Άρθρο 22 Προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 63 ν. 4809/2021

 

Η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4809/2021 (Α’ 102), περί των προϋποθέσεων για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων που θεσπίστηκαν, κατά παρέκκλιση, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, τροποποιείται ώστε να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής και το έτος 2022, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ειδικά για τα έτη 2020, 2021 και 2022, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον χώρες, αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, και, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, η συμμετοχή έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από έξι (6) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.».

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 19:27 | Μαρια

  Δίκαιη διάταξη καθώς η μη συμμετοχή των δύο Χωρων στις διεθνείς διοργανώσεις δημιουργεί πρόβλημα και ήδη έχουν ακυρωθεί διεθνείς διοργανώσεις λόγω αυτού καθώς σε κάποια αθλήματα οι συμμετοχές Χώρων μπορεί να είναι οριακές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αθλήματα που είχαν δεδομένη τη συμμετοχή κάποιων Χωρών ( έχουν βρεθεί οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, έχουν οργανωθεί και προπονούν τους αθλητές τους για αυτές τις διοργανώσεις) να αναγκάζονται να ακυρώνουν διοργανώσεις και ο κόπος ετών των αθλητών για να παραστούν σε αυτές τις διοργανώσεις να πηγαίνει χαμένος.

  Οπότε για λόγους ανωτέρας βίας ,που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, σωστά λήφθηκε από την πολιτεία απόφαση για να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων και για το έτος 2022, εν μέσω ειδικών συνθηκών αγωνιστικού ανταγωνισμού που κανείς δεν αμφισβητεί.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 13:15 | Νικηφόρος

  Είναι μια δίκαιη διάταξη αναμφισβήτητα προς τη σωστή κατεύθυνση η οποία χρήζει μιας περαιτέρω προσθήκης της τροποποίησης του άρθρου 34 παρ. 10 περ. α΄ του ν. 2725/1999 σχετικά με τον αριθμό αγώνων, στους οποίους απαιτείται να συμμετέχει ο εκάστοτε αθλητής με διάκριση.
  Σε συνέχεια του ν. 4908/2022 για εξαίρεση της υποχρέωσης συμμετοχής σε πάνω από το 50% των αγώνων ως προς τους αθλητές με διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών ή γυναικών, προτείνεται η εξαίρεση αυτή να επεκταθεί και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του συνόλου των ηλικιακών κατηγοριών, όπου επίσης υπάρχει πολύ αυξημένο επίπεδο αθλητικού συναγωνισμού.
  Ο λόγος που ορθά προστέθηκε η εξαίρεση του ν. 4908/2022 είναι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου ακριβώς το ζήτημα των ιδιαιτεροτήτων της υδατοσφαίρισης, όπου αναγράφονται στο φύλλο αγώνα λιγότεροι αθλητές από αυτούς που συγκροτούν την εκάστοτε Εθνική Ομάδα στη διοργάνωση.
  Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα προκαλέσει την παραμικρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αφού οι ηλικιακές κατηγορίες που προτείνεται να προστεθούν στην εξαίρεση είναι σαφές ότι δεν δικαιούται την παραμικρή οικονομική επιβράβευση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν.2725/1999.
  Η προετοιμασία των αθλητών όλων των κατηγοριών των Εθνικών Ομάδων για τις συγκεκριμένες διοργανώσεις (οι πλέον κορυφαίες) και η ένταξή τους στην αντίστοιχη αποστολή προϋποθέτει τεράστια προσπάθεια, χρόνο και κόπο και ακόμη μια περιορισμένη συμβολή των αθλητών σε μια τόσο σημαντική διάκριση απαιτεί ανυπολόγιστες θυσίες, ιδίως στις πιο νεαρές ηλικίες, όπου υπάρχουν παράλληλα και οι σχολικές υποχρεώσεις των αθλητών, οι οποίοι καλούνται να συνδυάσουν δύο εξίσου σημαντικές και απαιτητικές προκλήσεις στην ηλικία αυτή.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 13:06 | Στράτος

