Άρθρο 29: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

29.1 Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 1 Ιουλίου 2012, 16:37 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε. [30 Ιουνίου 2012, 14:58]
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 16:08 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Η παρατήρηση είναι σωστή και σχετίζεται με την παράταση της μεταβατικής περιόδου του ν. 4002/2011 (Α 180), η οποία χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Η σχετική ρύθμιση έχει προταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 30 Ιουνίου 2012, 18:56 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νικόλαος Κ..
  Δεν υπάρχουν άσχετες ερωτήσεις αλλά, απλά, ερωτήσεις, που, όσον μας αφορά, είναι όλες καλοδεχούμενες. Η ΕΕΕΠ φτιάχνει τώρα την ιστοσελίδα της, όπου θα βρίσκονται όλα όσα αναφέρετε. Για να μην περιμένετε όμως: Η ΕΕΕΠ, με βάση την παράγραφο 10 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α 14), είναι μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία. Οι αρμοδιότητές της είναι η ρύθμιση και ο έλεγχος της αγοράς των παιγνίων, τεχνικών – ψυχαγωγικών και τυχερών. Αναλυτικότερα θα τις βρείτε στον παραπάνω νόμο (άρθρα 25 και επόμενα) και στον νόμο 3229/2004 (Α 38), άρθα 16 και επόμενα. H EΕΕΠ είναι μία νέα αρχή που οργανώνεται τώρα από την αρχή.

  Για την ΟΠΑΠ Α.Ε., μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στον ιστότοπό της (www.opap.gr)
  Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις.

 • Για να γίνουν καλύτερα κατανοητές στην Ε.Ε.Ε.Π. και στους επαγγελματίες οι διαδικασίες και τα έξοδα που προβλέπει ο κανονισμός σας, σας παραθέτουμε παράδειγμα με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει ιδιοκτήτης (3) τριών ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών που έχει στο κατάστημα του και θέλει να συνεχίσει να τα λειτουργεί.

  1. Άδεια εκμετάλλευσης
  a) Αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης, με το απαραίτητο φάκελο δικαιολογητικών του
  b) εφάπαξ τέλος, για τρία παιγνιομηχανήματα
  c) τρία ετήσια τέλη προκαταβλητέα

  2. Πιστοποίηση παιγνίων
  a) Να απομονώσει το λογισμικό στα 3 παιχνίδια του (ανέφικτο)
  b) Να δημιουργήσει αντίγραφα για τα 3 παιχνίδια σε ψηφιακό μέσο για να τα καταθέσει
  c) (Αν κάποιο από τα παίγνια είναι πολυπαίχνιδο “mame” και διαθέτει συλλογή 100 παιχνιδιών θα πρέπει να το κάνει για το καθένα χωριστά. Ότι αναφέρουμε επί 100 φορές )
  d) Να πληρώσει πιστοποιημένο τεχνικό ο οποίος θα πρέπει, στα τρία παιχνίδια να κάνει ανάλυση του κώδικα του προγράμματος για να μπορέσει να εγγυηθεί «σε όλα τα στάδια και φάσεις διεξαγωγής του, δεν είναι ούτε μεταλλάσσεται σε Τυχερό Παίγνιο»
  e) Να μετατρέψει στα 3 παιχνίδια του το λογισμικό έτσι ώστε να διαθέτουν ρύθμιση που πριν την εισαγωγή του μέσου πληρωμής, να προβάλλονται στην οθόνη του πληροφορίες που περιλαμβάνουν την εμπορική του ονομασία, τον αριθμό πιστοποίησης του παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π., το επιτρεπόμενο ηλικιακό εύρος των χρηστών. Οι παραπάνω πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη με τέτοιο μέγεθος γραμμάτων και για τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί ο παίκτης άνετα να τις διαβάζει.
  f) Να καταθέσει 3 αιτήσεις. (ή 102 πολυπαίχνιδο) με τους 3 φακέλους και τα 3 δείγματα
  g) Να πληρώσει 3 παράβολα
  h) Να πληρώσει 3 εφάπαξ τέλη πιστοποίησης

