Άρθρο 21 Αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 410 ν. 4957/2022

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 410 του ν. 4957/2022 (A΄ 141), περί της αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 οι λέξεις «εντός του έτους 2021» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εντός των ετών 2020 ή 2021» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός των ετών 2020 ή 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.».

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 13:51 | Νικηφόρος

  Είναι μια δίκαιη διάταξη αναμφισβήτητα προς τη σωστή κατεύθυνση η οποία χρήζει μιας περαιτέρω προσθήκης της τροποποίησης του άρθρου 34 παρ. 10 περ. α΄ του ν. 2725/1999 σχετικά με τον αριθμό αγώνων, στους οποίους απαιτείται να συμμετέχει ο εκάστοτε αθλητής με διάκριση.
  Σε συνέχεια του ν. 4908/2022 για εξαίρεση της υποχρέωσης συμμετοχής σε πάνω από το 50% των αγώνων ως προς τους αθλητές με διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών ή γυναικών, προτείνεται η εξαίρεση αυτή να επεκταθεί και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του συνόλου των ηλικιακών κατηγοριών, όπου επίσης υπάρχει πολύ αυξημένο επίπεδο αθλητικού συναγωνισμού.
  Ο λόγος που ορθά προστέθηκε η εξαίρεση του ν. 4908/2022 είναι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου ακριβώς το ζήτημα των ιδιαιτεροτήτων της υδατοσφαίρισης, όπου αναγράφονται στο φύλλο αγώνα λιγότεροι αθλητές από αυτούς που συγκροτούν την εκάστοτε Εθνική Ομάδα στη διοργάνωση.
  Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα προκαλέσει την παραμικρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αφού οι ηλικιακές κατηγορίες που προτείνεται να προστεθούν στην εξαίρεση είναι σαφές ότι δεν δικαιούται την παραμικρή οικονομική επιβράβευση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν.2725/1999.
  Η προετοιμασία των αθλητών όλων των κατηγοριών των Εθνικών Ομάδων για τις συγκεκριμένες διοργανώσεις (οι πλέον κορυφαίες) και η ένταξή τους στην αντίστοιχη αποστολή προϋποθέτει τεράστια προσπάθεια, χρόνο και κόπο και ακόμη μια περιορισμένη συμβολή των αθλητών σε μια τόσο σημαντική διάκριση απαιτεί ανυπολόγιστες θυσίες, ιδίως στις πιο νεαρές ηλικίες, όπου υπάρχουν παράλληλα και οι σχολικές υποχρεώσεις των αθλητών, οι οποίοι καλούνται να συνδυάσουν δύο εξίσου σημαντικές και απαιτητικές προκλήσεις στην ηλικία αυτή.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 13:52 | Στράτος

  Με την ευκαιρία της εν λόγω διαβούλευσης και συγκεκριμένα επί των άρθρων 21-22 του νομοσχεδίου, που αφορούν προνόμια διακριθέντων αθλητών, προτείνεται επίσης και η τροποποίηση του άρθρου 34 παρ. 10 περ. α΄ του ν. 2725/1999 σχετικά με τον αριθμό αγώνων, στους οποίους απαιτείται να συμμετέχει ο εκάστοτε αθλητής με διάκριση.
  Σε συνέχεια του ν. 4908/2022 για εξαίρεση της υποχρέωσης συμμετοχής σε πάνω από το 50% των αγώνων ως προς τους αθλητές με διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών ή γυναικών, προτείνεται η εξαίρεση αυτή να επεκταθεί και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του συνόλου των ηλικιακών κατηγοριών, όπου επίσης υπάρχει πολύ αυξημένο επίπεδο αθλητικού συναγωνισμού.
  Ο λόγος που ορθά προστέθηκε η εξαίρεση του ν. 4908/2022 είναι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου ακριβώς το ζήτημα των ιδιαιτεροτήτων της υδατοσφαίρισης, όπου αναγράφονται στο φύλλο αγώνα λιγότεροι αθλητές από αυτούς που συγκροτούν την εκάστοτε Εθνική Ομάδα στη διοργάνωση. Όμως, το ζήτημα αυτό δεν ισχύει μόνο για τις Εθνικές Ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών, για τις οποίες ορθά προστέθηκε η εξαίρεση του ν. 4908/2022, αλλά και για τις Εθνικές Ομάδες του συνόλου των ηλικιακών κατηγοριών του ίδιου αθλήματος.
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προετοιμασία των αθλητών των Εθνικών Ομάδων για τις συγκεκριμένες διοργανώσεις και η ένταξή τους στην αντίστοιχη αποστολή προϋποθέτει τεράστια προσπάθεια, χρόνο και κόπο και ακόμη και η περιορισμένη συμβολή των αθλητών σε μια τόσο σημαντική διάκριση απαιτεί ανυπολόγιστες θυσίες, ιδίως στις πιο νεαρές ηλικίες, όπου υπάρχουν παράλληλα και οι σχολικές υποχρεώσεις των αθλητών.
  Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα προκαλέσει την παραμικρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αφού οι ηλικιακές κατηγορίες που προτείνεται να προστεθούν στην εξαίρεση ούτως ή άλλως δεν δικαιούται την παραμικρή οικονομική επιβράβευση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν.2725/1999.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 08:20 | Αρχοντής

