπεριφορά του δικανικού μας συστήματος που επιδικάζει διατροφές πολλαπλάσιες των δυνατοτήτων τους, δρα τιμωρητικά προς αυτούς ιδίως όταν ειναι ανεργοι ή χαμηλά αμοιβόμενοι.
    Το σλόγκαν που ακούγεται συχνά σε δικαστικούς κύκλους είναι έκανες παιδιά κόψε το λαιμό σου να πληρώσεις διατροφές 250 ευρω έστω και άνεργος ειδάλως ερχονται κατασχέσεις και φυλακίσεις απο την επιμελήτρια ερχεται σε αντίθεση απο το ίδιο το συνταγμα. Κάτι βέβαια που δεν ισχύει για την γυναίκα να την υποχρεώσουν σε διατροφή μιας και το 99,99% των υποθέσεων επιμελέιας δινεται σε αυτήν. Αρθρο 2, Αρθρο 5 παρ. 2,Ισότητα, Αρθρο 7 προσβολή ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ψυχολογική βία μέσω υπολογισμου τεκμαρτων εισοδηματων. Αρθρο 9α προστασία προσωπικών δεδομενων (δεν ισχύει μονο για τις επιμελήτριες τέκνων), Αρθρο 21 παρ 3 το κράτος μεριμνά (καμμία μέριμνα για ανεργους.