Άρθρο 16: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

16.1 Ένα Παιγνιομηχάνημα, για να λάβει Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
16.1.1 Ο κατασκευαστής ή/και ο εισαγωγέας του να είναι πιστοποιημένοι από την Ε.Ε.Ε.Π. και να αποτελούν μέλη του αντίστοιχου μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26, εκτός της περίπτωσης των Παιγνιομηχανημάτων που βρίσκονται στην αγορά μέχρι την έναρξη ισχύος του Κανονισμού.
16.1.2 Το Παιγνιομηχάνημα να είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE.
16.1.3 Να πληροί ενδεχόμενες άλλες προδιαγραφές, που κάθε φορά ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

 • Προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις του Άρθρου 16:

  Ένα Παιγνιομηχάνημα, για να λάβει Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  16.1.1 Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ή/και ο εισαγωγέας ή/και ο διανομέας του να είναι πιστοποιημένοι από την Ε.Ε.Ε.Π. και να αποτελούν μέλη του αντίστοιχου μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26, εκτός της περίπτωσης των Παιγνιομηχανημάτων που βρίσκονται στην αγορά μέχρι την έναρξη ισχύος του Κανονισμού.
  16.1.2 Το Παιγνιομηχάνημα να είναι πιστοποιημένο. Το Παιγνιομηχάνημα πρέπει να έχει αξιολογηθεί ως προς τη συμμόρφωσή του από φορέα διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 45011 για τους σκοπούς της κατασκευής ή εισαγωγής, με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις οδηγίες της Ε.Ε και τις απαιτήσεις του άρθρου 14 α και της παραγράφου 16.1.3.

  16.1.3 Να πληροί ενδεχόμενες άλλες προδιαγραφές, που κάθε φορά ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

  Αιτιολογία: Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4072/2012, η σήμανση CE ορίζεται ως « η σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής (ή όποιος φέρει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή) δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφούται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της εναρμονισμένης κοινοτικής νομοθεσίας που προβλέπει την επίθεση της σήμανσης», ενώ ως Πιστοποίηση ορίζεται «η επιβεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων ή προδιαγραφών».
  Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ αρ. 765/2008, της Απόφασης 768/2008/ΕΚ και του Κανονισμού ΕΚ αρ.1221/2009 (φύλλο C149/1-4 της 25-5-2012, οι απαιτήσεις για φορείς που προβαίνουν σε πιστοποίηση προϊόντων καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΝ 45011. Επομένως πρέπει να καθορίζεται ότι η πιστοποίηση των προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το ως άνω Πρότυπο. Επίσης πρέπει να εναρμονιστούν οι προβλέψεις των προσώπων που μπορεί να λάβουν την πιστοποίηση της παραγράφου 17.1 με τις προβλέψεις της παραγράφου 16.1.1.

 • 29 Ιουνίου 2012, 16:25 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
  Έχουν ληφθεί υπόψη.
  Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας.

 • 29 Ιουνίου 2012, 16:53 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
  Η απαίτηση σήμανσης CE των παιγνιδομηχανών εκτιμούμε ότι καλύπτει πλήρως την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για θέματα ασφαλείας. Η ΕΕΕΠ δεν ζητά όλα τα στοιχεία του φακέλου βάσει του οποίου το μηχάνημα έλαβε την πιστοποίηση CE. Αυτό είναι έργο της αρμόδιας Εθνικής Αρχής, στις αρμοδιότητες της οποίας είναι και η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης.
  Η ΚΥΑ, που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 549 Β/7.4.2011, στην οποία μας παραπέμπετε, δεν αφορά τα παιχνιδομηχανήματα του κανονισμού, αφού, σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 2, δεν εφαρμόζεται στις «αυτόματες παιγνιδομηχανές, με ή χωρίς κερματοδέκτη, που προορίζονται για δημόσια χρήση».
  Ευχαριστούμε για τις χρήσιμες παρατηρήσεις σας.

