Άρθρο 08 – Αρχικό κεφάλαιο

1. Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

2. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων υποχρεούνται να διατηρούν το ως άνω αρχικό κεφάλαιο σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

3. Οι μετοχές των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων είναι ονομαστικές.

4. Το μετοχικό ή το εταιρικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά και κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

5. Αν το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων χορηγεί πιστώσεις που προέρχονται από ίδια κεφάλαια και δεν λειτουργεί ως διαχειριστής κεφαλαίων που προέρχονται από ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσιους πόρους, εθνικούς ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αρχικό του κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

6. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, τον τυχόν καθορισμό ιδίων κεφαλαίων και τον τρόπο υπολογισμού τους, τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου ανάλογα με τις δραστηριότητες του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 11:19 | ADRIEN

  Άρθρο 8
  The possiblity to borrow (from banks) in order to provide microloans does not appear.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 10:53 | Agni Pagouni

  Σχετικά με το Άρθρο 08 – Αρχικό κεφάλαιο
  «1. Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ»

  Το σχόλιό μας είναι: Για το ελάχιστο κεφάλαιο των 200.000€ είμαστε σύμφωνοι ως προς το ελάχιστο ύψος του.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 8
  Παράγραφος 5
  Διαχειριστής κεφαλαίων που προέρχονται από δανεισμό από τραπεζικά ιδρύματα (ελληνικά, ξένα, συστημικές ή συνεταιριστικές τράπεζες) – έχει παραληφθεί ο ορισμός αυτός.
  Εάν το ίδρυμα χρηματοδοτήσεων λειτουργεί ως διαχειριστής κεφαλαίων από δανεισμό από τραπεζικό ίδρυμα, ισχύει η παράγραφος 1 (200.000 ευρώ). Πρέπει να γραφεί ξεκάθαρα.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 8
  Παράγραφος 1
  Το αρχικό κεφάλαιο μπορεί να προέρχεται από κάθε είδους πηγή; (Ιδιωτική τοποθέτηση, δημόσιος πόρος, εθνικός ή ΕΕ, τραπεζικό ίδρυμα κοκ;
  Στην περίπτωση που το αρχικό κεφάλαιο προέρχεται από τραπεζικό ίδρυμα (συστημική τράπεζα ή/και συναιτεριστική τράπεζα), η παρούσα παράγραφος ισχύει.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».