Άρθρο 19 – Υποβολή προτάσεων

1. Προκειμένου να εξετασθεί από την Ε.Η.Ε. μια πρόταση ερευνητικού έργου, θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:
α. Αίτηση προς την Ε.Η.Ε.,
β. ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία.
2. Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα δύνανται να υποβάλλονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου Α.Ε.Ι. / ερευνητικού φορέα. Οι εν λόγω αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα δύνανται να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Ε.Η.Ε..
3. Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται, αναλόγως του επιστημονικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου, ο Πρόεδρος της Ε.Η.Ε. ορίζει εισηγητή, κατά προτεραιότητα, μέλος της Ε.Η.Ε. Εάν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Ε., ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί χωρίς να έχει δυνατότητα ψήφου. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 02:30 | ΠΕ.Σ.Τ.Ι.Ε.ΜΑ.Θ.

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,

  Ως Περιφερειακός Σύλλογος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Μακεδονίας – Θράκης νιώθουμε την ανάγκη να σας θέσουμε τους προβληματισμούς μας σχετικά με το Σ/Ν για το προς ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ως επιστήμονες είμαστε πάντα αρωγοί σε αλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόοδο τόσο του τομέα της Παιδείας όσο και του τομέα της Υγείας, τον οποίο και υπηρετούμε.

  Οι προβληματισμοί μας είναι οι εξής:
  1ον) Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων παράγει εδώ και 40+ χρόνια αποφοίτους οι οποίοι εργάζονται στο πιο νευραλγικό κομμάτι της Δημόσιας Υγείας, αυτό των εργαστηρίων. Έχουν πολύ καλό γνωστικό και ακαδημαϊκό επίπεδο και το τμήμα του δίνει όλα τα εφόδια ώστε να εργαστούν ακόμη και σε απαιτητικά εργαστήρια του εξωτερικού ή ακόμη και στην έρευνα. Επίσης μέσω των προγραμμάτων Erasmus φοιτητές/τριες γίνονται δεκτοί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Σουηδία, Φινλανδία, Πορτογαλία κλπ).
  2ον) Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων διαθέτει ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για τους αποφοίτους του σε αντίθεση με τα άλλα 4 τμήματα που είτε δεν έχουν είτε είναι σε συνεργασία. Πλήθος φοιτητών/τριων τα έχουν επιλέξει και διαπρέπουν σε αυτά.
  3ον) Η ονομασία του ΥπερΤμήματος στο Σ/Ν (Βιοϊατρικών Επιστημών) είναι λανθασμένη γιατί με την συγκεκριμένη ονομασία στο εξωτερικό (Πανευρωπαϊκά και Διεθνώς) αναγνωρίζονται συνήθως οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων (BLS ή MLS) και όχι οι Αισθητικοί! Αν ισχύσει η ονομασία αυτή θα έχουν πρόβλημα με την αναγνώριση όσοι συνάδελφοι θελήσουν να βγουν στο εξωτερικό για εργασία.
  3ον) Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό καθηγητών ώστε να είναι αυτοδύναμο ενώ τα άλλα τμήματα δεν τον διαθέτουν. Μάλιστα και κάποια τμήματα που είναι αυτόνομα μέσα στο Σ/Ν δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό μελών ΔΕΠ κάτι που δημιουργεί εύλογα απορίες.
  4ον) Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (Π.Ε.Τ.Ι.Ε.), και κατ’ επέκταση και ο Σύλλογος μας, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στις οποίες έγινε δεκτή μετά από ενδελεχή εξέταση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων.
  5ον) Η τεταρτοετής εκπαίδευση των συναδέλφων έχει ως αποτέλεσμα να κατανοούν πλήρως όλα τα αντικείμενα της επιστήμης τους και να είναι έτοιμοι να επανδρώσουν τα εργαστήρια όλων των τομέων. Η φοίτηση 2,5 ετών που προτείνει το Υπουργείο θα δημιουργήσει προβλήματα και «επαγγελματίες 2 ταχυτήτων» καθώς όλοι όσοι είναι από ΤΕΙ θα έχουν καλύτερη γνώση του εργαστηρίου (περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα, πρακτική άσκηση)
  Με βάση όλα τα παραπάνω προτείνουμε:
  1) ΑΥΤΟΝΟΜΟ – ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ Τμήμα Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημών (Biomedical Laboratory Sciences) που θα αντικαταστήσει το προϋπάρχον Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων και θα βοηθήσει στην συνέχεια του κλάδου στην ανώτατη εκπαίδευση και την παραγωγή σωστά εκπαιδευμένων συναδέλφων.
  2) Ισοτίμηση των πτυχίων όλων των συναδέλφων που είναι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε. με το νέο πτυχίο Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημών Π.Ε. χωρίς καμιά διάκριση και έπειτα από ένα εξάμηνο σπουδών σε μαθήματα που θα καθοριστούν από επιτροπή (φοιτητές, καθηγητές, επαγγελματικοί σύλλογοι)
  3) Το τμήμα Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημών να εισαχθεί αυτόνομο στο Μηχανογραφικό Δελτίο ώστε να μπορεί ο κάθε φοιτητής/τρια να επιλέξει με συνείδηση τις σπουδές στο τμήμα που θα αντικαταστήσει το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.
  4) Να ισχύσει για το νέο τμήμα ότι ισχύει και για τις υπόλοιπες Π.Ε. σχολές στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Δεν γίνεται επαγγελματίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα εργαζομένων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης!

