Άρθρο 07: ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

7.1 Το Μητρώο Εκμετάλλευσης της Ε.Ε.Ε.Π. τηρείται ηλεκτρονικά, έτσι ώστε αυτό να είναι προσβάσιμο και δεκτικό επεξεργασίας μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η οργάνωση και η λειτουργία του Μητρώου Εκμετάλλευσης πραγματοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει την ακρίβεια των στοιχείων και τη δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων του.
7.2 Ο κάτοχος Άδειας Εκμετάλλευσης ή εκείνος που υποβάλλει αίτηση να του χορηγηθεί Άδεια Εκμετάλλευσης, γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα που θα εγκαταστήσει και θα εκμεταλλευτεί στο πλαίσιο της άδειάς του. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα:
7.2.1 τον κωδικό αριθμό που έχει χορηγήσει η Ε.Ε.Ε.Π.,
7.2.2 τον κωδικό αριθμό του Πιστοποιημένου Καταστήματος στο οποίο αυτό θα εγκατασταθεί,
7.2.3 για κάθε Παίγνιο που θα παίζεται σε αυτό, τον κωδικό αριθμό που έχει χορηγήσει η Ε.Ε.Ε.Π. και τον μοναδικό σειριακό αριθμό που φέρει από τον Κατασκευαστή του ή τον αριθμό της άδειας χρήσης του,
7.2.4 υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο με τον οποίο έχει αποκτήσει, για όλη τη διάρκεια της αιτούμενης Άδειας Εκμετάλλευσης, τα νόμιμα δικαιώματα για την εκμετάλλευση των Παιγνιομηχανημάτων και των Παιγνίων που περιλαμβάνονται στην αίτησή της (αγορά, μίσθωση, παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης, κτλ).
7.3 Επιτρέπεται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η μετακίνηση των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων μεταξύ Πιστοποιημένων Καταστημάτων ή/και της Αποθήκης του κατόχου της Άδειας Εκμετάλλευσης, με αναγγελία προς την Ε.Ε.Ε.Π. Η παρακολούθηση των παραπάνω μετακινήσεων από την Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να γίνεται, εναλλακτικά, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
7.4 Σε περίπτωση που θεσπιστούν διαφορετικά τέλη κατά περιοχή, εφόσον Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα μετακινείται σε περιοχή που, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το τέλος αδειοδότησης είναι υψηλότερο από αυτό που έχει ήδη καταβληθεί, καλείται ο κάτοχος της Άδειας Εκμετάλλευσης να καταβάλει τη διαφορά με τον τρόπο και στον χρόνο που καθορίζει εκάστοτε η Ε.Ε.Ε.Π. Εάν η μετακίνηση γίνεται προς περιοχή με μικρότερο ύψος τελών αδειοδότησης, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:52 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Τα τεχνολογικά μέσα που είχαμε υπόψη μας είναι απλώς μία βάση δεδομένων στην οποία ο καθένας με κωδικό θα μπαίνει μόνος του και θα συμπληρώνει τα στοιχεία, για να μην ταλαιπωρούμαστε με χαρτιά και διαδικασίες. Εξάλλου το GPS δεν είναι μία καλή ιδέα διότι, εκτός των άλλων, δεν στέλνει σήμα απο κλειστούς χώρους.
  Για τα τέλη έχουν δοθεί απαντήσεις πολλές φορές στη διαβούλευση. Ο κανονισμός και η υπουργική απόφαση για τα τέλη θα βρίσκονται στο τραπέζι σε γνώση όλων πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Οι κανόνες θα είναι ξεκάθαροι και κανένας δεν θα βρεθεί προ εκπλήξεων.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 12:25 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Ο αδειούχος εκμεταλλευτής γνωστοποιεί στην ΕΕΕΠ τα παιχνίδια που υπάρχουν σε κάθε παιχνιδομηχάνημα, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τα παιχνίδια αυτά είναι πιστοποιημένα τεχνικά-ψυχαγωγικά και για να διευκολύνεται ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας παιχνιδιών και παιχνιδομηχανημάτων. Η κάθε παιχνιδομηχανή με τα παιχνίδια της συγκροτούν ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο, το οποίο πρέπει να είναι καταγεγραμμένο, διότι αποτελεί το αντικείμενο ελέγχου.
  Η παράγραφος 7.3 δεν έχει σχέση με την ερώτηση που ακολουθεί. Αδιακρίτως αυτού, η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι θα ακολουθήσει τη διαδικασία πιστοποίησης παιγνίου και ειδικά την πρόβλεψη της παραγράφου 3 του άρθρου 10.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Ποιος είναι ο λόγος στο μητρώο των αδειούχων εκμεταλλευτών να πρέπει να περιγράφονται και όλα τα πιστοποιημένα παίγνια τα οποία θα λειτουργεί.

  Παράγραφος 7.3

  Λόγω της απαγόρευσης των παιγνίων με το νόμο 3037/02, τα παίγνια περιγράφονταν στα περισσότερα τιμολόγια ως «ψυχαγωγικό παίγνιο» χωρίς περαιτέρω περιγραφή και χωρίς να παραχωρούνται δικαιώματα χρήσης.
  Τι θα πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης ενός τέτοιου παιγνίου.

 • 29 Ιουνίου 2012, 11:05 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7.3 ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΜΟΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΡΟΠΗ ΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΝΟΥΣΙΕΣ.ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΤΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΛΑΔΗ GPS. ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟ ΣΟΒΑΡΟΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Υ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΕΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ,ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑΤΙ , ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ.
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7.4 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΜΟΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ.ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ.ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΜΕ ΚΟΣΤΙΣΗ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ΑΣ ΜΑΣ ΓΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ.
  ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ – ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 • 22 Ιουνίου 2012, 10:46 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Χριστοδούλου Παναγιώτα.
  Ορθή και παραγωγική συνεισφορά. Αυτόν τον σκοπό έχει το άρθρο 7. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει μια επιχείρηση που έπαψε να δραστηριοποιείται, να προβεί στην ενέργεια που προτείνετε. Θα υπήρχε τρόπος να γίνει αυτό, ο οποίος όμως θα ήταν εξαιρετικά γραφειοκρατικός. Αντί αυτού, ο κανονισμός, στην παράγραφο 6 του άρθρου 14, προβλέπει την παρακολούθηση απόσυρσης των παιγνιομηχανημάτων, κάτι που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα, αφού το σημαντικό είναι να παρακολουθείται το μηχάνημα και το παίγνιο μάλλον, παρά η κατάσταση δραστηριότητας της επιχείρησης.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 21 Ιουνίου 2012, 19:03 | Χριστοδούλου Παναγιώτα

  ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

  Προτείνω να προστεθεί στον Κανονισμό η παρακάτω παράγραφος:
  Κάθε επιχείρηση που διαθέτει παιγνιομηχανήματα από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού να εγγραφεί σε Βάση Δεδομένων που θα τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.Επίσης οι επιχειρήσεις οι οποίες παύουν να δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα να υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση απόσυρσης από το μητρώο.Έτσι το μητρώο με τις επιχειρήσεις που δραστηριοπούνται στο συγκεκριμένο τομέα θα διατηρείται πάντα ενημερωμένο και θα γίνει άμεσα η καταγραφή των επιχειρήσεων που διαθέτουν παιγνιομηχανήματα.