Άρθρο 02 – Σχολές και Τμήματα

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι κάτωθι Σχολές και Τμήματα:
α) Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
ββ) το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής,
γγ) το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
δδ) το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
εε) το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής,
στστ) το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,
ζζ) το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών,
ηη) το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
ββ) το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
γγ) το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού,
δδ) το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
εε) το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
ββ) το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
γγ) το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
δδ) το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών.
δ) Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών,
ββ) το Τμήμα Δημόσιας Υγείας,
γγ) το Τμήμα Εργοθεραπείας,
δδ) το Τμήμα Μαιευτικής,
εε) το Τμήμα Νοσηλευτικής,
στστ) το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής,
ζζ) το Τμήμα Φυσικοθεραπείας.
ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
αα) το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ββ) το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών και των Τμημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, ακολουθούμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 08:02 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

  Ο Δήμος Μεγαρέων είναι ένας Δήμος με: α) πλούσια παραγωγή στον Πρωτογενή Τομέα (Αγροτική και Ζωική παραγωγή), β) αναπτυσσόμενο τον τομέα του εμπορίου και της μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, γ) σημαντικότατη πολιτιστική κληρονομιά τόσο υλική όσο και άυλη και δ) εύκολη πρόσβαση μέσω της Ν.Ε.Ο.Α.Κ., Προαστιακού, ΚΤΕΛ.
  Δεδομένων των παραπάνω παραμέτρων, θεωρούμε πως θα ήταν εφικτή: α) η λειτουργία ενός τουλάχιστον τμήματος της Σχολής Επιστήμων τροφίμων ή/και της Σχολής Επιστημών Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού στο Δήμο μας, β) η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εγκαταστάσεις των Τοπικών Παραγωγών καθώς και στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου μας και γ) η λειτουργία Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης διετούς διάρκειας σε κτίριο του Δήμου μας.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 07:16 | Αντώνης Ανδρονίκου

  Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ως αυτόνομο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστήμων

  Θεωρώ ότι είναι το μόνο τμήμα που καλύπτει το αντικείμενο σπουδών και οποιαδήποτε συγχώνευση του, υποβαθμίζει το τμήμα, καθώς και τα υπόλοιπα τμήματα, στον χώρο της υγείας.

  Τα τμήματα υγείας των Τ.Ε.Ι. διαδραματίζουν διακριτό και σημαντικό ρόλο, στον τομέα της υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά. Αποτελούσαν και αποτελούν, τα πλέον περιζήτητα και υψηλόβαθμα τμήματα στα Τ.Ε.Ι. και ιδιαιτέρως του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, γεγονός που δεν ισχύει και για πολλά Πανεπιστημιακά τμήματα και χρίζουν ανάλογης αντιμετώπισης.

  Το τμήμα των Ιατρικών Εργαστηρίων έχει το πιο ευρύ αντικείμενο σπουδών από οποιαδήποτε άλλο τμήμα που παραμείνει έως τώρα αυτόνομο, αφού πραγματεύεται τα αντικείμενα της Μικροβιολογίας, της Βιοχημείας, της Αιματολογίας, της Ανοσολογίας, της Ιστοπαθολογίας, της Κυτταρικής Βιολογίας κ.τ.λ. και μόνο προϊόν κατάρτισης δεν αποτελεί, για να συγχωνευτεί. Υπάρχουν τμήματα πανεπιστημίων στην Ελλάδα που πραγματεύονται το ένα ή τα δυο εξ αυτών, χαίρουν άκρας αυτονομίας και ιδρύθηκαν πολύ αργότερα, με ελκυστικές ονομασίες ώστε να τραβήξουν το ενδιαφέρων το υποψηφίων φοιτητών.

  Το τμήμα των Ιατρικών Εργαστηρίων έπρεπε να είχε μετονομαστεί σε τμήμα Βιοιατρικών Επιστήμων πολύ νωρίτερα, αλλά το καθεστώς της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα δεν το επέτρεπε.

  Αυτό δεν εμπόδισε τις άλλες χώρες της Ε.Ε. να μελετήσουν το περίγραμμα σπουδών του τμήματος και να του δώσουν την ανάλογη ισοτιμία και αντιστοιχία.

  Το πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηριών είναι ισότιμο με μεταπτυχιακό πρώτου επίπεδου σε πολλές χώρες της Ε.Ε. των Βιοϊατρικών Επιστήμων και το μόνο τμήμα των Τ.Ε.Ι. που είναι ισότιμο σε εν λόγω τμήμα. Αν αλλάξει το περίγραμμα σπουδών του, μπορεί να χάσει την ισοτιμία αυτή.

  Γι αυτό και θεωρώ ότι, η αυτονομία του τμήματος πρέπει να παραμένει και να μετονομαστεί σε τμήμα Βιοιατρικων Επιστήμων στο Πανεπιστήμιο, όπως του αρμόζει.

  Ευχαριστώ

  Αντώνης Ανδρονίκου
  Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίου

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 07:04 | Δημητρα Ρουσιαν

  ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ!
  Όσων αφορά τη συγχώνευση 5 τμημάτων της ΣΕΥΠ σε αυτό το νέο «υπέρ-τμήμα» και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παρακάτω, 1. Στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας υπηρετούν δεκατρία (13) μέλη ΔΕΠ από τα οποία τέσσερα (4) πρώτης βαθμίδας, ένα (1) στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή, πέντε (5) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και τρία (3) στη βαθμίδα του Λέκτορα. Πληροί δηλαδή τα κριτήρια για να διατηρήσει την αυτοδυναμία του στο νέο Πανεπιστήμιο. 2. Απόφοιτοι του τμήματος διαθέτουν τον τίτλο Biomedical Laboratory Scientist ή Medical Laboratory Technologist (στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ιατρικών Εργαστηρίων)
  με Επίπεδο Επαγγελματικών Προσόντων 6 (Bachelor Degree), όπως φαίνεται και στην βάση Δεδομένων των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο απόφοιτος του Τμήματος είναι ισότιμος/αντίστοιχος σύμφωνα με τον ΔΟΑΤΑΠ με αυτόν, που απονέμεται από διεθνώς αναγνωρισμένα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική καταξιωμένα στον επιστημονικό χώρο Πανεπιστήμια. 3. Οι Βιοϊατρικοί Εργαστηριακοί Επιστήμονες εργάζονται σε κλινικά εργαστήρια, σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε κλινικά ερευνητικά προγράμματα. Είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα εργάζονται στα ακόλουθα εργαστήρια: Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, Ιολογίας, Βιοχημικό, Αιμοδοσίας, Ανοσολογικό, Ιστοσυμβατότητας, Πυρηνικής Ιατρικής, Ενδοκρινολογικό, Τοξικολογικό, Παθολογικής Ανατομικής, Ογκολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραματόζωων Οι γνώσεις μας πρέπει να είναι αντίστοιχες αυτών των εργαστηρίων!
  Είμαστε τα μάτια του γιατρού στο ανθρώπινο σώμα, χωρίς εμάς η ιατρική βασίζεται σε κλινική εικόνα και ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. Ελλιπής μόρφωση θα έχει ΑΜΕΣΟ αντίκτυπο στην δημόσια υγεία. Δυστυχώς, στο επάγγελμά μας αυτός ο αρνητικός αυτός αντίκτυπος θα είναι και ΑΙΣΘΗΤΟΣ και μετρήσιμος. 4. Το Τμήμα έχει 2 αυτοδύναμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, στο χώρο της Βιοϊατρικής Διαγνωστικής Μεθοδολογίας και Τεχνολογίας και ΠαιδαγωγικήςΠως δικαιολογείται η συγχώνευση αυτού του τμήματος με άλλα 4(!) τμήματα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τα ιατρικά εργαστήρια, ούτε από άποψη αναγκαίων γνώσεων, ούτε από άποψη γνωστικού αντικειμένου;
  Τι σχέση έχουν οι απόφοιτοι του Τμήματος Αισθητικής, οι οποίοι απασχολούνται σε Ινστιτούτα αισθητικής και εργοστάσια φαρμάκων και καλλυντικών με αυτούς του Τμήματος Ραδιολογίας που απασχολούνται σε ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια;
  Τι σχέση έχουν οι απόφοιτοι του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας, οι οποίοι μπορούν να παρασκευάσουν φακούς και σκελετούς γυαλιών οράσεως με τους απόφοιτους του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας, οι οποίοι απασχολούνται με την κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών και μηχανημάτων;
  Και τέλος τι σχέση έχουν όλοι οι παραπάνω με τους απόφοιτους του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, οι οποίοι απασχολούνται σε όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια και είναι αυτοί οι επαγγελματίες Υγείας που δύναται να προβούν στη λήψη βιολογικών δειγμάτων, διεκπεραιώνουν όλες τις εργαστηριακές διεργασίες που απαιτούνται με τελικό σκοπό την εξαγωγή του εργαστηριακού αποτελέσματος;Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η εξαφάνιση της 3ης σε σειρά μορίων
  εισαγωγής σχολής;Πως γίνεται ένα τμήμα που πληροί τα κριτήρια που έθεσε το ίδιο το υπουργείο παιδείας να συγχωνεύεται, ενώ άλλα τμήματα με λιγότερα εκ του απαιτούμενου αριθμού μελών ΔΕΠ να μένουν αυτόνομα την ίδια ώρα που επικαλούμενοι αυτά ακριβώς τα κριτήρια κλείνετε και συγχωνεύετε άλλα τμήματα;Είναι το αντίστοιχο πλαίσιο νόμου τόσο ελαστικό ή απλά εικονικό; Πως θα επηρεαστούν οι ήδη απόφοιτοι; Ποια τα εργασιακά μας δικαιώματα;Πως νομίζεται ότι θα επωφεληθεί η δημόσια υγεία από αυτή σας την απόφαση; Υποβαθμίζοντας τμήματα που υποστηρίζουν τη διάγνωση όπως το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων και όχι μόνο, θέτεται τις κατάλληλες βάσεις για λάθος διαγνώσεις με την επακόλουθη λάθος αντιμετώπιση που μεταφράζεται σε μη αναγκαία συνταγογράφιση, ψυχική οδύνη για ασθενή και συγγενείς, σωρεία επακόλουθων εξετάσεων και σε κάποιες περιπτώσεις (πχ αιμοδοσία)ένα λάθος μπορεί να έχει ως επακόλουθο την ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ.
  Εδώ να σημειωθεί ότι ένας Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων διαχειρίζεται επικίνδυνα βιολογικά υλικά τα οποία με λάθος διαχείριση μπορούν να αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. (Για παράδειγμα διασπορά στον πληθυσμό μικροβίων και ιών.) Δεν θεωρείται ότι ο τομέας της υγείας αξίζει μια καλύτερη αντιμετώπιση;

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 05:20 | Έφη Γεωργίου

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που μας δίνει η πολιτεία για τη συμμετοχή στη διαβούλευση του παρόντος νομοσχεδίου θα ήθελα να εκφράσω την αντίθεσή μου για τον τρόπο που εντάσσεται το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΙΕ) του ΤΕΙ Αθήνας στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  Ως μητέρα φοιτητή του Τμήματος, παρακινούμενη από την αγανάκτηση και απογοήτευση που διακατέχουν το γιο μου και γνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο και τις απαιτήσεις των σπουδών στο Τμήμα, ανέτρεξα σε ανακοινώσεις του υπουργείου σας, αναφορές και σχόλια σε εφημερίδες και εκπαιδευτικές ιστοσελίδες για την ένταξη του τμήματος αυτού, που έγιναν από καθηγητές, φοιτητές και Γ.Σ. του τμήματος, επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς των τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, ώστε να μπορέσω να κατανοήσω την πρότασή σας για το τμήμα αυτό.
  Επιτρέψτε μου την αναφορά σε μερικά από τα αυτά και τις ερωτήσεις, που κατά τη γνώμη μου προκύπτουν από αυτά:

  1) (Δελτίο Τύπου ΥΠ.Π.Ε.Θ. 12-12-17) Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με εκπροσώπους Τμημάτων ΤΕΙ, επαγγελματικών φορέων και αποφοίτων « ….Στη συνάντηση ο Υπουργός επεσήμανε ότι αναγνωρίζει την προσφορά των Τμημάτων στην κοινωνία και την οικονομία του τόπου και ότι οραματίζεται την περαιτέρω ακαδημαϊκή αναβάθμισή τους μέσω των συνεργειών τους στο συνεχώς εξελισσόμενο και άκρως ελκυστικό πεδίο των βιοϊατρικών επιστημών και των εφαρμογών τους, που θα θεραπεύει ένα νέο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής….»

  Ερωτώ κ. Υπουργέ:
  -Πώς αναγνωρίζετε την προσφορά του ΤΙΕ , όταν το συνενώνετε με τμήματα με ανομοιογενή αντικείμενα σπουδών;
  -Πως επικαλείστε ακαδημαϊκή αναβάθμιση μέσω συγχώνευσης για ένα Τμήμα, το οποίο έχει αποδείξει την αξία και τη δυναμική του, όταν επιτυγχάνει σταθερά υψηλές βάσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις (3η υψηλότερη στο ΤΕΙ Αθήνας και 67η θέση ανάμεσα στα 468 Τμήματα ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της Επικράτειας όσον αφορά στις προτιμήσεις των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο) προσελκύοντας υποψηφίους σαφώς υψηλότερων επιδόσεων μεταξύ όχι μόνο των άλλων τεσσάρων τμημάτων με τα οποία το συγχωνεύετε αλλά και μεταξύ πολλών άλλων τα οποία προκρίνετε ως αυτοδύναμα;
  – Γνωρίζετε το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και τις αυξημένες απαιτήσεις τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων; Μήπως η ακαδημαϊκή αναβάθμιση επιτυγχάνεται κυρίως με τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, με τη δημιουργία νέων κατευθύνσεων στα τμήματα ή τις σχολές, όπως ασφαλώς διαπιστώσατε από την θητεία σας π.χ. στο Ε.Μ.Π.;
  -Πώς θα ευοδωθούν οι συνέργειες τμημάτων, που ακόμα και κοινά ιατρικά μαθήματα προσεγγίζονται με διαφορετικό τρόπο λόγω διαφορετικού αντικείμενο; Τη υψηλή κατάρτιση που αποκτούν τώρα σε τέσσερα χρόνια θα την αποκτούν πλέον σε 2 ή 2 1/2 χρόνια. Επιτρέψτε μου αυτό να το θεωρώ αδιαμφισβήτητη υποβάθμιση.