  3. Πιστοποίηση παιγνιομηχανημάτων
  a) Να βρει τους κατασκευαστές των παιγνιομηχανημάτων για να πάρει το πιστοποιητικό CE
  b) Να αγοράσει 3 φορολογικούς μηχανισμούς 3Χ500 = 1.500 €
  c) Να πληρώσει πιστοποιημένο τεχνικό παιγνίων να τους ενσωματώσει(ανέφικτο)
  d) Να πληρώσει πιστοποιημένο τεχνικό φορολογικών μηχανισμών να τους ενσωματώσει (ανέφικτο)
  e) Πιθανόν να χρειαστεί να λάβει νέα πιστοποίηση κατά CE
  f) Να ακολουθήσει 15-20 γραφειοκρατικές διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ.
  g) Να καταθέσει 3 αιτήσεις με τους φακέλους των δικαιολογητικών, εγχειρίδια χρήσης κλπ.
  h) Να πληρώσει 3 παράβολα πιστοποίησης Παιγνιομηχανήματος
  i) Να πληρώσει 3 εφάπαξ τέλη πιστοποίησης Παιγνιομηχανήματος
  j) Επειδή δεν αναλύεται στο σχέδιο από ποιόν θα γίνει η διαδικασία ελέγχου πιθανόν να χρειαστεί να πληρώσει 3 φορές εργαστήριο το οποίο θα αναλάβει την πιστοποίηση των 3 παιχνιδιών του.

  2. Πιστοποίηση καταστήματος τύπου Γ΄
  a) Το κατάστημα του πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 τμ. (21.6.3)
  b) Να πληρώσει μηχανικό που θα του φτιάξει νέο σχέδιο
  c) Να καταθέσει αίτηση με φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  d) Να πληρώσει παράβολο με την υποβολή της αίτηση.
  e) Να πληρώσει εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Καταστήματος.
  f) Να πληρώνει ετήσιο τέλος λειτουργίας Καταστήματος

  g) Να ορίσει, για το κατάστημα υπεύθυνο εκμετάλλευσης ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, με τις παρακάτω προϋποθέσεις
  1) φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών
  2) έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  3) σχεδόν λευκό ποινικό μητρώο
  4) απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στρατού
  5) ελληνική γλώσσα
  h) Να αναρτήσει στην πρόσοψη το ειδικό σήμα με τον αριθμό και τον τύπο πιστοποίησής τους, το οποίο εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.,
  i) Να ενημερώσει το φάκελο της άδειας λειτουργίας του στο δήμο που ανήκει
  k) Να λάβει έγκριση μετά από έλεγχο από την υγειονομική υπηρεσία.

  Επίσης γνωρίζει
  Ότι κάθε βράδυ θα εκδίδει και θα καταχωρεί 3 «Ζ» από τους φορολογικούς μηχανισμούς
  Θα πρέπει να προμηθευτεί ταινίες ταμειακών μηχανισμών
  Αν κακόβουλος πελάτης βάλει τσίχλα στο κερματοδέκτη θα πρέπει να φωνάξει πιστοποιημένο τεχνικό να του λύσει το πρόβλημα
  Αν θελήσει να κάνει αγορά πώληση μεταβίβαση σε παίγνιο ή σε παιγνιομηχάνημα θα πρέπει να ακολουθήσει 50 γραφειοκρατικές διαδικασίες (αρμόδιες Δ.Ο.Υ. , τεχνικούς, εταιρία ΦΗΜ κλπ.), οι οποίες κάποιες έχουν κόστος – έξοδα.
  Και τέλος να κάνει μία απλή ενημέρωση στην Ε.Ε.Ε.Π. ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε που μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.

  Μπορεί όμως να πετάξει τα ηλεκτρονικά παίγνια να τοποθετήσει παίγνια τύπου αα και ββ που δεν έχουν καμία υποχρέωση ή να προβεί σε τοποθέτηση 3 υπολογιστών, να διεξάγονται ακόμη και τα ίδια παίγνια που προσέφεραν τα ηλεκτρονικά του παίγνια, μέσω διαδικτύου. Φυσικά θα εισπράττει κάποιος εκτός Ελλάδος περισσότερα.

