Άρθρο 26: Διορισμός επιτυχόντων ΑΣΕΠ

1. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 1.1.2009, δύνανται να διατεθούν για διορισμό, με την διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος, βάσει της μοριοδότησης της παρ. 2 του άρθρου αυτού, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί βάσει του πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται.

2.            Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται, κατόπιν μοριοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν στον χρόνο έκδοσης του πίνακα επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. στον οποίο ανήκουν,  την ομοεδρικότητα του φορέα του εν λόγω πίνακα και του  φορέα υποδοχής καθώς και τη συνυπαγωγή φορέα προέλευσης – φορέα υποδοχής στο ίδιο Υπουργείο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν  ιδίως στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισμό των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, στη διαδικασία μοριοδότησης, στον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία θα προσδιοριστούν με την ως άνω απόφαση.  Για την εν λόγω διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το αρχείο-μητρώο του άρθρου 17. 

3.  Οι επιτυχόντες της παραγράφου 1 δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων. Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων ή την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ως άνω απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ. Στη ρύθμιση αυτή και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκε μετά την 1.1.2009.

4.  Επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα διαδικασία πλήρωσης θέσεων, καθώς και όσοι δεν διοριστούν βάσει της διαδικασίας αυτής, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν ισχύει το κώλυμα της παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28) , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α 196).»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) καταργείται. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται βάσει των ισχυουσών κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης διατάξεων.

Άρθρο 26Α

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 25 του παρόντος, από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωμένων διοικήσεων, μεταφέρεται μέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για μεταβιβάσεις προς φορείς εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος.

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:33 | Γεώργιος Β.

  Περιμένουμε 17 ολόκληρα χρόνια για δικαίωση! Με την τροπολογία του Οκτωβρίου 2014 δείξατε ότι συμερίζεστε τον δίκαιο αγώνα μας, ήρθε η ώρα να μας το αποδείξετε έμπρακτα και να μας συμπεριλάβετε στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο! ΑΣΕΠ 1998!

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:46 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,
  ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ.
  ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΑΣΕΠ ΓΙΑΤΙ:
  1) ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΕΣΜΟ ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ.
  2) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.
  3) ΜΑΣ ΕΔΙΝΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  4) ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

  ΣΤΙΣ 27/07/2012 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΝΑΜΕ ΟΛΟΙ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ.

  ΖΗΤΑΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
  1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ.
  2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΡΙΑΝΟΣΕ )
  3) ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΓΓΥΗΘΕΙ (ΑΣΕΠ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΕ.

  ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:15 | A.T.

  Έχω γράψει ήδη τα σχόλιά μου για τους ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΣΕΠ 1998 και όχι επιλαχόντες (γιατί έχουν περάσει τη ΒΑΣΗ και έχουν ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ βαθμολογίες από τους ήδη διορισμένους).
  ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ:
  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ.
  Από την εμπειρία μας, το 1998 και της «ανασύνταξης» του 2005, διαπιστώσαμε ότι έμειναν πάρα πολλές θέσεις κενές (στη Δημοτική αστυνομία πάνω από τις μισές!!!) καθώς το ΑΣΕΠ μας δήλωσε ότι δεν ήταν δουλειά του η διαδικασία της αναπλήρωσης…
  Παρακαλώ πολύ να οριστεί με σαφήνεια η διαδικασία των αναπληρώσεων για να μην υπάρξει υπόνοια ότι θέλετε να μείνουν κενές οι θέσεις για ρουσφέτια.

  Τέλος διαβάζοντας τα σχόλια των συνυποψηφίων του γραπτού διαγωνισμού για την ΑΤΕ να δηλώσουμε ότι είμαστε δίπλα τους και πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα διορισμού στο Δημόσιο γιατί τότε η ΑΤΕ ήταν δημόσιο.

  ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ.

  ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ!!!

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ (ΔΙΚΑΙΟ) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ:
  1. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ (1998+ΑΤΕ)
  2. ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΑΣΕΠ Με μοριοδότηση
  3. ΔΙΑΤΕΘΗΜΕΝΟΙ-ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ με αδιαφανή τρόπο πρόσληψης

 • 24 Μαρτίου 2015, 08:30 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΕΛΑΒΑΝ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ …. ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ;;;
  ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΑ …….
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ…

 • 24 Μαρτίου 2015, 08:18 | Ο.Σ

  ΕΧΩ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΤΟ 2002 ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ. ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕ- Ι-ΑΣ ΟΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΜΕΡΑ ΠΕΡΝΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΝΤΑ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ- ΑΛΛΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΩΝΙΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΘΑ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΧΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 24 Μαρτίου 2015, 08:11 | Α.Β.

  Είμαι κι εγώ μία από τους χιλιάδες απολυθέντες της ΑΤΕ που μέσα σε μια μέρα,μετά το χάρισμα της τράπεζας στην Πειραιώς, βρεθήκαμε να είμαστε νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι,χωρίς δικαιώματα,χωρίς αναγνώριση των προσόντων μας και με τον διαρκή φόβο της απόλυσης σε περίπτωση που δεν πετύχω τους ανέφικτους στόχους που μου θέτουν.Είμαστε οι μόνοι διορισθέντες μέσω ΑΣΕΠ που απολυθήκαμε και ζητάμε τη δικαίωσή μας,δηλαδή μετάταξη σε υπηρεσίες του δημοσίου όπως έγινε στο περελθόν για υπαλλήλους επιχειρήσεων του δημοσίου που ιδιωτικοποιήθηκαν.Γιατί λοιπόν να εξαιρεθούμε εμείς?

 • 24 Μαρτίου 2015, 06:47 | a.a.