  2) Πέραν των προθέσεων σας για ένα υψηλού κύρους νέο Πανεπιστήμιο εγείρονται όμως και άλλα ερωτηματικά, τα οποία δεν απαντώνται ούτε στο σχέδιο νόμου, ούτε έχουν αποσαφινιστεί από δηλώσεις σας.

  Ερωτώ κ. Υπουργέ
  -Ποιά είναι τα ακαδημαϊκά κριτήρια συγχώνευσης των πέντε ανομοιογενών τμημάτων.
  -Πώς δίνετε την ονομασία «Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών» σε ένα τμήμα πέντε κατευθύνσεων, όταν σύμφωνα με το ΔΟΑΤΑΠ η ονομασία αυτή στην Ευρώπη παραπέμπει σαφώς στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (https://www.esos.gr/arthra/54471/akadimaikotita-kai-aytodynamia-toy-tm-iatrikon-ergastirion-tei-athinas)
  -Ο νόμος 4485/2017, τον οποίον συνυπογράφετε, στο Άρθρο 11 (Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών) παρ. 1.αναφέρει:
  « Τμήματα αποκτούν αυτοδυναμία εφόσον: α) υπηρετούν σε αυτά τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη Δ.Ε.Π., από τα οποία τουλάχιστον δύο (2) πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή και β) έχουν εγγραφεί σε αυτά φοιτητές»
  Η ρητή αυτή διατύπωση έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα νόμο, διότι το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων διαθέτει 13 μέλη ΔΕΠ και δεν εντάσσετε ως αυτοδύναμο, ενώ πχ. Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και το Τμήμα Εργοθεραπείας μη διαθέτοντας τον ελάχιστο αριθμό ΔΕΠ εντάσσονται ως αυτοδύναμα τμήματα;

  Τέλος θεωρώντας ότι δεν έχετε εξετάσει ενδελεχώς εσείς και οι συνεργάτες σας ή παραπληροφορηθήκατε σχετικά με την ακαδημαϊκότητα, το επίπεδο και τη δυναμική του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας, σας παραπέμπω σε αναφορές καθηγητών και αποφοίτων του Τμήματος στο διαδίκτυο, η ανάγνωση και μόνο των οποίων θα σας πείσει να αναθεωρήσετε την πρότασή σας για το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, την οποία θεωρώ ατεκμηρίωτη, άδικη και επιβλαβή τόσο για το κύρος του νέου Πανεπιστημίου όσο και για τη θέση και προοπτικές των αυριανών αποφοίτων
  https://www.esos.gr/arthra/54355/ehei-tmima-tehnologias-iatrikon-ergastirion-akadimaika-haraktiristika
  https://www.esos.gr/arthra/54520/ti-einai-en-telei-o-tehnologos-iatrikon-ergastirion-i-allios-vioiatrikos-ergastiriakos
  Με εκτίμηση
  Έφη Γεωργίου

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 04:44 | Γεωργια

  ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΤΜΗΝΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
  Δεν θα μιλήσω με γενικότητες αλλά θα καταθέσω τη δική μου εμπειρία όπως την ζω καθημερινά στο παθολογοανατομικό εργαστήριο του νοσοκομείου του Γκέτεμποργκ:α) Ο τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων δεν βοηθάει τον γιατρό, συνεργάζεται με αυτόν, β) οι διευθύντριες στους διάφορους τομείς του παθολογοανατομικού εργαστηρίου εχουν ως βασική εκπαίδευση την εκπαίδευση του τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων και ανέβηκαν βαθμίδα με κάποιες μετεκπαιδεύσεις ή παρακολουθώντας κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, γ) ο ρόλος του τεχνολόγου ενισχύεται συνεχώς με νέες μετεκπαιδεύσεις, καθώς επίσης έχουμε ειδικό πρόγραμμα όπου διδασκόμαστε παιδαγωγικές μεθόδους για το πώς θα μεταδώσουμε τις γνώσεις στους φοιτητές που σπουδάζουν ως τεχνολόγοι και έρχονται στο εργαστήριο μας για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.
  Οι ευθύνες του τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων είναι αμέτρητες και η προσφορά μας στον τομέα της υγείας έχει αναγνωρισθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για αυτό το λόγο σε ολόκληρη την Ευρώπη γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης του ρόλου του τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων. Σε ολόκληρη την Ευρώπη το τμήμα ιατρικών εργαστηρίων είναι αυτόνομο.
  Είναι παράλογη η συγχώνευση του τμήματος ιατρικών εργαστηρίων με τα υπόλοιπα, ουδεμία σχέση έχουν μεταξύ τους.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 02:49 | Ιωάννα Τραχιώτη

  ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ!

  Όσων αφορά τη συγχώνευση 5 τμημάτων της ΣΕΥΠ σε αυτό το νέο «υπέρ-τμήμα» και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παρακάτω,

  1. Στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας υπηρετούν δεκατρία (13) μέλη ΔΕΠ από τα οποία τέσσερα (4) πρώτης βαθμίδας, ένα (1) στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή, πέντε (5) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και τρία (3) στη βαθμίδα του Λέκτορα. Πληροί δηλαδή τα κριτήρια για να διατηρήσει την αυτοδυναμία του στο νέο Πανεπιστήμιο.

  2. Απόφοιτοι του τμήματος διαθέτουν τον τίτλο Biomedical Laboratory Scientist ή Medical Laboratory Technologist (στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ιατρικών Εργαστηρίων)
  με Επίπεδο Επαγγελματικών Προσόντων 6 (Bachelor Degree), όπως φαίνεται και στην βάση Δεδομένων των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο απόφοιτος του Τμήματος είναι ισότιμος/αντίστοιχος σύμφωνα με τον ΔΟΑΤΑΠ με αυτόν, που απονέμεται από διεθνώς αναγνωρισμένα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική καταξιωμένα στον επιστημονικό χώρο Πανεπιστήμια.

  3. Οι Βιοϊατρικοί Εργαστηριακοί Επιστήμονες εργάζονται σε κλινικά εργαστήρια, σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε κλινικά ερευνητικά προγράμματα. Είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα εργάζονται στα ακόλουθα εργαστήρια: Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, Ιολογίας, Βιοχημικό, Αιμοδοσίας, Ανοσολογικό, Ιστοσυμβατότητας, Πυρηνικής Ιατρικής, Ενδοκρινολογικό, Τοξικολογικό, Παθολογικής Ανατομικής, Ογκολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραματόζωων

  Οι γνώσεις μας πρέπει να είναι αντίστοιχες αυτών των εργαστηρίων!
  Είμαστε τα μάτια του γιατρού στο ανθρώπινο σώμα, χωρίς εμάς η ιατρική βασίζεται σε κλινική εικόνα και ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. Ελλιπής μόρφωση θα έχει ΑΜΕΣΟ αντίκτυπο στην δημόσια υγεία. Δυστυχώς, στο επάγγελμά μας αυτός ο αρνητικός αυτός αντίκτυπος θα είναι και ΑΙΣΘΗΤΟΣ και μετρήσιμος.

  4. Το Τμήμα έχει 2 αυτοδύναμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, στο χώρο της Βιοϊατρικής Διαγνωστικής Μεθοδολογίας και Τεχνολογίας και Παιδαγωγικής

  Πως δικαιολογείται η συγχώνευση αυτού του τμήματος με άλλα 4(!) τμήματα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τα ιατρικά εργαστήρια, ούτε από άποψη αναγκαίων γνώσεων, ούτε από άποψη γνωστικού αντικειμένου;
  Τι σχέση έχουν οι απόφοιτοι του Τμήματος Αισθητικής, οι οποίοι απασχολούνται σε Ινστιτούτα αισθητικής και εργοστάσια φαρμάκων και καλλυντικών με αυτούς του Τμήματος Ραδιολογίας που απασχολούνται σε ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια;
  Τι σχέση έχουν οι απόφοιτοι του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας, οι οποίοι μπορούν να παρασκευάσουν φακούς και σκελετούς γυαλιών οράσεως με τους απόφοιτους του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας, οι οποίοι απασχολούνται με την κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών και μηχανημάτων;
  Και τέλος τι σχέση έχουν όλοι οι παραπάνω με τους απόφοιτους του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, οι οποίοι απασχολούνται σε όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια και είναι αυτοί οι επαγγελματίες Υγείας που δύναται να προβούν στη λήψη βιολογικών δειγμάτων, διεκπεραιώνουν όλες τις εργαστηριακές διεργασίες που απαιτούνται με τελικό σκοπό την εξαγωγή του εργαστηριακού αποτελέσματος;

  Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η εξαφάνιση της 3ης σε σειρά μορίων
  εισαγωγής σχολής;

  Πως γίνεται ένα τμήμα που πληροί τα κριτήρια που έθεσε το ίδιο το υπουργείο παιδείας να συγχωνεύεται, ενώ άλλα τμήματα με λιγότερα εκ του απαιτούμενου αριθμού μελών ΔΕΠ να μένουν αυτόνομα την ίδια ώρα που επικαλούμενοι αυτά ακριβώς τα κριτήρια κλείνετε και συγχωνεύετε άλλα τμήματα;Είναι το αντίστοιχο πλαίσιο νόμου τόσο ελαστικό ή απλά εικονικό;

  Πως θα επηρεαστούν οι ήδη απόφοιτοι; Ποια τα εργασιακά μας δικαιώματα;

  Πως νομίζεται ότι θα επωφεληθεί η δημόσια υγεία από αυτή σας την απόφαση; Υποβαθμίζοντας τμήματα που υποστηρίζουν τη διάγνωση όπως το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων και όχι μόνο, θέτεται τις κατάλληλες βάσεις για λάθος διαγνώσεις με την επακόλουθη λάθος αντιμετώπιση που μεταφράζεται σε μη αναγκαία συνταγογράφιση, ψυχική οδύνη για ασθενή και συγγενείς, σωρεία επακόλουθων εξετάσεων και σε κάποιες περιπτώσεις (πχ αιμοδοσία)ένα λάθος μπορεί να έχει ως επακόλουθο την ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ.
  Εδώ να σημειωθεί ότι ένας Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων διαχειρίζεται επικίνδυνα βιολογικά υλικά τα οποία με λάθος διαχείριση μπορούν να αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. (Για παράδειγμα διασπορά στον πληθυσμό μικροβίων και ιών.)

  Δεν θεωρείται ότι ο τομέας της υγείας αξίζει μια καλύτερη αντιμετώπιση;

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 02:36 | Νικόλαος Ηλιόπουλος

  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση των Τμημάτων Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών και Μηχανικών Αυτοματισμού, είναι ανάγκη να επισημανθούν τα παρακάτω:

  • Τα αντικείμενα των δύο Τμημάτων είναι τελείως διακριτά μεταξύ τους και είναι, το λιγότερο, δυσνόητος ο σκοπός της συγχώνευσής τους.

  • Ο τίτλος του νέου Τμήματος, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, αναγκαστικά γενικός και αόριστος για να δικαιολογεί τη συγχώνευση Τμημάτων που δεν έχουν συνάφεια μεταξύ τους, εξαφανίζει από το χάρτη των ΑΕΙ της χώρας το αντικείμενο της Κλωστοϋφαντουργίας, σε μια περίοδο που γίνονται προσπάθειες για την στήριξη και την επανεκκίνηση του ιστορικού αυτού κλάδου της Ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

  – Ο κλάδος της Κλωστοϋφαντουργίας, παρά τη συρρίκνωση των τελευταίων ετών, παραμένει δυναμικός, με τις τελευταίες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αντιστροφή της πτωτικής τάσης. Σύμφωνα με έρευνές του ΙΟΒΕ οι επιχειρήσεις στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας δήλωσαν για το 2015 και 2016 αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα κατά 37,2% και 23,6% αντίστοιχα (ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Δεκέμβριος 2016), ενώ θετική είναι η αντίστοιχη μεταβολή των επενδυτικών δαπανών για το 2017 και παρόμοια να αναμένεται για το 2018 (ΙΟΒΕ, ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Δεκέμβριος 2017).
  – Μελέτη της Deutsche Bank («Greece, Ireland, Portugal, more growth via innovation», 2012), που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε ότι η Ελλάδα πρέπει να ασχοληθεί πρωτίστως με τον κλάδο του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας και της κλωστοϋφαντουργίας (νηματουργεία, πλεκτήρια, βαφεία), τομείς όπου η χώρα έχει ήδη πολλές υποδομές.
  – Σύμφωνα με τα στοιχεία της FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) του ΟΗΕ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά τα 20 τελευταία χρόνια (1995 – 2014) μεταξύ της 8ης και της 9ης θέσης στην παγκόσμια παραγωγή βαμβακιού σε απόλυτο αριθμό, ανάλογα με την παραγωγική χρονιά.
  Το ύψος της ελληνικής παραγωγής βαμβακιού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, κυμαίνεται μεταξύ 300.000 και 440.000 τόνων, πάνω από το 90% της παραγωγής βάμβακος στην ΕΕ.
  – Οι υποδομές που υπάρχουν στην Ελλάδα, έστω και ανενεργές, είναι από τις μεγαλύτερες σε όλη την Ευρώπη («In-depth assessment of the situation of the T&C sector in the EU and prospects», Tine Andersen, Danish Technological Institute Michiel R. Scheffer, SAXION UNIVERSITIES, Final Report ENTR/2010/16 prepared for European Commission Enterprise and Industry DG October 2012).

  • Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας και του ευρύτερου τομέα, με την προτεινόμενη συγχώνευση του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις απαιτήσεις της αγοράς.

  • Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι το αντικείμενο της Κλωστοϋφαντουργίας (Textiles) διδάσκεται παγκοσμίως σε πολλά Πανεπιστήμια. Αναφέρονται ενδεικτικά μερικά από τα μεγαλύτερα:
  – North Carolina State University (https://textiles.ncsu.edu)
  – The University of Manchester (http://www.materials.manchester.ac.uk/study/undergraduate/undergraduate-courses/materials-science-engineering/materialss-science-and-engineering-with-textile-technology-meng/)

  • Είναι, επίσης, οξύμωρο να συγχωνεύεται ένα Τμήμα Μηχανικών που το γνωστικό του αντικείμενο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μοναδικό, αντί να ενταχθεί στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο αυτούσιο και να γίνουν προσπάθειες να αναβαθμιστεί.

  • Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας τυγχάνουν της αναγνώρισης από εγχώρια Πανεπιστήμια αλλά και της αλλοδαπής, συνεχίζοντας τις σπουδές τους λαμβάνοντας Μεταπτυχιακούς τίτλους και Διδακτορικά διπλώματα. Εργάζονται, δε, σε ένα ευρύ πεδίο επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα αλλά και φορέων του δημόσιου τομέα.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  με βάση τα παραπάνω, θα ήταν σκόπιμο να επαναπροσδιοριστεί η σκοπιμότητα της κατάργησης ουσιαστικά του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας με την επικείμενη συγχώνευσή του με το Τμήμα Αυτοματισμού. Η ένταξή του στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών, απόρροια συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων (εκπαιδευτικών και επαγγελματικών), θα είναι προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.

  Με τιμή

  Δρ Νικόλαος Ηλιόπουλος
  Μηχανικός Κλωστοϋφαντουργός

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 02:26 | Μαυριδου Μαρια M.Sc

  Αξιότιμε Υπουργέ κ. Γαβρόγλου,
  Θεωρώντας, με βάση τη μέχρι τώρα πορεία σας στο Υπουργείο Παιδείας, ότι επιζητείτε την επικοινωνία και είστε διατεθειμένος να αξιοποιήσετε θετικά τις παρατηρήσεις όλων, κρίναμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε τους φόβους και τις ανησυχίες μας σε σχέση με τα υπό συγχώνευση Τμήματα (Ιατρικών Εργαστηρίων, ακτινολόγων-ακτινοθεραπευτών, οπτικών-οπτομετρών, οδοντοτεχνητών και αισθητικής & κοσμητολογίας) σε ένα τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στα πλαίσια της δημιουργίας του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τις θέσεις μας σχετικά με το νέο Τμήμα όπως εκφράστηκαν στη συνέλευση του Τμήματος αρ. 14/18-12-2017.
  Με βάση το σχέδιο νόμου που αφορά την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αναρτήθηκε για διαβούλευση στις 18-12-2017, στο νέο Πανεπιστήμιο ιδρύεται Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στο οποίο εντάσσονται τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτικών – Οπτομετρών και Αισθητικής & Κοσμητολογίας. Δεν υπάρχει καμία διευκρίνιση για το αν τα πέντε τμήματα που συγχωνεύονται ουσιαστικά καταργούνται ή αν θα αποτελέσουν κατευθύνσεις του νέου Τμήματος και αν θα εξακολουθήσουν να προκύπτουν απόφοιτοι με τις υπό συγχώνευση ειδικότητες και τα επαγγελματικά δικαιώματα που τις συνόδευαν. Επίσης, δεν διευκρινίζεται, αν και αυτονόητα προκύπτει, αν όλοι οι εισαχθέντες θα αποφοιτούν με τον ίδιο γενικό τίτλο «Βιοϊατρικοί Επιστήμονες» (BiomedicalScientists).
  Στην Ελλάδα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικών εργαστηρίων, ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών τετραετούς φοίτησης, ανώτατης εκπαίδευσης, ανάλογο με αυτό Πανεπιστημίων του εξωτερικού, που τους εξασφαλίζει σε βάθος γνώση της παθοφυσιολογίας των νόσων και των επιπτώσεών τους στο προφίλ των βιολογικών δεικτών στα υγρά και τους ιστούς του σώματος και σε βάθος κατανόηση και γνώση των αναλυτικών εργαστηριακών μεθόδων, καθιστώντας τους ικανούς να πραγματοποιούν και να έχουν την ευθύνη του τεχνικού μέρους όλων των εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων(ΦΕΚ 118, 14/06/96). Με βάση αυτές τις γνώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα, αποτελούν το βασικό κορμό των εργαζομένων στο χώρο των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων, από το 2001 ως ισότιμα μέλη των λοιπών αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης του χώρου με τους οποίους συνεργάζονται αρμονικά, στελεχώνοντας τα Τμήματα μικροβιολογικό –ιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας-τράπεζα αίματος, ανοσολογικό-ιστοσυμβατότητος, πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση των εξετάσεων RIA, ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό, τοξικολογικό, παθολογοανατομικό, κυτταρολογικό, γενετικής, μοριακής βιολογίας και πειραματοζώων. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με βάση το αντικείμενο σπουδών τους, όπως στην βιοϊατρική έρευνα κπλ.
  Oι δυνατότητες Επαγγελματικής αποκατάστασης και τα Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων είναι αντίστοιχα με αυτά των αποφοίτων ανάλογων Τμημάτων της Αμερικής που χαρακτηρίζονται ως MedicalTechnologist (ΜΤ), κατά τον παλαιότερο όρο ή Medical Laboratory Technologists (also known as MedicalLaboratory Scientists) κατά τον πιό σύγχρονο όρο (https://www.bls.gov/ooh/healthcare/medical-and-clinical-laboratory-technologists-and-technicians.htm#tab-2 ) καθώς και των αποφοίτων αντίστοιχων Βρετανικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων που χαρακτηρίζονται ως BiomedicalScientists (https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/biomedical-scientist ).
  Ανάλογα Τμήματα των Πανεπιστημίων της Αμερικής δίνουν BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY ή BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE (http://depts.washington.edu/labweb/Education/MLS/index.htm) μετά από σπουδές τεσσάρων ετών. Αντίστοιχες σπουδές στην Αγγλία, οδηγούν σε BACHELOR OF ΒΙΟMEDICAL SCIENCES (http://www.port.ac.uk/courses/health-sciences-and-social-work/bsc-hons-biomedical-science/#overview). Η αναλογία των στόχων και σκοπών των Τμημάτων με αυτή Τμημάτων του Εξωτερικού και η εναρμόνισή τους με τα Διεθνή standards διαπιστώθηκε και από Καθηγητές Πανεπιστημίων του Εξωτερικού στα πλαίσια της εξωτερικής αξιολόγησης (Ε.Α) των Τμημάτων (για Ε.Α. Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης, δείτε http://www.modip.teithe.gr/uploads/ektheseis-eksoterikis-aksiologisis-tmimaton/2012/eksoteriki-aksiologisi-iatrikon-ergastirion-2012-en.pdf , σελ. 8 κ.α.) .
  Η ύπαρξη Τμήματος με ονομασία Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (Department of Biomedical Sciences) που θα περιλαμβάνει τους Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων ως κατεύθυνση μαζί με Οδοντοτεχνίτες, Οπτικούς-Οπτομέτρες, Ραδιολόγους-Ραδιοθεραπευτές και Αισθητικούς-Κοσμητολόγους δίνει ουσιαστικά την ιδιότητα του Biomedical Scientist σε αποφοίτους Ειδικοτήτων που σε Παγκόσμιο επίπεδο δεν έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό. Στην Ευρώπη και την Αμερική ο Biomedical Scientist αναζητά εργασία στα Εργαστήρια Νοσοκομείων και Ιατρικών κέντρων όπου αναλαμβάνει τις Εργαστηριακές Ιατρικές εξετάσεις ή απασχολείται στα ερευνητικά τμήματα φαρμακευτικών εταιριών, εταιριών ιατροδιαγνωστικών κλπ. Δεν είναι ούτε οπτικός, ούτε οδοντοτεχνίτης, ούτε αισθητικός.
  Αυτή τη στιγμή το Πτυχίο των αποφοίτων Ιατρικών Εργαστηρίων έχει καλή αναγνώριση σε Παγκόσμιο επίπεδο και πολλοί απόφοιτοί μας εργάζονται, ως Biomedical Scientists, στα συστήματα Υγείας ή σε ερευνητικά εργαστήρια ή κάνουν Μεταπτυχιακές σπουδές ή Διδακτορικές διατριβές στο Εξωτερικό.
  Χωρίς να υποτιμούμε καμία από τις υπόλοιπες ειδικότητες, ένα τμήμα που περιλαμβάνει όλες αυτές τις διαφορετικές κατευθύνσεις δεν μπορεί να ονομάζεται Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένα γενικότερο όνομα-ομπρέλα που δεν θα χαρακτηρίζει κάποιον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο. Έτσι θα μπορούσε να ονομάζεται η κατεύθυνση των Ιατρικών Εργαστηρίων αν και πουθενά σε παγκόσμιο επίπεδο, οι σπουδές Βιοϊατρικών Επιστημών δεν αποτελούν κατεύθυνση.
  Η υοθέτηση ενός λανθασμένου ονόματος για ένα πολυ-συνθετικό Τμήμα στην Αθήνα, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική πορεία των μελλοντικών αποφοίτων όλων των κατευθύνσεων του Τμήματος αλλά και των αποφοίτων που πήραν ή θα πάρουν τα πτυχία τους από τα άλλα Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων της χώρας.
  Ελπίζουμε στην κατανόηση και έγκαιρη διευθέτηση του προβλήματος πριν δημιουργηθεί.Επιπλέον, η εισαγωγή σε ένα ενιαίο Τμήμα, υποψηφίων που ονειρεύονται και προγραμματίζουν να ασχοληθούν με τόσο διαφορετικά πράγματα όπως η πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων, η κατασκευή οδοντοστοιχιών, γυαλιών, η λήψη ακτινογραφιών ή η αισθητική περιποίηση δεν βοηθά στον αποτελεσματικό προγραμματισμό ούτε των υποψηφίων ούτε του Τμήματος εαν οι επιμέρους κατευθύνσεις δεν εμφανίζονται και δεν επιλέγονται από την αρχή στο μηχανογραφικό.
  Θεωρούμε οτι είναι καταννοητό, οτι εφόσον και οι πέντε κατευθύνσεις είναι εργαστηριακές, απαιτούν χώρους εργαστηρίων με ανάλογο εξοπλισμό (διαφορετικό για κάθε κατεύθυνση), διδάσκοντες κατάλληλων ειδικοτήτων και αναλώσιμα υλικά όπως χημικά και βιοχημικά αντιδραστήρια, διαγνωστικά kit κλπ για την εξάσκηση των φοιτητών. Είναι προφανές οτι κατάλληλοι χώροι ήδη υπάρχουν στα αντίστοιχα Τμήματα, ικανοί να ασκήσουν σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα τους συνήθεις εισακτέους των 100-120 ατόμων σε ομάδες κατά μέσο όρο των 20-25 ατόμων σε αίθουσες αντίστοιχων εργαστηριακών θέσεων. Δεδομένου οτι ο εξοπλισμός και οι ειδικότητες των καθηγητών της μιας κατεύθυνσης δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της άλλης, σε περίπτωση που μια κατεύθυνση κυρίως συγκεντρώσει την προτίμηση και δηλωθεί από τους εισακτέους δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί από όλους όσοι την προτίμησαν. Έτσι, πολλοί από τους εισακτέους θα πρέπει να υποχρεωθούν να ακολουθήσουν τις σπουδές και κατά συνέπεια το επάγγελμα κατευθύνσεων που δεν επιθυμούν ή να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους μετά το πρώτο έτος.
  Αυτό θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα στους φοιτητές και στις οικογένειές τους που με κόστος σε κόπο, χρόνο και χρήμα έφτασαν στο δεύτερο έτος σπουδών.
  Επιπλέον, δεδομένου, οτι η ονομασία του Τμήματος παραπέμπει στα Τμήματα που δίνουν Bachelor of Biomedical Science στο εξωτερικό και οι υποψήφιοι αλλά και οι γονείς στις μέρες μας αναζητούν την αντιστοίχιση με Τμήματα του εξωτερικού πριν ακόμη από τις εισαγωγικές εξετάσεις, είναι πιθανόν μέρος των υποψηφίων, που θα ενδιαφέρονταν για σπουδές αντίστοιχες των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, να πλανηθούν κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και να επιλέξουν το Τμήμα χωρίς να μπορέσουν να επιλέξουν στη συνέχεια την αντίστοιχη κατεύθυνση.
  Ελπίζουμε στην κατανόηση και έγκαιρη διευθέτηση και αυτού του προβλήματος, το οποίο θα επηρεάσει την ομαλή λειτουργία τόσο του υπό ίδρυση Τμήματος όσο και των λοιπών Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων.
  Επιτρέψτε μας να επισημάνουμε, θεωρώντας οτι και εσείς θα συμφωνήσετε με την άποψη, οτι πρακτικές, που βοηθούν στον σωστό, έγκαιρο προγραμματισμό σπουδών και δίνουν πτυχία που αντιστοιχούν σε αυτά των Πανεπιστημίων του εξωτερικού, διασφαλίζοντας το επίπεδο των σπουδών και την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων, ενισχύουν την αξιοπιστία του Εθνικού Συστήματος Εκπαίδευσης και εμποδίζουν τους μελλοντικούς επιστήμονες να αναζητήσουν τη γνώση και στη συνέχεια την απασχόληση αλλού.Με εκτίμησηΤμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης
  (Απόφαση συνέλευσης 14/18-12-2017)

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 02:05 | Μαρία

  θελουμε αυτοδυναμο τμημα ιατρικων εργαστηριων διοτι πληρουμε ολα τα κριτηρια για αυτονομια οπως 11 μελη δεπ,μεταπτυχιακα προγραμματα εκ των οποιων το ενα ειναι αυτονομο κ το αλλο σε συνεργασια με αλλο τμημα κ τελος εχουμε μια απο τις υψηλοβαθμες βασεις εισαγωγης του τει αθηνας με 16.000 μορια!!!!επισης θελω να πω οτι η ονομασια βιοιατρικες επιστημες οριζει ακριβως το αντικειμενο μας το οποιο ονοματιζεται ακριβως ετσι και σε ολες τις χωρες του εξωτερικου!!θα ηθελα επισης να αναφερω την υπαρξη εξισωσης των αποφοιτων του τμηματος με το νεο πανεπιστημιακο πτυχιο καθως επισης κ την ουσιαστικη αναβαθμιση των επαγγελματιων δικαιωματων δηλ σε οτι αρμοζει σε ενα πανεπιστημιακο τμημα!!