  Είναι προφανές ότι γίνεται διάκριση του μέσου διεξαγωγής των παιγνίων και δεν εξηγείται το λόγο.

  Επίσης είναι προφανές από το παράδειγμα, ότι κανείς δεν πρόκειται ούτε καν να σκεφτεί να ακολουθήσει την διαδικασία που προτείνεται στο σχέδιο σας καθώς το μόνο που συναντάς στην διαδικασία είναι πολλαπλά εμπόδια, τέλη, εφάπαξ τέλη, ετήσια τέλη, παράβολα, αμοιβές προς τρίτους, έξοδα και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

  Και όλα τα παραπάνω είναι προσωρινά καθώς ο κανονισμός είναι προσωρινός έως την έκδοση του Κ.Δ.Ε.Π..
  Ο Κ.Δ.Ε.Π. θα έχει άραγε τους ίδιους κανόνες ή θα περιέχει νεότερους και πιθανόν δυσκολότερους.
  Τα τέλη και τα παράβολα σε πιο ύψος θα προσδιοριστούν ?

 • Θα έπρεπε να διευκρινιστεί με σαφήνεια από πότε έχει ισχύ το κάθε ένα μέτρο, να περιγράφονται προθεσμίες για την κάθε διαδικασία του κανονισμού, καθώς η συνολική ισχύς του θα είναι μια νέα απαγόρευση.

  Ήδη λόγω της λήξης της μεταβατικής περιόδου ο κλάδος των παιχνιδιών υποφέρει, βιώνει μια νέα απαγόρευση καθώς οι θερινές επιχειρήσεις καταστήματα – ξενοδοχεία κλπ. δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν.

 • 30 Ιουνίου 2012, 05:18 | Νικόλαος Κ.

  καλημέρα σας,
  σας ευχαριστώ για την απάντηση , ήταν πλήρως διαφωτιστική.

  Μία ερώτηση , άσχετη αλλά ίσως ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για πολλούς.

  Υπάρχει το ενδεχόμενο η ΕΕΕΠ να κατασκευάσει ιστοσελίδα
  όπου θα υπάρχει το μέχρι τώρα νομικό πλαίσιο,
  αλλά καί όλες οι διατάξεις περί παιγνίων ;
  Ενδεικτικά , τι ειναι η ΕΕΕΠ , το νομικό της πλαίσιο , οι αρμοδιότητές και οι εξουσίες της , οι κανονισμοί πού έχει έκδώσει ή προβλέπεται να εκδόσει , οι μέχρι τώρα αδειοδοτούμενες εταιρείες , το νομικό πλαίσιο και οι κανονισμοί της οπαπ , και γενικά οτιδήποτε αφορά τα τυχερά παίγνια .

 • 25 Ιουνίου 2012, 13:27 | ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  το παιχνιδι world of warcraft καθως και αλλα παιχνιδια τα οποια παιζουν παγκοσμιως ελευθερα εδω θα πρεπει να πιστοποιηθουν?
  αν ναι ποιος θα τα πιστοποιησει?
  η blizzard?η οι αμοιροι οι καταστηματαρχες?
  αυτοι που το παιζουν σπιτι τους θα πρεπει να το πιστοποιησουν και αυτοι?
  καθε καταστημα θα πρεπει να το πιστοποιησει η μονο ενας?

 • 24 Ιουνίου 2012, 13:50 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νικόλαος Κ..
  Στην διαδικασία διαβούλευσης που βλέπετε στο tris, βρίσκεται, με βάση την Οδηγία 34/98, το σχέδιο τεχνικών προτύπων για τις παιχνιδομηχανές των τυχερών παιχνιδιών που, κατά το άρθρο 39 του ν.4002/2011 (Α 180), θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε. Το σχέδιο του παρόντα κανονισμού αφορά τα ηλεκτρονικά τεχνικά – ψυχαγωγικά παιχνίδια. Η εγκύκλιος, στην οποία αναφέρεστε, εκδόθηκε απο το Υπουργείο Οικονομικών και όχι απο την ΕΕΕΠ. Πάντως η παράλειψη αναφοράς στον ν.4021 δεν είναι κρίσιμη, σφού μνημονεύεται ο ν.4038 με τον οποίο καταργείται η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 52 του ν.4021 και έτσι ο τελευταίος δεν επηρρεάζει πιά καθόλου τα θέματα των τεχνικών -ψυχαγωγικών παιγνίων.
  Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις.