  Ελπίζουμε οι φωνές μας να εισακουστούν. Τα εργαστήρια αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι μέσα σε ένα νοσοκομείο, κέντρο υγείας και οι επιστήμονες που το αποτελούν συνεργάτες-κλειδιά των κλινικών ιατρών. Εκπτώσεις στις σπουδές τους ίσως σε λίγα χρόνια οδηγήσουν σε ολέθριες επιπτώσεις στην παρεχόμενη υγεία…

  Μετά τιμής,
  Το Δ.Σ. του ΠΕ.Σ.Τ.Ι.Ε.ΜΑ.Θ.
  1.Βασδέκης Δημήτριος, Πρόεδρος ΠΕ.Σ.Τ.Ι.Ε.ΜΑ.Θ.
  B.Sc Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Μεταπτυχιακός φοιτητής στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας
  2.Χριστοφορίδης Ανδρέας, Αντιπρόεδρος ΠΕ.Σ.Τ.Ι.Ε.ΜΑ.Θ.
  B.Sc Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»
  3.Τουτλούτσος Νικόλαος, Γενικός Γραμματέας ΠΕ.Σ.Τ.Ι.Ε.ΜΑ.Θ.
  B.Sc Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
  4.Παπαπρεπώνης Παναγιώτης, Ειδικός Γραμματέας ΠΕ.Σ.Τ.Ι.Ε.ΜΑ.Θ.
  B.Sc Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, M.Sc Υγιεινή, PhD Επιδημιολογία, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
  5.Πεχλιβάνης Ανδρέας
  B.Sc Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
  6.Δεδές Νικόλαος
  M.Sc Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Γ.Ν. Γιαννιτσών
  7.Παπλάκης Ιωάννης
  B.Sc Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 01:19 | Αθηνά

  Αυτόνομο τμήμα ιατρικων εργαστηριων! Το πρόγραμμα σπουδών που θέλετε να δημιουργήσετε δεν έχει καμία αντιστοιχία με αυτα των πανεπιστημίου του εξωτερικού και δεν θα αναγνωρίζετε το πτυχίο πουθενά.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 22:37 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