  Με την ευκαιρία της εν λόγω διαβούλευσης και συγκεκριμένα επί των άρθρων 21-22 του νομοσχεδίου, που αφορούν προνόμια διακριθέντων αθλητών, προτείνεται επίσης και η τροποποίηση του άρθρου 34 παρ. 10 περ. α΄ του ν. 2725/1999 σχετικά με τον αριθμό αγώνων, στους οποίους απαιτείται να συμμετέχει ο εκάστοτε αθλητής με διάκριση.
  Σε συνέχεια του ν. 4908/2022 για εξαίρεση της υποχρέωσης συμμετοχής σε πάνω από το 50% των αγώνων ως προς τους αθλητές με διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών ή γυναικών, προτείνεται η εξαίρεση αυτή να επεκταθεί και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του συνόλου των ηλικιακών κατηγοριών, όπου επίσης υπάρχει πολύ αυξημένο επίπεδο αθλητικού συναγωνισμού.
  Ο λόγος που ορθά προστέθηκε η εξαίρεση του ν. 4908/2022 είναι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου ακριβώς το ζήτημα των ιδιαιτεροτήτων της υδατοσφαίρισης, όπου αναγράφονται στο φύλλο αγώνα λιγότεροι αθλητές από αυτούς που συγκροτούν την εκάστοτε Εθνική Ομάδα στη διοργάνωση. Όμως, το ζήτημα αυτό δεν ισχύει μόνο για τις Εθνικές Ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών, για τις οποίες ορθά προστέθηκε η εξαίρεση του ν. 4908/2022, αλλά και για τις Εθνικές Ομάδες του συνόλου των ηλικιακών κατηγοριών του ίδιου αθλήματος.
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προετοιμασία των αθλητών των Εθνικών Ομάδων για τις συγκεκριμένες διοργανώσεις και η ένταξή τους στην αντίστοιχη αποστολή προϋποθέτει τεράστια προσπάθεια, χρόνο και κόπο και ακόμη και η περιορισμένη συμβολή των αθλητών σε μια τόσο σημαντική διάκριση απαιτεί ανυπολόγιστες θυσίες, ιδίως στις πιο νεαρές ηλικίες, όπου υπάρχουν παράλληλα και οι σχολικές υποχρεώσεις των αθλητών.
  Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα προκαλέσει την παραμικρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αφού οι ηλικιακές κατηγορίες που προτείνεται να προστεθούν στην εξαίρεση ούτως ή άλλως δεν δικαιούται την παραμικρή οικονομική επιβράβευση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν.2725/1999.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 00:26 | Άλκηστις