  Η πριμοδότηση των αθλητών να ισχύσει απο το 2019 που γταν μια φυσιολογική χρονιά προπόνησεων και ανταγωνισμού.
  Το 2020 και 2021 εξαιτίας της πανδημιας, ηταν καταστροφικές χρονιές για τον αθλητισμο και πολλοί αθλήτες διέκοψαν τις προπονήσεις ή και τις συμμετοχες τους σε αγωνες.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 00:52 | Άλκηστις

  Η παρούσα διάταξη είναι αναμφισβήτητα προς τη σωστή κατεύθυνση της αναγνώρισης των κόπων και των θυσιών των διακριθέντων αθλητών και αποτελεί συνέχεια των πολύ αποτελεσματικών νομοθετικών παρεμβάσεων του Υφυπουργού για τα συγκεκριμένα θέματα τα τελευταία 3,5 χρόνια.
  Με την ευκαιρία της διαβούλευσης αυτής (και εν όψει ιδίως των άρθρων 21-22 του νομοσχεδίου, που αφορούν προνόμια των αθλητών με διάκριση), προτείνεται επίσης και η τροποποίηση του άρθρου 34 παρ. 10 περ. α΄ του ν. 2725/1999 σχετικά με τον αριθμό αγώνων, στους οποίους απαιτείται να συμμετέχει ο εκάστοτε αθλητής με διάκριση.
  Σε συνέχεια της πολύ σωστής και αξιέπαινης πρωτοβουλίας του ν. 4908/2022 για εξαίρεση της υποχρέωσης συμμετοχής σε πάνω από το 50% των αγώνων ως προς τους αθλητές με διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών ή γυναικών, προτείνεται η εξαίρεση αυτή να επεκταθεί και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα λοιπών ηλικιακών κατηγοριών, όπου επίσης υπάρχει πολύ αυξημένο επίπεδο αθλητικού συναγωνισμού.
  Ο λόγος που ορθά προστέθηκε η εξαίρεση του ν. 4908/2022 είναι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου ακριβώς το ζήτημα των ιδιαιτεροτήτων της υδατοσφαίρισης, όπου αναγράφονται στο φύλλο αγώνα λιγότεροι αθλητές από αυτούς που συγκροτούν την εκάστοτε Εθνική Ομάδα στη διοργάνωση. Όμως, το ζήτημα αυτό δεν ισχύει μόνο για τις Εθνικές Ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών, για τις οποίες ορθά προστέθηκε η εξαίρεση του ν. 4908/2022, αλλά και για τις Εθνικές Ομάδες των λοιπών ηλικιακών κατηγοριών του ίδιου αθλήματος.
  Εξάλλου, μόνη η προετοιμασία των αθλητών των Εθνικών Ομάδων για όλες αυτές τις ιδιαιτέρως δύσκολες διοργανώσεις και η ένταξή τους στη σχετική αποστολή απαιτεί πάρα πολύ χρόνο προπονήσεων και ακόμη και η περιορισμένη συμβολή των αθλητών σε μια τόσο σημαντική διάκριση απαιτεί ανυπολόγιστες θυσίες, ιδίως στις πιο νεαρές ηλικίες, όπου υπάρχουν παράλληλα και οι σχολικές υποχρεώσεις.
  Η προτεινόμενη αυτή τροποποίηση δεν θα προκαλέσει μάλιστα την παραμικρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αφού οι ηλικιακές κατηγορίες που προτείνεται να προστεθούν στην εξαίρεση ούτως ή άλλως δεν δικαιούται την παραμικρή οικονομική επιβράβευση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν.2725/1999.