 • 27 Ιουνίου 2012, 11:43 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Kalarakis michalis.
  Και από άλλες παρατηρήσεις στην διαβούλευση, προκύπτει η ανάγκη να εμβαθύνουμε στο θέμα περισσότερο ώστε η τελική ρύθμιση να είναι σαφής και εφικτή. Αν έχετε πρόταση, παρακαλούμε να μας την στείλετε.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 26 Ιουνίου 2012, 12:26 | Kalarakis michalis

  Οι έτοιμοι υπολογιστές που έρχονται απο τα εργοστάσια έχουν χτυπημένο πάνω το CE άλλά όχι και τον αριθμό
  Τα εξαρτήματα με τα οποία συναρμολογούμε ένα υπολογιστη κάθε ένα χωριστά έχει CE Αυτό σημαίνει ότι και το σύνολο έχει CE?
  Το μεγαλύτερο μέρος των υπολογιστών που κυκλοφορούν είναι συναρμολογιμένοι. Φαντάζεστε το κοστολόγιο για να βγάλει κάποιος CE στον υπολογιστή. Βέβαια μπορεί κάποιοι να θέλουν …… ξέρω και εγώ σκέψεις κάνω

  Α.. και πές ότι του έβγαλες CE. Οταν έρθει ο καιρός να γίνει αλλαγή εξαρτηματος γιατί το παλιό χάλασε και δεν υπάρχει το ίδιο ? Τοτε ξανά πιστοιοίηση ??? το λέω αυτό γιατί το CE το πήρε με συγκεκριμένα εξαρτήματα – προδιαγραφές
  Και από τους έτοιμους να πάρεις αν αλλάξεις π.χ vga το CE δεν ισχύει αν βάλεις μια του εμπορίου, εκτός και αν βάλεις συγκεκριμενη του εργοαστασίου που έχει μπεί στη λίστα με ανταλακτικά του συγκεκριμένου και ότι δεν καταργει το CE του μηχανήματος.

  Αφού όλα τα εξαρτήματα είναι CE γιατί πρέπει να ξαναπιστοποιήσω ξάνά το σύνολο. Δεν προορίζεται και για ιατρικό μηχανημα !!!

  Μήπως θα πρέπει να το ξαναδεί η επιτροπή το συγκεκριμένο ?

 • 26 Ιουνίου 2012, 11:58 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Σεση απάντηση Ε.Ε.Ε.Π. / 25 Ιουνίου 2012, 23:43
  Το λένε οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής με τις οδηγίες Νέας προσέγγισης. Παρακαλώ δείτε, Οδηγία 768/2008/ΕΚ, οδηγία 2006/95/ΕΚ, οδηγία 2004/108/ΕΚ, Οδηγός εφαρμογής οδηγιών νέας προσεγγησης (Blue Guide)κλπ
  Παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/new-legislative-framework/
  και http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/index_en.htm

  Είμαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε παραπέρα διευκρηνήσεις και παροχή συμβουλών όσον αφορά τη συμμόρφωση των προϊόντων.

  Ευχαριστώ για την απάντηση σας.

 • 25 Ιουνίου 2012, 23:43 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
  Ποιός το λέει; Εχετε ακριβή παραπομπή;
  Ευχαριστούμε για την π αρατήρηση.

 • 25 Ιουνίου 2012, 17:49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Σε απάντηση της ΕΕΕΠ προς Βασίλη Καραμποϊτη στις 22 Ιουνίου 2012, 17:50 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Το σήμα CE συμβολίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος, προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κοινοτικών Οδηγιών.
  Όταν τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτηση του σήματος CE ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς όλες τις εφαρμοστέες οδηγίες και ότι έχει υποστεί το σύνολο των κατάλληλων διαδικασιών εκτιμήσεως της συμμόρφωσης.
  Ως εκ τούτου η σήμανση με CE ενός υπολογιστή δεν τον καθιστά πιστοποιημένο για το σύνολο των χρήσεων.
  Παράδειγμα, άλλες είναι οι διαδικασίες για Η/Υ για χρήση γραφείου, άλλες για χρήση σε αυτόματο μηχάνημα, άλλες για χρήση σε συστήματα ασφαλείας, άλλες για χρήση σε μικροβιολογικά εργαστήρια που κάνουν αναλύσεις, κλπ.
  Το κάθε προϊόν πρέπει να πιστοποιείται για την χρήση για την οποία τελικά προορίζεται και όχι μόνον για την αρχική του χρήση.