  Άρθρο 26 – Παράγραφος 3. Υπάρχει διάκριση στους τίτλους σπουδών πριν και μετά τον πίνακα οριστικών, ενώ οι τίτλοι σπουδών είναι ακριβώς οι ίδιοι. Το πλέον δίκαιο είναι να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής, σε διαφορετική ειδικότητα/κατηγορία/κλάδο σε όλους, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης του τίτλου σπουδών. Με το σκεπτικό του άρθρου και τον ¨αποκλεισμό¨ υποψηφίων οδηγήθηκε σε αποτυχία η 1Δ/2014, στην οποία έμειναν πάρα πολλές κενές θέσεις. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης της αδικίας τόσων ετών, να δοθεί η δυνατότητα στους επιτυχόντες, που περιμένουν χρόνια και διαθέτουν τα προσόντα, να καλύψουν ευρύτερες ανάγκες του δημόσιου τομέα, με δίκαιο και ισότιμο τρόπο.
  Άρθρο 26 – Παράγραφος 4. Υπάρχουν επιτυχόντες οι οποίοι, ακόμη και με τους άδικους μνημονιακούς νόμους, διορίζονται έως τα τέλη του 2015. Είναι εντελώς αντιφατικό, να παρατείνεται η αδικία, από νόμο για αποκατάσταση των αδικιών, για έναν ακόμη χρόνο, έως το τέλος του 2016. Οι αδιόριστοι επιτυχόντες ΑΣΕΠ, εκτός ¨παγώματος¨ προσλήψεων, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε να διοριστούν άμεσα, εντός του 2015.
  Η μείωση εκκρεμοτήτων και αδικιών του κράτους, προς τους πολίτες της χώρας, είναι θεμελιώδης μεταρρύθμιση.

 • 24 Μαρτίου 2015, 02:51 | ΣΜΑΡΩ

  Ανήκω κι εγώ στους απολυμένους της πρώην ΑΤΕ. Διορίστηκα μετά τον γραπτό διαγωνισμό 7/2Γ/1999 του ΑΣΕΠ στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, μακριά από τον τόπο διαμονής μου και μέχρι το Φεβρουάριο του 2012 ήμουν μόνιμη. Στις 27-7-2012 απολύθηκα μετά την διάλυση της ΑΤΕ μαζί με άλλους 5.500 εργαζομένους. Δεν έχω το δικαίωμα ούτε καν να συμπεριληφθώ στους πίνακες προς διορισμό στο Δημόσιο πόσο μάλλον να επαναδιοριστώ σε άλλες θέσεις του δημοσίου όπως συμβαίνει με άλλες κατηγορίες απολυμένων όπως οι σχολ.φύλακες, οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλπ.
  Ας μην ξεχνάμε και τους επιτυχόντες σε διαγωνισμό της πρώην ΑΤΕ οι οποίοι αφού δεν απορροφήθηκαν από την ΑΤΕ, σήμερα εργάζονται σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ενώ όλοι εμείς που «διοριστήκαμε» δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε απ’ έξω. Δεν είναι άδικο?????

 • 24 Μαρτίου 2015, 01:37 | Δ.Κ.

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑΜΕ ΤΗΝ 27_07_2012 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΑΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΗΔΗ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΩΣ ΗΔΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΣΩ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΤΙΜΗΘΕΙ, Κ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Κ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΕ, ΠΛΕΟΝ ΕΜΕΙΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Κ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΙΔΡΥΘΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΘΕΩΡΩ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 • 24 Μαρτίου 2015, 00:50 | Σταύρος Κ.

  Ως επιτυχών της 6Κ/2008 και μετά από 79μήνες αναμονή, έχω να παρατηρήσω, επί του ν/σ, τα εξής:

  Αναμένω μια ουσιαστική ενέργεια, πραγματικά στραμμένη προς την «Αποκατάσταση της Αδικίας» στα πλαίσια του «Εκδημοκρατισμού του Δημοσίου» που δεν είναι άλλη, από την ολοκλήρωση των διαδικασιών των εκκρεμουσών διορισμών!

  Έχουν όμως συμπεριλάβει ή όχι τους αδιόριστους, στους πρόσφατους απαντητικούς πίνακες της εγκυκλίου οι διάφοροι φορείς οι οποίοι δυστυχώς, φαίνεται ότι δεν το αντιμετώπισαν με το ίδιο σκεπτικό, πχ μερικοί φορείς συμπεριέλαβαν στις επείγουσες ανάγκες τους και τους αδιόριστους ασεπ (ως πάγιες και διαρκείς ανάγκες), άλλοι όμως θεώρησαν ότι οι αδιόριστοι είναι ήδη σε άλλους πίνακες των συνολικών εκκρεμοτήτων των διορισμών, οπότε συμπλήρωσαν αντ’ αυτών νέες θέσεις για την κάλυψή τους μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας, ή ποιος ξέρει πως αλλιώς ο κάθε φορέας ερμήνευσε την εγκύκλιο και συμπλήρωσε τους πίνακες αναγκών!

  Μετά από 79 μήνες κε Κατρούγκαλε ζητώ την αποκατάσταση της αδικίας με πράξεις και ουσία, με ξεκάθαρες πολιτικές παρεμβάσεις και ν/σ, χωρίς παραθυράκια που χωρούν διαφορετικές αναγνώσεις και οι οποίες δε διαιωνίζουν το πρόβλημα (βλ. παρ. 4, όσοι δε συμμετέχουν αναμένουν μέχρι το 31/12/2016!) και διασφαλίζουν την όποια αξιοπρέπρεια μας έχει απομείνει!

  Ας ξεκαθαρίσει στο άρθρο 26 ότι οι επιτυχόντες, έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν καταρχήν στην αρχική θέση επιτυχίας τους και μετέπειτα αν θέλουν να μπουν στον «κουβά» της κινητικότητας. Αφού, έτσι κι αλλιώς ήδη δίνετε προβάδισμα στους επιτυχόντες, με τη μοριοδότηση της σειράς και τους έτους επιτυχίας τους, αντίστοιχα!

