Άρθρο 22: ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

22.1 Σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης σήμα λειτουργίας με τον αριθμό και τον τύπο πιστοποίησης του Καταστήματος, με τη μορφή, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο που καθορίζει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π.