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 12:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Είμαι αθλητής που ανήκω δέκα χρόνια στην εθνική ομάδα ατομικού αθλήματος. Έχω πάρει μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις με διακρίσεις που δεν είχα όφελος λόγω ηλικίας ή μη συμμετοχής των απαιτούμενων χωρών προ κορονοϊού. Το 2020 δεν έγινε το Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα συμμετείχα. Το 2021 μετά από σκληρές προπονήσεις με πολύ άγχος και φόβο, καθώς η πανδημία ήταν στην κορύφωσή της και στο σπίτι ο ένας γονέας μου ήταν σε ανοσοκαταστολή, αλλά και μεγάλο οικονομικό κόστος λόγω αυξημένου ελέγχου (2 μοριακά test τη βδομάδα και rapid test τις υπόλοιπες μέρες), συμμετείχα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και κατέκτησα την 7η θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που ίσχυαν περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας, υπήρχε η συμμετοχή των προβλεπόμενων χωρών – 8 και όχι 6 – καθώς και πλήθος αθλητών. Παρόλα αυτά δεν καλύφθηκα από τη ρύθμιση του άρθρου 53 του ν. 4809/2021, καθώς το 2021 άλλαξα ηλικιακή κατηγορία, κάτι για το οποίο δεν ευθύνομαι και δεν ήταν επιλογή μου.
  Από 5 χρονών ζω με τον αθλητισμό, είναι τρόπος ζωής για μένα, και τώρα στα 17 μου αναγκάστηκα να τον εγκαταλείψω για να αφοσιωθώ στο διάβασμα λόγω των πανελληνίων εξετάσεων. Νιώθω προδομένος, πικραμένος, απογοητευμένος και αδικημένος σε σχέση με τους συναθλητές μου που απολαμβάνουν τα θετικά αποτελέσματα των συγκεκριμένων ρυθμίσεων (λιγότερες χώρες-λιγότεροι αθλητές, επόμενο άρθρο 22, ίδια ηλικιακή κατηγορία, παρόν άρθρο-άρθρο 53 του ν. 4809/2021).
  Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί;

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 23:36 | Ευαγγελία

  Θεωρώ σωστό η πολιτεία να λαμβάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για αθλητές που έχουν υψηλές διακρίσεις γιατί τα παιδιά αυτά και οι οικογένειές τους, που τα υποστηρίζουν, κάνουν πολλές θυσίες, καθώς στερούνται πολλά πράγματα από αυτά που απολαμβάνουν τα παιδιά της ηλικίας τους με ατελείωτες ώρες προπονήσεων, ειδική διατροφή, τραυματισμούς ….
  Θα ήθελα όμως να εκφράσω τη δυσαρέσκεια και την πικρία μου στο ότι η διάταξη αυτή καλύπτει μόνο τους αθλητές που αγωνίστηκαν στην ίδια ηλικιακή κατηγορία. Για ποιο λόγο; Το να αλλάξεις ηλικιακή κατηγορία δεν είναι στο χέρι σου, άλλωστε ο αθλητής που αλλάζει ηλικιακή κατηγορία είναι σε δυσμενή θέση γιατί είναι ο μικρότερος στην κατηγορία του, δεδομένου ότι η αλλαγή της ηλικιακής κατηγορίας δεν γίνεται κάθε χρόνο.
  Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που πρότειναν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, αλλά και προηγούμενες ανάλογες, ίσως τους διέφυγε η μικρή αυτή κατηγορία αθλητών, λαμβάνοντας μέριμνα για όλους τους υπόλοιπους αθλητές και μάλιστα και για το 2022 που επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Διαφορετικά δεν μπορώ να καταλάβω και να δικαιολογήσω γιατί δεν λαμβάνεται μέριμνα και για αυτούς τους αθλητές, γιατί «τιμωρούνται», μη δίνοντάς τους ίσες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους. Θα πρότεινα λοιπόν για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης να ισχύσουν, τόσο η παρούσα ρύθμιση όσο και οι προηγούμενες, και για τους αθλητές που άλλαξαν ηλικιακή κατηγορία.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 19:15 | ΠΑΥΛΟΣ