 • 25 Ιουνίου 2012, 17:26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Το σχέδιο Κανονισμού αναφέρει:
  «16.1.2 Το Παιγνιομηχάνημα να είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE.
  16.1.3 Να πληροί ενδεχόμενες άλλες προδιαγραφές, που κάθε φορά ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.»

  1. Επειδή τα παραπάνω θεωρώ ότι είναι ανεπαρκή όσον αφορά τη πιστοποίηση των προϊόντων
  2. Επειδή η πιστοποίηση των προϊόντων διέπεται από την ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 768/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 9ης Ιουλίου 2008,
  3. Επειδή τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να ικανοποιούν το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας στην οποία το κάθε ένα από αυτά εμπίπτει,
  4. Επειδή οι νομοθεσίες αυτές εν γένει αναφέρονται στην ασφάλεια, την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, την μη χρήση επικινδύνων ουσιών, την ενεργειακή απόδοση, τις ραδιοεπικοινωνίες και τις τερματικές επικοινωνίες, τον αερόφερτο θόρυβο κατά την λειτουργία και την ανακύκλωση,
  5. Επειδή απαιτείται δε να τηρείται η σχετική τεκμηρίωση για την κάθε μία νομοθεσία όπως η ίδια προβλέπει, ήτοι Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις δοκιμών αρμόδιου διαπιστευμένου φορέα ή πιστοποίηση από αρμόδιο Κοινοποιημένο Φορέα. (Οδηγία 768/2008/ΕΚ),
  6. Επειδή όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι διαθέσιμα και εύκολα στον έλεγχο από την ΕΕΕΠ και
  7. Επειδή όλα τα παραπάνω είναι πάρα πολλά και απαιτούν ειδικές τεχνικές ικανότητες που πιθανόν να μη διαθέτουν οι υπάλληλοι της ΕΕΕΠ,
  Εισηγούμαι τα άρθρα 16.1.2 και 16.1.3 να συμπληρωθούν όπως παρακάτω:

  16.1.2 Το Παιγνιομηχάνημα να είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE.
  Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην κοινότητα εισαγωγέας ή το άτομο που θέτει στην Κοινοτική αγορά το Παιγνιομηχάνημα, θα πρέπει να έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών:
  • Δήλωση συμμόρφωσης
  • Πλήρη τεχνική τεκμηρίωση, όπου αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας. ( οδηγία 768/2008/ΕΚ )
   Η τεχνική τεκμηρίωση προορίζεται να παρέχει πληροφορίες για το σχεδιασμό την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος, πρέπει να συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα.

   Η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να διατηρείται επί 10 τουλάχιστον έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος, εκτός εάν η επηρεαζόμενη οδηγία προβλέπει ρητά άλλη διάρκεια.

  16.1.3 Όλα τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από αρμόδιο ή κοινοποιημένο φορέα ανάλογα με τις απαιτήσεις των επηρεαζόμενων οδηγιών.

 • 22 Ιουνίου 2012, 17:50 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Βασιλης Καραμποϊτης.
  Οι υπολογιστές έχουν κωδικό CE. Αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο στην πιστοποίηση.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 22 Ιουνίου 2012, 10:24 | Βασιλης Καραμποϊτης

  Αν το παιγνιομηχάνημα είναι Η/Υ , μπορεί να αγοραστεί ως τμήματα και να συναρμολογηθεί από κάποιον ιδιώτη αγοραστή ή τον ιδιοκτητη του καταστηματος. Η συναρμολόγηση ή και επισκευη ενος Η/Υ δεν είναι πλέον επιστημη.

 • 22 Ιουνίου 2012, 10:55 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Geoliberale.
  Η παρατήρηση είναι σωστή. Πράγματι, υπάρχει μια γενικότητα στην έκφραση που μπορεί να φοβίζει για μελλοντικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Θα το αναδιατυπώσουμε, ώστε να είναι ακριβές και συγκεκριμένο.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 21 Ιουνίου 2012, 17:39 | Geoliberale

  To 16.1.3 τί ειναι ? Ασαφες και αχρηστο. Κάθε νόμος πρέπει να ειναι ολοκληρωμενος χωρίς περίεργα παραθυράκια