Άρθρο 8 Ρυθμίσεις για τους προπονητές διακριθέντων αθλητών στο Α’ επίπεδο και για τους προπονητές σωματείων νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση υποπερ. δ) περ. Α παρ. 1 και περ. γ) παρ. 2 άρθρου 31Α ν. 2725/1999

 

1. Η υποπερ. δ) της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της ένταξης στους προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου των πρώην αθλητών που έχουν συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχουν κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, τροποποιείται ώστε να συγκαταλέγονται στους προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου και οι προπονητές των αθλητών εκείνων που κατέκτησαν τις εν λόγω διακρίσεις στις αναφερόμενες διοργανώσεις και η υποπερ. δ) της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 31Α διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) πρώην αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχουν κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, καθώς και οι προπονητές των αθλητών που κατέκτησαν τις παραπάνω διακρίσεις στις διοργανώσεις αυτές, με αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης σχολής προπονητών Α’ επιπέδου.».
2. Στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999, περί της κατηγοριοποίησης, αναλόγως του επιπέδου τους, της απασχόλησης των κατόχων άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) πριν από τις λέξεις «ως βοηθοί προπονητή» τίθεται η αρίθμηση ως υποπερ. με το αριθμητικό «γα)», β) πριν από τις λέξεις «ως πρώτοι προπονητές» τίθεται η αρίθμηση ως υποπερ. με το αριθμητικό «γβ)», γ) πριν από τις λέξεις «σε σωματεία ή ακαδημίες» τίθεται η αρίθμηση ως στοιχείο υποπερ. με το αριθμητικό «i» και β) προστίθεται στοιχείο «ii» στην υποπερ. γβ) και η παρ. 2 του άρθρου 31Α διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:
α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β’ και Γ’ επιπέδου.
β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β’ επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α’ επιπέδου. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ’ επιπέδου.
γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου απασχολούνται γα) ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου, καθώς και γβ) ως πρώτοι προπονητές i) σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων και ii) σε σωματεία ή ακαδημίες, που εδρεύουν σε νησιωτική περιφερειακή ή δημοτική ενότητα του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 31, ανεξαρτήτως του πρωταθλήματος ή της αγωνιστικής κατηγορίας, στην οποία συμμετέχουν.».

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 23:17 | Πατλάκας Ιωάννης

  Πρώην αθλητές που έχουν κατακτήσει από 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς αγώνες, είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή οποιοσδήποτε κατηγορίας (Γ ή Β) και ως προπονητές έχουν κατακτήσει μια εκ των ανωτέρω πάλι θέσεων αναβαθμίζονται σε προπονητές κατηγορίας Α άμεση (διότι πολλοί εξ αυτών προετοιμάζουν αθλητές εν όψει των προσεχών Ολυμπιακών Αγώνων).
  Μετά τιμής
  Πατλάκας Ιωάννης
  Πλοίαρχος εν ενέργεια Π.Ν. εξ απονομής
  Πρόεδρος Εθνικού Ομίλου Φιλάθλων Πειραιώς Φαλήρου
  Γενικός Γραμματέας Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας
  Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ & Φυσικοθεραπείας

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 22:05 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