  Όχι άλλο ένα 3833/2010 και 4250/2014, όχι νέα παράταση μέχρι 31/12/2016 με το ν/σ Κατρούγκαλου…

  Διορισμός άμεσα!

 • 24 Μαρτίου 2015, 00:32 | ΦΩΤΕΙΝΗ

  Έχω διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ στην Αγροτική Τράπεζα και μάλιστα ήμουν επιτυχούσα και στους δύο διαγωνισμούς 7Κ και 9Κ, το αποτέλεσμα ήταν σε μία νύχτα με τη σκανδαλώδη εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας και παραχώρηση κρατικής περιουσίας σε ιδιώτη, να βρεθώ στον ιδιωτικό τομέα ως νεοπροσλαμβανόμενη …αυτό για μένα σήμαινε προσβολή της προσωπικότητάς μου, χλευασμός στους κόπους τις γνώσεις, τις δεξιότητές μου, και όλα τα επακόλουθα που μπορεί να έχει η πρόσληψη σε έναν εργοδότη την Τράπεζα Πειραιώς, που από την αρχή δεν μας ήθελε επειδή μας θεωρούσε «ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ».

  Δώστε μας την ευκαιρία να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπειά μας,
  Δώστε μας την ευκαιρία να αναδείξουμε γνώσεις δεξιότητες και να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:41 | Ν.Κ

  Αξιότιμε κε Υπουργέ, κατόπιν επιτυχίας σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (για πληρωση θέσεων Υπηρεσιών και Φορέων Δημοσίου Τομέα) διοριστήκαμε στην ΑΤΕ και απολυθήκαμε την 27.07.2012, έχοντας υπό την προστασία μας τέκνα με αναπηρία.Το θέμα επαναφοράς στην εργασία τόσο των ιδίων αναπήρων όσο και των γονέων που προστατεύουν άτομα με αναπηρία, παρακαλούμε όπως αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα στο παρόν νομοσχέδιο. Με τιμή

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:59 | ΕΥΗ

  ΑΝΗΚΩ Κ ΕΓΩ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ.
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΣΤΙΣ 27 Δεκεμβρίου 2013 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΕΛ 15

  http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%94%CE%A7-%CE%A0%CE%A8%CE%A6
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΟ ΕΞΗΣ:

  6. Ρυθμίσεις διορισμών και πλήρωσης θέσεων των φορέων του Υπουργείου
  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008

  Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4210/2013 οι επιτυχόντες του
  διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 9Κ/2008 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Α΄ 575/3.11.2008 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), οι οποίοι απολύθηκαν από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (2303, 2304, 2305, 2307,2308, 2309, 2312, 2313, 2314) επαναπροσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προς
  αποκατάσταση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης την οποία είχαν απέναντι στο κράτος, καθώς κρίθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. ως επιτυχόντες σε δημόσιο διαγωνισμό.

  Η πρόσληψή τους γίνεται, κατά τη σειρά του σχετικού πίνακα κατάταξης, μετά την ολοκλήρωση του διορισμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 8Κ/2008 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., στις κενές οργανικές θέσεις του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την κάλυψη των εξαιρετικά αυξημένων λειτουργικών του αναγκών.

  ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 9Κ/2008 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ (ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ)???

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:09 | ΜΑΡΙΑ

  ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ!

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:47 | Μ.Λ.Ν

  Δικαιώστε τους επιτυχόντες του γραπτου διαγωνισμού ΑΣΕΠ 1998.
  Διαγωνίστηκαν και πέτυχαν με την αξία τους. Αποκαταστήστέ τους γιατί είναι σίγουρο οτι θα προσφέρουν. Μην επιτρέψετε να συνεχιστεί αυτή η αδικία.

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:40 | Γιώργος

  Είμαι κι εγώ ένας απολυμένος της πρώην ΑΤΕ. Μπήκαμε με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Για να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό θυσιάσαμε πολλά από την προσωπική μας ζωή και περισσότεροι από μας αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τόπο διαμονής. Πώς είναι δυνατόν χιλιάδες συμβασιούχοι που μπήκαν από το παράθυρο να μονιμοποιηθούν (βλέπε νόμο Προβόπουλο) και εμέις που δώσαμε εναν αξιοκρατικό αγώνα να απολυθούμε? Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Είναι καιρός να αποκατασταθεί αυτή η αδικία!!

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:25 | γιωργος

  αμεση επαναπρόσληψη των επιτυχόντων ΑΣΕΠ ΑΤΕ ΒΑΝΚ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:36 | ΝΙΚΗ Γ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Είμαι και εγώ υπάλληλος της πρώην ΑΤΕbank και διορίστηκα μετά τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 1998. Η απόλυσή μας στις 27-07-2012 μαζί με το ξεπούλημα της Αγροτικής Τραπεζας είναι σκανδαλώδης.Ζητάμε την αποκατάσταση της αδικίας, ζητάμε την πρόσληψή μας στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το δικαιούμαστε.Είσασταν μαζί μας στους αγώνες και τις απεργίες το καλοκαίρι του 2012. Ελπίζω να είστε ακόμα δίπλα μας…

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:33 | ΜΑΡΙΑ

  Ως απολυμένη υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας (οι μόνοι διορισμένοι με ΑΣΕΠ που απολυθήκαμε) πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριλάβετε και τη δική μας κατηγορία στους πίνακες διοριστέων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα ή στη νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκειμένου να αποκαταστήσετε την αδικία που υποστήκαμε.

