Άρθρο 4 Κατάργηση του κωλύματος της συστέγασης σωματείου με εμπορική επιχείρηση – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 2725/1999

 

Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των περιπτώσεων κατά τις οποίες αποφασίζεται η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από αθλητικό σωματείο, τροποποιείται με τη διαγραφή μετά από τη φράση «αν διαπιστωθεί ότι» της φράσης «το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.».

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 22:37 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

  Είναι λάθος η κατάργηση της φράσης » αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση » .
  Με την κατάργησή της δεν προστατεύεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός.
  Με την τροποποίηση αυτή διευκολύνετε τα μέγιστα σε όσους θέλουν να ιδρύουν «σχολές», «ομίλους», «κέντρα εκπαίδευσης» και να φοροδιαφεύγουν κάτω από το μανδύα του «Αθλητικού Σωματείου».

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 22:03 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Είναι λάθος η κατάργηση της φράσης » αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση » .
  Με την κατάργησή της δεν προστατεύεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός.
  Με την τροποποίηση αυτή διευκολύνετε τα μέγιστα όσους θέλουν απρόσκοπτα να ιδρύουν «σχολές», «ομίλους», «κέντρα εκπαίδευσης» και να φοροδιαφεύγουν κάτω από το μανδύα του «Αθλητικού Σωματείου».

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:33 | Αναστάσιος Πανταζίδης

  Η συστέγαση αθλητικού σωματείου με εμπορική επιχείρηση (κακώς αναφέρεται μόνο η εμπορική – κάθε επιχείρηση θα έπρεπε να είναι) είναι ο ορισμός της υποκρύπτουσας συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  Πιστεύω ότι η τροποποίηση δεν σχετίζεται με το γεγονός πως πριν λίγους μήνες αναγνωρίσατε Ομοσπονδία που συστεγάζεται με επιχείρηση και αφού δεν θέλετε να πιέσετε για εφαρμογή του νόμου, αλλάζετε το νόμο για να μην έχουν κώλυμα οι παρανομούντες.
  Με την τροποποίηση αυτή διευκολύνετε τα μέγιστα όσους θέλουν απρόσκοπτα να ιδρύουν «σχολές», «ομίλους», «κέντρα εκπαίδευσης» και να φοροδιαφεύγουν κάτω από το μανδύα του «Αθλητικού Σωματείου». Αυτό γίνεται ήδη, αλλά εσείς με την παρούσα τροποποίηση, το διευκολύνετε.
  Είναι σκανδαλώδης διάταξη που οδηγεί σε πολύ λάθος δρόμο.
  Πιο θεμιτό θα ήταν να αποφασίσετε ότι τα σωματεία θα είναι ταυτόχρονα και επιχειρήσεις. Θα το καταλάβαινα ως πολιτική θέση, αν και θα διαφωνούσα. Αλλά το να νομιμοποιείτε την απάτη, είναι απαράδεκτο.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 08:15 | Basiliy

  Ok well done