Άρθρο 16 – Απαγόρευση χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων

Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 απαγορεύεται η χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι αδειοδοτημένο ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων.

  • Δεν αποσαφηνίζεται ούτε στο άρθρο 16, ούτε στο άρθρο 8, η δυνατότητα δραστηριοποίησης υφιστάμενων νομικών προσώπων με διάφορες δραστηριότητες (π.χ. χονδρέμποροι, super markets, ασφαλιστικές εταιρείες), τα οποία επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα (π.χ. για παροχή μικροδανείων σε πελάτες τους). Τα υφιστάμενα κεφάλαια τους (που μπορεί να υπερκαλύπτουν τα ελάχιστα του παρόντος νόμου) θα επαρκούν αυτομάτως; Θα πρέπει να συστήσουν υποχρεωτικά νέο νομικό πρόσωπο; Εάν όχι, πως θα γίνει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων τους;

    Επίσης η διατύπωση αυτού του άρθρου, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με άλλους νόμους. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο απαγορεύει σε υπάρχουσες εταιρείες leasing να πραγματοποιούν συμβάσεις μέχρι 25.000€. Καλό θα ήταν να αναδιατυπωθεί ή να διαγραφεί, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή αυτού του νόμου στο ΣτΕ.