  Σωματεία που δεν δηλώνουν – απασχολούν προπονητή με άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου ή Β¨να μην μπαίνουν στο μητρώο της ΓΓΑ εκτός αν τα σωματεία εδρεύουν : α) σε νησιωτικές περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), περί του πληθυσμού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και β) στον Δήμο Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γ) στη Δημοτική Κοινότητα Ερεικούσσης της Δημοτικής Ενότητας Ερεικούσσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δ) στη Δημοτική Κοινότητα Μαθρακίου της Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ε) στη Δημοτική Κοινότητα Οθωνών της Δημοτικής Ενότητας Οθωνών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στ) στον Δήμο Παξών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ζ) στον Δήμο Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η) στον Δήμο Οινουσσών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θ) στον Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ι) στον Δήμο Αγαθονησίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ια) στον Δήμο Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιβ) στον Δήμο Λειψών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιγ) στον Δήμο Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδ) στον Δήμο Πάτμου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιε) στον Δήμο Νισύρου της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιστ) στον Δήμο Μεγίστης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιζ) στον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιη) στον Δήμο Τήλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιθ) στον Δήμου Χάλκης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κ) στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 22:24 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Σωματεία που δεν δηλώνουν – απασχολούν προπονητή με άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου ή Β¨να μην μπαίνουν στο μητρώο της ΓΓΑ εκτός αν τα σωματεία εδρεύουν : α) σε νησιωτικές περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), περί του πληθυσμού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και β) στον Δήμο Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γ) στη Δημοτική Κοινότητα Ερεικούσσης της Δημοτικής Ενότητας Ερεικούσσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δ) στη Δημοτική Κοινότητα Μαθρακίου της Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ε) στη Δημοτική Κοινότητα Οθωνών της Δημοτικής Ενότητας Οθωνών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στ) στον Δήμο Παξών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ζ) στον Δήμο Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η) στον Δήμο Οινουσσών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θ) στον Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ι) στον Δήμο Αγαθονησίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ια) στον Δήμο Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιβ) στον Δήμο Λειψών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιγ) στον Δήμο Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδ) στον Δήμο Πάτμου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιε) στον Δήμο Νισύρου της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιστ) στον Δήμο Μεγίστης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιζ) στον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιη) στον Δήμο Τήλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιθ) στον Δήμου Χάλκης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κ) στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 21:39 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΚΑΡΟΣ

  1. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.

  Στην επικαιροποίηση των στοιχείων των Προπονητών, να ζητείται υποχρεωτικώς ΚΑΙ βεβαίωση παρακολουθήσεως εκπαιδεύσεως στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο Προπονητής είναι γνώστης και ικανός για την παροχή τους, και ότι η προπόνηση θα διεξάγεται στις ασφαλέστερες, κατά το δυνατόν, συνθήκες. Η προσκομιζόμενη βεβαίωση εκπαιδεύσεως στις Πρώτες Βοήθεις να είναι εν ισχύ, καθώς η διάρκειά της είναι πέντε έτη. Μετά τα πέντε έτη, πρέπει να γίνεται πάλι παρακολούθηση της σχετικής εκπαιδεύσεως από τους Προπονητές/Προπονήτριες.

  2. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ.

  Η Προπονητική, αποτελεί το σύνολο γνώσεων μιας σειράς επιστημών. Όλες οι επιστήμες συνεχώς εξελίσσονται μέσω της παραγωγής νέων γνώσεων. Αυτές τις γνώσεις πρέπει να λαμβάνουν οι Προπονητές, επί σταθερής βάσεως, σε τακτά χρονική διαστήματα, καθ΄όλην τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητος.
  Η γνώση δεν σταματά με την απόκτηση του Α επιπέδου, ούτε και με το πτυχίο από κάποιο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  Οι Προπονητές, πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς στις νέες γνώσεις επί των αθλημάτων τους, ώστε να προπονούν τους αθλητές και τις αθλήτριές τους με τις πιο εξελιγμένες γνώσεις και μεθόδους. Για τον λόγο αυτό, μέσω της Εθνικής Σχολής Προπονητών, που θα πρέπει κάποια στιγμή σύντομα να λειτουργήσει, να παρέχεται η δια βίου εκπαίδευση Προπονητών και Προπονητριών, γεγονός που θα βελτιώσει το επίπεδο των Προπονητών και των Προπονητριών μας , ενώ θα βελτιώσει και τις επιδόσεις των αθλητών και των αθλητριών μας.
  Επίσης, η δια βίου εκπαίδευση να είναι υποχρεωτική και να συνδυαστεί με την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μόνο για όσους και όσες την παρακολουθούν, και που έτσι θα διατηρούν το δικαίωμα της εξασκήσεως του επαγγέλματος του Προπονητού-Προπονήτριας.

  3. ΑΔΕΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ.

  Να γίνει υποχρεωτική η κατοχή άδειας χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, για τους Προπονητές-Προπονήτριες, όλων των θαλασσίων αθλημάτων (Μαζί με το Θαλάσσιο Σκί και τα : Ιστιοπλοϊα, Κωπηλασία, Κανόε-Καγιάκ, Sup, και όποια άλλα).

  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΑ.

