Άρθρο 6 Προσδιορισμός κρατικής χρηματοδότησης ομοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 ν. 2725/1999

 

Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ώστε να επικαιροποιηθεί η νομοθετική παραπομπή, β) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους δημοσιογράφους, τους φροντιστές, τους φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γίνονται σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6). Εξαιρούνται του πρώτου εδαφίου οι ομοσπονδίες, των οποίων τα ίδια έσοδα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησής τους, δηλαδή το άθροισμα της τακτικής επιχορήγησής τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και της χρηματοδότησης της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), περί της χρησιμοποίησης ποσοστού των εσόδων από τη φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων και την επιχορήγηση των ειδικών επιτροπών του άρθρου 53 του παρόντος. Χρόνος υπολογισμού των ίδιων εσόδων των ομοσπονδιών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό που υποβάλλεται προς έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α., ορίζεται το προηγούμενο των προσλήψεων έτος.».

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 22:53 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ

  Στις Κυκλάδες υπάρχουν πάρα πολλά Σωματεία Αθλητισμού με πολλά τμήματα το καθένα, όπως στίβου, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλευ κ.λ.π
  Π.χ. μόνο στη Νάξο υπάρχουν εννέα 9 Σωματεία, τα οποία έχουν πολλά ερασιτεχνικά τμήματα, σε όλες τις κατηγορίες.
  Για τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα του Νομού Κυκλάδων, αλλά και εκτός Νομού, είναι ανάγκη υποχρεωτικά να μετακινούνται, ως γνωστόν, κατά συχνά χρονικά διαστήματα σε διάφορα νησιά και πόλεις για να πραγματοποιηθούν οι αγώνες με τις αντίστοιχες ομάδες.
  Επειδή το κόστος μετακινήσεων μαζί με τις διανυκτερεύσεις, την διατροφή, λόγω και της τρέχουσας αύξησης των τιμών, είναι μεγάλο, τα σωματεία είναι αδύνατον από μόνα τους να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, με συνέπεια ακόμη και την ακύρωση των μετακινήσεων, τη μη διεξαγωγή κατά συνέπεια αγώνων και τελικά την μη συνέχιση – ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων.
  Για μας και για ευνόητους λόγους, μια από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι ο Αθλητισμός.

  Λόγω λοιπόν:

  1. της Νησιωτικότητας που δεν μπορείς να μετακινηθείς από νησί σε νησί ή από νησί, σε λιμάνια στη στεριά π.χ. Πειραιάς, όποτε θέλεις , προτείνουμε
  να θεσμοθετηθεί ειδικό μεταφορικό ισοδύναμο, για τους αθλητές, το οποίο θα καλύπτει το συνολικό ποσό της δαπάνης των εισιτηρίων πχ από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών

  2. να υπάρχουν ετήσιες χρηματοδοτήσεις από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, για την κάλυψη μέρους των εξόδων διανυκτέρευσης και διατροφής.

  Επίσης, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν μέτρα και δράσεις όχι μόνο σε επίπεδο Εθνικό, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη των αθλητών μας και την αναγκαία προώθηση του Αθλητισμού.

  Μανώλης Πολυκρέτης
  Υποψήφιος Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 22:11 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ

  Στις Κυκλάδες υπάρχουν πάρα πολλά Σωματεία Αθλητισμού με πολλά τμήματα το καθένα, όπως στίβου, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλευ κ.λ.π
  Π.χ. μόνο στη Νάξο υπάρχουν εννέα 9 Σωματεία, τα οποία έχουν πολλά ερασιτεχνικά τμήματα, σε όλες τις κατηγορίες.
  Για τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα του Νομού Κυκλάδων, αλλά και εκτός Νομού, είναι ανάγκη υποχρεωτικά να μετακινούνται, ως γνωστόν, κατά συχνά χρονικά διαστήματα σε διάφορα νησιά και πόλεις για να πραγματοποιηθούν οι αγώνες με τις αντίστοιχες ομάδες.
  Επειδή το κόστος μετακινήσεων μαζί με τις διανυκτερεύσεις, την διατροφή, λόγω και της τρέχουσας αύξησης των τιμών, είναι μεγάλο, τα σωματεία είναι αδύνατον από μόνα τους να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, με συνέπεια ακόμη και την ακύρωση των μετακινήσεων, τη μη διεξαγωγή κατά συνέπεια αγώνων και τελικά την μη συνέχιση – ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων.
  Για μας και για ευνόητους λόγους, μια από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι ο Αθλητισμός.

  Λόγω λοιπόν:

  1. της Νησιωτικότητας που δεν μπορείς να μετακινηθείς από νησί σε νησί ή από νησί, σε λιμάνια στη στεριά π.χ. Πειραιάς, όποτε θέλεις , προτείνουμε
  να θεσμοθετηθεί ειδικό μεταφορικό ισοδύναμο, για τους αθλητές, το οποίο θα καλύπτει το συνολικό ποσό της δαπάνης των εισιτηρίων πχ από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών

  2. να υπάρχουν ετήσιες χρηματοδοτήσεις από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, για την κάλυψη μέρους των εξόδων διανυκτέρευσης και διατροφής.

  Επίσης, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν μέτρα και δράσεις όχι μόνο σε επίπεδο Εθνικό, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη των αθλητών μας και την αναγκαία προώθηση του Αθλητισμού.

  Μανώλης Πολυκρέτης
  Υποψήφιος Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 • 1ο ΣΧΟΛΙΟ

  Το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται με τον προτεινόμενο Νόμο, θα αμείβεται σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου και η πληρωμή τους θα πραγματοποιείται μέσω Ε.Α.Π.;
  Εάν δεν ισχύσει το Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου για τους νεοπροσλαμβανόμενους, θα δημιουργηθούν δύο Κατηγορίες εργαζομένων με ότι συνεπάγεται.
  Για να προχωρήσει η Ομοσπονδία σε πρόσληψη πρέπει να έχει Κανονισμό Οργάνωσης, Διοίκησης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ομοσπονδίας;
  Σε τι θέσεις προσλαμβάνονται οι υπάλληλοι, σε οργανικές ή προσωποπαγείς;
  Στην περίπτωση που Ομοσπονδία εκμεταλλευόμενη το Νόμο, προσλαμβάνει προσωπικό το 2023, αλλά το 2024 αλλάζει η σχέση του 50%, τι θα πρέπει να ακολουθήσει το 2025; Θα έχει κάποια επίπτωση αυτή η αλλαγή κατάταξης της Ομοσπονδίας, είτε έχει Κανονισμό Υπηρεσιών είτε δεν έχει.

  2ο ΣΧΟΛΙΟ

  Μαζί με τον προσδιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης των Ομοσπονδιών μήπως θα έπρεπε να προσδιοριστεί (και κυρίως να τηρείται) η ακριβής χρονική περίοδος ανακοίνωσης του ύψους της και της καταβολής αυτής (Α΄ Δόση) και τούτο διότι από αυτήν εξαρτώνται πολλά τόσο για τις δράσεις των Ομοσπονδιών (Πρωταθλήματα, συμμετοχή σε διοργανώσεις στο εξωτερικό), όσο και η μηνιαία πληρωμή όσων υπηρετούν αυτές (τακτικό προσωπικό, προπονητές, συνεργάτες κ.λπ.).
  Σημειώνουμε ότι δεν τηρείται η ημερομηνία ανακοίνωσης των επιχορηγήσεων, όπως αυτή ορίζεται από τον 2725/1999 (31 Ιανουαρίου εκάστου έτους).