 • 24 Ιουνίου 2012, 04:55 | Νικόλαος Κ.

  1. μία παρατήρηση, αφου στο » TRIS » η περίοδος status quo
  λήγει την 04 Ιουλίου 2012 , http://bit.ly/PtPL0L

  πως » βγήκε » νωρίτερα η διαβούλευση ;

  και αν υπάρχουν ενστάσεις ή και παρατηρήσεις για διορθώσεις
  επι του κανονισμού απο την ΕΕ , τι θα γίνει ;

  2. άσχετο αλλα ίσως και σχετικό…
  Γιατί το Υπουργείο επιμένει και στην 2η ερμηνευτική εγγύκλιο
  http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/%CE%924%CE%A9%CE%96%CE%97-%CE%A334
  εις αντικατάσταση της 1ης ανακληθείσας
  http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/%CE%924%CE%A9%CE%94%CE%97-%CE%9220

  ότι » ….Πρωταρχικός στόχος του ν.4002/2011 υπήρξε η συµµόρφωση του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου ΕΕ στις υποθέσεις C-65/05 και C-109/08 και συνεπώς και µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επήλθε από τις 22-08-2011,
  ηµεροµηνία ισχύος της ως άνω νοµοθεσίας. »

  ενω είναι γνωστό ότι το πρόστιμο των 31.536 ευρώ ημερησίως
  » συνεχίζει να τρέχει » μεχρι και σήμερα ακόμη ;

  Την 22-08-2011 Δεν επήλθε τίποτα δυστυχώς

  3.
  εκεί στην ΕΕΕΠ δεν μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει ότι από
  λάθος , αβλεψία ή άγνοια (;) στην εν λόγω εγκύκλιο
  ΔΕΝ αναφέρεται ή πρώτη τροποποίση του Ν 4002/11 ;
  και το λάθος αυτό δεν διορθωθηκε Ούτε στην 2η ερμηνευτική ;

  Δηλαδή η αναφορά στην …
  http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/%CE%924%CE%A9%CE%96%CE%97-%CE%A334

  Β2. Ισχύουσα Νοµοθεσία

  Η νοµοθεσία που διέπει την αγορά των παιγνίων είναι η εξής :

  – N. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και
  έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις»,

  – N. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του
  ∆ηµοσίου – Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση – Θέµατα
  αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής
  Ασφάλισης» Μέρος ∆ (Κεφάλαιο Η «Ρύθµιση της Αγοράς Παιγνίων» όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο N.4038/2012 (ΦΕΚ Α 14/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».

  Ξέχασαν (;)να κάνουν αναφορά
  και στον Νόμο 4021/2011 (ΦΕΚ Α 218/03-10-2011)

  Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων –
  Ρύθμιση θεμάτων χρημα τοπιστωτικού χαρακτήρα –
  Κύρωση της Σύμβασης − Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
  Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της
  και άλλες διατάξεις.

  όπου στο ‘Αρθρο 52 και σε επτά παραγράφους ( σελίς 6628 ) υπάρχει η Πρώτη τροποποίηση του 4002/11

  Μεγάλη αβλεψία επειδή ειδικά ο νόμος N.4038/2012
  (ΦΕΚ Α 14/02-02-2012)
  όπως αναφέρει η εγκύκλιος , κάνει αναφορά στον 4021/2011 όπως πχ στην παράγραφο

  » 26. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 52 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218) καταργείται. » !!!!!

