Άρθρο 14: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

14.1 Κάθε Παιγνιομηχάνημα Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων που είναι εγκατεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε Πιστοποιημένο Κατάστημα, πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π. Οι προδιαγραφές των παιγνιομηχανημάτων ορίζονται με στόχο την απρόσκοπτη, ασφαλή και σύννομη λειτουργία τους, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών.
14.2 Για κάθε Παιγνιομηχάνημα απαιτείται χωριστή πιστοποίηση. Η πιστοποίηση χορηγείται στον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα, τον έμπορο ή τον νόμιμο κάτοχος του Παιγνιομηχανήματος.
14.3 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εφόσον έχουν εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων και χρησιμοποιούνται για την κατ’ επάγγελμα εκμετάλλευση της διεξαγωγής των Παιγνίων αυτών, θεωρούνται και αντιμετωπίζονται για τους σκοπούς του Κανονισμού ως Παιγνιομηχανήματα.
14.4 Για κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει το σήμα νόμιμης λειτουργίας του επόμενου άρθρου.
14.5 Το κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα μπορεί να έχει εγκατεστημένα αποκλειστικά και μόνο Πιστοποιημένα Παίγνια προς χρήση από τους παίκτες. Κάθε μεταβολή των εγκατεστημένων στο Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα παιγνίων πρέπει να αναγγέλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π.
14.6 Απόσυρση Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, οποτεδήποτε, πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση μόνο μετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το σήμα του επόμενου άρθρου και το Παιγνιομηχάνημα διαγράφεται από το μητρώο του άρθρου 7.

 • 2 Ιουλίου 2012, 17:47 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νίκος Ρ.
  Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια απαγόρευση. Οι παιχνιδομηχανές είναι υπολογιστές. Παλαιότερα τα μηχανήματα ήταν αφοσιωμένα σε ένα έργο, σήμερα είναι γενικής χρήσης. Οι παρατηρήσεις σας είναι χρήσιμες.
  Ευχαριστούμε.

 • 2 Ιουλίου 2012, 16:33 | Νίκος Ρ.

  14.3 Θα πρέπει να απαγορευθεί η διενέργεια ΤΨΠ σε υπολογιστές γενικής χρήσης (δεν αναφέρομαι σε παιχνιδοκονσόλες) ή πιστοποιημένες καμπίνες που χρησιμοποιούν υπολογιστικές μονάδες. Όσοι έχουν λίγες τεχνικές γνώσεις κατανοούν ότι ο έλεγχος ενός PC για εγκατεστημένο λογισμικό τυχερών παιχνιδιών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Επίσης πως θα ελέγχεται η απομακρυσμένη χρήση τυχερών παιχνιδιών (server based) μέσω ενός PC; Μήπως θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία στις δυνατότητες διασύνδεσης των PC και γενικώτερα των παιχνιδομηχανών; Πολύ φοβάμαι ότι με την χρήση PC δημιουργούνται πολλά ζητήματα που στην πράξη θα τα βρούμε και πάλι μπροστά μας.

 • Προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις:

  14.1 Κάθε Παιγνιομηχάνημα Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων που είναι εγκατεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε Πιστοποιημένο Κατάστημα, πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π. Οι προδιαγραφές των παιγνιομηχανημάτων ορίζονται με στόχο την απρόσκοπτη, ασφαλή και σύννομη λειτουργία τους, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών.
  Αιτιολογία: Προτείνεται η διάταξη περί τεχνικών προδιαγραφών να αποτελέσει αντικείμενο χωριστού άρθρου και για το λόγο αυτό διαγράφηκε από την παράγραφο.

  14.2 Για κάθε Παιγνιομηχάνημα απαιτείται χωριστή πιστοποίηση. Η πιστοποίηση χορηγείται στον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα, τον διανομέα έμπορο ή τον νόμιμο κάτοχο του Παιγνιομηχανήματος .
  Αιτιολογία: Προτείνεται η εναρμόνιση με την αλυσίδα διανομής που προβλέπεται στις Οδηγίες της Ε.Ε.

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:10 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Είναι πάγια διεθνής ρυθμιστική πρακτική να παρακολουθεί η ρυθμιστική αρχή τις παιχνιδομηχανές και να γνωρίζει κάθε στιγμή που βρίσκονται, ανεξάρτητα απο τα παιχνίδια που παίζονται σε αυτές. Ο λόγος είναι η διευκόλυνση των ελέγχων και η αποτροπή τροφοδοσίας διεθνώς της αγοράς παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών με μεταχειρισμένες παιχνιδομηχανές.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο

 • 1 Ιουλίου 2012, 14:44 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  14.3
  Ο Η/Υ είναι παιγνιομηχάνημα για τις ανάγκες του κανονισμού, όταν έχει εγκατεστημένα πιστοποιημένα παίγνια, τα οποία εκμεταλλεύεται ως τέτοια ο κάτοχος της άδειας. Αν για παράδειγμα σε ένα internet cafe ο πελάτης, στα πλαίσια χρήσης των υπηρεσιών παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατεβάσει ένα παιχνίδι ή εάν στο πλαίσιο της υπηρεσίας χρήσης του ιδίου του Η/Υ χρησιμοποιήσει ένα δικό του αποθηκευτικό μέσο για να παίξει παιχνίδια, αυτό αποτελεί ιδιωτική χρήση των παιγνίων που δεν ρυθμίζεται από το σχέδιο του κανονισμού. Δηλαδή, το διαφοροποιό στοιχείο είναι η επαγγελματική εκμετάλλευση των παιχνιδιών. Εφόσον ο χρήστης των παραπάνω υπηρεσιών αποφασίσει από μόνος του να γίνει παίκτης παιχνιδιού που βρίσκεται στο διαδίκτυο ή που τόχει μαζί του, στα πλαίσια της ιδιωτικής χρήσης, αυτό είναι ένα θέμα που δεν αφορά τον παρόντα κανονισμό.
  14.6
  Η παρατήρηση είναι σωστή. Θα γίνει σχετική διόρθωση. Το μόνο που θα χρειάζεται είναι γνωστοποίηση στην ΕΕΕΠ και επιστροφή του σήματος.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Παράγραφος 14.3
  Αν σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ο πελάτης-χρήστης προβεί σε εγκατάσταση από το ιντερνετ, ή τοποθετήσει cd που το νοίκιασε, τι συνέπειες θα έχει ο καταστηματάρχης.
  Το μέτρο αποτελεί εμπόδιο καθώς αποκλείει τα ιντερνετικά παίγνια που απαιτούν μια προεγκατάσταση στον υπολογιστή για την καλύτερη λειτουργία τους καθώς είναι αδύνατον να πιστοποιηθούν τα συγκεκριμένα παίγνια καθώς δέχονται αλλαγές κάθε 1 ώρα.
  Παράγραφος 14.6
  Αν παιγνιομηχάνημα καταστραφεί ή είναι ασύμφορη η επισκευή του ή πλέον δεν είναι δημοφιλή γιατί θα πρέπει να λάβει έγκριση της απόσυρσης του.
  Θα πρέπει να οριστεί με σαφήνεια, θα καταθέτει αίτηση απόσυρσης η οποία θα συνοδεύεται από κάποιο παράβολο, από τέλος απόσυρσης.
  Ποιος είναι ο λόγος του μέτρου, μπορείτε να εξηγήσετε γιατί χρειάζεται η προηγούμενη έγκριση της ΕΕΕΠ.

 • 29 Ιουνίου 2012, 12:11 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14.2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ :
  14.2 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ…..

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14.5 ΚΑΙ 14.6 ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΛΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΥΧΕΡΑ.ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΨΥΛΛΟΥ ΠΗΔΗΜΑ.ΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΟΧΟ 100%

 • 27 Ιουνίου 2012, 12:19 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Βασιλης Καραμποϊτης.
  Όπως έχουμε πει, ο κανονισμός αυτός αφορά τις παιχνιδομηχανές και όχι τα διαδικτυακά παιχνίδια. Για το διαδίκτυο θα υπάρξει άλλο πλαίσιο, αφού συνυπολογιστούν τα σχόλια αυτής της διαβούλευσης. Πάντως ένας υπολογιστής που μπαίνει στο διαδίκτυο, δίνει την πρόσβαση να παίζονται παιχνίδια. Άρα πρακτικά η απάντηση είναι ναι.
  Ευχαριστούμε για το ερώτημα.

 • 27 Ιουνίου 2012, 11:39 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Kalarakis michalis.
  Είναι ένα σωστό ερώτημα, που έχει τεθεί και πριν στη διαβούλευση. Επεξεργαζόμαστε τη σχετική ρύθμιση, για να υπάρχει σαφήνεια.
  Ευχαριστούμε για την ερώτηση.

 • 27 Ιουνίου 2012, 11:51 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο telis K.
  Σωστές απορίες. Το σχέδιο κανονισμού αφορά την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιχνιδιών κατ´επάγγελμα. Τότε χρειάζεται αδειοδότηση και πιστοποιήσεις. Ο υπολογιστής δεν πιστοποιείται ως υπολογιστής αλλά ως παιχνιδομηχανή, όταν έχει εγκατεστημένα πιστοποιημένα παιχνίδια που ο επιχειρηματίας θέλει να προσφέρει ως υπηρεσία στο κοινό και να εισπράξει γιαυτό αμοιβή. ´Οταν όλα αυτά χρησιμοποιούνται όχι επαγγελματικά αλλά ιδιωτικά, δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του κανονισμού. Στα μαγαζιά που πουλάνε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη που φέρνετε σαν παράδειγμα, οι υπολογιστές που δοκιμάζονται από το κοινό δοκιμάζονται ως υπολογιστές. Ο επιχειρηματίας πουλάει τα είδη αυτά και εισπράττει το τίμημα. Δεν πουλάει υπηρεσίες παιχνιδίων και δεν εισπράττει αμοιβή από τέτοια δραστηριότητα.
  Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις.

 • 26 Ιουνίου 2012, 18:16 | Βασιλης Καραμποϊτης

  Θα μπορει ενα μηχανημα να εχει πιστοποιηση παιγνιομηχανηματος, και μηχανηματος για διαδικτυακα ψυχαγωγικα παιχνιδια συγχρονως ??? (πχ ένας η/υ ή playstation σε ιντερνετ καφε)

 • 26 Ιουνίου 2012, 11:43 | Kalarakis michalis

  Το λειοτυργικό συστημα εξ ορισμού έχει μέσα εγκατεστημένα παιχνίδια «πασιεντζα κτλ». Τα περισσότερα απο αυτά ειδικά στα windows 7 παίζουν και μόνα τους στον υπολογιστή αλλά και δυκτικά!!!
  Tο ίδιο συμβαίνει με το linux.
  Ενας υπολογιστής που τον χρησιμοποιούμε μονο για το internet με αυτά τα παιχνιδια που έχει μέσα του, τι θα θεωρηθεί?

 • 26 Ιουνίου 2012, 11:49 | telis K

  Ένα pc (ηλεκτρονικός υπολογιστής) που η πλήρης ονομασία του είναι personal computer τι σχέση έχει με Παιγνιομηχάνημα.
  για ποιο λόγο να χρειάζεται πιστοποίηση;
  όταν πήγατε και αγοράσατε εναν υπολογιστή για το σπίτι σας στον πωλητή ζητήσατε ενα Παιγνιομηχάνημα;
  το κινητό είναι και αυτο Παιγνιομηχάνημα, θα πρέπει και η εταιρίες που εμπορεύονται κινητά να έχουν πιστοποιητικό όταν είναι για επαγγελματική χρήση;
  η τηλεόραση που πλέον έχει προεγκατεστημένα παιχνίδια πρέπει να πιστοποιηθεί (έχει επεξεργαστή και αυτή);
  σε ολα τα καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές προς επίδειξη (χρίση απο το κοινό) θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση.

  ευχαριστώ και ελπίζω σε απαντήσεις

 • 22 Ιουνίου 2012, 11:02 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Καλαρακης Μιχαλης.
  Τα μηχανήματα και τα παιχνίδια που υπάρχουν στην αγορά σήμερα μπορούν να πιστοποιηθούν με αίτηση εκείνων που τα έχουν, ακριβώς επειδή μπορεί να είναι παλαιότερα, ή να μην υπάρχουν οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς. Κανένας δεν θα χρειαστεί να πετάξει τίποτα.
  Τα παιχνίδια πιστοποιούνται μια φορά. Αν κανείς βάλει ένα καινούριο πιστοποιημένο παιχνίδι στον Η/Υ δεν χρειάζεται να πληρώσει κάτι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ενημερώσει κανείς την Ε.Ε.Ε.Π. ότι έβαλε αυτό το παιχνίδι στο συγκεκριμένο μηχάνημα.
  Η παρατήρηση για τον Η/Υ είναι λογική και θα τη λάβουμε υπόψη μας.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Για τους υπολογιστές.
  Είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν οι υπολογιστές?
  Ας υποθέσουμε ότι έχομε όλους τους υπολογιστές με ίδια εξαρτήματα.
  100 τεμάχια, αγορασμένα το 2010. Τα πιστοποιούμε.
  Σήμερα χαλάει π.χ μια κάρτα γραφικών Όπως γνωρίζεται το συγκεκριμένο μοντέλο δεν θα υπάρχει και πρέπει να πάρετε νεώτερο ΑΡΑ νέα πιστοποίηση. Δηλ νέο παράβολο νεο ταμπελακι κτλ.
  Βγαίνει νέο παιχνίδι και απαιτεί 2GB μνήμη παραπάνω ΔΗΛ νέα πιστοποίηση νέο παράβολο κτλ..
  Βάζουμε ένα νέο παιχνίδι μέσα Δηλ νέα πιστοποίηση νέο παράβολο κτλ…

  Όπως φαίνεται μόνο να εισπράττουν θέλουν.

  Για το PS3 και συναφή
  το CD με το παιχνίδι αλλάζει κάθε φορά που οι παίκτες θέλουν να παίξουν άλλο παιχνίδι.

  Για τα φλιππερ.
  Πως θα κάνει την πιστοποίηση
  Τα περισσότερα είναι 10ετίας ή και παραπάνω
  οι περισσότεροι κατασκευαστές ή εισαγωγείς δεν υπάρχουν τώρα.
  Θα πρέπει να πετάξουμε τα μηχανήματα?
  Δεν θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τέτοια μηχανήματα ή για παρόμοια?