Άρθρο 22 – Όροι χορήγησης μικροχρηματοδότησης

1. Η μικροχρηματοδότηση, με την επιφύλαξη της παρ. 3, δεν εξασφαλίζεται με ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια και δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, για κάθε δικαιούχο

2. Ο ίδιος δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει από ένα ή περισσότερα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων νέα μικροχρηματοδότηση σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αρχικής και της νέας μικροχρηματοδότησης, ανεξαρτήτως του ιδρύματος χορήγησης, δεν υπερβαίνει το όριο της παρ. 1,
3. Το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να απαιτεί την ύπαρξη τριτεγγυητή πριν τη χορήγηση επιχειρηματικής μικροχρηματοδότησης.

4. Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης είναι δώδεκα (12) μήνες.

5. Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής των προϊόντων μικροχρηματοδοτήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει, τα δέκα (10) έτη.

6. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ελέγχουν, πριν τη χορήγηση κάθε μορφής μικροχρηματοδότηση του άρθρου 18, αν τηρείται ο σκοπός αυτής, καθώς και οι προϋποθέσεις του παρόντος και απαιτούν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα από τον δικαιούχο. Ειδικά για την τήρηση του ορίου μικροχρηματοδοτήσεων ο δικαιούχος υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία παράλληλα συναινεί στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων που αφορούν αποκλειστικά τη χορήγηση σε αυτόν μικροχρηματοδότησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την επιβεβαίωση της τήρησης του ορίου της παρ. 1.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 12:33 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 22
  Παράγραφος 4
  Υπάρχει η δυνατότητα για early repayment ανεξαρτήτως της ελάχιστης διάρκειας αποπληρωμής κι αν ναι θα υπάρχει penalty;

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 11:15 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 22
  Παράγραφος 2
  Να ορισθεί πιο ξεκάθαρα το όριο των 25.000 ευρώ:
  – Υπόλοιπο: ονομαστικό (αρχικό ποσό δανείου που έλαβε πχ 15.000 κι ακόμη δεν έχει αποπληρώσει, οπότε δεν μπορεί να αιτηθεί για έξτρα 10.000 ) ή outstanding balance (τί υπόλοιπο δεν έχει ακόμη αποπληρώσει ο πελάτης πχ 5.000 ευρώ, οπότε και μπορεί να πάρει 2ο δάνειο 20.000 ευρώ)
  – Εάν κάποιος έχει πάρει ένα δάνειο 25.000 ευρώ και το έχει αποπληρώσει, «μηδενίζει το κοντέρ» ή ιστορικά έχει φτάσει αθροιστικά στο ανώτατο όριο και δεν μπορεί να ξανα-υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:24 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 22
  Παράγραφος 4
  Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής να οριστεί στους 6 μήνες. Υπάρχουν επιχειρηματικά δάνεια μικρής αξίας πχ 3.000 ευρώ που αποπληρώνονται στους 6 μήνες.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:58 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 22
  Παράγραφος 6
  Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα έχουν άμεση πρόσβαση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας των υποψήφιων δανειοληπτών; Ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ συνυπολογίζεται στα «πιστωτικά ιδρύματα» που αναφέρει η παράγραφος; Πρέπει να γίνει ξεκάθαρη αναφορά για τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ και την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες του.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:44 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 22
  Παράγραφος 2
  – Μπορεί το ίδιο ΑΦΜ να λάβει ταυτόχρονα επιχειρηματικό και προσωπικό μικροδάνειο ; Απαιτείται η αποπληρωμή του ενός για αίτηση σε άλλου; Αν γίνεται τότε το συνολικό όριο ξεπερνάει τα 25.000 ευρώ.