  Η ευνοϊκή ρύθμιση, για λόγους ισότητας, θα πρέπει να επεκταθεί και για τους αθλητές που πέτυχαν τις ίδιες διακρίσεις, αλλά άλλαξαν ηλικιακή κατηγορία (παρόν άρθρο και άρθρο 53 του ν. 4809/2021). Σχετικό σχόλιο και στο επόμενο άρθρο 22 του παρόντος.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 12:16 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ

  Είναι θεμιτό να ευνοούνται αθλητές που προσπαθούν να διακριθούν υπό δύσκολες συνθήκες. Γιατί όμως εξαιρούνται οι αθλητές που άλλαξαν ηλικιακή κατηγορία; Για ποιο λόγο τιμωρούνται; Σε τι ευθύνονται; Ήταν επιλογή τους; Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης θα πρέπει το προνόμιο να επεκταθεί και σε αυτούς, τόσο στην παρούσα ρύθμιση, όσο και στη ρύθμιση του άρθρου 53 του ν. 4829/2021.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 11:39 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

  Τους αθλητές που άλλαξαν ηλικιακή κατηγορία και πέτυχαν τις ίδιες διακρίσεις γιατί δεν τους καλύπτει; Φταίνε οι αθλητές που δεν έγιναν αγώνες το 2020 και το 2021 που πέτυχαν τη διάκριση ήταν ένα χρόνο μεγαλύτεροι; Ήταν επιλογή τους η αλλαγή της ηλικιακής κατηγορίας;Και μάλιστα, οταν με το επόμενο άρθρο δίνονται προνόμια σε αθλητές που έλαβαν μέρος σε αγώνες με μόνο έξι αθλητές από έξι χώρες και για το 2022!!!, κατ’ εξαίρεση της πάγιας διάταξης που προβλέπει τουλάχιστον 8 αθλητές από 8 χώρες

 • 28 Ιανουαρίου 2023, 18:44 | Νούλη

  Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19 λήφθηκε πλήθος ειδικών ρυθμίσεων: α)της παρ. 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4809/2021 (Α` 102), β) της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4908/2022 (Α` 52), γ) της παρ. 1 του άρθρου 410 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), η οποία τροποποιείται η παρούσα διάταξη.
  Για λόγους ίσης και δίκαιης διαχείρισης, θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη πρόβλεψη και για ένα περιορισμένο αριθμό αθλητών/αθλητριών, οι οποίοι συμμετείχαν σε διεθνείς διοργανώσεις με συμμετοχή των προβλεπόμενων σε αριθμό ομάδων ή αθλητών και οι οποίοι κατέκτησαν 7η-8η θέση σε Παγκόσμιο και 4η-5η-6η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το έτος 2021, δεν διεξήχθησαν διεθνείς αγώνες το έτος 2020 και άλλαξαν ηλικιακή κατηγορία κατά το έτος αυτό, κάτι που, άλλωστε, είναι συνέπεια της εξέλιξης της ηλικίας τους και όχι της διακριτικής ευχέρειας ή επιλογής τους.