  Κύριε Υπουργέ,
  Καλή Χρονιά!
  Το μόνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι εφόσον γίνεται αυτή η κίνηση με τη δημιουργία του Πανεπιστημίου θα πρέπει να μπουν όλα τα δεδομένα των σχολών επάνω στο τραπέζι.
  ‘Οντας απόφοιτος του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας, πρέπει να σας πω ότι όποιος έκανε το διαχωρισμό στα τμήματα μάλλον δεν έχει διαβάσει καλά. Ούτε το πρόγραμμα σπουδών αλλά μάλλον δεν ξέρει τι επαγγέλεται στην αγορά εργασίας ο κάθε πτυχιούχος, αν και ο ίδιος δεν έχει δουλέψει σε νοσοκομέιο ή ιδιωτικό εργαστήριο.Πάντως τα τμήματα που συνενώνετε δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, ώστε να πάρουν κατεύθυνση αργότερα. Εδώ δεν καταφέραμε να τα μάθουμε όλα σε τέσσερα χρόνια.
  Αντίστοιχα και για τα άλλα τμήματα.’Οποτε θέλετε είναι στη διάθεση σας το παράρτημα διπλώματός μου.
  Αυτό που θέλω από εσάς είναι να επανεξετασθούν οι καταστάσεισ και οι διαχωρισμοί με δεδομένα και όχι στην τύχη, γιατί κρίμα είναι 2018 φτάσαμε. Ο τόπος δεν χωρά προχειρότητες. ‘Ολοι μαζί βάζουμε πλάτη, αλλά στο τέλος θα μας διώξετε κ εμάς στο εξωτερικό.Τουλάχιστόν εκεί με εκτιμούν και μας αναγνωρίζουν σαν επιστήμονες και ιατρούς.
  Θα μπορούσα να σας γράψω ολόκληρο βιβλίο, αλλά είμαι κουρασμένος μετά από ώρες δουλειάς στο εργαστήριο.Μπορώ όμως όποτε θέλετε και έχετε χρόνο να έρθω στο γραφείο σας και να τα πούμε όλα.
  Μπορεί να μην διαβαστεί καθόλου το μήνυμα μου.Δεν πειράζει εγώ τουλάχιστον είμαι ικανοποιημένος.
  Αναμένουμε(γιατί είμαστε πολλοί) τις ενέργειες σας μαζί με τον Πρωθυπουργό για μια εύλογη λύση.
  Με εκτίμηση

  ΥΓ : και να μη διαβαστεί και να μην κάνετε τα τμήματα αυτόνομα ως πρέπει, εγώ πάλι θα πληρώνω τους φόρους μου σαν Ευρωπαίος πολίτης.
  Κοιτάξτε και εσείς να γίνουμε κάποια στιγμή Ευρώπη και να προχωρήσουμε μπροστά. ‘Οχι μόνο εκεί που υπάρχουν συμφέροντα.
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας!
  Καλή Χρονιά και πάλι με υγεία!

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 00:42 | Γεώργιος

  Με τα Εσπερινά ΕΠΑΛ τι θα γίνει; Θα εχουν τα παιδιά δικαίωμα στο μηχανογραφικό το νεο Πανεπιστήμιο; Γιατι απ οσο γνωρίζουμε μονο για ΤΕΙ και ΑΣ.ΠΑΙ.ΤΕ υπάρχει το δικαίωμα;

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 13:40 | Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

  Ως τέως εκπαιδευτικός, χαιρετίζω και εγώ την δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου, τερματίζοντας έτσι τον διαχωρισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και προστατεύοντας την δημοσιά εκπαίδευση, έναντι πολλών τίτλων και πτυχίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Σίγουρα οι τίτλοι δεν ανταποκρίνονται πάντα στην ποιότητα, άλλα πολλά τμήματα των Τ.Ε.Ι. υστερούν στην χρηματοδότηση και όχι στην ποιότητα σπουδών τους και ιδιαιτέρως τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. της σχολής Υγείας και Πρόνοιας

  Το μεγαλύτερο σφάλμα θα ήταν να μην προστατεύονται οι κατευθύνσεις, σε περίπτωση συνένωσης τμημάτων και γι αυτό κατανοώ πλήρες την ανησυχία όσων διατυπώνουν τις απόψεις τους στον διαδικτυακό τόπο διαβούλευσης.