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 02:03 | Διονυσία Προβελεγγίου

  Αξιότιμε Υπουργέ κ.Γαβρόγλου,
  Ως απόφοιτος του τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας και ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ίδιο τμήμα, δεν μπορώ να μην εκφράσω την δυσαρέσκειά μου όσον αφορά τις συγχωνεύσεις τμημάτων. Ο χαρακτήρας της επιστήμης μας είναι διττός(εξ’ού και ο τίτλος σπουδών) και ιδιαίτερα εξειδικευμένος. Οι γνώσεις που παρέχονται δεν μπορούν να συμπυκνωθούν ώστε να αυξηθούν τα γενικά/κοινά μαθήματα. Το τμήμα μας έχει σταθερή εξέλιξη και πληροί τα κριτήρια αυτοδυναμίας που έχουν τεθεί από το υπουργείο. Θεωρώ οτι η εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος θα αναβαθμιστεί πραγματικά φοιτώντας σε αυτόνομο τμήμα εντός του πανεπιστημίου.. Στις ευρωπαϊκές χώρες τα αντίστοιχα τμήματα διατηρούν την αυτονομία αυτή, καθώς ο κλάδος του Οπτικού-Οπτομέτρη ανήκει στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Παράλληλα με τα ελάχιστα επαγγελματικά δικαιώματα που μας έχουν δοθεί (και αυτά με εποπτεία οφθαλμιάτρου!), θεωρώ πως οι συγχωνεύσεις που έχουν αποφασιστεί οδηγούν φοιτητές και συναδέλφους στον αφανισμό. Επιπλέον, με τρομοκρατεί ο διχασμός και ο διαχωρισμός που θα προκληθούν στον κλάδο της Οπτικής και Οπτομετρίας, αφού σαφέστατα δηλώσατε οτι η αναβάθμιση των πτυχίων ΤΕΙ σε πτυχία ΑΕΙ, με επιπλέον μαθήματα, θα είναι αδύνατη..
  Ευελπιστώ να αναθεωρήσετε τις αποφάσεις σας περί αυτοδυναμίας , οχι μόνο της δικής μου σχολής, αλλά και των υπολοίπων που συγχωνεύτηκαν, καθώς και των σχολών που για κάποιο (άγνωστο) λόγο κέρδισαν την αυτοδυναμία τους χωρίς να την δικαιούνται(βάσει των κριτηρίων σας).
  Η επιστήμη της Οπτικής-Οπτομετρίας ασχολείται άμεσα με την όραση ως λείτουργία και ως αίσθηση..και ο κόσμος της είναι υπέροχος. Εύχομαι να μη χαθεί.
  Με εκτίμηση,
  Διονυσία Προβελεγγίου

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 01:50 | Αθανασιος

  Είμαι υπέρ της Αυτονομίας του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στο υπό ίδρυση νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ότι η ασαφής συγχώνευση με άλλα τμήματα παντελώς ανόμοια και επιστημονικά και ερευνητικά και επαγγελματικά, θα υποβαθμίσει τα πτυχίο και την ειδικότητα του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 01:07 | Βασιλική Κουμανδράκη

  Είμαι υπέρ της Αυτονομίας του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στο υπό ίδρυση νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η ασαφής συγχώνευση με άλλα τμήματα παντελώς ανόμοια και επιστημονικά και ερευνητικά και επαγγελματικά, θα υποβαθμίσει τα πτυχία μας και την ειδικότητα του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 01:02 | Σταμάτης Κωνσταντινίδης

  Είμαι εργαζόμενος-απόφοιτος του Τ.Α.Α. Προφανώς θα μιλήσω για το τμήμα το οποίο υπηρετώ (Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας) και όχι ως εκπρόσωπος των άλλων 4 τμημάτων που ίσως έχουν τις ίδιες επισημάνσεις και ανησυχίες.
  Με την ήδη υπάρχουσα κατάσταση το ΑΤΕΙ Τ.Α.Α στα 4 χρόνια σπουδών προσφέρει μία επαρκή για τα Ελληνικά (και όχι μόνο) δεδομένα εκπαίδευση και μόρφωση , βγάζοντας στην αγορά και την κοινωνία αποφοίτους που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις όποιες συνεχώς αυξανόμενες (λόγω ραγδαίας Τεχνολογικής εξέλιξης στον Ιατρικό χώρο της Απεικόνισης) ανάγκες.
  Παρ’ όλα αυτά και καθώς «εχθρός του καλού είναι το καλύτερο» προσωπικά πίστευα πως , λόγω της προαναφερθείσας ραγδαίας Τεχνολογικής εξέλιξης και των νέων μεθόδων Ιατρικής απεικόνισης , τα μαθήματα του κύκλου σπουδών ίσως παρουσίαζαν κάποιες ελλείψεις και απαιτούνταν κάποια διεύρυνση του με μαθήματα που αφορούν νέα αντικείμενα (π.χ. MRI, PET, PET-CT, Επεμβατικής ακτινολογίας, Cyber-Knife-Γ-Knife) που εμφανίζονται παγκοσμίως στο επάγγελμα του Τεχνολόγου-Ακτινολόγου-Ακτινοθεραπευτή. Παράλληλα δε, δεν διαπίστωσα καμμία αχρείαστη ή ανώφελη ύπαρξη μαθημάτων στον ήδη υπάρχοντα κύκλο σπουδών.
  Τα προηγούμενα ίσως θα μπορούσαν να προστεθούν σε ένα επιπλέον χρόνο ή εξάμηνο σπουδών ή να υπάρξει ένα τελικό έτος υπο-εξειδίκευσης στο ελάχιστο.
  Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να αντιμετωπίζουμε αντ’ αυτού μία πιθανή συγχώνευση με μαθήματα άσχετα του αντικειμένου και πολύ γενικότερα για τα 2 πρώτα χρόνια όπως εικάζεται και συρρίκνωση όλων των σημαντικών μαθημάτων της Σχολής σε μια 2ετία (αντί της υπάρχουσας 4ετίας).
  Θυμίζω ότι οι Τ.Α.Α αποτελούν ομάδα επαγγελματιών σε μια πολύ ευαίσθητη κατηγορία που χρησιμοποιεί επιβαρυντική για τον άνθρωπο Ιοντίζουσα Ακτινοβολία και απαιτεί την καλύτερη δυνατή μόρφωση και εκπαίδευση για το συνολικό όφελος της Δημόσιας Υγείας.
  Συμπερασματικά : αντί να εξειδικεύουμε , γενικεύουμε.
  Ξεκάθαρη πρόταση μου η δημιουργία Αυτόνομου Τμήματος Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ακτινοθεραπευτών (όπως και σε όλες τις προηγμένες χώρες) και με μελλοντικό σκοπό την ενίσχυση του εκπαιδευτικού του αντικειμένου είτε προ-πτυχιακά είτε μετα-πτυχιακά.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 01:01 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

  ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  Απαιτούμε την υιοθέτηση της απόφασης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας που αφορά τη δημιουργία τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης ως λογική επιστημολογική μετεξέλιξη της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
  Μας είναι απορίας άξιο και δεν αντιλαμβανόμαστε, γιατί το μοναδικό τμήμα που προτάθηκε από την Σύγκλητο και δεν υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας είναι το δικό μας.
  Απαιτούμε τη δημιουργία τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης γιατί εδώ και 40 χρόνια το τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας δημιουργεί παραγόμενη προστιθέμενη επιστημονική αξία στα θέματα κοινωνικής πολιτικής, οικονομικών και διοίκησης συστημάτων και υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης όπως επίσης εδώ και 15 χρόνια αναπτύσσει σύγχρονα επιστημονικά πεδία όπως αυτό της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας από πρωτοπόρους καθηγητές που έφεραν και καθιέρωσαν το εν λόγω επιστημονικό πεδίο στη χώρα μας, από καθηγητές που διαθέτουν τα υψηλότερα ακαδημαϊκά κριτήρια όπως αρμόζει στο νέο πανεπιστήμιο, στο μεγάλο και θεμελιώδες αυτό θεσμικό εγχείρημα.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:46 | Δημητρα

  Αξιοτιμε κύριε Υπουργέ
  Με όλο το θάρρος θεωρώ ότι πρέπει να αναθεωρήσετε το νομοσχέδιο αυτό ειδικά για το τμήμα των ιατρικών εργαστηρίων του οποίο προσφέρει πολλά στον κόσμο της υγείας. Θεωρώ ότι του αξίζει να είναι αυτόνομο τμήμα!

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:45 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΡΑ

  Αυτοδύναμο και αυτόνομο τμήμα ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με παράλληλη διεύρυνση του προγράμματος σπουδών και την υιοθέτηση εξειδικεύσεων αντίστοιχων κατευθύνσεων Αιματολογίας, Βιοχημείας, Ανοσολογίας κλπ. όπως η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης απαιτεί και προστάζει. Ισοτίμιση όλων των πτυχιούχων παλαιών και νέων χωρίς καμία εξαίρεση.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:40 | Αντώνης

  AΤΟΔΥΝΑΜΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ!
  Το τμήμα έχει όλα τα προσόντα που ορίζει ο νόμος για να είναι αυτόνομο πανεπιστήμιακο τμήμα! Δεν μπορείτε να το συγχωνευετε και να το υποβιβαζετε!
  Το τμήμα πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο ως τμήμα βιοιατρικων εργαστηριακών επιστημών!

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:39 | Γεώργιος Κ. Νικολάου

  ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  Απαιτούμε την υιοθέτηση της απόφασης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας που αφορά τη δημιουργία τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης ως λογική επιστημολογική μετεξέλιξη της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
  Μας είναι απορίας άξιο και δεν αντιλαμβανόμαστε, γιατί το μοναδικό τμήμα που προτάθηκε από την Σύγκλητο και δεν υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας είναι το δικό μας.
  Απαιτούμε τη δημιουργία τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης γιατί εδώ και 40 χρόνια το τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας δημιουργεί παραγόμενη προστιθέμενη επιστημονική αξία στα θέματα κοινωνικής πολιτικής, οικονομικών και διοίκησης συστημάτων και υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης όπως επίσης εδώ και 15 χρόνια αναπτύσσει σύγχρονα επιστημονικά πεδία όπως αυτό της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας από πρωτοπόρους καθηγητές που έφεραν και καθιέρωσαν το εν λόγω επιστημονικό πεδίο στη χώρα μας, από καθηγητές που διαθέτουν τα υψηλότερα ακαδημαϊκά κριτήρια όπως αρμόζει στο νέο πανεπιστήμιο, στο μεγάλο και θεμελιώδες αυτό θεσμικό εγχείρημα.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:37 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΓΛΑΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Στην ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου, ασφαλώς θα πρέπει να διορθωθούν ορισμένες στρεβλώσεις του παρελθόντος, ώστε το νέο εγχείρημα να απαλλαγεί από βαρίδια και αγκυλώσεις. Για παράδειγμα, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τους λεγόμενους Επισκέπτες Υγείας ή κοινοτικής Υγείας, αλλά να απορροφηθεί από το Τμήμα Νοσηλευτικής. Όπως γνωρίζετε, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει σε προπτυχιακό επίπεδο αυτός ο τίτλος, αλλά αποτελεί μεταπτυχιακή εκπαιδευτική βαθμίδα των Νοσηλευτών (Health Visitors).
  Επιπλέον, πρέπει να αναγνωριστούν όλοι οι μέχρι τούδε απόφοιτοι της Νοσηλευτικής de facto ως ισότιμοι με τους πτυχιούχους που θα προκύψουν όταν καταστούν πτυχιούχοι από το νέο πανεπιστημιακό τμήμα.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:37 | Δεδές Νικόλαος

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Συμφωνώ απολύτως με τις θέσεις περί αυτονομίας του Τμ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, όπως αναπτύχθηκαν στα παραπάνω σχόλια, θεωρώντας πλεονασμό να τα επαναλάβω.
  Επιπροσθέτως, θεωρώ ότι πρέπει να διασαφηνιστεί η ισοτιμία των ήδη υπαρχόντων πτυχιούχων με τους αποφοίτους του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού τμήματος προς αποφυγήν δημιουργίας εργαζομένων στην Υγεία διαφόρων ταχυτήτων και περιπλέξεων των αρμοδιοτήτων τους.
  Ως εκ τούτου οι θέσεις που πρέπει να επανεξεταστούν είναι:

  1. ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΠΕ.

  Ευχαριστώ
  Δεδές Νικόλαος
  ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων MSc.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:33 | Βασιλική Μπέλεση

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Στο νέο νομοσχέδιο πρέπει να διορθωθεί το λάθος που ξεκίνησε με το σχέδιο Αθηνά (από Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών υποβαθμίστηκε σε Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του Τμήματος Γραφιστικής) και ολοκληρώθηκε τώρα με την εξαφάνιση και της Κατεύθυνσης Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών. Τα δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (Γραφιστική και Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών) θα έπρεπε να εξακολουθούν να υπάρχουν έστω ως Κατευθύνσεις σε ένα Τμήμα με τίτλο που να περιλαμβάνει και τον όρο Γραφικές Τέχνες. Οι γραφικές τέχνες απασχολούν σημαντικό αριθμό πτυχιούχων και έχουν εφαρμογές σε πολλούς τομείς και ενδεικτικά αναφέρω την Συσκευασία και τα Ηλεκτρονικά. Επίσης, θεραπεύονται ως αυτόνομο πεδίο σε 190 ανάλογα τμήματα παγκοσμίως.

  Με εκτίμηση
  Βασιλική Μπέλεση
  Δρ. Χημικός
  Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Γραφιστικής

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:17 | Αννα

  Αν θέλετε να αναβαθμίσετε την παιδεία στην Ελλάδα βρίσκετε λάθος τρόπους! Το κάθε τμήμα του ΤΕΙ πρέπει να ενταχθεί στο ΠΔΑ αυτοδύναμο και αυτόνομο! Ολα τα τμήματα ειναι σημαντικά και δεν γίνεται να εξαφανιστούν τμήματα που μόνο στο ΤΕΙ υπάρχουν. Ενω Αλλα τμήματα που υπάρχουν και σε Αλλα πανεπιστήμια να μπαίνουν κανονικά ως έχουν στο ΠΔΑ. Γι αυτο το λόγο και πολλούς άλλους λόγους το τμήμα ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ( Biomedical science ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και χωρίς εκβιασμούς του τύπου θα μείνετε ΤΕΙ αν θέλετε να είστε αυτοδύναμο τμήμα! Ξέρουμε οτι αυτο δεν συμφέρει κανέναν!

