Άρθρο 23

1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) μετά τις λέξεις «σε μεταπτυχιακά προγράμματα» διαγράφεται η λέξη «Πανεπιστημίων» και τίθενται οι λέξεις «Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)».
2. Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), όπως προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως ακολούθως: «8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημο¬κρατία, είναι ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πράξης αναγνώρισης».
3. Στο τέλος της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Τα προγράμματα της παρούσας περίπτωσης υπάγονται στις εξαιρέσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:28 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΕΓΓΟΥ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνιστά μία θετική εξέλιξη στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η δημιουργία του τμήματος Βιοιατρικών επιστημών θεωρώ πως πρέπει να αναθεωρηθεί. Αρχικά, ως απόφοιτος του τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας -νυν Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας – και μετά από αρκετά χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τομέα αυτό, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξαφανίζεται η ΜΟΝΑΔΙΚΗ σχολή Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα. Επιπλέον, υποβαθμίζει τις σπουδές όλων των μέχρι στιγμής αποφοίτων του τμήματος, που έχουν κάνει σπουδές τεσσάρων ετών αποκλειστικά σε αυτό το κομμάτι, ενώ με το υπάρχον νομοσχέδιο οι νέοι απόφοιτοι δεν θα έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις συγκριτικά με τους παλαιότερους αλλά θα έχουν από την άλλη πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών!!! Θα πρέπει να μεριμνήσετε και για την αναβάθμιση των ήδη αποφοίτων του τμήματος για να μην υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός. Ακόμη, πιστεύω πως πέρα απο το γεγονός ότι είμαστε παραϊατρικά επαγγέλματα, δεν έχουμε τίποτα κοινό με την αισθητική, την οπτική και τα ιατρικά εργαστήρια. Είναι επικίνδυνο ημιμαθείς να χειρίζονται ακτινολογικά μηχανήματα, χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις ακτινοπροστασίας, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ασθενείς.
  Σας ευχαριστώ,
  Στέγγου Αφροδίτη

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 16:51 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

  Στο σχέδιο νόμου που έχει υποβληθεί δεν προβλέπεται η δυνατότητα εξομοίωσης των πτυχίων ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, που έχουν ληφθεί τα προηγούμενα έτη, με τα επικείμενα πτυχία ΑΕΙ Δυτικής Αθήνας, το οποίο πρέπει να προβλεφθεί για να μη δημιουργηθούν πτυχιούχοι δύο ταχυτήτων και να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Παρόμοια πρακτική είναι γνωστή από παλιά, για πχ. από τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες.
  Επίσης, στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτησης που ιδρύονται στο ΑΕΙ Δυτικής Αθήνας δεν προβλέπεται η δυνατότητα φοίτησης για παιδιά που έχουν τελειώσει το γενικό λύκειο, παρά μόνο για αποφοίτους ΕΠΑΛ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2017, 18:57 | Παναγιώτης Καλδής

  Εκτιμώ ότι η διάταξη της παρ.2 είναι κοινωνικά δίκαιη και νομικά ολοκληρωμένη ως εξής:

  2. Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), όπως προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως ακολούθως: «8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το χρόνο που οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί χορήγησαν τους τίτλους αυτούς, είναι ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πράξης αναγνώρισης.»

 • 23 Δεκεμβρίου 2017, 12:19 | Αγγελος

  Το νομοσχέδιο ποιοι το συνέταξαν ; Το Τεχνικό Επιμελητήριο ;
  Οι συντάκτες του νομοσχεδίου είναι προκλητικοί με την απουσία μεταβατικών διατάξεων. Πως θα γίνει η διασφάλιση των ήδη πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. ;
  Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η διασφάλιση τους κατοχυρώνοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα που έπρεπε να είχαν αποδοθεί εδώ και δεκαετίες για τα οποία το Σ.τ.Ε. έχει ήδη αναγνωρίσει την ευθύνη και μπορούν να προσφύγουν κατά της Διοίκησης (πρβλ.Ολ. Στε 1849/2006, Στε 211/2006, 202/2011 Πρ.Ε.Δ) και μετά φτιάξτε ότι Πανεπιστήμιο θέλετε.
  Αν ΔΕΝ διασφαλιστούν και αποκλειστούν με τα γνωστά τεχνάσματα θα πάρουν φωτιά τα Δικηγορικά γραφεία.
  Αρκετά με την γνωστή συντεχνία !!!

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:38 | Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Καμία προηγούμενη κυβέρνηση και κανένας υπουργός παιδείας δεν κατάφερε να λύσει τα προβλήματα των ΤΕΙ (αν και ορισμένοι προσπάθησαν και τους το αναγνωρίζουμε). Εσείς κάνετε την πιο αξιόλογη προσπάθεια.
  Όσον αφορά το νομοσχέδιο:

  1) Νομίζω πρέπει να εξεταστούν τα θέματα των αποφοίτων όλων των ΤΕΙ της χώρας (ισοτίμηση πτυχίων, επαγγελματικά δικαιώματα κλπ). Εφόσον τα πτυχία Πανεπιστημίων και ΤΕΙ είναι στο 6ο επίπεδο, θα πρέπει να υπάρξει και ουσιαστική ισοτίμηση. Σκεφτείτε πόσα παιδιά λαμβάνουν πτυχίο Πανεπιστημίου από το εξωτερικό και ισοτιμούν τους τίτλους τους.