  Έχει έρθει η στιγμή, που όλοι οι Σύνδεσμοι Προπονητών, θα πρέπει να λαμβάνουν ετήσια οικονομική ενίσχυση από την ΓΓΑ.
  Έως τώρα, χρηματοδοτούνται μόνον ελάχιστοι εξ αυτών.
  Το δίκαιο είναι, να χρηματοδοτούνται όλοι ή κανείς.
  Με την συμμετοχή των Προπονητών στα ΔΣ των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών, οι Σύνδεσμοι έχουν πλέον ενισχυμένη υπόσταση και οι υποχρεώσεις τους προς τα μέλη τους έχουν αυξηθεί.
  Καθώς οι περισσότεροι Σύνδεσμοι, έχουν ως μοναδικό εισόδημα την είσπραξη των ετησίων συνδομών των μελών τους, το οποίο δεν επαρκεί για να πραγματοποιήσουν δράσεις προς όφελος των μελών τους όπως, Προπονητικά Σεμινάρια ή Ημερίδες, διοργάνωση αγώνων, έκδοση των Ταυτοτήτων των Προπονητών και άλλα, θα πρέπει, αναλογιζόμενη τα ανωτέρω, η ΓΓΑ, να προβεί στην οικονομική ενίσχυση των Συνδέσμων Προπονητών.

  5. ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ.

  Η Προπονητική, είναι το σύνολο διαφόρων επιστημών, απαραιτήτων για την σωστή προπονητική καθοδήγηση των αθλητών-αθλητριών και των ομάδων. Δεν αποτελεί χόμπυ ή πάρεργο.
  Επίσης, στην χώρα μας, η Προπονητική είναι νομικώς κατοχυρωμένη ως επάγγελμα, γι αυτό και η ΓΓΑ εκδίδει την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητού.
  Άρα, όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του Προπονητού, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εκπαίδευση που προβλέπει η ΓΓΑ για τους Προπονητές.
  Η ενασχόληση με ένα άθλημα, δεν εξασφαλίζει αυτομάτως το σύνολο των γνώσεων που θα πρέπει, αποδεδειγμένως, να κατέχουν όσοι θέλουν να εργαστούν ως Προπονητές στο άθλημα που υπηρέτησαν ως αθλητές.
  Άλλο Προπονητής και άλλο αθλητής.
  Στην περίπτωση των διακεκριμένων αθλητών/αθλητριών, θα μπορούσε να προβλεφθεί να ξεκινούν από το Β επίπεδο Προπονητού και με την τριβή στην προπονητική διαδικασία να ανέλθουν στο Α επίπεδο, όπως συμβαίνει με κάθε Προπονητή-Προπονήτρια.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 20:33 | Δημήτρης Κάζαγλης

  Η Προπονητική, αποτελεί το σύνολο γνώσεων μιας σειράς επιστημών. Όλες οι επιστήμες συνεχώς εξελίσσονται μέσω της παραγωγής νέων γνώσεων. Αυτές τις γνώσεις πρέπει να λαμβάνουν οι Προπονητές, επί σταθερής βάσεως, σε τακτά χρονική διαστήματα, καθ΄όλην τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητος.
  Η γνώση δεν σταματά με την απόκτηση του Α επιπέδου, ούτε και με το πτυχίο από κάποιο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  Οι Προπονητές, πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς στις νέες γνώσεις επί των αθλημάτων τους, ώστε να προπονούν τους αθλητές και τις αθλήτριές τους με τις πιο εξελιγμένες γνώσεις και μεθόδους. Για τον λόγο αυτό, μέσω της Εθνικής Σχολής Προπονητών, που θα πρέπει κάποια στιγμή σύντομα να λειτουργήσει, να παρέχεται η δια βίου εκπαίδευση Προπονητών και Προπονητριών, γεγονός που θα βελτιώσει το επίπεδο των Προπονητών και των Προπονητριών μας , ενώ θα βελτιώσει και τις επιδόσεις των αθλητών και των αθλητριών μας.
  Επίσης, η δια βίου εκπαίδευση να είναι υποχρεωτική και να συνδυαστεί με την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μόνο για όσους και όσες την παρακολουθούν, και που έτσι θα διατηρούν το δικαίωμα της εξασκήσεως του επαγγέλματος του Προπονητού-Προπονήτριας.