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:17 | Γεωργία

  Αξιότιμε κύριε Γαβρόγλου,

  Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δηλώσατε ότι θα συγχωνεύσετε το τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας με άλλα 4 τμήματα και όλα μαζί θα ονομάζονται τμήμα βιοϊατρικών επιστημών.Θα ήθελα να εκφράσω την εναντίωση μου απέναντι στη συγχώνευση του τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας λόγω της μη συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου με τα υπόλοιπα τμήματα.Δεν χρειάζεται να ξέρει την ίδια φυσική ή την ίδια ανατομία ένας φοιτητής της Οπτικής και Οπτομετρίας και την ίδια ένας φοιτητής του τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας.Ακόμη η διετής εκπαίδευση πάνω στο γνωστικό αντικείμενο ενδιαφέροντος που προβλέπεται απο το νομοσχέδιο είναι χρονικά ανεπαρκής για τη κάλυψη μιας τόσο μεγάλης ύλης.Επιπλέον σκοπεύετε να μειώσετε τις ώρες της νοσοκομειακής και της πρακτικής άσκησης σε ένα κατεξοχήν πρακτικό επάγγελμα.Όπως είναι αυτονόητο από όλα τα παραπάνω αντι να υπάρξει αναβάθμιση του τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας θα υπάρξει υποβάθμιση του.
  Για τους παραπάνω λόγους σας παρακαλώ κύριε υπουργέ να κάνετε αυτόνομο το τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όπως ακριβώς του αρμόζει απο την ακαδημαϊκότητα που το διακρίνει σαν τμήμα,απο το υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει στους φοιτητές του,απο τη συνεργασία του με Πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και τις συνεργασίες του με πανεπιστήμια του εξωτερικού στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.Ελπίζω το αίτημα μου να εισακουστεί.
  Σας Ευχαριστώ

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:14 | Γεωργία Α.

  Κ.υπουργέ,θέλουμε ΑΥΤΟΝΟΜΌ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής!Οι περισσότεροι από τους αποφοίτους μας,φεύγουν στο εξωτερικό και κάνουν λαμπρή καριέρα,γιατί εκεί έχει μεγαλύτερη «αξία»το πτυχίο μας.Μην δίνεται κι εσείς συνέχεια στην υποβάθμιση του πτυχίου μας,στη χώρα μας.ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ!!

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:13 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΕΓΓΟΥ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνιστά μία θετική εξέλιξη στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η δημιουργία του τμήματος Βιοιατρικών επιστημών θεωρώ πως πρέπει να αναθεωρηθεί. Αρχικά, ως απόφοιτος του τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας -νυν Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας – και μετά από αρκετά χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τομέα αυτό, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξαφανίζεται η ΜΟΝΑΔΙΚΗ σχολή Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα. Επιπλέον, υποβαθμίζει τις σπουδές όλων των μέχρι στιγμής αποφοίτων του τμήματος, που έχουν κάνει σπουδές τεσσάρων ετών αποκλειστικά σε αυτό το κομμάτι, ενώ με το υπάρχον νομοσχέδιο οι νέοι απόφοιτοι δεν θα έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις συγκριτικά με τους παλαιότερους αλλά θα έχουν από την άλλη πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών!!! Θα πρέπει να μεριμνήσετε και για την αναβάθμιση των ήδη αποφοίτων του τμήματος για να μην υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός. Ακόμη, πιστεύω πως πέρα απο το γεγονός ότι είμαστε παραϊατρικά επαγγέλματα, δεν έχουμε τίποτα κοινό με την αισθητική, την οπτική και τα ιατρικά εργαστήρια. Είναι επικίνδυνο ημιμαθείς να χειρίζονται ακτινολογικά μηχανήματα, χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις ακτινοπροστασίας, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ασθενείς!

  Σας ευχαριστώ,
  Στέγγου Αφροδίτη

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:12 | Θωμαή Φοιτήτρια

  Κυριε Υπουργέ,
  Το τμήμα ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ είναι ένα αυτόνομο και αυτοδύναμο τμήμα με υψηλούς στόχους για τους σπουδαστές του. Παράγει αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης με τα απαραίτητα εφόδια όσο αναφορά την τεχνολογική και επιστημονική γνώση(το έχει αποδείξει). Ως τελειόφοιτη από αυτό το τμήμα πιστεύω πως το αυστηρό πρόγραμμα του και οι στόχοι του είναι σαφής ΔΕΝ μπορώ να φανταστώ την λειτουργικότητα του ως μη ανεξάρτητο τμήμα.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:06 | Φοιτήτρια Προσχολικής Αγωγής

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Προσχολική Αγωγή εντάσσεται στις Παιδαγωγικές Επιστήμες και ευρύτερα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, είναι εύλογη η ένταξη του τμήματος σε μία νέα σχολή με την ονομασία Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η σχολή θα συμπεριλαμβάνει τα τμήματα της Προσχολικής Αγωγής και της Κοινωνικής Εργασίας.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:00 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΔΡΟΣ

  ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΠΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ,ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥΣ ΙΣΟΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΠΩΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΒΣΠ ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΣΟΕΕ

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:59 | Κατερίνα

  Ως φοιτητρια του τμηματος Ακτινολογιας Ακτινοθεραπειας επιθυμω να παραθεσω ορισμενους απο τους λογους για τους οποιους το τμημα κρινεται απαραιτητο να διατηρησει την αυτονομια του και να μην συγχωνεφθει με αλλα 4 τμηματα στο πλαισιο δημιουργιας του Πανεπιστημιου Δυτικης Αττικης. Καταρχας να σημειωθει το γεγονος οτι με την συγχωνευση και την μετονομασια της σχολης σε Βιοιατρικες Επιστημες θα παψει πλεον να ειναι διακριτος ο ρολος μας ως Ακτινολογοι. Διαθετοντας κοινο πτυχιο οι αποφοιτοι των εως τωρα 5 διαφορετικων τμηματων δεν θα αποκτουν την καταλληλη και ταυτοχρονως απαραιτητη καταρτηση για τη διεκπαιρεωση των καθηκοντων τους. Επιπροσθετως, γινεται αντιληπτο πως η συγκεκριμενη δραση φερει αντικτυπο στον εργασιακο χωρο. Καθενας αποφοιτος του τμηματος Ακτινολογιας Ακτινοθεραπειας με το προγραμμα σπουδων που παρακολουθει στην τετραετη φοιτηση του, διασφαλιζει το επιπεδο παροχης υπηρεσιων στον πασχοντα συνανθρωπο με ασφαλεια. Στην εποχη οπου παρατηρειται ραγδαια εξελιξη της τεχνολογιας, ερχομαστε αντιμετωποι με τεχνολογια αιχμης την οποια μονο οι Τεχνολογοι Ακτινολογοι διαθετουν επαρκεια γνωσης ωστε να κανουν χρηση της. Συνεπως αποτελει ζητημα μειζονος σημασιας η ασαφοποιηση του τιτλου σπουδων και η αυτονομια του τμηματος.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:48 | Φοιτ. Προσχολικής Αγωγής

  Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, λόγω του χαρακτήρα του επαγγέλματος, είναι δόκιμο να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, προκειμένου να είναι διακτιτή η θέση της αγωγής σε παιδιά 0-6 ετών, έναντι της φροντίδας, στην οποία παραπέμπει η ένταξη του τμήματος στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:43 | Φοιτητής Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Αθήνας

  Αυτόνομο-Αυτοδύναμο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

  Δεν ανεχόμαστε καμία συγχώνευση-τσουβάλιασμα των ονείρων μας και των στόχων μας!!! Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων έχει προσφορά στον κλάδο της υγείας και στην κοινωνία, πρέπει και το αξίζει να είναι ανεξάρτητο και αυτοδύναμο στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής!!!!!!
  Γιατί η τεχνολογική μας εξειδίκευση είναι άρτια και μας προετοιμάζει να προσφέρουμε στον κλάδο της Υγείας με αμέτρητους τρόπους. Είτε στην έρευνα, είτε στα νοσοκομεία, είτε σε φαρμακοβιομηχανίες, το επάγγελμά μας έχει μεγάλη ζήτηση και η τεχνογνωσία μας είναι απαραίτητη και όχι συμπληρωματική για αυτούς τους χώρους.
  Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων αξίζει την αυτοδυναμία και με το παραπάνω. Τα διπλάσια σε αριθμό μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη λειτουργούν (το ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτοδύναμα από το Τμήμα από τον Οκτώβριο του 2015 και με 120 απαιτούμενες διδακτικές μονάδες ECTS), το γεγονός του ότι είναι ένα απο τα πιο υψηλόβαθμα τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας, το γεγονός του ότι ο τίτλος «Βιοϊατρικές Επιστήμες» στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σε πλήρη ταύτιση με το δικό μας τμήμα και κανένα άλλο από αυτά με τα οποία θα συγχωνευθούμε δε σχετίζεται ή έχει συνάφεια με τον ανωτέρω τίτλο… Επιπλέον το τμήμα μας από το 2001, έχει πρόγραμμα σπουδών τετραετούς φοίτησης, ανώτατης εκπαίδευσης, με 240 ECTS. Όλα αυτά και πάρα πολλά ακόμη τεκμηριώνουν την αυτονομία και αυτοδυναμία του τμήματός μας. Δεν θα επιτρέψουμε να υποβαθμιστούν οι κόποι μας, οι στόχοι μας, τα δικαιώματά μας και τα πτυχία μας!!!
  Με εκτίμηση,
  Φοιτητής Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Αθήνας

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:28 | Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.

  Σχόλια Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.)

  Αξιότιμε κύριε Γαβρόγλου,
  Μελετήσαμε με ιδιαίτερη προσοχή το προσχέδιο νόμου και θα επιθυμούσαμε να θέσουμε υπόψην σας τα ακόλουθα σχόλια, με ευχή να φανούν χρήσιμα στην ομαλή ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως εξέλιξη των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά:

  Σχόλιο 1ο

  Χρειάζεται η ακόλουθη προσθήκη των κατευθύνσεων των 5 τμημάτων στο αρ. 2 , στ. δ ,περ. αα, ήτοι να διαμορφωθεί ως εξής : δ) Σχολή Επιστημών Υγείας του Π.Δ.Α., αα) Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, i) κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας ii) Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας iii) Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων iv)Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας v) Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας .

  Σχόλιο 2ο
  Σύμφωνα με την αριθμ. 2010/2017 απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ , ότι μετά τον Ν. 4009/2011 δεν παρέχεται πλέον εξουσιοδότηση προς τον Υπ. Παιδείας για να εκδώσει Π.Δ. με το οποίο να καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τμημάτων των Α.Ε.Ι.
  Από τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος , προβλέπονται ευθέως επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από σχολές ανώτερης βαθμίδας.
  Οι έως και σήμερα απόφοιτοι του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και για την έκδοση άδειας λειτουργίας των ειδικών χώρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας – εργαστήρια αισθητικής – από το Υπουργείο Υγείας είναι προαπαιτούμενη η κατάθεση άδειας άσκησης επαγγέλματος αισθητικού σύμφωνα με το ΠΔ 83/89.
  Για την έκδοση των ανωτέρω αναφερόμενων αδειών άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού και άδειας Λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής, για τους αποφοίτους του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών με κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Π.Δ.Α. θα πρέπει προηγουμένως να έχει εκδοθεί νόμος που να προβλέπει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Π.Δ.Α., αφού τέτοια υποχρέωση δεν απορρέει ευθέως και αμέσως ούτε από τις διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1 και 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, σε αντίθεση με τις διατάξεις της παραγράφου 7 άρθρο 16 του Συντάγματος, που προβλέπει για τους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.).

  Ακολούθως, το άρθρο 2 είναι ημιτελές καθώς απουσιάζει πλήρως η αναφορά στη διατήρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων κάθε μίας από τις 5 κατευθύνσεις του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και των υπολοίπων Τμημάτων της υπό ίδρυσης Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Δ.Α.. Ομοίως απουσιάζει και η πρόβλεψη για έκδοση προεδρικού διατάγματος από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία σχετικά με τον εμπλουτισμό των δικαιωμάτων των αποφοίτων βάσει του ανανεωμένου προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος .

  Σχόλιο 3ο
  Τα τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας (δ) να συνεχίσουν να συνεποπτεύονται από το αρμόδιο έως σήμερα για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος και έκδοση αδειών λειτουργίας των χώρων εργασίας Υπουργείο Υγείας . Ειδικότερα με το Νομοθετικό Διάταγμα 652/29-8-1970 ιδρύθηκε το Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Eκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.). Αθηνών και μεταξύ των άλλων Σχολών περιελάμβανε και την Aνώτερη Σχολή Παραϊατρικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Π.Ε.) στην οποία ανήκαν τα Τμήματα: Αδελφών Νοσοκόμων, Μαιών, Φυσιοθεραπευτών, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Tεχνολόγων Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής, Στελεχών Διοικήσεως Νοσοκομείων, Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
  2) Με το Ν. 576/77 η Σχολή μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή Στελεχών Υγείας Και Κοινωνικής Πρόνοιας (Α.Σ.Σ.Υ.Κ.Π.), τα ΚΑΤΕ σε ΚΑΤΕΕ και ιδρύθηκαν τα νέα Τμήματα: Οπτικών, Εργοθεραπείας και Αισθητικών, δηλαδή το τμήμα προϋπήρχε της ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ .
  3) Με το Ν. 1404/83 καταργήθηκαν τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ιδρύθηκαν τα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) και η Σχολή μετονομάσθηκε σε ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.), και λειτούργησαν τα παρακάτω Τμήματα: Αισθητικής, Βρεφονηπιοκομίας, Γενικό Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων(δεν εισάγονται σπουδαστές), Δημόσιας Υγιεινής, Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγείας, Εργοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής Α και Β, Οδοντοτεχνικής, Οπτικής, Ραδιολογίας Ακτινολογίας και Φυσικοθεραπείας.
  4) Με το άρθρο 41 του Ν. 1404/83 παρ. 1 προβλέπεται ότι τα προγράμματα σπουδών των σχολών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας θα καθοριστούν μετά γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ανάλογα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρ.35 του νόμου αυτού.
  Στο άρθρο 35 παρ. 2 Ν. 1404/83 προβλέπεται ότι «με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιδρύονται τμήματα και κατευθύνσεις των Τ.Ε.Ι. που οι ειδικότητές τους αντιστοιχούν με τμήματα των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και ορίζεται το πρόγραμμα σπουδών. ιι)Καθορίζονται τα τμήματα και οι κατευθύνσεις τους που συγκροτούν τις σχολές και τα παραρτήματα των Τ.Ε.Ι. που ιδρύονται»
  5) Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 1404/83 Θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Πρόνοιας και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού.