  Το τμήμα Βιοϊατρικών επιστήμων, σίγουρα περιλαμβάνει τελείως ανομοιογενή αντικείμενα σπουδών.

  Όπως αναφέρθηκε και από συνάδελφο υποβαθμίζει το έργο και τις σπουδές των φοιτητών και των ως τώρα αποφοίτων, των πέντε τμημάτων.

  Το τμήμα που θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε αυτό, είναι το τμήμα τον Ιατρικών Εργαστηρίων και γι αυτό προτείνω την δημιουργία των εξής τμημάτων:

  Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών και Τεχνολογιών
  όπου να μετεξελιχθεί το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι.

  Τμήμα Βιοφυσικών Επιστημών και Τεχνολογιών
  όπου να μετεξελιχθούν τα τμήματα Ακτινολογίας-Ραδιολογίας και Οπτικής-Οπτομετρίας με κατευθύνσεις που τα κατοχυρώνουν

  Τμήμα Επιστημών Ιατρικής Χημείας και Υλικών
  όπου να μετεξελιχθούν τα τμήματα Αισθητικής-Κοσμητολογίας και Οδοντικής Τεχνολογίας των Τ.Ε.Ι. με κατευθύνσεις που τα κατοχυρώνουν

  Τμήμα Νοσηλευτικών Επιστήμων
  όπου να μετεξελιχθούν τα τμήματα Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής των Τ.Ε.Ι. με κατευθύνσεις που τα κατοχυρώνουν

  Τμήμα Προληπτικής και Δημόσιας Υγείας
  όπου να μετεξελιχθούν τα τμήματα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Πρώην Επισκεπτών Υγείας) των Τ.Ε.Ι. με κατευθύνσεις που τα κατοχυρώνουν

  Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
  όπου να μετεξελιχθούν τα τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων και Οινολογίας-Τεχνολογίας Ποτών των Τ.Ε.Ι. με κατευθύνσεις που τα κατοχυρώνουν

  Την δημιουργία Σχολής Επιστήμων Υγείας και Τροφίμων
  όπου μελλοντικά μπορούν να δημιουργηθούν ανάλογες σχόλες των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας που διαθέτουν τμήματα Διατροφής-Διαιτολογίας και να ενταχθούν σε αυτές

  Στην Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

  Τμήμα Κοινωνικής Πολίτικης και Διοίκησης
  όπου να μετεξελιχθούν το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και το πρώην τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας-Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. με κατευθύνσεις που τα κατοχυρώνουν

  Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Εμπορίου και Επικοινωνίας
  όπου να μετεξελιχθούν τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας-Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) των Τ.Ε.Ι. με κατευθύνσεις που τα κατοχυρώνουν και μελλοντικά μπορούν να μετεξελιχθούν τμήματα των περιφερειακών Τ.Ε.Ι. όπως τα Διεθνούς Εμπορίου, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο κ.τ.λ.

  Το τμήμα Προσχολικής Αγωγής εντάσσεται περισσότερο σε Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων και όχι σε Σχολή Επιστήμων Υγείας

  Στην Σχολή Μηχανικών

  Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Παράγωγης και Ενέργειας
  όπου να μετεξελιχθούν τα τμήματα Κλωστοϋφαντουργίας, Αυτοματισμού, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (Συσκευασίας) των Τ.Ε.Ι. με κατευθύνσεις που τα κατοχυρώνουν και μελλοντικά μπορούν να μετεξελιχθούν τμήματα των περιφερειακών Τ.Ε.Ι. όπως Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)

  Παρότι δεν με άφορα άμεσα το θέμα θεώρησα υποχρέωσή μου να καταθέσω τις απόψεις μου ως εκπαιδευτικός

