Άρθρο 12: Διοίκηση ΣΜΕΕ

    1. Όργανα διοίκησης κάθε ΣΜΕΕ είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος προσωπικού.

      2. Στα μονοθέσια και διθέσια νηπιαγωγεία και στα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά, τη διοίκηση ασκεί προϊστάμενος που ορίζεται με διετή θητεία από τους έχοντες οργανική θέση σε αυτά εκπαιδευτικούς. Ο ορισμός τους γίνεται με την ίδια διαδικασία που ισχύει και στη γενική εκπαίδευση και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης σε ΣΜΕΕ.

     3. Οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στα ΤΕ συμμετέχουν ισότιμα με τους άλλους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας στη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών της.

     4. Διευθυντές των ΣΜΕΕ επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών και τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΥ. Για τις προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Η επιλογή τους γίνεται από τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).

Για την κάλυψη θέσης διευθυντή και υποδιευθυντή σε ΣΜΕΕ όλων των τύπων και βαθμίδων επιλέγονται από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής στελεχών και ΠΕ μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδων τα οποία υπηρετούν σε ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΥ με δεκαετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία και οι οποίοι έχουν ασκήσει ειδικά εκπαιδευτικά καθήκοντα επί οκτώ τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΥ.

5. Οι υποδιευθυντές στις ΣΜΕΕ ορίζονται και τοποθετούνται με θητεία σύμφωνα με τα οριζόμενα    κάθε φορά στη σχετική νομοθεσία εφ’ όσον το σχολείο έχει 6 τμήματα και τουλάχιστον 24 μαθητές. Στα ολοήμερα ειδικά σχολεία, οι υποδιευθυντές ορίζονται υπεύθυνοι της λειτουργίας τους, όπου αυτά υφίστανται.

        6. Όπου συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης λειτουργούν υπό ενιαία διεύθυνση, εφ’ όσον ο αριθμός των μαθητών ανά σχολική μονάδα ξεπεράσει τους 30, τότε υποχρεωτικά ορίζεται δεύτερος υποδιευθυντής για την εποπτεία της σχολικής μονάδας κατώτερης βαθμίδας.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:43 | Σ.Β.

  Να μην αλλάξει η προϋπηρεσία για τους υποψήφιους διευθυντές, να παραμείνει στα 3 έτη, όπως είναι σήμερα.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:37 | Σ.Λ.

  Να γίνει αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 12, στην φράση «τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία», για τους υποψήφιους διευθυντές, με τη φράση «από 3ετή προϋπηρεσία», όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3699/2008 για την ειδική αγωγή.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:35 | zinovia rousou

  Η τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία για κάλυψη θέσης ευθύνης σε σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής βρίσκεται στη σωστή βάση. Πέραν αυτού όμως πρέπει να συντρέχει και η προϋπόθεση υπηρέτησης σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων.
  Δεν είναι δυνατόν στη Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση να αντιμετωπίζονται όλοι οι τύποι ειδικών σχολείων σαν να πρόκειται για έναν. Τα Ειδικά Γυμνάσια δεν είναι το ίδιο με τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, ούτε τα ΕΙΔΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ είναι ίδια με τα ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑ.Λ Για να επιλεγεί κάποιος σε θέση Διευθυντή ΕΕΓ και ΕΕΛ, είναι απαραίτητο να έχει υπηρετήσει στην επαγγελματική εκπαίδευση (ΤΕΛ, Πολυκλαδικά, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ) επί πενταετίας τουλάχιστον.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:14 | Μαρία

  κάθε κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει ισότιμα τον κάθε πολίτη προσφέροντας του ίσες ευκαιρίες μάθησης ώστε να ενταχθεί στον κοινωνικό σύνολο αξιοποιώντας την προσωπική του αξία. Στα ΑμεΑ και στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν προσφέρονται οι ίδιες δυνατότητες εκπαίδευσης καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς μετά το Δημοτικό να μην έχουν την απαιτούμενη στήριξη για την συνέχιση της εκπαίδευσης τους. Έχοντας ως αρχή την εξασφάλιση από το κράτος της παροχής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της χώρας
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ενσωμάτωση στον νόμο άρθρου που να προβλέπει την δημιουργία σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης σε κάθε νομό. Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο σε κάθε νομό της χώρας.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την πρόβλεψη στον υπο διαμόρφωση νόμο, της ίδρυσης τμήματος ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ίδρυση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων. Η ισχύουσα νομοθεσία αφηνει την ίδρυση του τ.ε. στην καλή προαίρεση του εκάστοτε διευθυντή και συλλόγου καθηγητων, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ προσλήψεις καθηγητών ΕΕ με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Αρθρο 12 παρ 4
  <>

  να συμπληρωθεί
  <>

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:08 | Νικηφόρος Π.