  Συνεπώς, οποιαδήποτε αλλαγή στην λειτουργία του Τμήματός μας ρυθμίζεται μόνο με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Πρόνοιας και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού κατά τα ανωτέρω.

  Σχόλιο 4ο
  Να προστεθεί πρόβλεψη για την πορεία των υπόλοιπων Τμημάτων των Σχολών στα ΤΕΙ της ελληνικής επικράτειας (για παράδειγμα, ποιο το μέλλον του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Αλεξανδρείου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης;) Θα έχουμε αποφοίτους Τ.Ε.Ι. με επαγγελματικά δικαιώματα και αποφοίτους Α.Ε.Ι. χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα με το ίδιο όμως γνωστικό αντικείμενο;

  Σχόλιο 5ο
  Δεν έχει προβλεφθεί η ισοτίμηση των παλαιότερων αποφοίτων των αντίστοιχων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. που μετεξελίσσονται σε τμήματα ή κατευθύνσεις του Π.Δ.Α. , γεγονός που θα δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα με αποφοίτους πτυχίων δύο ταχυτήτων και παρεμπόδιση στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας.

  Με εκτίμηση,
  Τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΣΕΔΑΕ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λένα Τσικούρη
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εύη Μαρκάκη
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’:Μάγδα Χουρίδου
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κων/να Φραγκοδημητροπούλου
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β΄: Ελένη Γλυκού
  ΤΑΜΙΑΣ: Βίκυ Γιαμούκη
  ΜΕΛΟΣ: Ιωάννα Βεργέτη
  ΜΕΛΟΣ: Κυριακού Ευπραξία
  ΜΕΛΟΣ: Ιωάννα Κατσαρού
  ΜΕΛΟΣ: Βασίλης Καραμπάσης
  ΜΕΛΟΣ: Κατερίνα Παπασσάβα

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:21 | ΝΤΕΚΑ ΝΑΝΣΥ

  ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Το κάθε τμήμα έχει συγκεκριμένη εξειδίκευση και παράγει επαγγελματιες με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Είναι λογικό να υπάρχουν κοινά μαθήματα βάσης από τη στιγμή που οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών καλούνται να υπηρετησουν τον άνθρωπο. Κοινά μαθήματα έχουμε και με το τμήμα Νοσηλευτικης, πρέπει να συγχωνευτουμε;
  Τα τμήματα αυτά απαιτούν υψηλές βαθμολογίες εισαγωγής και κατά γενική ομολογία είναι δύσκολα. Με τη συγχώνευση υποτιμάτε τη σπουδαιότητα τους και συγχεετε το διακριτό ρόλο τους. Ποια η ομοιότητα του ακτινολογου με τον αισθητικό; Ποια η ομοιότητα του οδοντοτεχνιτη με τον οπτικό;
  Όσον αφορά τη μη ύπαρξη πρόνοιας για τους παλαιότερους αποφοίτους, ως τέτοια αδικουμαι κατάφωρα με το να μην υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης του πτυχίου μου και ως Ελληνίδα πολίτης επικαλούμαι το άρθρο 4 του Συντάγματος, κατά το οποίο οι Ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

 • Με αφορμή τη θέση σε διαβούλευση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» επισημαίνονται τα ακόλουθα.
  Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου, μεταξύ των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του υπό ίδρυση πανεπιστημίου συγκαταλέγεται και το Τμήμα Εργοθεραπείας. Ευθύς εξαρχής σπεύδουμε να χαιρετίσουμε την συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει το υπαρκτό όραμα της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την επιστήμη της Εργοθεραπείας και την ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισής της, κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Ευελπιστούμε, δε, ότι η δημιουργία πανεπιστημιακού τμήματος εργοθεραπείας είναι σε θέση να συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο τόσο στην κοινωνική καταξίωση του εργοθεραπευτικού επαγγέλματος, όσο και στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
  Πέραν, βέβαια, των ως άνω εισαγωγικών σκέψεων οφείλουμε να παρατηρήσουμε, ότι η δημιουργία του νέου αυτού πανεπιστημιακού τμήματος και η από μέρους του ανάδειξη αποφοίτων θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μέσα στον ενιαίο και αδιαίρετο εργοθεραπευτικό κλάδο δύο κατηγοριών εργοθεραπευτών, ήτοι των ήδη υπαρχόντων ΤΕ και των νέων ΠΕ.
  Το φαινόμενο αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μια δυσαρμονία στον χώρο της εργοθεραπείας, μια διαφορετική αντιμετώπιση των ανόμοιων κατηγοριών εργοθεραπευτών και ένα ζήτημα απονομής τροποποιημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθούν καταστάσεις δυσαρμονίας και ανισότητας, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει πρόβλεψη περί της δυνατότητας εξομοίωσης των αποφοίτων του Τμήματος ΤΕΙ Εργοθεραπείας με τους αποφοίτους του αντίστοιχου νεοϊδρυόμενου πανεπιστημιακού τμήματος. Η λύση αυτή θα αποτρέψει την εμφάνιση ανισοτήτων και θα εξασφαλίσει ένα καθεστώς εργασιακής ειρήνης μεταξύ όλων των εργοθεραπευτών.

  Η ΠΔΕ του ΠΣΕ

 • Αξιότιμε Υπουργέ

  Όνομάζομαι Ψημίτης Αριστοτέλης. Είμαι Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας και Ταμίας του ΣΤΡΑΕΠΤ ( ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΡΑΔΙΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΙ ). Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο το κείμενο του Πρόεδρου της ΟΤΑΕ ( ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ) Κύριου Γεωργιάδη Κωνσταντίνου και σας το προωθώ για να εκφράσω και γω από τη μεριά μου τις ανησυχίες μου σε αυτό το σχέδιο Νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θεωρώ οτι είναι υψίστης σημασίας η διατήρηση αυτονομίας της σχολής Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας στην ένταξη της στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διότι έχει να κάνει άμεσα με τη δημόσια υγεία και ασφάλεια ( ακτινοπροστασία ) των εξεταζομένων που καθημερίνα περνάνε από τα χέρια μας, ως μοναδική ειδικότητα Πανελλήνια και μη αντίστοιχη σε Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Για τα οποία είμαι σίγουρος ότι είστε απόλυτα ενημερωμένος και δε θα επιθυμούσατε να δημιουργηθεί ζήτημα υποβάθμισης των παροχών υπηρεσιών υγείας τόσο σε δημόσιο επίπεδο όσο και σε ιδιωτικό.

  Την Δευτέρα 18/12/2017 δόθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο Νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ( Π.Δ.Α. ).
  Ως απόφοιτοι του Τμήματος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας (Τ.Α.Α.) αναμέναμε το νομοσχέδιο με μεγάλη προσμονή και ελπίδες για μία πραγματική και δίκαιη εξέλιξη , αναγνωρίζοντας πως το όλο εγχείρημα είναι και σημαντικό και δύσκολο ταυτόχρονα .
  Ωστόσο ,διαπιστώνοντας μέσα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ότι το Τ.Α.Α. της Σ.Ε.Υ.Π. του ΑΤΕΙ Αθήνας συγχωνεύεται με άλλα 4 τμήματα (των Ιατρικών Εργαστηρίων, της Αισθητικής και Κοσμετολογίας, της Οπτικής και Οπτομετρίας και της Οδοντοτεχνίας τεχνολογίας ) στο νέο τμήμα του Π.Δ.Α. με το όνομα «Βιοϊατρικές Επιστήμες», θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα εμφανώς προβληματικά σημεία, προς ενημέρωση , σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλιών αποκατάστασης της λογικής (δεδομένου ότι όλες οι σχολές του ΤΕΙ Αθηνών διατηρούν την αυτονομία τους και μόνο τα 5 τμήματα της ΣΕΥΠ συγχωνεύονται).
  Tο Τ.Α.Α. όλα αυτά τα χρονιά, έχει δώσει δείγματα γραφής τόσο για το επίπεδο των σπουδών που παρέχει, όσο και για το υψηλό επίπεδο οργάνωσης που το διακρίνει.
  Το Τ.Α.Α. αποτελεί μονήρες τριτοβάθμιο τμήμα με το συγκεκριμένο αντικείμενο σε όλη την Ελληνική επικράτεια και καλύπτει ιδιαίτερα μεγάλη γκάμα επιστημονικών ιατρικών εφαρμογών με την χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας .
  Συγκεκριμένα καλύπτει :
  Την Ιατρική απεικόνιση: συμπεριλαμβανομένων της κλασσικής ακτινολογίας, της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, της μαστογραφίας ,των ορθοπαντομογράφων, της επεμβατικής ακτινολογίας, του Αιμοδυναμικού, της οστικής πυκνότητας
  Την Πυρηνική Ιατρική: συμπεριλαμβανομένων , της γ-camera, της μοριακής και υβριδικής απεικόνισης ΡΕΤ, της PET/CT.
  Την Ακτινοθεραπεία: συμπεριλαμβανομένων των εξομοιωτών θεραπείας, των γραμμικών επιταχυντών , των μονάδων γ-knife, cyber-knife, της βραχυθεραπείας και της τομοθεραπείας.

  Οι Απόφοιτοι του Τ.Α.Α., προσφέρουν υψηλής σημαντικότητας έργο σε όλες της βαθμίδες των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια , Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια) , σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, διαθέτοντας μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους από Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

  Αποτελεί αυτοδύναμη μονάδα βάσει των απαιτήσεων του νόμου (διαθέτει 8 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού τα δύο εκ των οποίων στην α΄ βαθμίδα)

  Έχει ευρύτατη αναγνώριση και ακαδημαϊκότητα ως σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τουλάχιστον 46 Πανεπιστήμια της Ε.Ε. όπου υπάρχει σαν αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα και χορηγεί πτυχία επιπέδου 6 (ΕQF level 6).

  Έχει αναπτύξει σημαντικού βαθμού συνεργασίες με ομότιμα ιδρύματα παγκοσμίως και επιπλέον πολλαπλές συνεργασίες με ομότιμα τμήματα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus του οποίου αποτελεί μέλος από το 1999.

  Οι σπουδές που προσφέρει είναι παράλληλες και συμπληρωματικές των Ιατρικών Σπουδών και δεν υπάρχει αντίστοιχο Πανεπιστημιακό Τμήμα .

  Είναι ένα από τα ελάχιστα τμήματα τα οποία αποτελούν πόλο έλξης αλλοδαπών σπουδαστών ,ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα στις χώρες προέλευσής τους , προσφέροντας έτσι διεθνή αναγνώριση του επιπέδου σπουδών που προσφέρει.

  Έχει αξιολογηθεί θετικά και έχει την δυνατότητα ανάπτυξης Μ.Π.Σ.

  Το πρόγραμμα σπουδών είναι πάντα εναρμονισμένο με την ραγδαία εξέλιξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην Ακτινοδιάγνωση την Πυρηνική Ιατρική στην Ακτινοθεραπεία στην Ιατρική Πληροφορική και στα συστήματα Διαχείρισης της Ιατρικής εικόνας.

  Οι προαναφερόμενες τεχνολογίες εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της χρήσης ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, οι οποίες αποτελούν παράγοντες υψηλής επικινδυνότητας. Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας (αλλά και το Υπουργείο Υγείας) έχει αναγνωρίσει (βάσει του προγράμματος σπουδών) πως μόνο οι απόφοιτοι του Τ.Α.Α. έχουν την άδεια χρήσης και μπορούν να διενεργήσουν πράξεις με τον εξοπλισμό αυτό με τις συνθήκες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας που απαιτούνται από τον κανονισμό Ακτινοπροστασίας.

  Οι απόφοιτοι έχουν πλήρη ευθύνη των πρακτικών πτυχών τις οποίες εκτελούν αυτοδύναμα και είναι υπεύθυνοι για τον ποιοτικό έλεγχο και την διαχείριση ποιότητας στα τμήματα στα οποία εργάζονται.

  Η σύγχρονη ιατρική έρευνα και καθώς επίσης και οι περισσότερες ιατρικές επεμβατικές πράξεις που εφαρμόζονται στο σύστημα υγείας ,κάνουν χρήση τις προαναφερόμενες τεχνολογίες με την παρουσία των αποφοίτων του Τ.Α.Α.