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:34 | φανη

  κ. Υπουργέ, ως επιτυχούσα του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2002 για την πλήρωση θέσεων ΠΕ στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, υπέστην κατάφωρη αδικία με την απόλυσή μου, μετά την πώληση-χάρισμα της ΑΤΕ στον όμιλο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.θεωρώ ότι είναι δίκαιο να επικαλεστώ τις αξίες που προσωπικά σας διέπουν, όπωσ αυτές της ισονομίας,ισοτιμίας,αξιοκρατίας και δικαιοσύνης και να ενσκύψετε και αποδώσετε το δίκαιο, με την επαναπρόσληψη εμού και των λοιπών συναδέλφων -απολυμένων επιτυχόντων ΑΣΕΠ της πρώην ΑΤΕbank,σε άλλο φορέα του δημοσίου όπου τα προσόντα και οι ικανότητες θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό.

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:53 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  σας παρακαλούμε όλοι εμείς που διοριστήκαμε μέσω ΑΣΕΠ στην ΑΤΕ , και ιδιαίτερα με γραπτό διαγωνισμό, να αποκατασταθεί η επιτυχία μας.σας ευχαριστούμε.

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:33 | Ολυμπία Π.

  Υπερυψωμένο λάβαρο της σημερινής κυβέρνησης είναι η άρση αδικιών.Θα ήταν ευχής έργο, αν όντως γινόταν πραγματικότητα αυτό?!Ξέρετε ότι, εμείς του 1998, είμαστε ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ, δηλ. τέθηκε ΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ,κοινώς παραδεκτή.Αυτή τη βάση την περάσαμε, θυμίζω, με γραπτές εξετάσεις& έτσι κριθήκαμε ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ!Τώρα διορίζετε (και πολύ καλά κάνετε)κάποιους, οι οποίοι είναι «επιτυχόντες?» με απλή προσκόμηση δικαιολογητικών….. Αναρωτιέμαι στ΄αλήθεια, αν υπάρχει ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΑΠ΄ ΑΥΤΟ????????
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:49 | Ελισάβετ Ν. ΑΣΕΠ 1998

  Αγαπητέ κύριε υπουργέ
  Οι επιτυχόντες αδιόριστοι του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998, περιμένουμε 17 χρόνια για δικαίωση.
  Τον Οκτώβριο του 2014 κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τροπολογία με θέμα: Διορισμός Επιτυχόντων του Πανελληνίου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ Φεβρουαρίου 1998 για το δημόσιο τομέα.
  Θεωρούμε ότι πρόκειται για πολιτική δέσμευση και περιμένουμε να δικαιωθούμε.
  Συμπεριλάβετε την κατατεθείσα τροπολογία στο Νέο Νομοσχέδιο.

  http://www.syriza.gr/article/id/58411/Katatetheisa-tropologia-boyleytwn-SYRIZA-me-thema:-Diorismos-Epitychontwn-toy-Panellhnioy-Graptoy-Diagwnismoy-toy-ASEP-Febroyarioy-1998-gia-to-dhmosio-tomea.html#.VRBRYvmsXX3

  Ευχαριστώ

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:42 | ΕΦΗ

  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ!

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:40 | Γ.Ε

  Καλησπερα!
  Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω την δυσαρέσκεια μου με την πώληση της ΑΤΕ και την απόλυση των υπαλλήλων. Πιστεύω είναι μια από τις μεγαλύτερες αδικίες που διεπραξε η κυβέρνηση Σαμαρά. Άνθρωποι άξιοι με προσόντα και πτυχία, επιτυχόντες του ΑΣΕΠ πολλοί από εμας, βρεθήκαμε στον ιδιωτικό τομέα εν μια νυκτί. Με όλα τα αρνητικά που αυτό εγκυμονεί!!

  Εσεις προχωρήστε στην επαναπροσληψη των καθαριστριων, οι οποίες όσο ρατσιστικό κι αν ακούγεται ,δεν έχουν αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους στην μόρφωση και στην απόκτηση πτυχίων που θα τους χρειαζόταν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, κάτι που εμείς έχουμε κανει. Ενώ έχετε σκοπό να προχωρήσετε και στην επαναπροσληψη των υπαλλήλων που διοριστηκαν με το νόμο Παυλόπουλου, οι οποίοι ως γνωστόν προσλαμβανοταν με μέσο!

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ σας ζητω κι εγώ με τη σειρά μου να δωσετε στο θέμα της μεταταξής μας την αρμοζουσα προσοχή, , διότι είναι ενα πολύ σοβαρό θέμα που επειραζει τη ζωή χιλιάδων ανθρωπων. Είναι μια αδικία που πρέπει να αποκατασταθει!
  Φυσικά εκεί μπορείτε να επαναξιολογησετε τα προσόντα ολων μας και να τοποθετηθούμε σε θέσεις αντίστοιχες αυτών!
  Τέλος θέλω να επισημάνω ότι κάποιοι από εμάς δεν πήραμε μέρος σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ γιατί ήμασταν «βολεμενοι» σε μια Κρατική Τράπεζα. Δεν είναι δυνατόν να βρεθούμε απολυμένοι γιατί δεν αρεσουμε σε κάποιον Διευθυντή μας, κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο στον Ιδιωτικό Τομέα!
  Περιμένω τις εξελίξεις ώστε να μπορέσω να σχηματίσω και μια πιο εμπερειστατωμενη άποψη για τη νέα κυβέρνηση!

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:33 | ΘΑΝΑΣΗΣ Κ.