  Εύχομαι και εγώ με την σειρά μου να παρθούν οι σωστές αποφάσεις

  με εκτίμηση

  Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

 • 25 Δεκεμβρίου 2017, 15:51 | Αντωνία παπαματθαιου

  Για τους ηδη αποφοιτησαντες, όσοι ενδιαφερονται θα μπορούσανε να παρακολουθήσουν ενα κυκλο μαθημάτων(έτος η συγκεκριμενα μαθήματα) και να πάρουν και αυτοι πτυχίο πανεπιστημίου αφού το πτυχίο του ΤΕΙ το έχουν ηδη. Όπως γίνεται με τις κατατακτήριες περιπου. Θα αφορα βεβαίως σε όλα τα τμήματα. Ευχαριστω

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 23:22 | Φοιτητής

  ΊΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.
  Θα ήθελα να σας καταθέσω μερικές σκέψεις μου σχετικά με την επικείμενη «Πανεπιστημιοποίηση» μέσω συγχώνευσης (ό όρος χρησιμοποιείται παρά το ότι διαφωνώ με τη χρήση του για να αποδείξει τον συλλογισμό μου) – των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά υπό τον Τίτλο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
  Θέτω το απλό ερώτημα: Γιατί μερικά από τα πλέον αξιόλογα Ανώτατα Ιδρύματα στον κόσμο ΔΕΝ ονομάζονται Πανεπιστήμια; Είναι το όνομα αυτό που τα κάνει αξιόλογα; Aναφέρω ενδεικτικά: MIT, RIT –Rochester Institute of Technology, Imperial College στο Ενωμένο Βασίλειο Bασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Στοκχόλμης (ΚΤΗ Royal Institute of Technology) των Aκαδημιών (Akademien) και των»Fachhochschulen» της Γερμανίας. Παρεπιπτόντως, κάποια από αυτά έχουν τμήματα επιστημών γραφικών τεχνών και συσκευασίας!
  Εάν κανείς ισχυρίζεται ότι αυτή η «Πανεπιστημιοποίηση» επιχειρείται με σκοπό την αναβάθμιση των ΤΕΙ θα του αντιπρότεινα να φροντίσει την εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ στο επίπεδο του MIT και στη συνέχεια να συζητήσουμε περί Πανεπιστημιοποίησης. Επί του παρόντος δε γνωρίζω να έχει υποβάλλει καμία πρόταση ούτε το ΜΙΤ ούτε το Imperial College να μετονομαστούν σε Πανεπιστήμια και δεν νομίζω να είναι κάτι που τα απασχολεί.
  Αλλά στη Χώρα μας φαίνεται ότι το ζήτημα των ονομασιών είναι περισσότερο σημαντικό. Πράγματι, αυτό απασχολεί κάποιους, είναι σημαντικό για αυτούς, αλλά όχι όπως το παρουσιάζουν. Δεν κόπτονται ούτε για το καλό των ιδρυμάτων αλλά ούτε για το καλό των φοιτητών και των αποφοίτων τους. Κόπτονται για το πώς από Πρόεδροι ΤΕΙ (BusClass) θα μετονομαστούν σε Πρυτάνεις Πανεπιστημίων (Glamorous) και πώς από από Διευθυντές Σχολών θα λέγονται Κοσμήτορες.
  Κατά τα άλλα ΔΕΝ εξυπηρετούν και δεν εξυπηρέτησαν τα Iδρύματα που αντιπροσωπεύουν (δεν προάσπισαν και δεν προασπίζουν τα δικαιώματα των φοιτητών και των πτυχιούχων των Ιδρυμάτων που διοικούσαν και διοικούν) και δεν αντιπροσώπευσαν και δεν αντιπροσωπεύουν ουδόλως τον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Σχετικά δε με το φαινόμενο που κάποιοι βγαίνουν στο esos και χαρακτηρίζουν τον θεσμό των ΤΕΙ αποτυχημένο θα γελάσω. Τι να πούμε για αυτό εμείς οι απλοί πολίτες που συναντάμε χιλιάδες πτυχιούχους απο τα Πανεπιστήμια που είτε είναι άνεργοι είτε ετεροαπασχολούνται ως παραδείγματος χάρην οδηγοί ταξί η σερβιτόροι σε καφετέριες;
  Πόσο πιο ξεκάθαρα πρέπει να τονίσουμε ότι καθημερινά οι επιχειρήσεις μας ζητάνε πτυχιούχους τεχνολογίας γραφικών τεχνών για μόνιμη και αξιοπρεπή εργασία; Στόχος όλων αυτών είναι να παίξουν το ρόλο του λαγού και να βολιδοσκοπήσουν τις διαθέσεις, τις ανοχές και τις αντοχές της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  Στο ότι κάποιες τέτοιες φωνές ακούγονται και μέσα από την ακαδημαική κοινότητα των ΤΕΙ θα απαντούσα ως εξής: να δούμε από ποιούς προέρχονται – από ανθρώπους κυρίως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και όχι Τεχνολογικής που νιώθουν ότι χαραμίζονται ως καθηγητές ΤΕΙ και ότι ο διορισμός τους σε αυτά έβλαψε την καριέρα τους! Δηλαδή από ανθρώπους που ποτέ δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της σχέσης της Επιστημονικής Έρευνας με την Τεχνολογία και τις Ανάγκες της Κοινωνίας, της Οικονομίας και του Πολιτισμού μας. Η απάντηση που τους πρέπει είναι να τους δείξουμε την πόρτα της εξόδου!