  Σε περίπτωση εφαρμογής της προτεινόμενης συνένωσης των τμημάτων όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο προς διαβούλευση ,εκτιμούμε ότι υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης του επιπέδου σπουδών επειδή:
  – θα καταστεί πρακτικά ανέφικτη η αξιολόγηση στα πλαίσια που ορίζονται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
  – διακυβεύονται (παρά την δέσμευσή σας) τα επαγγελματικά δικαιώματα λόγω της ασάφειας που προκύπτει στον τίτλο του νέου τμήματος (δεν προβλέπονται εισαγωγικές κατευθύνσεις)
  – θα προκύψει δυσχέρεια ουσιαστικής διαχείρισης του υπερμεγέθους τμήματος καθώς
  – θα υπάρχει αύξηση της διακύμανσης των επιδόσεων των εισαγομένων φοιτητών μέσω Πανελληνίων εξετάσεων η οποία μεταφράζεται σε πολύ – διαφοροποιημένο επίπεδο φοιτητών
  – δεν καθορίζεται ο τρόπος κατανομής των εισαγομένων στις διαφορετικές κατευθύνσεις
  – Δεν προβλέπεται τι θα γίνει σε περίπτωση ύπαρξης κατευθύνσεως με ελάχιστη προτίμηση εκ μέρους των φοιτητών
  – θα υποβαθμισθεί το επίπεδο σπουδών των φοιτητών (λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών που θα προκύψουν) και
  – θα τεθεί μεσοπρόθεσμα σε αμφισβήτηση η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού σε νοσοκομειακούς και εργαστηριακούς χώρους όπου διενεργούνται τόσο ακτινοδιαγνωστικές όσο και ακτινοθεραπευτικές πράξεις που απαιτούν χρήση ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών
  – θα δημιουργηθεί το διακύβευμα της ορθής χρήσης των νέων εισερχομένων τεχνολογιών, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί η πιθανότητα αποτελεσματικής και ασφαλούς ακτινοθεραπείας – απεικόνισης .
  Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την
  διατήρηση της αυτονομίας του Τ.Α.Α. , πεπεισμένοι, ότι αποτελεί αναμφισβήτητα την καλύτερη επιλογή για το Π.Δ.Α. μιας και τηρεί όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια και εχέγγυα για την εξέλιξή του σε Πανεπιστημιακό τμήμα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει το επίπεδο σπουδών και τη συνέχιση της παροχής ασφαλών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον πάσχοντα πολίτη
  να υπάρξει συγκεκριμένη και ρητή ρύθμιση για τους αποφοίτους του τμήματος . Θεωρούμε αυτονόητο πως όλοι οι απόφοιτοι των δύο Τ.Ε.Ι. από την ίδρυση τους ως τώρα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν πτυχίο από το νέο Πανεπιστήμιο και στο νομοσχέδιο πρέπει να υπάρχει πρόνοια για αυτό.
  Θεωρούμε ,ως επαγγελματίες, πως μέσω του σχεδίου νόμου, πρέπει , οι αυριανοί αντικαταστάτες μας στο σύστημα υγείας (σημερινοί φοιτητές) και μελλοντικοί επιστήμονες υγείας, να έχουν πλέον αναβαθμισμένο επίπεδο σπουδών από του δικού μας.
  Όχημα επίτευξης του στόχου αυτού είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας .Και αυτή η διαδικασία περνάει μέσα από την ίδρυση αυτόνομου Πανεπιστημιακού Τμήματος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
  Άλλωστε αξιότιμε υπουργέ ,εσείς ο ίδιος τονίσατε πολλές φορές στην συνάντηση των προέδρων των τμημάτων ,πως «υπάρχει ιστορική συνέχεια και συνέπεια σε κάθε επίπεδο μετεξέλιξης των Τμημάτων και ότι βασικό πυλώνα εξέλιξης αποτελεί το έμψυχο δυναμικό τόσο σε επίπεδο Διδασκόντων, όσο και σε επίπεδο διοικητικής υποστήριξης, αλλά και φοιτητών και αποφοίτων».
  Με τιμή

  Ψημίτης Αριστοτέλης

  Τεχνόλογος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
  Ταμίας ΣΤΡΑΕΠΤ

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:02 | Τζουλια Σπυριδου

  Mην υποβαθμιζετε τα πτυχια των Τεχνολογων Ιατρικων Εργαστηριων Κ Υπουργε Αυτοδυναμο τμημα ιατρικων εργαστηριων !!!!!

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:01 | Παντελιός Αλέξανδρος

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

  Τα Ιατρικά Εργαστήρια είναι τμήμα υψίστης σημασίας καθώς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το μεγαλύτερο ποσοστό της διάγνωσης των ασθενειών βασίζεται στον εργαστηριακό έλεγχο. Θεωρώ πως ο επιστήμονας που αναλαμβάνει τις εξετάσεις στο εργαστήριο πρέπει να έχει την καλύτερη-μέγιστη δυνατή εκπαίδευση. Προτείνω αυτοδυναμία και συνιστώ έμφαση στο συγκεκριμένο τμήμα.

  Παντελιός Αλέξανδρος M.Sc., PhD(c)
  Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:00 | Φοιτήτρια Τμήματος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
  Με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το Πανεπιστήμιο δυτικής αττικής θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να καταθέσω την άποψη μου για το πολύ σημαντικό ζήτημα, την δημιουργία του υπερτμήματος «Βιοϊατρικών Επιστημών».
  Θεωρώ ότι η συνένωση 4 τμημάτων 1) αισθητικής και κοσμετολογίας , 2) οπτικής και οπτομετρίας, 3) ιατρικών εργαστηρίων ,4) οδοντικής τεχνολογίας , με το τμήμα Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας στο οποίο φοιτώ δεν θα ωφελήσει στην εξέλιξη του. Αντιθέτως θα συμβάλλει στην υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών καθώς πρόκειται για πέντε τμήματα με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο το καθένα. Το τμήμα Ακτινολογίας ακτινοθεραπείας είναι το μοναδικό τμήμα σε όλη την Ελλάδα που καλύπτει όλους τους τομείς της ακτινολογίας: την κλασσική ακτινολογία, μαστογραφία, επεμβατική ακτινολογία, μέτρηση οστικής πυκνότητας, αξονική τομογραφία CT , μαγνητική τομογραφία MRI, υπερηχογραφία, πυρηνική ιατρική , PET και ακτινοθεραπεία. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στον χώρο μας σε όλο το φάσμα στηρίζεται στη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών, όργανο υψηλής επικινδυνότητας που μόνο οι απόφοιτοι μας έχουν την δυνατότητα να χειρίζονται με ασφάλεια. Γίνεται κατανοητό έτσι ότι εάν δεν υπάρξει η απαραίτητη εκπαίδευση η οποία διαρκεί 4 ετη θα τεθεί σε αμφισβήτηση η ασφάλεια τόσο των ασθενών οσο και του προσωπικού σε νοσοκομειακούς και εργαστηριακούς χώρους όπου διενεργούνται ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις ακτινοθεραπείας που απαιτούν χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Για τους λόγους αυτούς το τμήμα Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας θα πρέπει να παραμείνει αυτόνομο μέσα στο νέο πανεπιστήμιο

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 22:32 | Καρατζά Αικατερίνη

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Ώς τελειόφοιτη φοιτήτρια του τμήματος Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας, λαμβάνω το θάρρος να σας ενημερώσω σχετικά με το φάσμα που καλύπτουν οι απόφοιτοι του τμήματος μας, ώστε να αναθεωρήσετε το θέμα της συγχώνευσης του τμήματος με τα υπόλοιπα τέσσερα των σχολών επιστημών υγείας και πρόνοιας. Το τμήμα Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας είναι το μόνο τριτοβάθμιο στην Ελλάδα που καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες που σχετίζονται με τις ιατρικές απεικονίσεις.Κατά συνέπεια, οι απόφοιτοι του τμήματος είναι υπεύθυνοι τόσο για τον χειριμό των μηχανημάτων ιατρικής απεικόνισης, όσο και για τον ποιοτικό έλεγχο των τμημάτων που στελεχώνουν. Έτσι, εξασφαλίζεται η ποιότητα των εικόνων και η ασφαλής παραμονή εργαζομένων,ασθενών και κοινού στους χώρους όπου γίνεται χρήση μηχανημάτων με ακτινοβολία μεγάλης επικινδυνότητας.Συμπληρωματικά, οι απόφοιτοι του τμήματος διαχειρίζονται ιατρικό απόρρητο και συμμετέχουν στην εφαρμογή της έρευνας στην ιατρική. Στην εποχή μας,λοιπόν, όπου υπάρχει ραγδαία εξέλιξη του τεχνολογικού εξοπλισμού,είναι αναγκαίο να υπάρχουν επαγγελματίες στην αγορά εργασίας που θα έχουν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να διαχειριστούν τις τεχνολογίες αιχμής και να προσφέρουν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες στους πάσχοντες ασθενείς.Τονίζω πως η σχέση του ιατρικού και τεχνολογικού προσωπικού είναι αλληλένδετη και δεσπόζουσας σημασίας για να επιτευχθεί η σωστή διάγνωση και εν συνεχεία ίαση των ασθενών συνανθρώπων μας.Με την συγχώνευση του τμήματος Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας υπάρχει ορατός κίνδυνος υποβάθμισης του επιπέδου σπουδών λόγω της ασάφειας του τίτλου του νέου τμήματος,μιας και δεν προβλέπονται εισαγωγικές κατευθύνσεις.Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία συνάφεια του προγράμματος σπουδών των υπόλοιπων τεσσάρων τμημάτων,γεγονός που εξηγείται αφού οι απόφοιτοι των υπόλοιπων τμημάτων δεν έρχονται σε άμεση επαφή με ασθενείς. Καταλήγοντας, υπογραμμίζω πως η διατήρηση της αυτονομίας του τμήματος Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας είναι υψίστης σημασίας,μιας και η διασφάλιση του υψήλου υπάρχοντος επιπέδου σπουδών, αντανακλάται στην υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών στον πάσχοντα πολίτη, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Το υψηλό αυτό επίπεδο σπουδών φανερώνεται μέσα από τις παράλληλες και ομότιμες συνεργασίες που διατηρεί το τμήμα με δεκατρία Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus(το τμήμα είναι μέλος του erasmus radiography group).Επιπροσθέτως,οι σπουδές στο τμήμα Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας είναι παράλληλες και συμπληρωματικές με τις ιατρικές και ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με σαρανταέξι Πανεπιστήμια της Ευρωπαικής Ένωσης.Συνεπώς, η συγχώνευση του τμήματος, θα θέσει σε κίνδυνο τα επαγγελματικά μας δικαιώματα καθώς οι θέσεις τεχνολόγων θα καλύπτονται στα δημόσια νοσοκομεία και στα ιδιωτικά κέντρα από απόφοιτους ιδιωτικών σχολών με ανεπαρκείς γνώσεις,θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την υγεία των ασθενών όσο και του προσωπικού ολόκληρων των νοσοκομειακών μονάδων. Παρακαλώ σεβαστείτε τους κόπους μας,στηρίξτε τα όνειρα μας για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον και αναγνωρίστε την αξία του μοναδικού στην Ελλάδα τμήματος που παρέχει υψηλής ποιότητας γνώσεις σχετικές με τις ιατρικές απεικονίσεις.

  Με εκτίμηση

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 22:29 | Σολδάτου Ευγενία

  Θα ήθελα να σχολιάσω την συγχώνευση 5 τμημάτων ΤΕΙ στο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών. Η ακαδημαϊκή αναβάθμιση μιας σχολής πιστεύω πως είναι συνυφασμένη με εμβάθυνση στο αντικείμενο των σπουδών και μεγαλύτερη κατανόηση του αντικειμένου, που θα προσδώσει περαιτέρω δυνατότητες στους αποφοίτους της. Δεν νομίζω να μπορεί να διασφαλιστεί κάτι τέτοιο, με την συγχώνευση άσχετων μεταξύ τους ειδικοτήτων (π.χ. αισθητικών, οπτικών, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και τεχνολόγων ακτινολόγων) και αναγκαστικά με τον χρονικό περιορισμό των μαθημάτων ειδικότητας. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι αντίστοιχο στον Ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο (μια σχολή να δημιουργεί επαγγελματίες με τόσο διαφορετικά εργασιακά αντικείμενα). Αν στη σκέψη κάποιων είναι σε αντιστοιχία μια Ιατρική σχολή, όπου οι επιστήμονές της ειδικεύονται στη συνέχεια, νομίζω πως δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση η χρονική διάρκεια των σπουδών, των τμημάτων αυτών. Επομένως στο νόμο αυτό υπάρχει το παράδοξο, να αναβαθμίζεται μια σχολή, αλλά οι απόφοιτοι ουσιαστικά να ασχολούνται με το εργασιακό τους αντικείμενο λιγότερο χρόνο. Το λογικό θα ήταν κάθε σχολή να αυτονομηθεί και επιπλέον να δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε κατευθύνσεις (για τα Ιατρικά Εργαστήρια: Αιματολογίας , Κλινικής Χημείας, Ιστοπαθολογίας κ.τ.λ.). Αυτό θα ήταν μια ουσιαστική αναβάθμιση και συγχρόνως ανταπόκριση στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις στον τομέα της υγείας. Ίσως θα πρέπει πρώτα να αναλογιστούμε τι είδους επιστήμονες χρειαζόμαστε και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές. Πιστεύω πως η εξειδίκευση και η εμβάθυνση στο αντικείμενο είναι εκ των ουκ άνευ συστατικά, για επιστήμονες που θα διαπρέψουν μελλοντικά στη χώρα μας.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 22:27 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Σταυρούλα Δημοπούλου
  03 Ιαν 2018 21:23
  Καταρχήν θεωρώ, ως μία σημαντική απόφαση, την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η δημιουργία Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών κρίνεται ως κοινωνικά αναγκαία και εννοείται ,αυτονόητα, πως σε αυτήν και όχι οπουδήποτε αλλού,πρέπει να ενταχθεί το ΑΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής. Σε όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη , η προσχολική ηλικία , θεωτείται ορόσημο για την μελλοντική εξέλιξη-ανάπτυξη του ανθρώπου. Επιπλεόν, τα κράτη που σέβονται τον πολίτη τους , ξέρουν καλά πως, η αγωγή-εκπαίδευση, αρχίζει από την στιγμή που ο άνθρωπος γεννιέται. Ως εκ τούτου δεν δύναται. όποιος έχει κοινή λογική μόνο και κανένα άλλο συμφέρον, να θεωρεί πως μία καθαρά παιδαγωγική σχολή με άρτια καταρτισμένους επιστήμονες, πρέπει να ενταχθεί σε σχολές υγείας.
  Τέλος τίθεται και θέμα επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους βρεφονηπιοκόμους σε μία εποχή που προσφέρουν πολύ μεγάλο έργο καλύπτοντας όλες γνωστικές ικανότητες των παιδιών και όχι μόνο.
  Αν θέλουμε να φτιάξουμε καλύτερη κοινωνία , οφείλουμε να επενδύσουμε στην προσχολική ηλικία.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 22:16 | Αράπης Αντώνιος

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της ορθής λειτουργίας των Βιοπαθολογικών εργαστηρίων, δημοσίων και ιδιωτικών.Αποτελούν ένα απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, αναπόσπαστο από όλα τα θεραπευτικά κέντρα. Η απόφαση συγχώνευσης τους τμήματος των Ιατρικών Εργαστηριων με άλλα, μη συναφή τμήματα, είναι άδικη μα πάνω απ´όλα επικίνδυνη. Στερώντας την ορθή εκπαίδευση από τους μελλοντικούς συναδέλφους μας οδηγείτε το κλάδο στο μεσαίωνα καθώς και σε κάθετη πτώση στη ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε ένα ΕΣΥ που μετράει τις πληγές του. Κι εσείς με αυτό το τρόπο προσθέτετε ακόμη μία, έστω και έμμεσα. Απόφοιτοι του τμήματος των Ιατρικών Εργστηρίων, συμμετέχουν σε ΜΠΣ και Διδακτορικά προγράμματα,του εσωτερικού και εξωτερικού, και σε προγράμματα ΕΡΑΣΜΟΥΣ, προσφέροντας ερευνητικό επιστημονικό έργο με μεγάλη επιτυχία. Έτσι αποδεικνύεται πως η εκπαίδευση μας στα πανεπιστημιακά πλαίσια αποτελεί σημαντικό κομματι της επιστημονικής μας ωρίμανσης. Η συγχώνευση αυτή ουδεμία σχέση έχει με ανωτατοποίηση τμημάτων καθώς Καταδικάζει σε οπισθοδρόμηση τον κλάδο μας.

