Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Προκήρυξης για εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας για εντοπισμό γεωθερμικού δυναμικού σε μη ερευνημένες περιοχές του Ελληνικού Χώρου

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Προκήρυξης για εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας για εντοπισμό γεωθερμικού δυναμικού σε μη ερευνημένες περιοχές του Ελληνικού Χώρου.

Το σχέδιο αυτό σκοπό έχει να αποτελέσει πρότυπο για μια σειρά προκηρύξεων για εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας σε μη ερευνημένες περιοχές του Ελληνικού Χώρου στις οποίες έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μεγάλες διεθνείς εταιρείες για τον εντοπισμό γεωθερμικού δυναμικού με πρωτεύοντα στόχο την ηλεκτροπαραγωγή.

Η υλοποίηση αντίστοιχων επιχειρηματικών σχεδίων αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη τόσο στην προώθηση της χρήσης της γεωθερμικής ενέργειας, την επίτευξη των Ενεργειακών Στόχων της Χώρας και διασφάλιση ενεργειακής αυτάρκειας ακριτικών ή απομακρυσμένων περιοχών, όσο και στις τοπικές κοινωνίες με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και έμμεσα, μέσω της δευτερογενούς χρήσης της παραγόμενης θερμότητας για γεωργικούς και άλλους σκοπούς τοπικής σημασίας που θα κινητοποιήσουν την τοπική οικονομία.

Το παρόν σχέδιο έχει συνταχθεί, στo πλαίσιο των οριζόμενων στο Μεταλλευτικό Κώδικα, το Ν3175/03 όπως αυτός ισχύει και την απόφαση Δ9Δ,Β/Φ166/οικ18513/ΓΔΦΠ 3512/ 24-8-2009 (ΦΕΚ1819Β/2-9-09) περί όρων και διαδικασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού. Ωστόσο, έχουν συμπεριληφθεί και στοιχεία από προτάσεις ακαδημαϊκών και επιστημονικών φορέων, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της διαβούλευσης.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή  10 Σεπτεμβρίου 2010.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Γιάννης Μανιάτης

Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής