Άρθρο 08 – Αρχικό κεφάλαιο

1. Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

2. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων υποχρεούνται να διατηρούν το ως άνω αρχικό κεφάλαιο σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

3. Οι μετοχές των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων είναι ονομαστικές.

4. Το μετοχικό ή το εταιρικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά και κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

5. Αν το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων χορηγεί πιστώσεις που προέρχονται από ίδια κεφάλαια και δεν λειτουργεί ως διαχειριστής κεφαλαίων που προέρχονται από ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσιους πόρους, εθνικούς ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αρχικό του κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

6. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, τον τυχόν καθορισμό ιδίων κεφαλαίων και τον τρόπο υπολογισμού τους, τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου ανάλογα με τις δραστηριότητες του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 09:38 | VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

  Προτεινόμενη αναδιατύπωση της παρ. 4: Το μετοχικό ή το εταιρικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά και κατατίθεται σε λογαριασμό παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του ν. 4537/2018 που λειτουργεί στην Ελλάδα.

  Τεκμηρίωση: Ο Ν. 4537/2018 (ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών) που αντικατέστησε τον προγενέστερο νόμο 3862/2010 εισάγει την έννοια του «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών» (ήτοι Πιστωτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Πληρωμών, Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος) καθώς και την έννοια του «λογαριασμού πληρωμών» που δύναται να τηρείται από οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, χρήζει αναδιατύπωσης η σχετική φράση με το κείμενο που προτείνουμε.

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 05:19 | Θεοδωρος Πετρουλας

  Το ελαχιστο κεφαλαιο των 200.000 ειναι κατα τη γνωμη μου σχετικα χαμηλο. Θα ηταν προτιμωτερο να ειναι 300.000-500.000 ωστε να ειναι σαφες οτι οσοι ξεκινουν ενα ιδρυμα μικροχρηματοδοτησεων εχουν δεσμευτει να το κανουν με σοβαροτητα και υπευθυνοτητα

 • Για το ελάχιστο κεφάλαιο των 200.000€ είμαστε σύμφωνοι ως προς το ύψος του.

  Η παράγραφος 2 χρήζει διευκρίνησης. Ο νομοθέτης επιθυμεί να μην μειωθεί το αρχικό κεφάλαιο κάτω από αυτό το ποσό (οπότε να μην υπάρξει μείωση της καθαρής θέσης κάτω από αυτό το όριο) ή να μείνει κατατεθειμένο σε ρευστό, εν είδη εγγύησης – υποχρεωτικής κατάθεσης, χωρίς να είναι δυνατή η χρήση του για τα πρώτα έξοδα σύστασης και λειτουργίας των ιδρυμάτων; Πρότασή μας είναι να διαγραφεί η σχετική παράγραφος, καθώς προκαλεί σύγχυση. Οι πρόνοιες της παραγράφου 1, του άρθρου 9 και της παραγράφου 1 (εδάφια α) και η)) του άρθρου 11 είναι επαρκείς.

  Η διατύπωση της παραγράφου 5 στο άρθρο 8, δεν είναι καλογραμμένη και μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις με την εποπτεύουσα αρχή κατά την φάση αδειοδότησης των ιδρυμάτων. Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η συγκέντρωση κεφαλαίων 1.000.000€ για παροχή μικροδανείων, εντός 12 μηνών από την υποβολή της αίτησης αδειοδότησης, για όλα τα ιδρύματα (έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις στο ποιος παρέχει δάνεια με ιδία κεφάλαια και ποιος ενεργεί ως διαχειριστής). Το ίδιο πρέπει να ισχύει για τα υποκαταστήματα ξένων ιδρυμάτων που θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Τα κεφάλαια προς διαχείριση που θα συγκεντρώσουν τα ιδρύματα, πέρα από την ιδιωτική τοποθέτηση επενδυτών (και τον έλεγχο που προβλέπεται σε άλλα άρθρα), μπορεί να έχουν και την μορφή δανείων από άλλες τράπεζες, επενδυτικά ταμεία, θεσμικούς επενδυτές, κ.α..

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 11:19 | ADRIEN

  Άρθρο 8
  The possiblity to borrow (from banks) in order to provide microloans does not appear.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 10:53 | Agni Pagouni

  Σχετικά με το Άρθρο 08 – Αρχικό κεφάλαιο
  «1. Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ»

  Το σχόλιό μας είναι: Για το ελάχιστο κεφάλαιο των 200.000€ είμαστε σύμφωνοι ως προς το ελάχιστο ύψος του.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 8
  Παράγραφος 5
  Διαχειριστής κεφαλαίων που προέρχονται από δανεισμό από τραπεζικά ιδρύματα (ελληνικά, ξένα, συστημικές ή συνεταιριστικές τράπεζες) – έχει παραληφθεί ο ορισμός αυτός.
  Εάν το ίδρυμα χρηματοδοτήσεων λειτουργεί ως διαχειριστής κεφαλαίων από δανεισμό από τραπεζικό ίδρυμα, ισχύει η παράγραφος 1 (200.000 ευρώ). Πρέπει να γραφεί ξεκάθαρα.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 8
  Παράγραφος 1
  Το αρχικό κεφάλαιο μπορεί να προέρχεται από κάθε είδους πηγή; (Ιδιωτική τοποθέτηση, δημόσιος πόρος, εθνικός ή ΕΕ, τραπεζικό ίδρυμα κοκ;
  Στην περίπτωση που το αρχικό κεφάλαιο προέρχεται από τραπεζικό ίδρυμα (συστημική τράπεζα ή/και συναιτεριστική τράπεζα), η παρούσα παράγραφος ισχύει.