  Κύριε Υπουργέ, θυμηθείτε και εμάς, τους ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ την 27.07.2012 από την Αγροτική Τράπεζα.
  Είμαστε μάλλον οι πρώτοι διορισμένοι μέσω ΑΣΕΠ που είδαμε την έξοδο. Πολλοί από μας είχαμε προσληφθεί με διαγωνισμούς ΑΣΕΠ (και γραπτούς), που περιλάμβαναν θέσεις και για άλλους φορείς του δημόσιου τομέα όπως εφορία, δήμους κ.λ.π.
  Είχαμε αναλάβει υπηρεσία με ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ, οι συμβάσεις ήταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που λύνονταν με τη συνταξιοδότηση, παρακολουθήσαμε τις μειώσεις μισθών του δημόσιου τομέα στο μνημόνιο και οι τελευταίοι ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ στην ΑΤΕ που δεν ανέλαβαν υπηρεσία όταν η διοίκηση της τράπεζας αποφάσησε να μην προσληφθούν τελικά, έχουν ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ στο ΙΚΑ (9Κ/2009).
  Είναι ΔΙΑΚΙΟ νομίζω το αίτημα για ΜΕΤΑΤΑΞΗ σε φορείς του δημοσίου.
  Το δίκαιο αυτό δεν αμφισβητείται ούτε από την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου όπου προσφύγαμε και το αποίο επικαλέστηκε την ανυπαρξία νομοθετικού πλασίου για την υλοποίησή του.
  Η απόφαση για τη δικαίωσή μας είναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ και πλέον την έχετε στα χέρια σας.

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:31 | Panagiotis

  Αξιότιμε κ.Υπουργέ,

  Υπάρχουν 2 βασικά ζητήματα που χρονίζουν και απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση τους :

  1) Επιτυχόντες Αδιόριστοι ΑΣΕΠ περιόδου 2009-2012, με σειρά προτεραιότητας.
  Η προτεινόμενη ρύθμιση, για μετακύλιση της σχετικής προθεσμίας απορρόφησης ως τα τέλη της 31/12/2016, δημιουργεί νέα ανασφάλεια και νέα ομηρία, καθώς παρατείνει το αδιέξοδο των επιτυχόντων.
  Όπως έχετε δηλώσει, είναι μη Συνταγματική η πολύχρονη αυτή αναμονή + ταλαιπωρία. Παρακαλώ πολύ, προς επανεξέταση της σχετικής προθεσμίας, έτσι ώστε να δοθεί το συντομότερο μια έντιμη+οριστική λύση εντός του έτους.

  2) Επιτυχόντες ΑΣΕΠ 1998 ( Γραπτού Διαγωνισμού )
  Έχουν παρέλθει σχεδόν 17 χρόνια και ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση του Σ.τ.Ε, που δικαιώνει ομόφωνα τους επιτυχόντες, παραμένοντας πολλοί από αυτούς αδιόριστοι !!
  Σας παρακαλώ, να λάβετε πρόνοια και για αυτό το ζήτημα, το οποίο φαίνεται ξεχασμένο, όμως οι επιτυχόντες επιζητούν, επιτέλους, την δικαίωσή τους !!
  Αν δεν εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις, τότε σε τι μπορούμε να ελπίζουμε ? Τι απομένει άραγε ??

  Ευχαριστώ, για τον χρόνο σας.

 • 23 Μαρτίου 2015, 19:16 | Ρούλα ΑΤΕ

  Κύριε Υπουργέ,
  είμαι και εγώ, όπως χιλιάδες συνάδελφοί μου, μία από τους απολυμένους της Αγροτικής Τράπεζας, στην οποία διορίστηκα με ΓΡΑΠΤΟ διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.2000,χωρίς φωτογραφικά προσόντα,χωρίς κομματικά ρουσφέτια και χωρίς να χρωστάω χάρη σε κανένα.
  Διορίστηκα εν γνώση μου σε μια κρατική τράπεζα, που εξυπηρετούσε και προστάτευε τα συμφέροντα του πολίτη και όχι του «πελάτη».
  Σε ένα βράδυ όλη η αγροτιά «πουλήθηκε» χωρίς ποτέ να αιτιολογηθεί το γιατί(που είναι η έκθεση της black rock?).Ως υπάλληλοι της ΑΤΕ ενταχθήκαμε στους νόμους για τις μειώσεις μισθών των ΔΕΚΟ, αλλά όταν έκλεισαν την Α.Τ.Ε. δεν μας δόθηκε δικαίωμα μετάταξης σε άλλη υπηρεσία ή φορέα του Δημοσίου, γιατί τότε ξαφνικά δεν ανήκαμε στο Δημόσιο τομέα.
  Ζητούμε να υπάρξει η σχετική ειδική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να επιστρέψουμε στον εργοδότη τον οποίο έχουμε επιλέξει εξ αρχής.Ζητάμε, ως επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε φορείς του δημοσίου και όχι στον ιδιωτικό τομέα, όπου θα μπορούσαμε να έχουμε προσληφθεί με ένα απλό βιογραφικό.

 • 23 Μαρτίου 2015, 19:11 | ΕΛΕΝΗ Α.

  Κε Υπουργέ,
  είμαι και εγώ μία ακόμη πρώην υπάλληλος της Α.Τ.Ε., που ενώ είχα προσληφθεί τον Νοέμβριο του 2000 (μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 1999), βρέθηκα τον Ιούλιο του 2012 να εργάζομαι σε ιδιωτική τράπεζα, χωρίς αναγνώριση της προϋπηρεσίας μου από το νέο εργοδότη. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου, να μας δοθεί η δυνατότητα επιλογής,να μας δοθεί επιτέλους η δυνατότητα μετάταξης σε άλλο φορέα του δημοσίου,όπως έγινε για τόσες περιπτώσεις στο παρελθόν (Τ.Τ., ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.α.).Άλλωστε δεν είναι παράλογο που το ξεπούλημα της ΑΤΕ δεν θεωρήθηκε κλείσιμο φορέα του Δημοσίου,τη στιγμή που από το 2009 μας αντιμετώπιζαν καθημερινά ως δημοσίους υπαλλήλους με συνεχείς μειώσεις αποδοχών;
  Ελπίζω ειλικρινά το αίτημά μας να βρει δίκαιη λύση. Ευχαριστώ!

