Δημόσια Διαβούλευση για το «2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης-ΣΔΕΑ»

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ιστοχώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το «2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης-ΣΔΕΑ» που προκύπτει ως απαίτηση του νόμου 3855/2010 και αφορά«Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» και το οποίο θα κατατεθεί στην ΕΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ.

Με το παρόν ΣΔΕΑ,η πολιτεία παρουσιάζει μέτρα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης  του  δημόσιου τομέα,  καθώς και ένα σύνολο δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών εκτιμάται με απόλυτη διαφάνεια και αποσκοπεί στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξης του εθνικού στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2016.

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συνεισφέρει επίσης ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων περιορισμού των αέριων εκπομπών που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Παράλληλα, στο κείμενο του ΣΔΕΑ γίνεται εκτενής αναφορά σε μηχανισμούς χρηματοδότησης μέσω της προώθησης των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, καθώς και σε επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, τη βιομηχανία  και τις μεταφορές.

Το παραπάνω σχέδιο δράσης περιλαμβάνει:

  1. την περιγραφή και αξιολόγηση του συνόλου των μέτρων που υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή σχεδιάζονται και προγραμματίζονται να εφαρμοστούν στους τομείς τελικής χρήσης ενέργειας στην Ελλάδα.
  2. εκτενή περιγραφή της εξοικονόμησης ενέργειας που έχει επιτευχθεί με την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης με άμεση αναφορά στο 1ο ΣΔΕΑ.
  3. την παρουσίαση της πορείας εκπλήρωσης του ενδιάμεσου στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας το 2010 και την πρόβλεψη εξοικονόμησης ενέργειας για το 2016. Τέλος, γίνεται περιγραφή των εθνικών στρατηγικών που σχετίζονται με τις προβλέψεις και τους στόχους για εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις  30 Σεπτεμβρίου 2011.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας.

OΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