 • σχετικά με το θέμα δημιουργίας εταιρειών χορήγησης μικροπιστώσεων/μικροδανείων, και τους δικαιούχους χρηματοδότησης παρακαλούμε πολύ να εξετάσετε τη περίπτωση να δίνεται χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  1.αληθινά μικρομεσαίες λχ με τζίρο μέχρι 150χιλ € για να πάρουν προτεραιότητα και λιγότερα απο 4 άτομα προσωπικό ΚΙ ΟΧΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ 5 ΕΚ ΤΖΙΡΟ ΚΑΙ 100 ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
  2.να χρηματοδοτούνται άνευ εχεγγύων και αλλων εγγυήσεω και με προσκόμιση ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΣΠΑ. (σαν εκχωρηση σύμβασης και να επιβάλεται ολες οι προκυρήξεις να το προπβλέπουν χωρίς να ειναι στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής για ευνόητους λόγους)
  κι αυτό διότι σημερα βάση του ΠΔ 4412/16 για να συμμετάσχουμε σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (λχ για ιατρικά μηχανήματα) πρέπει να καταθέσουμε εγγυητικές (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης) οταν απο το ΔΗΜΟΣΙΟ δεν δινονται καν εγγυήσεις ακόμη κι αν το κονδύλιμε το οποίο επιχορηγείται το εργο/η προμήθεια στην αναθέτουσα αρχή ειναι απο ΕΣΠΑ!Ετσι δεν μπορούμε να εισάγουμε (αφου λογω δυσπιστίας που εχει δημιουργήσει η χωρα μας τα ευρωπαικά εργοστάσια απαιτούν προπληρωμή), οι τράπεζες δεν μας χορηγούν αν δεν εχουμε εχέγγυα,οπότε ενας φαύλος κύκλος με αποτέλεσμα να μην συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς και να δημιουργείται τελικά ελάχιστος ανταγωνισμός (οπότε έχει ζημία το δημόσιο) και να μην αναπτύσσετε η οικονομία, η απασχόληση κτλ.
  ΕΤΣΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΜΜΕΣΩΣ ΘΑ» ΑΥΤΟΕΓΓΥΑΤΑΙ».

  3.Επίσης με τη παρούσα κατάσταση ωθείτε στην ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ με μεγάλες επιχειρήσεις που απο το παρελθον είχαν κερδίσει κι εχουν σπίτια/κτίρια να βάλουν τωρα τα εχέγγυα που ζητούν οι συστημικές τράπεζες ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑ, ενω στις μικρομεσαιες δεν δινουν αν δεν ειχαν κάνει περυσι τζίρους ή δεν είχαν εχέγγυα…..ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ-ΔΩΣΤΕ ΑΝΑΝΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ!!!!

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 17:53 | ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ

  ΓΙΑ ΑΡΘΡ.22 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ »ΑΜΟΛΥΝΤΟΙ» ΚΑΙ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΣ»ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΘΕΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΕΣ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΤΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ . 1 ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ. 2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΟΙ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ. 3. ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΖΗΤΑΝ ΕΓΓΥΗΤΗ.

 • 11 Ιανουαρίου 2019, 05:28 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΟΒΙΔΗΣ

  Καλησπέρα σας,
  Θα ήθελα να αναφέρω για το θέμα δημιουργίας εταιρειών χορήγησης μικοπιστώσεων/μικροδανείων,
  ότι θα ήταν πολύ ωφέλιμο για την κοινωνία να μελετηθεί να έχουν πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση όσοι δεν μπορούν να πάρουν δάνειο από τις τράπεζες. Ο αποκλεισμός που έχει δημιουργηθεί λόγω οφειλών (από λάθος-από ανάγκη-από αίτια της οικονομικής κρίσης) δεν θα πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην ανάπτυξη νέων ιδεών και πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας. Να μπορεί δηλαδή να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία , χωρίς σκληρούς όρους και εγγυήσεις , σε όλους αυτούς τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, να αναπτύξουν τοπικές αγορές και οικονομίες, να αυξήσουν τις νέες θέσεις εργασίας ,τις ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία, και να λειτουργήσουν σαν κομμάτι της κοινωνίας και όχι στο περιθώριο που τους φέρνει η μη πρόσβαση σε κεφάλαια. Η νέα αυτή ιδέα λειτουργίας γραφείων/εταιρειών για μικροχρηματοδότηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις τράπεζας, να δίνει ευκαιρίες, να υλοποιεί σχέδια χωρίς περιορισμούς σε τομείς/κλάδους , που θα συντελούν την μακροπρόθεσμη αποπληρωμή των ποσών μικροδανεισμού με περιθώρια ανάπτυξης της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο θα λυθούν πολλά και σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας ,οικονομικά και ψυχολογικά αίτια περιθωριοποίησης ανθρώπων, αλλά και δημιουργία υγειούς και αποτελεσματικής απασχόλησης.
  Ευχαριστώ πολύ

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».