 • 1. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
  Στην επικαιροποίηση των στοιχείων των Προπονητών, να ζητείται υποχρεωτικώς ΚΑΙ βεβαίωση παρακολουθήσεως εκπαιδεύσεως στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο Προπονητής είναι γνώστης και ικανός για την παροχή τους, και ότι η προπόνηση θα διεξάγεται στις ασφαλέστερες, κατά το δυνατόν, συνθήκες. Η προσκομιζόμενη βεβαίωση εκπαιδεύσεως στις Πρώτες Βοήθειες να είναι εν ισχύ, καθώς η διάρκειά της είναι πέντε έτη. Μετά τα πέντε έτη, πρέπει να γίνεται πάλι παρακολούθηση της σχετικής εκπαιδεύσεως από τους Προπονητές/Προπονήτριες.

  2. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ.
  Η Προπονητική, αποτελεί το σύνολο γνώσεων μιας σειράς επιστημών. Όλες οι επιστήμες συνεχώς εξελίσσονται μέσω της παραγωγής νέων γνώσεων. Αυτές τις γνώσεις πρέπει να λαμβάνουν οι Προπονητές, επί σταθερής βάσεως, σε τακτά χρονική διαστήματα, καθ΄όλην τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητος.Η γνώση δεν σταματά με την απόκτηση του Α επιπέδου, ούτε και με το πτυχίο από κάποιο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.Οι Προπονητές, πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς στις νέες γνώσεις επί των αθλημάτων τους, ώστε να προπονούν τους αθλητές και τις αθλήτριές τους με τις πιο εξελιγμένες γνώσεις και μεθόδους. Για τον λόγο αυτό, μέσω της Εθνικής Σχολής Προπονητών, που θα πρέπει κάποια στιγμή σύντομα να λειτουργήσει,  να παρέχεται η δια βίου εκπαίδευση Προπονητών και Προπονητριών, γεγονός που θα βελτιώσει το επίπεδο των Προπονητών και των Προπονητριών μας , ενώ θα βελτιώσει και τις επιδόσεις των αθλητών και των αθλητριών μας.Επίσης, η δια βίου εκπαίδευση να είναι υποχρεωτική και να συνδυαστεί με την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μόνο για όσους και όσες την παρακολουθούν, και που έτσι θα διατηρούν το δικαίωμα της εξασκήσεως του επαγγέλματος του Προπονητού-Προπονήτριας.

  3. ΑΔΕΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ.
  Να γίνει υποχρεωτική η κατοχή άδειας χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, για τους Προπονητές-Προπονήτριες, όλων των θαλασσίων αθλημάτων (Μαζί με το Θαλάσσιο Σκί και τα : Ιστιοπλοϊα, Κωπηλασία, Κανόε-Καγιάκ, Sup, και όποια άλλα).

  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΑ.
  Έχει έρθει η στιγμή, που όλοι οι Σύνδεσμοι Προπονητών, θα πρέπει να λαμβάνουν ετήσια οικονομική ενίσχυση από την ΓΓΑ.Έως τώρα, χρηματοδοτούνται μόνον ελάχιστοι εξ αυτών.Το δίκαιο είναι, να χρηματοδοτούνται όλοι ή κανείς.Με την συμμετοχή των Προπονητών στα ΔΣ των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών, οι Σύνδεσμοι έχουν πλέον ενισχυμένη υπόσταση και οι υποχρεώσεις τους προς τα μέλη τους έχουν αυξηθεί.Καθώς οι περισσότεροι Σύνδεσμοι, έχουν ως μοναδικό εισόδημα την είσπραξη των ετησίων συνδρομών των μελών τους, το οποίο δεν επαρκεί για να πραγματοποιήσουν δράσεις προς όφελος των μελών τους όπως, Προπονητικά Σεμινάρια ή Ημερίδες, διοργάνωση αγώνων, έκδοση των Ταυτοτήτων των Προπονητών και άλλα, θα πρέπει, αναλογιζόμενη τα ανωτέρω, η ΓΓΑ, να προβεί στην οικονομική ενίσχυση των Συνδέσμων Προπονητών.