  Αυτό που δεν έχουν καταλάβει μερικοί στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία αλλά δυστυχώς και στο Υπουργείο(!) είναι ότι οι Κοινωνίες έχουν απόλυτη ανάγκη την Τεχνολογική Εκπαίδευση η οποία μάλιστα στις μέρες μας οφείλει να βρίσκεται σε υψηλότατο εκπαιδευτικό επίπεδο. Η τεχνολογική εκπαίδευση είναι απολύτως απαραίτητη για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την εξασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Εάν σε αυτή την Χώρα χρειαζόμαστε περισσότερους επιστήμονες πρέπει να βρούμε τρόπους να σταματήσουμε τις ροές διαφυγής επιστημόνων στο εξωτερικό και όχι να δημιουργούμε περισσότερα Πανεπιστήμια. Αυτό δημιουργεί περισσότερα διαφυγόντα κέρδη στο Κράτος (δαπανάμε χρήματα για την Ανώτατη Παιδεία γνωρίζοντας εξ αρχής ότι οι επιστήμονες αυτοί θα διαρεύσουν από την Χώρα μας και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των Χωρών υποδοχής τους κάτι που είναι πραγματική διαφυγή πλούτου και ανθρώπινου δυναμικού) και δεν εξυπηρετεί καθόλου την εγχώρια παραγωγή και ευημερία.
  Αντίθετα οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ αξιοποιούνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την Κοινωνία από ότι οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων. Πολλοί δε από αυτούς είναι εξαιρετικοί Επιστήμονες με Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών και με Διδακτορικά, φτάνοντας στην οροφή των προσόντων τους στο γνωστικό και επιστημονικό τους αντικείμενο και βρίσκονται σε υψηλές θέσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την παραγωγική μηχανή της Χώρας. Παράδειγμα οι πτυχιούχοι μηχανικοί (όπως θα έπρεπε να ονομάζονται γιατί είναι στην πράξη) της επιστήμης και τεχνολογίας των γραφικών τεχνών από το τμήμα τεχνολογίας γραφικών τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας.
  Με γνώμονα τα παραπάνω και υπό την πεποίθηση ότι αυτή η «Πανεπιστημιοποίηση» είναι ήδη δρομολογημένη, προτείνω συγκεκριμένες αλλαγές στο Νομοσχέδιο αυτό, τόσο στο σύνολό του όσο και στα ειδικά θέματα των οποίων είμαι γνώστης και θα τεκμηριώσω.
  Α. Σημαντική τροποποίηση:
  Μετονομασία των 2 ΤΕΙ (Αθηνών και Πειραιώς) σε Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Αττικής και όχι σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο τεχνολογικός χαρακτήρας του νέου Πανεπιστημίου θα πρέπει να φαίνεται καθώς αυτός είναι επιβεβλημένος για την διαφύλαξη του γνωσιολογικού περιεχομένου των σπουδών και την εξασφάλιση της ανάγκης της Κοινωνίας για ανάπτυξη τεχνολογικών αγαθών και υπηρεσιών και την υποστήριξη και την ανάπτυξη της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και της βιομηχανίας. Στην εποχή μας δεν πρέπει να παραγκωνίζουμε την Αριστοτελική θεώρηση της Εκπαίδευσης για χάρη της Πλατωνικής. Τόσο ο θεωρητικός όσο και ο πρακτικός/τεχνολογικός/παραγωγικός τομέας είναι εξίσου σημαντικός για την Ανώτατη Εκπαίδευσηαλλά και την σχέση αυτής με την Κοινωνία μας.
  Β. Δευτερεύουσες τροποποιήσεις:
  Β1: Μετονομασία της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών (πρώην Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών) σε Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, όπως σωστά αναφέρεται στο νομοσχέδιο,με 4 τμήματα όπως αυτά προτάθηκαν από τα τρία Τμήματα και την Κατεύθυνση Γραφιστικής του Τμήματος Γραφιστικής αλλά με την ταυτόχρονη απόσπαση της Κατεύθυνσης Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών στη Σχολή Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Αττικής.