  Συμφωνούμε να μπορούν τα μέλη ΕΕΠ να γίνονται Διευθυντές σε ειδικά σχολεία, αλλά μόνο όσοι υπηρέτησαν και σε σχολεία. Όχι αυτοί που υπηρέτησαν μόνο σε ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ και σε λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας! Δηλαδή κάποιος που υπηρέτησε 10 χρόνια σε ΚΕΔΔΥ τι ξέρει από διοίκηση και καθημερινότητα σχολείου, από Τομείς και Ειδικότητες στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, από Α΄ και Β΄ Αναθέσεις μαθημάτων, από Κενά και Πλεονάσματα κοκ.; Διότι τα ΚΕΔΔΥ είναι Υπηρεσίες, δεν είναι σχολικές μονάδες. Και έλεος πια, όλοι εσείς που γράφετε να ξαναγίνει 3ετία η 5ετία!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:00 | Νίκη Κακαφλίκα

  Πρόταση

  Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 και συγκεκριμένα η φράση «τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία» για τους υποψήφιους διευθυντές να αντικατασταθεί από «3ετή προϋπηρεσία» όπως προέβλεπε η παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3699/2008 για την ειδική αγωγή.

  Τεκμηρίωση

  Συνάδελφοι με 3 χρόνια εμπειρίας σε ΣΜΕΑ αλλά πολλά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά, δημοσιεύσεις, καλή αξιολόγηση) να μπορούν να αιτηθούν να γίνουν διευθυντές.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:37 | zinovia rousou

  Η τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία για κάλυψη θέσης ευθύνης σε σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής βρίσκεται στη σωστή βάση. Πέραν αυτού όμως πρέπει να συντρέχει και η προϋπόθεση υπηρέτησης σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων.
  Δεν είναι δυνατόν στη Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση να αντιμετωπίζονται όλοι οι τύποι ειδικών σχολείων σαν να πρόκειται για έναν. Τα Ειδικά Γυμνάσια δεν είναι το ίδιο με τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, ούτε τα ΕΙΔΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ είναι ίδια με τα ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑ.Λ Για να επιλεγεί κάποιος σε θέση Διευθυντή ΕΕΓ και ΕΕΛ, είναι απαραίτητο να έχει υπηρετήσει στην επαγγελματική εκπαίδευση (ΤΕΛ, Πολυκλαδικά, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ) επί πενταετίας τουλάχιστον. Και επιπλέον 5 έτη να έχει υπηρετήσει στην Ειδική Αγωγή.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:35 | Αντώνιος Στ

  Στηρίζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:31 | Αμανατιάδου Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:18 | Βιβή Στ

  Στηρίζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:10 | Ελπίδα Πεπελιά

  Συμφωνώ με το ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:42 | Πωλίνα – Μαρία Μαλάη

  συμφωνώ με τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:19 | Αναστασία Σταματούδη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:16 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΛΙΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:14 | Ραφτοπούλου Σπυριδούλα-Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:58 | Νίκη Ραφτοπούλου

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:39 | Anastasia

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • Για τα μέλη του ΕΕΠ απαιτείται συνολικά 10ετής εκπαιδευτική προϋπηρεσία για την διεκδίκηση θέσεων στελεχών στην εκπαίδευση σε αντίθεση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για τους οποίους απαιτείται 5ετής προϋπηρεσία στην ΕΑΕ. Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτή η διάκριση και για λόγους ισονομίας είναι σημαντική η εξίσωση του δικαιώματος αυτού.

  Κατά άρθρο προτάσεις του ΠΣΛ

  Άρθρο 12, §4: Διευθυντές των ΣΜΕΕ επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών και τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΥ. Για τις προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Η επιλογή τους γίνεται από τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).
  Για την κάλυψη θέσης διευθυντή και υποδιευθυντή σε ΣΜΕΕ όλων των τύπων και βαθμίδων επιλέγονται από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής στελεχών και ΠΕ μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδων τα οποία υπηρετούν σε ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΥ με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΥ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:53 | Ανδριάνα Κ.

  Στηριζω τις θεσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:35 | Βασιλική Νίκου

  Συμφωνώ με τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:25 | ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:20 | Τσιακυρούδη Σοφία

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:20 | δερμετζιδου

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:19 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:14 | ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:13 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΔΑΚΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:51 | Κωνσταντινος

  Συμφωνω με τη θεση του ΣΑΤΕΑ του μοναδικου συλλογου Ειδικης Αγωγης που ασχολήθηκε με όλα τα αρθρα του νομοσχεδιου

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:49 | ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:45 | Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.
  http://www.satea.gr

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:14 | Εφη

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:03 | ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:03 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΛΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 17:58 | Ασημίνα Δημητριάδου

  Άρθρο 12 παραγρ 5
  Οι υποδιευθυντές στις ΣΜΕΕ ορίζονται και τοποθετούνται με θητεία σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στη σχετική νομοθεσία εφ’ όσον το σχολείο έχει 6 τμήματα και τουλάχιστον 24 μαθητές. Στα ολοήμερα ειδικά σχολεία, οι υποδιευθυντές ορίζονται υπεύθυνοι της λειτουργίας τους, όπου αυτά υφίστανται.

  Στο παρόν σχέδιο νόμου, προτείνεται ελάχιστος αριθμός μαθητών 05 ανά τμήμα/εργαστήριο. Άρα για να οριστεί υποδιευθυντής χρειάζονται min 6 τμήματα * 5 μαθητές = 30 μαθητές.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 17:49 | Καλύβα Αικατερίνη

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α