Άρθρο 30 – Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να δημιουργούνται προγράμματα χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων του παρόντος νόμου με συνεπένδυση πόρων των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι δυνητικοί δικαιούχοι, τα είδη και ο σκοπός των παρεχόμενων προϊόντων μικροχρηματοδοτήσεων, οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης του προγράμματος, η διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε απαιτούμενη πρόσθετη λεπτομέρεια εφαρμογής.
2. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη λήψη άδειας λειτουργίας, διάστημα κατά το οποίο η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται, μπορεί να συμμετέχουν στα προγράμματα του παρόντος άρθρου μόνο αν έχουν λάβει πιστοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:39 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 2
  Παράγραφος 6: Επιχειρηματικές ασφαλίσεις (microinsurance) για τους δικαιούχους επιχειρηματικών προϊόντων μικροχρηματοδοτήσεων συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:59 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 30
  Παράγραφος 2
  Εδώ υπάρχουν δυο διαφορετικές αναγνώσεις:
  α. Πριν την πάροδο των δύο (2) ετών ΟΛΟΙ μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και μετά την πάροδο των δύο (2) ετών μόνο όσοι έχουν πιστοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαικής Επιτροπής για τη συμμόρφωση τους με τον Κώδικα μπορούν να συμμετάσχουν και
  β. Πριν την πάροδο των δύο (2) ετών ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να συμμετάσχει στα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και μετά την πάροδο των δύο (2) ετών μόνο όσοι έχουν πιστοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαικής Επιτροπής για τη συμμόρφωση τους με τον Κώδικα μπορούν να συμμετάσχουν.
  Πρέπει να γραφτεί πιο ξεκάθαρα.
  Ποιά από τις δύο αναγνώσεις ισχύει;

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».