  Η παρούσα διάταξη είναι αναμφισβήτητα προς τη σωστή κατεύθυνση της αναγνώρισης των κόπων και των θυσιών των διακριθέντων αθλητών και αποτελεί συνέχεια των πολύ αποτελεσματικών νομοθετικών παρεμβάσεων του Υφυπουργού για τα συγκεκριμένα θέματα τα τελευταία 3,5 χρόνια.
  Με την ευκαιρία της διαβούλευσης αυτής (και εν όψει ιδίως των άρθρων 21-22 του νομοσχεδίου, που αφορούν προνόμια των αθλητών με διάκριση), προτείνεται επίσης και η τροποποίηση του άρθρου 34 παρ. 10 περ. α΄ του ν. 2725/1999 σχετικά με τον αριθμό αγώνων, στους οποίους απαιτείται να συμμετέχει ο εκάστοτε αθλητής με διάκριση.
  Σε συνέχεια της πολύ σωστής και αξιέπαινης πρωτοβουλίας του ν. 4908/2022 για εξαίρεση της υποχρέωσης συμμετοχής σε πάνω από το 50% των αγώνων ως προς τους αθλητές με διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών ή γυναικών, προτείνεται η εξαίρεση αυτή να επεκταθεί και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα λοιπών ηλικιακών κατηγοριών, όπου επίσης υπάρχει πολύ αυξημένο επίπεδο αθλητικού συναγωνισμού.
  Ο λόγος που ορθά προστέθηκε η εξαίρεση του ν. 4908/2022 είναι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου ακριβώς το ζήτημα των ιδιαιτεροτήτων της υδατοσφαίρισης, όπου αναγράφονται στο φύλλο αγώνα λιγότεροι αθλητές από αυτούς που συγκροτούν την εκάστοτε Εθνική Ομάδα στη διοργάνωση. Όμως, το ζήτημα αυτό δεν ισχύει μόνο για τις Εθνικές Ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών, για τις οποίες ορθά προστέθηκε η εξαίρεση του ν. 4908/2022, αλλά και για τις Εθνικές Ομάδες των λοιπών ηλικιακών κατηγοριών του ίδιου αθλήματος.
  Εξάλλου, μόνη η προετοιμασία των αθλητών των Εθνικών Ομάδων για όλες αυτές τις ιδιαιτέρως δύσκολες διοργανώσεις και η ένταξή τους στη σχετική αποστολή απαιτεί πάρα πολύ χρόνο προπονήσεων και ακόμη και η περιορισμένη συμβολή των αθλητών σε μια τόσο σημαντική διάκριση απαιτεί ανυπολόγιστες θυσίες, ιδίως στις πιο νεαρές ηλικίες, όπου υπάρχουν παράλληλα και οι σχολικές υποχρεώσεις.
  Η προτεινόμενη αυτή τροποποίηση δεν θα προκαλέσει μάλιστα την παραμικρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αφού οι ηλικιακές κατηγορίες που προτείνεται να προστεθούν στην εξαίρεση ούτως ή άλλως δεν δικαιούται την παραμικρή οικονομική επιβράβευση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν.2725/1999.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 12:23 | ΠΑΥΛΟΣ

  Όταν κατεβάζεις το όριο των χωρών (από 8 σε 6) αυτό γίνεται για να ευνοήσεις αθλητές αθλημάτων στα οποία δεν υπάρχουν συμμετοχές στις διεθνείς διοργανώσεις. Στην περίπτωση δε που στη διοργάνωση συμμετέχουν 6 χώρες με ισάριθμους αθλητές, με τη μείωση των χωρών, ο αθλητής ευνοείται τόσο που δεν χρειάζεται καν να αγωνιστεί και να κερδίσει έστω έναν αγώνα, καθώς αρκεί μόνο η συμμετοχή του. Αν αυτό θεωρείται δίκαιο, δεν είναι άδικο να μην ευνοηθούν και αθλητές που κατέκτησαν 7-8 θέση σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα το 2021 με συμμετοχή τουλάχιστον 8 χωρών και ενώ το 2020 δεν είχαν γίνει οι αντίστοιχες διοργανώσεις, επειδή άλλαξαν ηλικιακή κατηγορία;;;;;;;;;; Πόσο μάλλον και όταν υπάρχει ευνοϊκή πρόβλεψη για αυτούς που παρέμειναν στην ίδια ηλικιακή κατηγορία (βλ. άρθρο 21 του παρόντος και άρθρο 53 του ν. 4809/2021).