  5. ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ.
  Η Προπονητική, είναι το σύνολο διαφόρων επιστημών, απαραιτήτων για την σωστή προπονητική καθοδήγηση των αθλητών-αθλητριών και των ομάδων. Δεν αποτελεί χόμπυ ή πάρεργο.
  Επίσης, στην χώρα μας, η Προπονητική είναι νομικώς κατοχυρωμένη ως επάγγελμα, γι αυτό και η ΓΓΑ εκδίδει την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητού.
  Άρα, όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του Προπονητού, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εκπαίδευση που προβλέπει η ΓΓΑ για τους Προπονητές.
  Η ενασχόληση με ένα άθλημα, δεν εξασφαλίζει αυτομάτως το σύνολο των γνώσεων που θα πρέπει, αποδεδειγμένως, να κατέχουν όσοι θέλουν να εργαστούν ως Προπονητές στο άθλημα που υπηρέτησαν ως αθλητές.
  Άλλο Προπονητής και άλλο αθλητής.
  Στην περίπτωση των διακεκριμένων αθλητών/αθλητριών, θα μπορούσε να προβλεφθεί να ξεκινούν από το Β επίπεδο Προπονητού και με την τριβή στην προπονητική διαδικασία να ανέλθουν στο Α επίπεδο, όπως συμβαίνει με κάθε Προπονητή-Προπονήτρια.

 • 1. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
  Στην επικαιροποίηση των στοιχείων των Προπονητών, να ζητείται υποχρεωτικώς ΚΑΙ βεβαίωση παρακολουθήσεως εκπαιδεύσεως στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο Προπονητής είναι γνώστης και ικανός για την παροχή τους, και ότι η προπόνηση θα διεξάγεται στις ασφαλέστερες, κατά το δυνατόν, συνθήκες. Η προσκομιζόμενη βεβαίωση εκπαιδεύσεως στις Πρώτες Βοήθεις να είναι εν ισχύ, καθώς η διάρκειά της είναι πέντε έτη. Μετά τα πέντε έτη, πρέπει να γίνεται πάλι παρακολούθηση της σχετικής εκπαιδεύσεως από τους Προπονητές/Προπονήτριες.

  2. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ.
  Η Προπονητική, αποτελεί το σύνολο γνώσεων μιας σειράς επιστημών. Όλες οι επιστήμες συνεχώς εξελίσονται μεσω της παραγωγής νέων γνώσεων. Αυτές τις γνώσεις πρέπει να λαμβάνουν οι Προπονητές, επί σταθερής βάσεως, σε τακτά χρονική διαστήματα, καθ΄όλην τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητος.Η γνώση δεν σταματά με την απόκτηση του Α επιπέδου, ούτε και με το πτυχίο από κάποιο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.Οι Προπονητές, πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς στις νέες γνώσεις επί των αθλημάτων τους, ώστε να προπονούν τους αθλητές και τις αθλήτριές τους με τις πιο εξελιγμένες γνώσεις και μεθόδους. Για τον λόγο αυτό, μέσω της Εθνικής Σχολής Προπονητών, που θα πρέπει κάποια στιγμή σύντομα να λειτουργήσει,  να παρέχεται η δια βίου εκπαίδευση Προπονητών και Προπονητριών, γεγονός που θα βελτιώση το επίπεδο των Προπονητών και των Προπονητριών μας , ενώ θα βελτιώσει και τις επιδόσεις των αθλητών και των αθλητριών μας.Επίσης, η δια βίου εκπαίδευση να είναι υποχρεωτική και να συνδυαστεί με την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μόνο για όσους και όσες την παρακολουθούν, και που έτσι θα διατηρούν το δικαίωμα της εξασκήσεως του επαγγέλματος του Προπονητού-Προπονήτριας.

  3. ΑΔΕΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ.
  Να γίνει υποχρεωτική η κατοχή άδειας χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, για τους Προπονητές-Προπονήτριες, όλων των θαλασσίων αθλημάτων (Μαζί με το Θαλάσσιο Σκί και τα : Ιστιοπλοϊα, Κωπηλασία, Κανόε-Καγιάκ, Sup, και όποια άλλα).

