Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Φίλες και φίλοι,
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Επέκταση Ορισμού Προστατευόμενων Καταναλωτών Κατ’ Εφαρμογή του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Ά 179 19.08.2011)» ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας.
Τα σχόλια και οι απόψεις σας, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου.

Επέκταση Ορισμού Προστατευόμενων Καταναλωτών Κατ’ Εφαρμογή του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Ά 179 19.08.2011)

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Επέκταση Ορισμού Προστατευόμενων Καταναλωτών Κατ’ Εφαρμογή του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Ά 179 19.08.2011)»
Η Υπουργική Απόφαση επιχειρεί να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού σε περιπτώσεις διαταραχών, τόσο των οικιακών καταναλωτών φυσικού αερίου όσο και των μικρομεσαίων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται σε κάποιο δίκτυο διανομής. Πλέον όλοι οι παραπάνω θεωρούνται Προστατευόμενοι Καταναλωτές, έννοια στην οποία μέχρι τώρα συμπεριλαμβανόταν μόνο οι οικιακοί καταναλωτές.
Εξάλλου οι χιλιάδες συνδέσεις μικρών εμπορικών και βιομηχανικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συνδέονται σε κλάδους του δικτύου διανομής, όπου παράλληλα συνδέονται και οικιακοί καταναλωτές, δεν θα ήταν πρακτικά εφικτό να διακοπούν, προκειμένου να προστατευθούν οι τελευταίοι υπό τα στενά χρονικά περιθώρια που θέτει μια κατάσταση διαταραχής εφοδιασμού, η οποία έχει αναχθεί σε επίπεδο συναγερμού.
Παράλληλα, δεν είναι εφικτό να περιληφθούν στους προστατευόμενους καταναλωτές όλοι ανεξαιρέτως οι μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες στα δίκτυα διανομής, καθώς η επιπρόσθετη κατανάλωσή τους υπερβαίνει κατά πολύ το όριο που θέτει το σχετικό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς της αγοράς θα ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, κατά την επεξεργασία της τελικής Υπουργικής Απόφασης.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου και ώρα 9.00 π.μ.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την συμμετοχή σας και τις πολύτιμες απόψεις σας.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