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 10:15 | Άρης

  Δίκαια η προσαρμογή του νόμου σύμφωνα με τις συνθήκες των τελευταίων ετών και προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Συνολικά ο περιορισμός όπως αυτός εφαρμόζεται στον αριθμό των χωρών είναι εξαιρετικά άδικος για ορισμένα αθλήματα εντός παραολυμπιακού προγράμματος. Συγκεκριμένα, χαμηλές αγωνιστικές κατηγορίες και ο γυναικείος παραθλητισμός πλήττονται άμεσα, καθώς αδυνατούν να συμπληρωθούν οι 8 χώρες, όπως και οι 6 σε πολλές περιπτώσεις. Σε αρκετά παραολυμπιακά αθλήματα υπάρχει περιορισμός θέσεων ανά αγωνιστική κατηγορία αλλά και όρια πρόκρισης από τις διεθνείς ομοσπονδίες των αθλημάτων. Επίσης, πολλές εθνικές ομοσπονδίες αποφασίζουν να μη στείλουν σε αυτούς τους αγώνες τους αθλητές οι οποίοι δεν διεκδικούν μετάλλιο, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από τις χώρες τους. Ως εκ τούτου αγωνίζονται μόνο οι κορυφαίοι αθλητές σε κάθε αγώνισμα. Το γεγονός αυτό δεν μειώνει την επιτυχία των αθλητών, καθώς αυτή επιτυγχάνεται πραγματικά ανάμεσα στους κορυφαίους. Μειώνονται τα κίνητρα συμμετοχής αθλητών αλλά και των προπονητών τους σε αυτά τα αθλήματα καθώς ακόμη και αν ανακηρυχθούν πρωταθλητές κόσμου δεν επιβραβεύονται ούτε κατ’ ελάχιστον. Βρισκόμαστε σε μία άδικη λογική, αυτή του «όλον ή ουδέν». Το ίδιο ισχύει και με τα διεθνή ρεκόρ σε αγωνίσματα εκτός παραολυμπιακού προγράμματος.
  Προτείνω δύο τρόπους αποκατάστασης με άμεση εφαρμογή: α) 6 αθλητές, τουλάχιστον 4 χώρες με το μέγιστο 2 αθλητές ανά χώρα. Υπάρχουν παραδοσιακές δυνάμεις ανά άθλημα με παραπάνω από έναν κορυφαίο αθλητή, δε μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. β) Προσαρμογή οικονομικής επιβράβευσης ανάλογα με την έλλειψη χωρών, στη λογική 6 αθλητές-6 χώρες. Έστω ότι ένας αθλητής έχει στο αγώνισμά του 6 αθλητές από 5 χώρες και κατακτά την 5η θέση. Σε αυτή την περίπτωση να λαμβάνει την επιβράβευση της 6ης θέσης, αφού λείπει μία χώρα. Αθλητής ανακηρύσσεται παγκόσμιος πρωταθλητής ανάμεσα σε 4 αθλητές από 4 χώρες. Να λάβει επιβράβευση της 3ης θέσης, λόγω έλλειψης δύο χωρών που εν δυνάμει θα μπορούσαν να κατακτήσουν υψηλότερη θέση.
  Υπάρχουν δίκαιες λύσεις και θα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά, ώστε να μη μηδενίζεται οικονομικά, αλλά να επιβραβεύεται αναλογικά η επιτυχία των Ελλήνων αθλητών.

 • 30 Ιανουαρίου 2023, 19:48 | Ιωάννης

  Είναι μια δίκαιη διάταξη διότι, και η μη συμμετοχή των δύο εμπόλεμων χωρών στις διεθνείς διοργανώσεις συνιστά δυσμενή συνέπεια (όπως ακριβώς αναφέρεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης) καθώς μπορεί να είναι μικρός, σε ορισμένα αθλήματα όμως που η συμμετοχή των δύο αυτών χωρών ήταν δεδομένη, αποτελούσε παράφορη αδικία που το Υπουργείο ορθώς το αναγνώρισε.
  Επιπλέον η συμμετοχή σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε το 2020, ούτε το 2021, ακόμη και το μισό έτος του 2022, απαιτούν σοβαρή προετοιμασία δύο ακόμη και τριών χρόνων, εντός των οποίων υπήρχαν δυσμενή μέτρα και συνέπειες, που σαφώς αποτελούσαν σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για την προετοιμασία και συμμετοχή στους αγώνες αυτούς.
  Άρα συνοψίζοντας, για λόγους δίκαιης και ίσης μεταχείρισης ορθώς λήφθηκε από την πολιτεία απόφαση για να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων και για το έτος 2022, εν μέσω ειδικών συνθηκών αγωνιστικού ανταγωνισμού που κανείς δεν αμφισβητεί.

