2. Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας

Κατεβάστε σε μορφή *.pdf το κείμενο απο εδώ.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2011, 12:23 | ΔΕΗ – ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

  2. Προτάσεις-Ειδικά Σχόλια

  • Σελ. 22, Πίνακας 5

  Προτείνεται μία αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού της εκτιμούμενης εξοικονόμησης ενέργειας, με προσαρμογή στα δεδομένα και στις εξελίξεις του Ελληνικού Ηλεκτρικού Συστήματος (Διείσδυση ΑΠΕ, συμμετοχή Μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, αντικατάσταση παλαιών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με νέες υψηλότερου βαθμού απόδοσης κλπ).
  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο συντελεστής αναγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας σε πρωτογενή δεν είναι σταθερός, και συνεχώς βελτιώνεται (μικραίνει) λόγω της διείσδυσης των ΑΠΕ και της αντικατάστασης παλαιών Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με νέες υψηλότερου βαθμού απόδοσης.
  • Σελ. 25, Πίνακας 7

  Ο βαθμός απόδοσης των Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου από φυσικό αέριο λαμβάνεται ίσος με 52,5% για τις Μονάδες που κατασκευάστηκαν την περίοδο 2006-2011 (τιμή που προέρχεται από την ΥΑ Αριθμ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15606/2009. Θεωρούμε ότι η τιμή αυτή είναι πολύ χαμηλή, δεδομένου ότι οι σύγχρονες Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου που κατασκευάστηκαν την περίοδο 2006-2011 έχουν βαθμό απόδοσης που αγγίζει το 57% σε συνθήκες ISO, ενώ σήμερα κατασκευάζονται αντίστοιχες Μονάδες με μέγιστο βαθμό απόδοσης που φτάνει ως και το 60%.
  • Σελ. 23, παρ. 2.3.1 και 2.3.2

  Πρόσφατα, η ΔΕΗ κατέθεσε στο ΥΠΕΚΑ το Περιβαλλοντικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2015 (ΔΣΤΡ/854/20.7.11), στο οποίο παρουσιάζονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2011-2015, τα οποία μπορούν να αναφερθούν στη συγκεκριμένη παράγραφο.
  • Σελ. 23, παρ. 2.3.2

  Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται οι προοπτικές διασύνδεσης του μη διασυνδεδεμένου συστήματος με το Ηπειρωτικό Σύστημα, προτεραιότητα και της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την επίτευξη του στόχου 20-20-20. Ειδικά για τα έργα αυτά, το γενικό σχόλιο για τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση ισχύει εντονότερα.
  Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι για το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ η συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αναταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2011, 00:50 | Δ.Κ.Ζ

  ΚΑΝΤΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Φ.ΑΕΡΙΟ και ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ,ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ την ΝΕΑ ΛΙΒΥΗ (ΒΛΕΠΕ Α.Ο.Ζ ),και ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