Άρθρο 05: ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

5.1 Για την εκμετάλλευση Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων με παιγνιομηχανήματα εκδίδεται άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο άσκησης του επιτηδεύματος.
5.2 Κάτοχοι των Αδειών Εκμετάλλευσης μπορούν να είναι ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα, με τη μορφή προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρίας, που φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α` 151).
5.3 Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση των επιχειρήσεων που ζητούν να λάβουν ή που διαθέτουν Άδεια Εκμετάλλευσης δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
5.4 Κάθε Άδεια Εκμετάλλευσης εκδίδεται για συγκεκριμένο αριθμό Παιγνιομηχανημάτων και έχει ισχύ δώδεκα (12) μηνών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσής της.
5.5 Η Άδεια Εκμετάλλευσης δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί, να εισφερθεί, να εκμισθωθεί ή να εκχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση θανάτου φορέα ατομικής επιχείρησης, εκδίδεται νέα Άδεια Εκμετάλλευσης για το υπόλοιπο διάστημα ισχύος της αρχικής άδειας στο όνομα του νόμιμου κληρονόμου του, εφόσον αυτός πληροί τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, χωρίς την υποχρέωση καταβολής τέλους και παραβόλου.

 • 1 Ιουλίου 2012, 12:35 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Ο σκοπός του μέτρου είναι η συμμόρφωση με τη ρητή πρόθεση του νομοθέτη να είναι καταγεγραμμένες και να ελέγχονται όλες οι παράμετροι, οι οποίες συνθέτουν τη λειτουργία της αγοράς των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, προκειμένου να μη διεξάγονται τυχερά παιχνίδια μέσω των παιγνιομηχανημάτων αυτών, να προστατεύονται οι ανήλικοι και τα παιχνίδια να διεξάγονται με ασφάλεια.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Ο προσδιορισμός της άδειας εκμετάλλευσης συγχέεται και χρήζει διευκρινήσεως, δεν ανταποκρίνεται στην λειτουργία της αγοράς.
  Ένας καταστηματάρχης που έχει στη κατοχή του ένα παιχνίδι πρέπει
  να εφοδιαστεί με άδεια εκμετάλλευσης
  να πιστοποίηση το κατάστημα του
  να ορίσει υπεύθυνο εκμετάλλευσης ο οποίος θα είναι και συνυπεύθυνος
  να πληρώσει τέλη και παράβολα για όλα τα παραπάνω
  Πρέπει να εξηγήσετε ποιός είναι ο σκοπός του μέτρου.

 • 29 Ιουνίου 2012, 09:50 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5,4 . ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΧΑΝΩΝ.ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.Ο ΝΟΜΟΣ 4002 ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΔΩ ΣΤΑ ΑΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ.ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ.

 • 28 Ιουνίου 2012, 01:13 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Δημήτρης Καβαλιώτης.
  Ενδιαφέρουσα παρατήρηση, για την οποία και σας ευχαριστούμε.

 • 28 Ιουνίου 2012, 01:00 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νικολία.
  Ο εκπρόσωπος μπορεί να είναι τρίτος, χωρίς συμμετοχή στην επιχείρηση. Όμως να το δούμε.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 27 Ιουνίου 2012, 06:31 | Νικολία

  Σε περίπτωση θανάτου εκπροσώπου εταιρείας δεν θα ισχύει αυτό;

 • 26 Ιουνίου 2012, 14:42 | Δημήτρης Καβαλιώτης

  Με ποιον τρόπο αποκλείει το συγκεκριμένο άρθρο τη δημιουργία μονοπωλίων, αν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ζητήσει περισσότερες της μίας άδειες σε μία συγκεκριμένη περιοχή ή πόλη; Η συγκέντρωση πολλών (ή όλων) των αδειών σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν καταλύει τους κανόνες ανταγωνισμού; Το άρθρο δεν απαγορεύει π.χ. σε ένα «καζίνο» την συγκέντρωση αδειών περισσότερων της μίας. Ας κάνετε κάτι γι’ αυτό.

 • 22 Ιουνίου 2012, 10:58 | Χρήστος Κωνσταντόπουλος

  Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός-φαινόμενο κατα το οποίο ππαρατηρείται ότι ο επιχειρηματίας ο οποίος για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο δεν μπορεί λάβει άδεια οπότε τοποθετεί εικονικά άλλο πρόσωπο φιλικό ή συγγενικό στην επιχείρηση.
  Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι η απόδειξη της σχέσης μεταξύ του φερόμενου ως επιχειρηματία και του «πραγματικού ιδιοκτήτη».
  Δυστυχώς δεν έχω πρόταση όμως το επεξεργάζομαι