Άρθρο 31 – Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 11:13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 31
  Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα μετά τις 23 Ιανουαρίου 2019 που λήγει η παρούσα δημόσια διαβούλευση; Πότε εκτιμάται πως θα δρομολογηθεί/ψηφιστεί ο νέος νόμος; Ποιά είναι τα χρονικά milestones;

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 23:26 | ΑΓΓΕΛΑ

  -Προτείνω να μην απαιτείται εγγυητής διότι ένας άνθρωπος που προέρχεται από φτωχό περιβάλλον αποκλείεται να βρει εγγυητή.Θα μπορούσε να μπει εγγυητής το ίδιο το κράτος ίσως.

  -Να επιτρέπεται η διάθεση ποσού από το δάνειο, σε δαπάνες μετακινήσεων, ξενοδοχείων,φαγητού κτλ.εξόδων για την όποια έρευνα θα ήθελε κάποιος να κάνει πάνω στο αντικείμενο της επιχειρηματικής του ιδέας. Διότι αυτό είναι για το αρχικό στάδιο, για το ξεκίνημά του και ένας φτωχός άνθρωπος δεν έχει αυτά τα χρήματα να τα διαθέσει.Μπορεί όμως να έχει μια θαυμάσια επιχειρηματική ιδέα,πολλές δεξιότητες και τεχνογνωσία.

  -Να δίνονται τα χρήματα ως κεφάλαιο κίνησης, προκαταβολικά στα χέρια του δανειολήπτη για να μπορεί να είναι ευέλικτος και να απαλειφθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τουλάχιστον για ένα ποσό, που θα επιτρέπει στον δικαιούχο να κάνει τα πρώτα βήματά του. Μόνο για την πραγματοποίηση μεγάλων δαπανών να δίνονται απευθείας στους προμηθευτές τα χρήματα.

  -Οι δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων να μπορούν να είναι συγχρόνως και δικαιούχοι προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων διότι οι ανάγκες ποικίλουν.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 23:42 | ΑΓΓΕΛΑ

  -Προτείνω να μην απαιτείται εγγυητής διότι ένας άνθρωπος που προέρχεται από φτωχό περιβάλλον αποκλείεται να βρει εγγυητή.Θα μπορούσε να μπει εγγυητής το ίδιο το κράτος ίσως.

  -Να επιτρέπεται η διάθεση ποσού από το δάνειο, σε δαπάνες μετακινήσεων, ξενοδοχείων,φαγητού κτλ.εξόδων για την όποια έρευνα θα ήθελε κάποιος να κάνει πάνω στο αντικείμενο της επιχειρηματικής του ιδέας. Διότι αυτό είναι για το αρχικό στάδιο, για το ξεκίνημά του και ένας φτωχός άνθρωπος δεν έχει αυτά τα χρήματα να τα διαθέσει.Μπορεί όμως να έχει μια θαυμάσια επιχειρηματική ιδέα,πολλές δεξιότητες και τεχνογνωσία.

  -Να δίνονται τα χρήματα ως κεφάλαιο κίνησης, προκαταβολικά στα χέρια του δανειολήπτη για να μπορεί να είναι ευέλικτος και να απαλειφθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τουλάχιστον για ένα ποσό, που θα επιτρέπει στον δικαιούχο να κάνει τα πρώτα βήματά του. Μόνο για την πραγματοποίηση μεγάλων δαπανών να δίνονται απευθείας στους προμηθευτές τα χρήματα.

  -Οι δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων να μπορούν να είναι συγχρόνως και δικαιούχοι προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων διότι οι ανάγκες ποικίλουν.

 • 12 Ιανουαρίου 2019, 09:09 | Παναγιώτης

  Είμαι μακροχρόνια άνεργος 26 μήνες και είμαι δικαιούχος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης Καλό είναι να υπάρχει και ένα πλαφόν σε περίπτωση που πιάσουμε δουλειά και εργαζόμαστε να μην αποκλειστούμε απο τη χρηματοδότηση τουλάχιστον 4 μήνες μετά την έναρξη της εργασίας μας. Είναι άδικο να είσαι τόσους μήνες άνεργος και μόλις πιάσεις δουλειά να μην μετριέται η ανεργία να θεωρείσε ότι εργάζεσαι πρέπει να πηγαίνουμε προς τα πίσω κατά τέσσερις μήνες να μετρήσει η ανεργία που ήμασταν τόσο καιρό άνεργοι και να υπάρξει χρηματοδότηση και για μας