  Αράπης Αντώνιος, Msc
  Γ.Γ. Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικών Εργαστηριων
  Member of EPBS
  Member of IFBLS

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 22:10 | Γιώργος Αβραμίδης

  Παράκληση να λάβετε υπόψη το υπόμνημα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, όπου τεκμηριωμένα προτείνει την κατάργηση του τμήματος των Επισκεπτών Υγείας και την πλήρη υπαγωγή του εν θέματι γνωστικού αντικειμένου στον φυσικό επιστημονικό του χώρο, που δεν είναι άλλος από αυτόν της Νοσηλευτικής.

  http://enne.gr/12085

  Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), συσταθείσα δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3252/2004 και λειτουργούσα έκτοτε ως ΝΠΔΔ σωματειακής φύσεως, έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό και προορισμό της, την οριοθέτηση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή και τον περιορισμό της αντιποίησής του.

  Δια της παρούσης, το ΔΣ της ΕΝΕ αισθάνεται την ανάγκη να τονίσει ότι η αποκατάσταση μιας επώδυνης αγκύλωσης που έχει αρνητικό αντίκτυπο σε πολλαπλά επίπεδα, είναι από τα πράγματα πλέον, επιβεβλημένη: Η κατάργηση του τμήματος των Επισκεπτών Υγείας και η πλήρης υπαγωγή του εν θέματι γνωστικού αντικειμένου στον φυσικό επιστημονικό του χώρο, που δεν είναι άλλος από αυτόν της Νοσηλευτικής.

  Διεθνώς, οι Επισκέπτες Υγείας έχουν βασικό πτυχίο Νοσηλευτικής και αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έχουν δε επιλέξει να λάβουν επιπρόσθετη εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία, ώστε να αποκτήσουν την εξειδίκευση ως κοινοτικοί νοσηλευτές δημόσιας υγείας (community public health nurses).

  Στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, οι Health Visitors (Επισκέπτες Υγείας), είτε έχουν παρακολουθήσει προγράμματα εξειδίκευσης μετά το βασικό πτυχίο Νοσηλευτικής, είτε έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Specialist Community Public Health Nursing του προγράμματος σπουδών Νοσηλευτικής «Bachelor in Nursing». Σε πανεπιστήμια άλλων χωρών, όπως η Φινλανδία, οι Επισκέπτες Υγείας είναι απόφοιτοι σχολών Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας (public health nursing.

  Μέχρι σήμερα όμως, στη χώρα μας, μελετώντας το πρόγραμμα σπουδών που εγκρίθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας, στην κατεύθυνση της Κοινοτικής Υγείας, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι το 50% των σελίδων του κειμένου, αναφέρεται αποκλειστικά σε νοσηλευτικές αρμοδιότητες. Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός, ότι στο σύνολο των 198 σελίδων του Προγράμματος Σπουδών, υπάρχουν 71 αναφορές στη λέξη «Νοσηλευτική».

  Θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί, ότι και εξ απόψεως επαγγελματικών δικαιωμάτων παρατηρούνται σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας, συγκρίνοντας τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 3 του ΠΔ 351/1989. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ως άνω ΠΔ (Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας), στους επισκέπτες υγείας απονέμεται ως επαγγελματικό δικαίωμα η άσκηση κοινοτικής νοσηλευτικής, η νοσηλευτική υποστήριξη των υπηρεσιών και των ιατρείων του τομέα κοινωνικής ιατρικής, η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι ή εκπαίδευση ικανών μελών της οικογένειας για το σκοπό αυτό κλπ.

  Με βάση τα παραπάνω και θεωρώντας ότι βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο αναφορικά με την οριοθέτηση ενός έγκυρου και αποτελεσματικού ακαδημαϊκού χάρτη με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καλούμε τόσο την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όσο και τις αρμόδιες Πρυτανικές Αρχές να πράξουν το αυτονόητο, προκειμένου να μην διαιωνιστεί έτι περαιτέρω μια αβελτηρία που κληροδοτήθηκε από διάφορες διοικητικές και πολιτικές αγκυλώσεις του παρελθόντος.

  Η Νοσηλευτική διεθνώς, είναι η βάση για οποιαδήποτε ειδικότητα ή εξειδίκευση θελήσει να ακολουθήσει ο πτυχιούχος του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και στη χώρα μας για να μην είμαστε πλέον αντιμέτωποι με μια κραυγαλέα περίπτωση αντιποίησης επαγγέλματος, που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.

  Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

  Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

  Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 21:37 | Διονυσοπουλου Ανδριανα

  Κύριε Υπουργέ,
  Αρχικά ηταν ενθαρρυντική η είδηση για την ένταξη του τμήματος Προσχολικής Αγωγής στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικης.
  Ωστόσο, τόσο ο κανονισμός λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών όσο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων παιδαγωγών καταδεικνυουν σαφέστατα οτι ουδεμία σχέση εχει ο ρόλος των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας με Επιστήμες Υγείας. Το ίδιο θα διαπιστώσετε αν ανατρέξετε στον οδηγό σπουδών του τμήματος:
  – Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Αγωγής
  – Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Ηλικία
  – Κοινωνική Ψυχολογία
  – Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία
  – Αξιολόγηση Παιδαγωγικής Πράξης
  – Διαπολιτισμική Αγωγη
  – Συναισθηματική Ανάπτυξη
  – Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
  Συνεπώς, οι παραπάνω παράγοντες δικαιολογούν απόλυτα την ένταξη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής σε μια νέα σχολή με ονομασία Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικης μαζι με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.
  Τέλος θεωρώ άδικο να μην δώσετε την δυνατότητα μετατροπής με κάποιο τροπο του πτυχίου ΤΕΙ σε πτυχίο ΑΕΙ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΡΙΑΝΟ ΠΟΛΙΤΗ κύριε Υπουργέ! Ευχαριστώ πολυ!

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 21:35 | Χρυσούλα Γιαννακίδη

  Όσον αφορά στη συγχώνευση των τμημάτων σε ένα τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών, κανένα τμήμα δεν αξίζει την αφαίρεση της αυτοδυναμίας του, διότι υπάρχουν διατάξεις που ορίζουν στο καθένα δικαίως την αυτοδυναμία χάρη στο μοναδικό τους αντικείμενο και το επίπεδο μόρφωσης που προσφέρουν. Είναι κρίμα και άδικο να μη λαμβάνονται υπ’όψιν όλες αυτές οι απόψεις των συναδέλφων φοιτητών και καθηγητών που με λογικά και αδιάσειστα επιχειρήματα ζητούν την αυτοδυναμία των τμημάτων τους.

  Ως φοιτήτρια στο τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, γνωρίζω πολύ καλά το αντικείμενο μου έπειτα από τρία χρόνια φοίτησης και μπορώ να πω με μεγάλη σιγουριά ότι το τμήμα μου αξίζει μια θέση στο Πανεπιστήμιο ως αυτόδυναμο. Γιατί η τεχνολογική μας εξειδίκευση είναι άρτια και μας προετοιμάζει να προσφέρουμε στον κλάδο της Υγείας με αμέτρητους τρόπους. Είτε στην έρευνα, είτε στα νοσοκομεία, είτε σε φαρμακοβιομηχανίες, το επάγγελμα μας έχει μεγάλη ζήτηση και η τεχνογνωσία μας είναι απαραίτητη και όχι συμπληρωματική για αυτούς τους χώρους.

  Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων αξίζει την αυτοδυναμία και με το παραπανω. Τα διπλάσια σε αριθμο μέλη ΔΕΠ, τα δύο αντι για ενα η κανένα μεταπτυχιακά προγράμματα, το γεγονός του ότι είναι ένα απο τα πιο υψηλόβαθμα τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας, το άλλο γεγονός του ότι ο τίτλος Βιοιατρικες Επιστημες στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σε πλήρη ταύτιση με το δικό μας τμήμα και κανένα άλλο από αυτά με τα οποία θα συγχωνευθουμε.. Όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα τεκμηριώνουν την αυτοδυναμία του τμήματος μας.

  Μακάρι οι απόψεις όλων μας να ληφθούν υπ’όψιν.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 21:24 | Ειρήνη

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Οι παιδικοί σταθμοί προσφέρουν αγωγή και διαπαιδαγώγηση στα παιδιά προσχολικής ηλικίας όπως ακριβως ορίζεται στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των παιδικων σταθμών. Επίσης η προσχολική αγωγή είναι παιδαγωγική επιστήμη και όχι επιστήμη υγείας. Ως εκ τουτου το τμήμα προσχολικής αγωγής θα πρέπει να ενταχθεί στη σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και σε καμία περίπτωση στη σχολή Υγείας!

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 21:22 | Φοιτήτρια Προσχολικής Αγωγής

  Κύριε Υπουργέ,
  Η δική μου πρόταση θα ήταν η δημιουργία μιας καινούργιας σχολής για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, το «Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών», όπου εκεί θα πρέπει να ενταχθεί το τμήμα της προσχολικής Αγωγής και όχι στη σχολή Επιστημών Υγείας. Η προσχολική αγωγή αποτελεί παιδαγωγική επιστήμη που σκοπό έχει την ανάπτυξη και αγωγή των παιδιών ηλικίας 0 έως 6 ετών. Σημαντικό είναι να κατοχυρωθεί ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του τμήματος και να εξασφαλιστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας.

 • ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

  ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ της Παιδείας

  Ως εκπρόσωποι των επιστημονικών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών φορέων, του κλαδικού τύπου και των εμπορικών εκθέσεων των γραφικών τεχνών και της συσκευασίας στην Ελλάδα, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να συμπληρώσει το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμπεριλαμβάνοντας την ίδρυση ενός σύγχρονου Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας» σαν συνέχεια του τμήματος τεχνολογίας γραφικών τεχνών που λειτουργεί στο ΤΕΙ Αθήνας και τη Σχολή Γραφικών Τεχνών από το 1974 και είναι ένα και μοναδικό σε ολόκληρη την ανώτατη εκπαίδευση.

  Ιωάννης Στεφανουδάκης φοιτητής, Πρόεδρος Σπουδαστικής Ενωσης Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

  Δρ. Aναστάσιος Ε. Πολίτης, Διευθυντής Κατεύθυνσης (πρώην Τμήματος) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας,

  Δρ. Μάριος Τσιγώνιας, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

  Χρήστος Κουτρουδίτσος, ΣΕΜΕΕ – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος (Εκτυπωτικές επιχειρήσεις)

  Αυγερινός Χατζηχρυσός και Θοδωρής Καλκαβούρας, Πρόεδρος και Γραμματέας του Ελληνικού Συνδέσμου Ετικετοποιών (ΕΛΣΕΤ)

  Δημήτρης Μαντής Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας – ΣΥΒΙΠΥΣ

  Φοντίνα Λομβαρδιά, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Mεταξοτυπών Eλλάδος. Εθνικός εκπρόσωπος του διεθνούς οργανισμού Μεταξοτυπίας και ψηφιακής εκτύπωσης FESPA

  Τάσος Πάλλας, Ενωση Ιδιοκτητών Τυπογραφείων και Επιχειρήσεων Γραφικών `Τεχνών Αττικής

  Πάνος Δουζίνας, Διοργανωτής της έκθεσης Γραφικών Τεχνών GRAPHICA, http://www.graphicaexpo.gr/

  Πέτρος Πετρόπουλος, διοργανωτής της έκθεσης Συσκευασία, http://www.syskevasia-expo.gr, http://www.plastica-expo.gr

  Μαρία Αντωνοπούλου, Ιδιοκτήτρια του πόρταλ Γραφικών Τεχνών http://www.graphicarts.gr

  Nίκος Ραυτόπουλος Εκδότης της Εφημερίδας η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ

  Βασίλης Δημάκης, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού γραφικών τεχνών CMYKMAG και διαχειριστής της πλατφόρμας http://www.graphicanews.gr

  Λία Φακίνου, εκδότρια του ηλεκτρονικού περιοδικού γραφικών τεχνών gaonline.gr (graphic arts on line)

  Γιώργος Τριανταφύλλου, Εκδότης του περιοδικού Συσκευασίας «Allpack»

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 21:02 | Δημήτρης

  ΑΥΤΌΝΟΜΟ_ΑΥΤΟΔΎΝΑΜΟ ΤΜΉΜΑ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ. Το Τμήμα των ιατρικών εργαστηρίων λόγω του ότι η προσφορά του στον κλάδο της υγείας είναι τεράστια ΠΡΈΠΕΙ να μείνει ανεξάρτητο στο νέο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 20:59 | Ελένη Μαρία

  ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ…
  Δεν θα πω τίποτε άλλο,καθώς με έχουν καλύψει οι σχολιασμοί των συναδέλφων.