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • 23 Ιουνίου 2012, 11:49 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο nikos tsaoysogloy.
  Οχι, δεν είναι δύσκολο. Αλλά αυτό πρέπει να το θέλουμε και να το κάνουμε όλοι μαζί.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 23 Ιουνίου 2012, 09:17 | nikos tsaoysogloy

  καλημερα χρονια τωρα μεζημια αποδεδηγμενη κρατω σε λειτουργια την οικογενειακη μας επιχειρηση ανοιχτη περιμενω τοσα χρονια να βρεθει στα υπουργεια ενας ανθρωπος της αγορας και οχι κρατικοδιαιτος να μας δειξει τον δρομο να βγουμε αποτην ζημια στα κερδη αληθεια ειναι τοσο δυσκολο να βρεθει οτροπος να υπαρξει νομιμοτητα και επειχηρεινστον κλαδο αυτον εμεις βλεπετε δεν εχουμε τις πλατες που ειχε το αλτερ εμεις ειμαστε οι κολασμενοι της γης.

 • 22 Ιουνίου 2012, 16:44 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Βασιλης Καραμποϊτης.
  Τα τέλη και τα παράβολα θα είναι απολύτως λογικά.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 22 Ιουνίου 2012, 15:16 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο DIMITRIS.
  Βεβαιωθείτε ότι θα γίνει αυτό που πρέπει.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 22 Ιουνίου 2012, 14:41 | DIMITRIS

  31000 ευρω ημερησιως απο το 2009 μεχρι να δημοσιευτη ο νομος …………θα τιμωρηθη κανενας για την κωλυσιεργια;;;;;;;

 • 22 Ιουνίου 2012, 11:45 | Βασιλης Καραμποϊτης

  Μην εχετε στο μυαλό σας τα μεγαλα καταστηματα με 50 η 100 pcs των μεγαλων ιντερνετ καφε. Υπάρχουν καταστηματα μικρα, με λιγους υπολογιστες που πουλανε και κανα καφεδακι για να τα βγαζουν περα. Αν τα παραβολα – τέλη είναι μεγαλα, θα βοηθησετε να ΚΛΕΙΣΟΥΝ επιχειρησεις και όχι να ανοιξουν.

 • 22 Ιουνίου 2012, 09:17 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ηλίας Κ..
  Από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί ο κανονισμός, θα πρέπει να πάρετε τις αδειοδοτήσεις και τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται.
  Έχουμε κάνει κάθε προσπάθεια, ώστε αυτό να γίνεται με γρήγορο και απλό τρόπο. Το ίδιο θα ισχύσει και για τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα, που θα φροντίσουμε να είναι τα μικρότερα δυνατά. Άρα, η ξεκάθαρη και απλή ενημέρωση που ζητάτε είναι ότι για να είστε νόμιμος, θα χρειαστεί να πληρώσετε ίσως όχι ένα, αλλά μερικά ευρώ, πάντως όπως θα δείτε τίποτα το φοβερό.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 21 Ιουνίου 2012, 14:26 | Ηλίας Κ.

  Έχω ένα internet καφε στην επαρχία.Οι πελάτες εδώ παίζουν διάφορα ψυχαγωγικά και πασίγνωστα παιχνίδια όπως (word of warcraft, call of duty league oφ legends και μερικές εκαντοντάδες ακόμα) με σκοπό και μόνο την ψυχαγωγία .Στο μαγαζί μου ναι πουλάω και καφέ .Πληρώνω με το ζόρι ΤΕΒΕ ,ΙΚΑ ,ΔΕΚΟ ,ΕΦΟΡΙΑ, Μισθούς τεχνική υποστήριξη ,άδειες λογισμικού(windows) ,άδειες παιχνιδιών κ.α
  Θα ήθελα απλά και περιεκτικά να μου πείτε αν από την επομένη εφαρμογής του νόμου θα μπορώ να είμαι νόμιμως χωρίς να χρειαστώ να πληρώσω ένα ευρώ .
  Θα ήθελα να με ενημερώσετε για να δω αν θα κλείσω ΣΗΜΕΡΑ την μικρή επιχειρηση μου (που και τώρα μπαίνω μέσα) πριν κινδυνεύω με πρόστιμα που δεν θα μπορέσω να αποπληρώσω ποτέ.
  Θα ήθελα μία ενημέρωση απλή και ξεκάθαρη.
  Αν μπορω να είμαι νόμιμως και με ποιον τρόπο;