 • 23 Μαρτίου 2015, 19:50 | Ιωάννα Α. ΑΣΕΠ 1998

  Παρακαλω να λάβετε υπόψη σας το γεγονός οτι οι μόνοι διορισμενοι με γραπτό διαγωνισμό (σκληρός ΑΣΕΠ) ΑΣΕΠ υπάλληλοι που απολύθηκαν , ήταν οι υπάλληλοι της Αγροτικής Τραπεζας .Σας παρακαλούμε για την διόρθωση αυτής της αδικίας, επιτρέποντας την εγγραφή μας σε πίνακες διοριστεων.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • 23 Μαρτίου 2015, 19:31 | Μαρία Δ.-Πρώην ΑΤΕ

  Κύριε Υπουργέ,
  Είμαι κι εγώ διορισμένη,αξιοκρατικά,με το γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 1995 στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και απολυμένη όπως όλοι οι συνάδεφοί μου την 27/7/2012. Μεσα σ’ένα απόγευμα χάθηκαν όλα… θα μας πει κάποιος «υπάρχουν και χειρότερα..»
  Παρακαλώ να αξιολογηθεί το θέμα των «ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» και ζητώ την κάλυψη του νομοθετικού κενού που μας αφήνει απ΄έξω!! Ας υπάρξει και για εμάς η δυνατότητα μετάταξης μας στο Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή ίσως στη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (ειδικού σκοπού) που πρόκειται να ιδρυθεί,για την αποκατάσταση έτσι της αδικίας που έγινε σε βάρος μας από τον Ιούλιο του 2012 και μας υποχρέωσε να ξαναρχίσουμε απο το μηδέν!
  Ευχαριστώ για τη δυνάτητα αυτης της επικοινωνίας

 • 23 Μαρτίου 2015, 19:48 | Μ.Α.

  Διορίστηκα στην ΑΤΕ μετά από γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Τομέα μέσω ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη ήταν η 2/1Γ/2004, κατηγορίας ΤΕ και οι Δημόσιοι φορείς που λάμβαναν μέρος ήταν ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΚΟΜΑ. Μέσα σε όλα αυτά ήταν και η ΑΤΕ. Στην προκήρυξη γινόταν αναφορά σε όλες τις σχετικές διατάξεις που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού στον δημόσιο τομέα.Στις15/07/2005 ήρθε ο διορισμός μου από την ΑΤΕ που μου έλεγε να παρουσιασθώ και να ορκισθώ σε ενα καταστημα πολλα χιλιομετρα μακρια απο το σπιτι μου. Υστερα από 1 χρόνο υπο δοκιμασία , μονιμοποιήθηκα οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της τράπεζας. Στις 27/07/2012 μετά από το χάρισμα της ΑΤΕ στην Πειραιώς, βρεθήκαμε να είμαστε απολυμένοι χωρις καμια αποζημιωση από το ίδιο το κράτος ενώ μας είχε προσλάβει αξιοκρατικά και με πλήρη διαφάνεια. Ζητάμε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και να γίνει η μετάταξή μας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αφού για αυτό προσληφθήκαμε.Ευελπιστουμε σε μια αποκατασταση της αδικιάς που εγινε σε βαρος μας.

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:53 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ 180 ΕΚΡΕΜΜΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΣΕΠ ΣΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ…ΜΑΣ ΔΙΑΛΥΣΑΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ…ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΟ Η ΑΔΙΚΙΑ…ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 5Κ/2009 ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ!!!

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:32 | ΗΛΙΑΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΑ ΜΑΣ…ΣΑΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΣΕΠ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 2011…4 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ…ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ;;;ΤΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΝΑΜΕ;;;ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ;;;ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΑΣ…ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2015…ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΗΤΑΝΕ ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ…ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:44 | Β.Τ.

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΤΩΡΑ.
  ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:27 | Ε.Β

  καλησπέρα σας,
  παρακαλώ όπως εξετάσετε και το θέμα των απολυμένων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας οι οποίοι παρά το γεγονός ότι είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ δεν τους έχει δοθεί κανένα δικαίωμα για μετάταξη στο δημόσιο.
  είμαι και εγώ απολυμένη από την ΑΤΕ καθώς και επιτυχούσα ΑΣΕΠ

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:23 | ΒΑΙΑ ΤΖΑΤΖΑΚΗ

  Είμαι απολυμένη υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας. Προσλήφθηκα με τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ του έτους 1995.Οι μόνοι ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ που απολύθηκαν είναι οι υπάλληλοι της Αγροτικής μετά το κλείσιμό της στις 27-07-2012.
  Παρακαλούμε να συμπεριληφθούμε στους πίνακες προς διορισμό στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα ή στη νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα που πρόκειται να ιδρυθεί, ώστε να γίνει αποκατάσταση της αδικίας που υποστήκαμε. Ευχαριστώ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 17:15 | ΕΛΕΝΗ ΡΕΠΑΝΑ

  Eίμαι μια απολυμένη υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΣΕΠ 2006).Παρακαλώ να μας συμπεριλάβετε στους πίνακες προς διορισμό στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στη νέα αναπτυξιακή τράπεζα που πρόκειται να ιδρυθεί έτσι ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που υποστήκαμε (οι μόνοι διορισμένοι με ΑΣΕΠ που απολύθηκαν).Ευχαριστώ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 17:05 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β.

  ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ . ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΜΕ.
  ΑΞΙΖΟΥΜΕ, ΘΕΩΡΩ, ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:19 | ΘΕΟΔΩΡΑ Β.