  Β2. Απόσπαση της Κατεύθυνσης Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών από το Τμήμα Γραφιστικής. Ίδρυση και μετονομασία της Κατεύθυνσης (και πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών) σε Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας της Σχολής Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Αττικής.
  Σχετικά με τις Β1 και Β2 τοποθετήσεις μου περί της αναγκαίας υπόστασης ενός (έστω και μοναδικού) Τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας στον Χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης αναφέρω τα παρακάτω λίγα αλλά ενδεικτικά:
  Σήμερα στον πλανήτη ο κλάδος της παραγωγής των Γραφικών Τεχνών παράγει άνω των 580 δισ. δολάρια ετησίως και μέχρι το 2020 το ποσό αυτό αναμένεται να φτάσει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Από αυτά ποσοστό άνω του 50% σχετίζονται με την παραγωγή συσκευασίας. Η συσκευασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το παγκόσμιο εμπόριο που αυτή την στιγμή κινεί τις αγορές. Ο κύκλος εργασιών από την βιομηχανική και την λειτουργική εκτύπωση παγκοσμίως το 2017 είναι περί τα 77 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται το 2022 να ξεπεράσει τα 114 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτές τις βιομηχανικές εφαρμογές συγκαταλλέγονται οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών, εύκαμπτων φωτοβολταϊκών, βιοιατρικών αναλυτών, αισθητήρων και πλήθος άλλων τεχνολογικών επιτευγμάτων.
  Όσο δε για το βιβλίο και την εκδοτική δραστηριότητα υπάρχουν πλέον πλήθος μελετών που διαψεύδουν την αρχική αίσθηση ότι η παραγωγή τους θα εξαφανιστεί μέσα σε λιγότερο από μια 10ετία. Οι περισσότερες μελέτες περιγράφουν ότι θα επέλθει μια ισορροπία μεταξύ έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων όπως άλλωστε συνέβη και με το ραδιόφωνο μετά την εφεύρεση της τηλεόρασης κλπ.
  Με την διαφύλαξη του γνωσιακού αυτού πεδίου και γνωστικού αντικειμένου (που εκφράζεται με πλήρες πρόγραμμα σπουδών οκτώ εξαμήνων και με την συμπλήρωση της υποχρεωτικής θεσμοθέτησης της απαραίτητης πρακτικής άσκησης) μέσω της Ίδρυσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας στη Σχολή Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Αττικής, διασφαλίζεται η δυνατότητα της Ελληνικής μεταποίησης στον νέο σύγχρονο ρόλο της όπου απαιτείται Ερευνα, Σχεδιασμός και Καινοτομική Παραγωγή να διεκδικήσει με αξιώσεις μια θέση ανταγωνιστική δίπλα στα υπόλοιπα προϊόντα κάτι που διασφαλίζεται από το Επιστημονικό και Τεχνολογικό πεδίο της Συσκευασίας αλλά και σε πλήθος άλλων διαδικασιών όπου απαιτείται και χρειάζεται η σύγχρονη εκτύπωση και περάτωση (ενδεικτικά εφαρμογές των καινοτομικών τεχνολογιών εκτυπώσεων σε βιοιατρικούς αναλυτές, στο ύφασμα και ένδυμα, σε εφαρμογές πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, στο πεδίο της ανάπτυξης και ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού και φυσικά του τουρισμού).
  Διασφαλίζεται επίσης η ανταγωνιστικότητα στο πεδίο της παραγωγής ηλεκτρονικών εντύπων και τυπωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που τόσο απλόχερα μας χαρίζει η Πατρίδα μας, και τέλος μέσω της παραγωγής του Βιβλίου διασφαλίζεται ο καλύτερος δείκτης ελπίδας κατά της Φτώχιας για το Παιδί όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Εκ των παραπάνω διαφαίνεται η αναγκαιότητα τροποποίησης του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου σύμφωνα με τις προτάσεις μου Β1 και Β2 υπό την βασική προϋπόθεση της τροποποίησής του σύμφωνα με την πρόταση Α.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 18:26 | Κωνσταντίνος