  2) Οι ΕΛΚΕ επιβάλλουν ένα σωρό όρους στα ερευνητικά έργα (διαγωνισμοί για εξοπλισμό, προσωπικό, πλαφόν κλπ κλπ). Και κρατάνε και ένα ποσοστό χρημάτων. Ως εκ τούτου πολλά μέλη ΔΕΠ ιδρύουν τις δικές τους εταιρείες εκτός ΑΕΙ ή εργάζονται σε ερευνητικά έργα εκτός ΑΕΙ. Δείτε τι μπορεί να γίνει και σε αυτό το θέμα.

  3) Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή απαιτούνται: (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 5, όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011)
  ι) Τουλάχιστο έξι χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας, …
  ιι) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ….
  iii) Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή η συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους ή η διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων, κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 1514/1985 και 2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικο-εργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

  Παρά το γεγονός ότι η έκφραση «…σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων …» άλλαξε και έγινε «…σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ …», η εξέλιξη των Αναπληρωτών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ δεν γίνεται επί ίσοις όροις. Πιο συγκεκριμένα:
  (α) Αρκετά τμήματα ΤΕΙ δεν είχαν μεταπτυχιακά, λόγω έλλειψης προσωπικού. Επιπρόσθετα λόγω οικονομικών ζητημάτων … δεν ήταν εύκολο κάποιος να εργαστεί σε μεταπτυχιακά άλλων τμημάτων.
  (β) Τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ κρίνονταν με άλλο νόμο ο οποίος δεν περιλάμβανε διδασκαλία σε μεταπτυχιακά. Ως εκ τούτου πολλοί συνάδελφοι δεν εμπλέκονταν σε μεταπτυχιακά αλλά ασχολούνταν με δημοσιεύσεις και ερευνητικά έργα.
  (γ) Στα ΤΕΙ δεν εκπονούνταν διδακτορικά, οπότε η επίβλεψη ή η συμμετοχή σε τριμελείς επιτροπές ήταν κάτι πολύ δύσκολο σε σύγκριση με τον Αναπληρωτή του Πανεπιστημίου.

  Εν κατακλείδι και με βάση τα παραπάνω, ένας Αναπληρωτής ΤΕΙ μπορεί να γίνει Καθηγητής σχεδόν αποκλειστικά μόνο εφόσον έχει 3 χρόνια διδασκαλία σε μεταπτυχιακά.

  4) Δεν συμφωνώ με την ένταξη των καθηγητών σε προσωποπαγείς θέσεις. Μπορεί ορισμένοι να μην έχουν την 3ετία σε μεταπτυχιακά. Οπότε θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αποκτήσουν αυτό το τυπικό προσόν. Την ίδια ώρα αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διατελέσει General Chairs παγκοσμίων συνεδρίων, project coordinators, να έχουν επιβλέψει μεταπτυχιακές διατριβές (χωρίς διδασκαλία στο ΜΠΣ) κλπ κλπ.

  Με βάση τα παραπάνω προτείνω την τροποποίηση του άρθρου 14, παρ. 5, του Ν.1268/1982 ως ακολούθως:

  iii) Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή η συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους

  ή η επίβλεψη με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π.τουλάχιστον τριών μεταπτυχιακών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους

  ή η συμμετοχή επί τουλάχιστον 7 έτη σε έργα έρευνας και ανάπτυξης

  ή η διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων, κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 1514/1985 και 2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικο-εργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

  Εναλλακτικά θα μπορούσαν να βγουν μεταβατικές διατάξεις 3ετίας.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 18:04 | Ραυτοπούλου Σοφία

  Καλησπέρα σας,
  Είμαι φοιτήτρια στο ΤΕΙ Αθήνας εισακτέα τον Σεπτέμβρη του 2013. Έχοντας ακόμα σε αναμονή την παράδοση της πτυχιακής μου εργασίας σαν τελευταία φοιτητική μου υποχρέωση βρίσκω κάποια κενά στο νομοσχέδια σχετικά με την περίπτωση μου.
  Αρχικά από ότι καταλαβαίνω το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύεται δύο μήνες μετά την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδιού.
  Καθώς ο τίτλος Πανεπιστημιού Δυτικής Αττικής θεωρείται αναβάθμιση την οποία ώς φοιτήτρια του σημερινού Τει Αθηνών θα ήθελα να έχω, το νομοσχέδιο δεν μου δίνει πληροφορίες για το κατα πόσο θα μπορούσα να αποφοιτήσω με τον τίτλο αυτό.
  Εάν για παράδειγμα εγώ παραδώσω πτυχιακή εργασία και επομένως ολοκληρώσω τις φοιτητικές μου υποχρεώσεις μέχρι τον Ιούνιο και το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί εγκαίρως (δύο μήνες πριν), στην επόμενη ορκωμοσία θα μπορώ να πάρω το αναβαθμισμένο πτυχίο ή πτυχία ΑΕΙ θα δίνονται σε όσους ολοκληρώσουν την φοιτητική τους θητεία από τον Σεπτέμβρη του 2018 και μετά;

  Εξαιρώ την περίπτωση αλλά ελπίζω το νομοσχέδιο αυτό να μην αφήνει εκτός τους φοιτητές της δικής μου κατηγορίας.

  Εν αναμονή κάποιας ανταπόκρισης.