  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΑ.
  Έχει έρθει η στιγμή, που όλοι οι Σύνδεσμοι Προπονητών, θα πρέπει να λαμβάνουν ετήσια οικονομική ενίσχυση από την ΓΓΑ.Έως τώρα, χρηματοδοτούνται μόνον ελάχιστοι εξ αυτών.Το δίκαιο είναι, να χρηματοδοτούνται όλοι ή κανείς.Με την συμμετοχή των Προπονητών στα ΔΣ των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών, οι Σύνδεσμοι έχουν πλέον ενισχυμένη υπόσταση και οι υποχρεώσεις τους προς τα μέλη τους έχουν αυξηθεί.Καθώς οι περισσότεροι Σύνδεσμοι, έχουν ως μοναδικό εισόδημα την είσπραξη των ετησίων συνδομών των μελών τους, το οποίο δεν επαρκεί για να πραγματοποιήσουν δράσεις προς όφελος των μελών τους όπως, Προπονητικά Σεμινάρια ή Ημερίδες, διοργάνωση αγώνων, έκδοση των Ταυτοτήτων των Προπονητών και άλλα, θα πρέπει, αναλογιζόμενη τα ανωτέρω, η ΓΓΑ, να προβεί στην οικονομική ενίσχυση των Συνδέσμων Προπονητών.

  5. ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ.
  Η Προπονητική, είναι το σύνολο διαφόρων επιστημών, απαραιτήτων για την σωστή προπονητική καθοδήγηση των αθλητών-αθλητριών και των ομάδων. Δεν αποτελεί χόμπυ ή πάρεργο.
  Επίσης, στην χώρα μας, η Προπονητική είναι νομικώς κατοχυρωμένη ως επάγγελμα, γι αυτό και η ΓΓΑ εκδίδει την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητού.
  Άρα, όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του Προπονητού, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εκπαίδευση που προβλέπει η ΓΓΑ για τους Προπονητές.
  Η ενασχόληση με ένα άθλημα, δεν εξασφαλίζει αυτομάτως το σύνολο των γνώσεων που θα πρέπει, αποδεδειγμένως, να κατέχουν όσοι θέλουν να εργαστούν ως Προπονητές στο άθλημα που υπηρέτησαν ως αθλητές.
  Άλλο Προπονητής και άλλο αθλητής.
  Στην περίπτωση των διακεκριμένων αθλητών/αθλητριών, θα μπορούσε να προβλεφθεί να ξεκινούν από το Β επίπεδο Προπονητού και με την τριβή στην προπονητική διαδικασία να ανέλθουν στο Α επίπεδο, όπως συμβαίνει με κάθε Προπονητή-Προπονήτρια.

 • Η Προπονητική, είναι το σύνολο διαφόρων επιστημών, απαραιτήτων για την σωστή προπονητική καθοδήγηση των αθλητών-αθλητριών και των ομάδων. Δεν αποτελεί χόμπυ ή πάρεργο.
  Επίσης, στην χώρα μας, η Προπονητική είναι νομικώς κατοχυρωμένη ως επάγγελμα, γι αυτό και η ΓΓΑ εκδίδει την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητού.
  Άρα, όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του Προπονητού, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εκπαίδευση που προβλέπει η ΓΓΑ για τους Προπονητές.
  Η ενασχόληση με ένα άθλημα, δεν εξασφαλίζει αυτομάτως το σύνολο των γνώσεων που θα πρέπει, αποδεδειγμένως, να κατέχουν όσοι θέλουν να εργαστούν ως Προπονητές στο άθλημα που υπηρέτησαν ως αθλητές.
  Άλλο Προπονητής και άλλο αθλητής.
  Στην περίπτωση των διακεκριμένων αθλητών/αθλητριών, θα μπορούσε να προβλεφθεί να ξεκινούν από το Β επίπεδο Προπονητού και με την τριβή στην προπονητική διαδικασία να ανέλθουν στο Α επίπεδο.

 • 28 Ιανουαρίου 2023, 20:25 | Κώστας

  Αρθ. 8. Προπονητες γ κατηγορίας που έχουν διακρίσεις παγκόσμια και πανευρωπαϊκα η συμμετοχή σε Ολυμπιακόυς αγώνες θα πρέπει να αναβαθμίστουν αυτοδικαίως και χωρίς να ξανα κάνουν σχολή σε α κατηγορίας γιατί διαθέτουν την εμπειρία του αθλήματος αλλά έχουν και την σχετικη γνώση της σχολής που έχουν παρακολουθήσει γ κατηγορίας.