  AYTONOMIA του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας ή συγχώνευση του υπο ίσους όρους με τα αντίστοιχα τμήματα του ΤΕΙ πειραια!!!
  Νέοι άνθρωποι -νέες τεχνολογίες και όχι πισωγυρίσματα!!!

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 18:19 | Anna

  Οι νέες τεχνολογίες όπως οι Ανανεώσημες πηγές Ενέργειας φευγουν από το προσκήνιο και δίδεται βάση σε παλαίες τεχνολογίες!!!
  ΟΧΙ στην κατάργηση του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθηνας!!!!!
  ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΡΑ

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 18:14 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ

  Πως γίνεται να Αυτονομείται τμήμα του ΤΕΙ αθήνας με 2 διδασκόντες και τον 1 εξαυτών Διδάκτωρ (εργοθεραπείας)όταν το τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας με 20 διδάσκοντες και 19 εξαυτών Διδάκτωρες ουσιαστικά καταργείτε!!!???
  ΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΘΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΙΠΟΝ!!!

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 15:23 | Δαμιανός Ναζίρης

  Παρακαλώ για την Αυτονόμηση του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας για τους εξής λόγους:

  1ον Το τμήμα δραστηριοποιείται σε νέες τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν στην αγορά και είναι η γνωσιακή βάση για τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν σε όλους τους τομείς της ενεργειακής δραστηριότητας.
  2ον Το τμήμα απαρτίζεται από είκοσι(20) καθηγητές οι οποίοι είναι διακεκριμένοι στον τομέα τους και δεκαεννέα(19)!!!! εξ’αυτών διδάκτορες!!!
  3ον Τα εργαστήρια τα οποία λειτουργούν είναι εξελιγμένα με τα καλύτερα συστήματα ώστε η εκμάθηση να γίνεται αρτιότερη και αυτό τα καταττάσει σε ενα από τα καλύτερα της Ελλάδος.(Διαπίστωση επ’αυτου η επίσκεψη πολλών καθηγητων τμημάτων,κατα καιρούς,από άλλα ιδρύματα για την πληροφόρηση επί του εξοπλισμού).

  Ο τομέας της Ενέργειας είναι αυτός που θα καθορίσει το μέλλον άρα θεωρώ αδιανόητο να μην υπάρχει Τμήμα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση που να ασχολείται ειδικά και ενεργά με αυτόν.