Άρθρο 01 – Σκοπός – Αντικείμενο

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση κανόνων για την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων.

2. Ο παρών νόμος θεσπίζει, επίσης, κανόνες που αφορούν : α) τη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων και β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν τόσο στους δικαιούχους όσο και στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων όσον αφορά τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 11:03 | ADRIEN

  The guarantees on the portfolio: togeher with the banking sector, through EIF ?
  The EC through EaSi or COSME, etc. can guarantee part of it but it is not enough and there should be some national (public ?) mechanism otherwise cost of risk may be unbearable for MFIs…

  The scope of the new law does not provision anything for the portfolio guarantees.

 • 15 Ιανουαρίου 2019, 08:42 | Yannis Kotronis

  yannis2020kotronis
  ‏ @YannisKotronis

  Ο χρήστης yannis2020kotronis έκανε Retweet Ανοικτή Διακυβέρνηση

  καλά κάνετε @tsakalotos και βάζετε γενικό δερβεναγα την ΤτΕ στο υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο.Οι απορίες μου είναι :
  1) την ΤτΕ ποιός την εποπτεύει; Ποιός εγγυάται ότι η ΤτΕ προασπίζει τα συμφέροντα της χώρας και όχι των ιδιωτών μετόχων της;
  2) η ΤτΕ θα εποπτεύσει με την …ίδια επιμέλεια που επόπτευσε τα θαλασσοδάνεια που μοιράσανε αφειδώς οι τράπεζες τα προηγούμενα 20 χρόνια;
  3) οι ίδιοι άνθρωποι παραμένουν αφεντικά στην ΤτΕ : θα ενεργήσουν διαφορετικά αυτήν την φορά; Ο … @ystournaras το εγγυάται;;;

  @OpenGovGr

  Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων http://dlvr.it/QwNrVN