Άρθρο 11 – Ανάκληση της άδειας λειτουργίας

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων μόνο αν το ίδρυμα:
α) δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας μέσα σε δώδεκα (12) μήνες, ή παραιτείται ρητώς απ’ αυτήν ή έπαυσε να ασκεί τη δραστηριότητά του για περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών,
β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο παράτυπο τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ή παραλείπει να ενημερώσει την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με σημαντικές εξελίξεις ως προς το θέμα αυτό,
δ) έχει διαπράξει σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος,
ε) χρησιμοποιείται ως μέσο για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδοτεί εγκληματικές δραστηριότητες,
στ) έχει υποπέσει σε άλλη παράβαση που προβλέπει ως κύρωση την ανάκληση της άδειας του σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
ζ) παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
η) το εταιρικό του κεφάλαιο σε μετρητά είναι μικρότερο του 20% της αξίας του χαρτοφυλακίου των μικροχρηματοδοτήσεων που χορηγεί και διαχειρίζεται,
θ) τίθεται ή πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ή έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένων των προπτωχευτικών διαδικασιών.

2.. Η Τράπεζα της Ελλάδος αιτιολογεί κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας και την κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους.

3. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας δημοσιεύονται αμελλητί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο μητρώο του άρθρου 12.

4. Ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων του οποίου έχει ανακληθεί η άδεια παραμένει στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η υλοποίηση του σχεδίου δράσης τερματισμού δραστηριοτήτων που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 06:17 | Θεοδωρος Πετρουλας

  Δεν ειναι σαφες σε τι αποσκοπει το οριο της παραγραφου η) για το εταιρικο κεφαλαιο. Αν το ιδρυμα λειτουργει σαν τραπεζα η οποια δανειζει με κεφαλαια απο καταθεσεις σιγουρα τα ιδια κεφαλαια πρεπει να καλυπτουν ενα ποσο των δανειων. Στην περιπτωση ομως ενος ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων τα κεφαλαια για τα δανεια μπορει να προερχονται απο ιδιωτες επενδυτες η’ ακομα και απο δωρεες. Δεν εχει επομενως νοημα αυτος ο περιορισμος. Αν ενα ιδρυμα εξασφαλισει για παραδειγμα 10 εκατ. για την παροχη δανειων γιατι το 20% απο αυτα πρεπει να παραμεινει αχρησιμοποιητο. Δεν εχει νοημα ο νομος να προσπαθησει να προστατεψει τα ιδρυματα απο τον κινδυνο να εχουν μεγαλες απωλειες στο χαρτοφυλακιο των δανειων που παρεχουν. Οι χρηματοδοτες του ιδρυματος (που δεν ειναι μικροκαταθετες) μπορουν να αποφασισουν αν μπορουν να αποδεχθουν δανεια με πιθανες σημαντικες απωλειες. Για παραδειγμα τα περισοτερα δανεια που περιγραφονται στην παραγραφο 2 του αρθρου 18, δεν εχουν δυνατοτητα αποπληρωμης.
  Αν πρεπει οπωσδηποτε να υπαρχει ενας περιορισμος για αυξηση των ιδιωτικων καφαλαιων οσο το χαρτοφυλακιο μεγαλωνει το ποσοστο αντι για 20% μπορεινα οριστει στο 5%

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 20:21 | ANASTASIA

  Ο τειθέμενος ως δείκτης ρευστότητας είναι υψηλός για ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων

 • Το εδάφιο η) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 (εταιρικό κεφάλαιο ώς 20% του χαρτοφυλακίου) δεν θα πρέπει να ισχύει σε ιδρύματα που λειτουργούν ως διαχειριστές κεφαλαίων που προέρχονται από δημόσιους πόρους, εθνικούς ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης στο ανωτέρω ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιο, δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (subordinated loans) ή μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια (quasi equity loans).

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 12:20 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 11
  Πρέπει να προστεθεί η αίτηση ή η ίδια η πιστοποίηση με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων» (ECoGC)
  Ο κώδικας να είναι ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ για την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων. Η έλλειψη του κώδικα αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας μετά από 2 χρόνια.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 11:35 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 11
  Παράγραφός 1 στοιχείο η :

  Τί ορίζεται ως αξία χαρτοφυλακίου : το συνολικό κεφάλαιο που έχει δανειοδοτηθεί και εκκρεμεί στο σύνολό του μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του; Το συνολικό κεφάλαιο και τόκοι που έχουν δανειοδοτηθεί και εκκρεμούν στο σύνολό τους μέχρι την πλήρη αποπληρωμή τους; Κεφάλαιο που έχει δανειοδοτηθεί μείον το κεφάλαιο που έχει αποπληρωθεί; Κεφάλαιο και τόκοι που έχουν δανειοδοτηθεί μείον κεφάλαιο και τόκοι που έχουν αποπληρωθεί; Κάτι άλλο;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 11
  Παράγραφος (η)
  – Το εταιρικό του κεφάλαιο σε μετρητά: εδώ νοείται το αρχικό κεφάλαιο ή το ταμείο της εταιρίας;
  – Μπορεί το κεφάλαιο αυτό να χρησιμοποιηθεί ή πρέπει να είναι σε reserve σε λογαριασμό τραπέζης;