Άρθρο 05 – Ορισμός αρμόδιας αρχής

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ορίζεται ως αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με την αδειοδότηση και την εποπτεία ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων. Επίσης ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στα άρθρα 6 έως 19, στο άρθρο 21, στην παρ. 6 του άρθρου 22 και στο άρθρο 23, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού καταγγελιών σχετικών με τα εν λόγω άρθρα.

2.Η κατά την παρ.1 εποπτική αρμοδιότητα δεν συνεπάγεται αρμοδιότητα για την εποπτεία και των λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων πέραν της χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων. Στην εποπτική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος δεν υπάγεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του άρθρου 20.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος λαμβάνονται και οι αρμοδιότητές της ασκούνται με πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένου οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού της (Α’ 298).

4. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

5. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να εξειδικεύονται τα σχετικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 11:58 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 5
  Παράγραφος 3: Ποιές είναι οι εναλλακτικές για τα εξουσιοδοτημένα όργανα;

 • 16 Ιανουαρίου 2019, 19:54 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

  Οπου δεν υπάρχει κατάστημα της τράπεζας της Ελλάδος που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν?

 • 15 Ιανουαρίου 2019, 11:01 | Yannis Kotronis

  Η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι ιδιωτικός φορέας και έχει -αγνώστους μάλιστα- ιδιώτες μετόχους, υπερ των οποίων εργάζεται.

  Εχει επίσης και ιστορικό :
  – στην εποπτεία των τραπεζών (απλά τις άφησε ελεύθερες να μοιράζουν το δημόσιο χρήμα χωρίς εγγυήσεις)
  – στην εχθρική συμπεριφορά της κατά των συνεταιριστικών τραπεζών (αρκετές από αυτές τις έκλεισε)

  Οι κατά καιρούς διοικητές της έχουν επίσης το δικό τους, πολύ κακό για το δημόσιο συμφέρον, ιστορικό.

  Τέλος, είναι εντελώς ανεξέλεγκτη από την εκλεγμένη πολιτεία, και Κύριος οίδε από ποιόν εποπτεύεται και με τι αξιοπιστία και υπέρ τίνος γίνεται αυτό

  Με όλα αυτά, απορώ πραγματικά πώς περιμένετε ότι η ΤτΕ θα επιτρέψει να εφαρμοστεί ο σκοπός του παρόντος, όπως αυτός περιγράφεται στο Αρθρο-01

  και θα σπεύσει(!) να βοηθήσει στην υλοποίηση του οράματος :

  «Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες θα προσδιοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών»

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».