 • 30 Ιανουαρίου 2023, 19:59 | Ιωάννης

  Είναι μια δίκαιη διάταξη διότι, και η μη συμμετοχή των δύο εμπόλεμων στις διεθνείς διοργανώσεις συνιστά δυσμενή συνέπεια (όπως ακριβώς αναφέρεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης) καθώς μπορεί να είναι μικρός, σε ορισμένα αθλήματα όμως που η συμμετοχή των δύο αυτών χωρών ήταν δεδομένη, αποτελούσε παράφορη αδικία που το Υπουργείο ορθώς το αναγνώρισε.
  Επιπλέον η συμμετοχή σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε το 2020, ούτε το 2021, ακόμη και το μισό έτος του 2022, απαιτούν σοβαρή προετοιμασία δύο ακόμη και τριών χρόνων, εντός των οποίων υπήρχαν δυσμενή μέτρα και συνέπειες, που σαφώς αποτελούσαν σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για την προετοιμασία και συμμετοχή στους αγώνες αυτούς.
  Άρα συνοψίζοντας, για λόγους δίκαιης και ίσης μεταχείρισης ορθώς λήφθηκε από την πολιτεία απόφαση για να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων και για το έτος 2022, εν μέσω ειδικών συνθηκών αγωνιστικού ανταγωνισμού που κανείς δεν αμφισβητεί.

 • 28 Ιανουαρίου 2023, 19:59 | Νούλη

  Κατά το 2022 δεν υπήρχαν δυσμενή μέτρα στις διεθνείς διοργανώσεις, λόγω της πανδημίας του κορωνοιού. Περαιτέρω, η μη συμμετοχή των δύο εμπόλεμων χωρών στις διεθνείς διοργανώσεις δεν συνιστά δυσμενή συνέπεια (όπως αναφέρεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης), καθώς είναι αμελητέος ο αριθμός αυτός (2) έναντι του συνόλου των χωρών που μπορούν να συμμετέχουν στις διεθνείς διοργανώσεις, αποτέλεσε δε ευμενή συγκυρία για τις λοιπές συμμετέχουσες χώρες, οι οποίες είχαν να αντιμετωπίσουν πολύ μικρότερο αγωνιστικό ανταγωνισμό.
  Για λόγους δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, σκόπιμο είναι να ληφθεί πρόνοια και για αθλητές που διακρίθηκαν κατά το έτος 2021 και δεν έχουν περιληφθεί στις μέχρι τώρα ευνοϊκές διατάξεις: α)της παρ. 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4809/2021 (Α` 102), β) της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4908/2022 (Α` 52) και τροποποιείται και με την παρούσα διάταξη, γ) της παρ. 1 του άρθρου 410 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), η οποία τροποποιείται με το άρθρο 21 του παρόντος, ήτοι αθλητές που κατέκτησαν. Πρόκειται για ένα περιορισμένο αριθμό αθλητών/αθλητριών, οι οποίοι συμμετείχαν σε διεθνείς διοργανώσεις με συμμετοχή των προβλεπόμενων σε αριθμό ομάδων ή αθλητών και οι οποίοι κατέκτησαν 7η-8η θέση σε Παγκόσμιο και 4η-5η-6η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το έτος 2021, δεν διεξήχθησαν διεθνείς αγώνες το έτος 2020 και άλλαξαν ηλικιακή κατηγορία κατά το έτος αυτό, κάτι που, άλλωστε, είναι συνέπεια της εξέλιξης της ηλικίας τους και όχι της διακριτικής ευχέρειας ή επιλογής τους.

 • 28 Ιανουαρίου 2023, 16:38 | Νούλη

  Το 2022 δεν υπήρχαν μέτρα για τον κορωνοινό και οι διεθνείς διοργανώσεις διεξήχθησαν κανονικά. Για ποιό λόγο επομένως να επεκταθεί και για τον χρόνο αυτό το προνόμιο;
  Αντίθετα μένει ακάλυπτος ένας πολύ μικρός αριθμός αθλητών που διακρίθηκαν σε αγώνες με τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών (8 χώρες και 8 αθλητές) το 2021, που θέριζε ο κορωνοιός, και που οι αντίστοιχοι αγώνες δεν πραγματοποιήθηκαν το 2020, λόγω της πανδημίας, αλλά άλλαξαν ηλικιακή κατηγορία, παράμετρος που όμως δεν εξαρτιόταν από τους ίδιους (άρθρο 53 ν. 4809/2021).