Άρθρο 28: Αμοιβές, επιδόματα, δαπάνες μετακίνησης

1. Οι πιστώσεις για τις εκπαιδευτικές άδειες των εκπαιδευτικών ΕΕ και των ειδικοτήτων ΕΕΠ που έχουν οργανική θέση στα ΚΕΔΥ, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων.

 

2. Οι πιστώσεις για τις δαπάνες μετακίνησης του προσωπικού των ΚΕΔΥ, των ΣΜΕΕ, των ΕΔΕΑΥ καθώς και των σχολικών συμβούλων ΕΕ όλων των βαθμίδων και των συμβούλων ΕΕΠ όλων των ειδικοτήτων, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Για την εγγραφή της δαπάνης μετακίνησης του προσωπικού των ΣΜΕΕ εισηγείται η αρμόδια διεύθυνση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εγγραφή της δαπάνης μετακίνησης του προσωπικού των ΚΕΔΥ των ΕΔΕΑΥ, καθώς και των σχολικών συμβούλων ΕΕ όλων των βαθμίδων και των συμβούλων ΕΕΠ όλων των ειδικοτήτων, εισηγείται ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης.

 

3. Οι δαπάνες για την αποζημίωση των ωρομισθίων του ΕΕΠ της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, κατόπιν εισηγήσεως του περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.