Άρθρο 15 – Εποπτεία

1. Οι έλεγχοι που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αναλογικοί, επαρκείς και προσαρμοσμένοι στους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.

2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να θεσπίζονται ειδικότεροι κανόνες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και εξειδικεύονται θέματα ελέγχου και τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ιδίως η συχνότητα και το περιεχόμενο των αναφορών που υποβάλλουν τα αδειοδοτημένα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων προς αυτήν, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα προς τούτο αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία. Άλλως, εφαρμόζονται αναλόγως τα οικεία πεδία της αρ. 118/19.5.2017 ΠΕΕ.

3. Κάθε ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων αποζημιώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για όλα τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων με την καταβολή σε αυτήν ετήσιου τέλους, του οποίου το ύψος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής καθορίζεται με απόφασή της. Η αποζημίωση είναι ανάλογη της δραστηριότητας κάθε ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων .

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:36 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 15
  Παράγραφος 2
  Ποιά η συχνότητα των αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδας;

  Παράγραφος 3
  Ποιό το ύψος των εξόδων και του ετήσιου τέλους; Ακόμη κι ως αναλογία, θα πρέπει να γραφτεί ξεκάθαρα ως ένα ποσοστό επί του ύψους της δραστηριότητας του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων. Επηρεάζεται το business plan της αίτησης.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».