Άρθρο 25 Καταργούμενη διάταξη

 

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της απαγόρευσης συστέγασης αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης.

  • 5 Φεβρουαρίου 2023, 23:20 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

    Λάθος να καταργηθεί η διάταξη που αναφέρει:
    Αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να συστεγάζεται στην έδρα αυτών.

  • 5 Φεβρουαρίου 2023, 23:02 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

    Λάθος να καταργηθεί η διάταξη που αναφέρει:
    Αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να συστεγάζεται στην έδρα αυτών.