  Κύριε Υπουργέ ,
  Είμαι μια απο τις εκατοντάδες τραπεζικούς υπαλλήλους της πρώην ΑΤΕ η οποία διορίστηκα στην Αγροτική με τον γραπτό διαγωνισμό του 2004.Με τον συγκεκριμένο γραπτό διαγωνισμό είχα την δυνατότητα να επιλέξω και θέσεις που αφορούσαν σε δημόσιες υπηρεσίες όπως τελωνεία , εφορίες. Ωστόσο επειδή οι περισσότερες θέσεις τότε αφορούσαν στην Αγροτική επέλεξα και τελικά διορίστηκα στην ΑΤΕ νομίζοντας ότι έκανα μια καλή επιλογή και οτι οι κόποι μου δικαιώθηκαν επιτέλους!!! Έρχεται όμως η 27/07/2012 και κάποιοι αποφάσισαν να ξεπουλήσουν την Αγροτική και μαζί με αυτήν και εκατοντάδες εργαζομένους οι οποίοι διορίστηκαν μέσω γραπτών διαγωνισμών (και διαγωνισμών με μοριόδοτηση) του ΑΣΕΠ .
  Είμαστε εργαζόμενοι οι οποίοι αποδείξαμε μια φορά την αξία μας με την επιτυχία μας στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ διαγωνιζόμενοι μεταξύ χιλιάδων υποψηφίων , μια ακόμη φορά με τα τυπικά προσόντα μας ( τα πτυχία μας , τις ξένες γλώσσες μας , τα μεταπτυχιακά μας , την προϋπηρεσία μας κ.α ).
  ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΚΟΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΑΣ;

  ΠΟΣΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΤΟΜΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΙΣ ΟΡΕΞΕΙΣ ΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΗ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ;

  ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ Ή ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΑΣΤΑΝ ;

  ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ,ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΕΎΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΊΑ;

  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ;

  ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 50% ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΧΑΣΑΜΕ ΑΛΛΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΩ ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ή ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΚΑΘΏΣ ΝΟΜΙΖΩ ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΜΑΣ!!!!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:10 | Γιωργος.Μ

  Κυριε Υπουργε θελω να σας εκφρασω τα θερμα μου συγχαρητηρια γιατι ειστε απο αυτους που τολμησατε να κανετε πραγματι την .Δεν γνωριζομαστε ,ειμαι ενας απο τους επιτυχοντες -επιλαχοντεςτου
  πανελληνιου γραπτου διαγωνισμου του ετους 1998.Επειδη πολλοι δεν γνωριζουν και εξαιτιας αυτου διατυπονουν μια κριση εσφαλμενη .Στο διαγωνισμο υπηρχε προβλεψη για αποροφηση ολων αυτων των ανθρωπων απο τους πινακες επιτυχιας και μετεπειτα να διενεργηθει αλλος γραπτος διαγωνισμος.κατι που εγινε το 2004 χωρις ομως το κρατος να τηρησει το νομο.Στη συνεχεια
  εχουν γινει εκατονταδες χιλιαδες προσληψεις αλλοτε διαφανεις και αλλοτε με κομματικα κριτηρια.περιπου 120.000.Εδω θα ηθελα ακομη μια φορα να σας συγχαρω για την τολμη σας να πραξετε τοαυτονοητο σε μια χωρα που η αδικια εχει γινει συνωνημο της ταξης.Σωστα κρινατε οτι η αποκατασταση αυτης της υποθεσης ειναι πρωτης πρωτεραιοτητος.Αλλωστε αυτο το ειχατε αναδειξει σε τροπολογια που εφερε το κομμα σας στις 17/10/2014 και με την οποια προτεινατε τον διορισμο των υπολοιπων απο εμας.Εδω αλλωστε βρισκεται η διαφορα ,οι πραγματικοι ηγετες ξεχωριζουν απο τους λαοπλανους ηγετισκους γιατ τα λογια τους συμβαδιζουν με τα εργα τους,και εσεις αυτο το κανετε καθημερινη πραξη.Αληθεια πως αλλιως μπορει να δομηθε συγχλρονο κροατος αν δεν υπαρχει εμπιστοσυνη αναμεσα σε αυτο και τον πολιτη ?.Κλεινοντας να ξερεται οτι εμεις οι πολιτες εχουμε και τολμη και κριση για να συγκρινοτμε το χθες με το τωρα.Προσωπικα να ξερετε οτι εχετε ενα αγνωστο φιλο και αυτο γιατι οιπραξεις σας συναδουν με τα λογια σας και αυτο για μενα ειναι η υψιστη αρετη των μεγαλων ανδρων.Ευχαριστω πολυ για την φιλοξενια στη σελιδα σας

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:27 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

  Είμαι και εγω μια απολυμένη της πρώην Αγροτικής Τράπεζας με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ καντε κάτι και για εμάς

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:47 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ

  Ένα νομοσχέδιο για την αποκατάσταση των αδικιών δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει και τους απολυμένους της πρώην Αγροτικής Τράπεζας διορισμένους μέσω ΑΣΕΠ .Με το παρόν νομοσχέδιο μπορείτε να καλύψετε το νομοθετικό κενό που επικαλέστηκε το Διοικητικό Εφετείο κατά την προσφυγή μας και να επιτρεψετε τη μεταταξη μας σε φορεις του Δημοσίου

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:29 | Κ.Θ.

  Κύριε Υπουργέ,
  παρακαλώ πολύ να λάβετε υπόψη την απόφαση 527/2015 της Ολομέλειας του ΣΤΕ για τον διορισμό εκπαιδευτικών του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008.
  Σας ευχαριστώ πολύ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:04 | Ε. Λ. ΑΣΕΠ 1998

  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 1998 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:04 | Νικος Κοντοπουλος

  Δεν νοείται να κατατεθεί νομοσχεδιο »για άρση των αδικιών στις προσλήψεις στο δημόσιο » χωρίς να περιλαμβάνει τους μεγαλους αδικημένους ΤΟΥΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1998. Θα ήταν σχήμα οξύμωρο ή θα έπρεπε να μιλούσε το νομοσχέδιο » για μερική και επιλεκτική άρση των αδικιών ».ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΑΣ .!!! Νίκος Κ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 13:00 | Αντωνια Π.

