Άρθρο 03 Δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών του τριάθλου σε αθλητικό σωματείο- Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 3 ν. 2725/1999

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της δυνατότητας κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών των αναφερόμενων αθλημάτων ως μελών σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, καθώς και της συμμετοχής τους στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, τροποποιείται με την προσθήκη μετά από τις λέξεις «της αθλητικής αλιείας» των λέξεων «του τριάθλου» και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, του τριάθλου, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.».

 • 3 Φεβρουαρίου 2023, 15:08 | Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

  Κατάργηση των εξαιρέσεων ανά άθλημα και απελευθέρωση του δικαιώματος αθλητή (-τριας) 40ετών και άνω, όλων των ατομικών αθλημάτων να είναι μέλος του σωματείου και κατ’ επέκταση και των οργάνων αυτού (όλα τα σωματεία, που καλλιεργούν μη δημοφιλή ατομικά αθλήματα έχουν «θέμα» με τον αριθμό των ενεργών μελών).
  Θέσπιση ως μοναδικό κώλυμα για εν ενεργεία αθλητές: την μη εκπροσώπηση των σωματείων σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες από εν ενεργεία αθλητές – μέλη του ΔΣ του σωματείου.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:24 | Αναστάσιος Πανταζίδης

  Υπάρχει κάποιος λόγος που γενικώς οι αθλητές δεν μπορούν να είναι μέλη των Αθλητικών Σωματείων και μέλη της Διοίκησης αυτών; κατ’ επέκταση και των Ενώσεων ή και των Ομοσπονδιών;
  Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να καταργηθεί γενικώς και οριζοντίως για όλα τα αθλήματα, για όλα τα σωματεία.
  Αν υπάρχει, ποιο είναι το κριτήριο εξαίρεσης κάποιων αθλημάτων; Οι εξαιρέσεις νοούνται ως αντικειμενικές, μόνο όταν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, βασισμένο σε αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία και χαρακτηριστικά. Αν δεν οριστεί αυτό το πλαίσιο, τότε πρόκειται για απλό ρουσφέτι, έξω και πέρα από κάθε ηθική και δεοντολογία.
  Στην περίπτωση της παρούσας τροποποίησης, μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι το τρίαθλο προστέθηκε στα εξαιρούμενα αθλήματα για να ικανοποιηθεί ως ρουσφέτι το τυχόν αίτημα του προέδρου της Ομοσπονδίας Τριάθλου, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν αθλητής και θέλει να εξακολουθήσει να είναι αθλητής και πρόεδρος ταυτόχρονα.
  Επειδή λοιπόν μπορεί να αδικηθεί η πρόθεση των παραγόντων του τριάθλου ή του κου Υφυπουργού, η μόνη ηθική και δεοντολογική ρύθμιση είναι η εξής:
  – Κατάργηση όλων των εξαιρέσεων,
  – Θέσπιση αντικειμενικού πλαισίου ανάγκης εξαιρέσεων και υπαγωγής αθλημάτων σε αυτές,
  – επανακαθορισμός των εξαιρούμενων αθλημάτων με βάση το θεσμοθετημένο πλαίσιο.

 • 28 Ιανουαρίου 2023, 20:03 | Κώστας Δημητρίου

  η εξαίρεση αυτή πρέπει να γίνει κανόνας για όλους τους αθλητές όλων των αθλημάτων άνω των 35ετών-> να μπορούν να είναι & μέλη του σωματείου τους