  Το 1998 διεξήχθη γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.Δώσαμε εξετάσεις και πετύχαμε υψηλότατες βαθμολογίες.Λογω ομως αντισυνταγματικότητας του νόμου,ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ απο εμας.
  Με τις ίδιες αντισυνταγματικότητες (όπου έμεναν αδιόριστοι επιτυχόντες) διεξήχθησαν τρείς διαγωνισμοί: του 1995 όπου η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με ρύθμιση το 1999 τους απορρόφησε ΟΛΟΥΣ, του 1998 όπου ταλαιπωρούμαστε για 16 χρόνια και του Υπουργείου Οικονομικών το 2002 όπου η απελθούσα κυβέρνηση ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣΕ ΞΑΝΑ και τους απορρόφησε όλους τον Ιούνιο του 2009, ξεχνώντας μας για άλλη μια φορά.
  Η σημερινή Κυβέρνηση έχει ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ πολιτικά απέναντί μας έχοντας καταθέσει (όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση) δεκάδες ερωτήσεις, τροπολογίες και σχέδια νόμου για το θέμα μας. (Η τελευταία τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2014).
  Με το Σχέδιο Νόμου που κατεβάζει η νέα Κυβέρνηση και καλύπτει εκκρεμότητες διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, ζητάμε να αρθεί η αδικία σε βάρος μας και να μην παραμείνουν οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 1998 για άλλη μια φορά ΑΟΡΑΤΟΙ.
  Κάντε δεκτή την συγκεκριμένη τροπολογία που λύνει τελεσίδικα και με δίκαιο τρόπο το θέμα των ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1998.

 • 23 Μαρτίου 2015, 12:05 | ΖΗΣΗΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

  Ως απολυμένος υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας (οι μόνοι διορισμένοι με ΑΣΕΠ που απολυθήκαμε) πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριλάβετε και τη δική μας κατηγορία στους πίνακες διοριστέων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα ή στη νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκειμένου να αποκαταστήσετε την κατάφωρη αδικία που υποστήκαμε.

 • 23 Μαρτίου 2015, 12:51 | Τ.Σ

  ΔΙΚΑΙΑΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΩΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 1998 ΤΩΡΑ!!!!

 • 23 Μαρτίου 2015, 11:06 | Χριστινα Ματσου

  Ημουν πρωτοδιοριζομενη δικηγορος όταν αποφασισα να συμμετέχω στο διαγωνισμό παρωδία του 1998.Βίωσα και από την πλευρά της νομικού όλα αυτά τα χρόνια την κατάφωρη αδικία που συντελέστηκε σε βάρος μας.Δίναμε δεκάδες υποψήφιοι Π.Ε. στον επαρχιακό νομό μου για μία θέση στο Ο.Τ.Α. Αρίστευσα αλλά η θέση ήταν ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ . Τις πολλές τις κρατάγανε για προσλήψεις από το παράθυρο. Στους γειτονικούς νομούς υπήρχαν κενές θέσεις . Δεν μπορούσαμε όμως να τις δηλώσουμε λόγω της απαράδεκτης αντισυνταγματικής προκήρυξης.Ειχα καθηγητές τους αξιόλογους Βενιζέλο, Χρυσόγονο΄, Τσάτσο, Μανιτάκη, Παρασκευόπουλο. Αγάπησα το συνταγματικό Δικαιο ,απογοητευτηκα από το πολιτικά σύστημα του Κρατους μας που χρησιμοποιεί τους νόμους κατά το δοκούν. Μας ξεμπερδεψαν με μια στενή ερμηνεία και εκτέλεση της δικαστικής απόφασης του ΣΤΕ μέσω ΑΣΕΠ. Επρεπε να καταφύγουμε στα Ευρωπαικά Δικαστηρια για να βρούμε το δίκιο μας. Οι άσχημοι χειρισμοι σε πολιτικό επίπεδο των δικηγόρων που πρότασσαν το ίδιο όφελος των τότε σε συνδυασμό με μικροκομματικά συμφέροντα άφησαν τους επιτυχόντες του 1998 εκτός Δημοσίου. Σήμερα που η ανεργία πλήττει τον κόσμο περισσότερο παρά ποτέ, κάντε την διαφορά επιτέλους.Οτι δηλ. υλοποιείτε όσα υποσχεστε προεκλογικά. Ο ι επιτυχόντες του 1998 με την μακρόχρονη εμπειρία τους κάποιοι από αυτούς στον ιδιωτικό τομέα που πλέον στενάζει, θα αναβαθμίσουν το δημόσιο και δεν θα το υποβαθμίσουν. Η εμπειρία εκτός του τίτλου σπουδών είναι πολύ σημαντική. Κάντε το ήθος και τη συνέπεια σημαια σας όχι μόνο προεκλογικά αλλά και σαν Κυβερνηση και δωστε προτεραιότητα στο 1998. Αλλωστε οι επιτυχόντες 1998 ηλικιακά πρέπει να προηγηθούν των υπολοίπων. Αποδείξτε ΄στους κακοήθεις και συκοφάντες ότι οι διορισμοί δεν έχουν σχέση με ευτελή συμβόλαια και συμφωνίες αλλά είναι μια αξιοκρατική διαδικασία στην δημοκρατική και ευνομούμενη χώρα που θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε το προνομιο να ζούμε Με τιμη Χ.Μ.