Άρθρο 34 Επιστροφή αποδοχών από τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και από τους διοριζόμενους σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 55ΚΕ ν. 4871/2021

Στo άρθρο 55KE του ν. 4871/2021 (Α’ 246), περί της διάθεσης προς διορισμό των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, η μόνη παράγραφος αριθμείται ως παρ. 1, προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 55ΚΕ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 55KE
Διάθεση προς διορισμό εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι περατώνουν επιτυχώς όλα τα στάδια κατάρτισης, διατίθενται για διορισμό στις θέσεις που προκηρύσσονται ανά δικαστική υπηρεσία, κλάδο και κατηγορία εκπαίδευσης ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευόμενοι επιλέξουν την ίδια θέση, προηγείται αυτός με την καλύτερη σειρά κατάταξης στον οικείο πίνακα αποφοίτησης. Ο διορισμός τους ανατρέχει στην επόμενη ημέρα της αποφοίτησής τους.
2. Εκπαιδευόμενος, ο οποίος δεν αποδέχεται τον διορισμό του, υποχρεώνεται να επιστρέψει τις αποδοχές, που είχε εισπράξει κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του στη Σχολή. Ο διοριζόμενος έχει την υποχρέωση να υπηρετήσει ως δικαστικός υπάλληλος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν ο διοριζόμενος παραιτηθεί νωρίτερα, επιστρέφει τις αποδοχές που είχε εισπράξει κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του στη Σχολή.».

 • 18 Απριλίου 2024, 20:06 | Κατερίνα Ν_

  Η ρύθμιση με την οποία το κράτος επέλεξε να «μπαλώσει» τα λάθη και τις αστοχίες στην όλη οργάνωση του διαγωνισμού για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων είναι η μετάθεση του βάρους αυτών των λαθών στους κακοπληρωμένους, νεοπροσλαμβανόμενους δικαστικούς υπαλλήλους.
  Αντί, λοιπόν, να γίνει προσπάθεια από την Πολιτεία για την οργάνωση ενός καλύτερου διαγωνισμού πρόσληψης, επιλέγει, για ακόμη μία φορά να αντιμετωπίσει τους μελλοντικούς εργαζόμενους ως εν δυνάμει τιμωρούμενους, σε περίπτωση που επιλέξουν να μην αποδεχθούν μία θέση που, ενδεχομένως, τους βγάζει εκτός προϋπολογισμού, τους κρατάει μακριά από την οικογένειά τους, τους ανατρέπει τον σχεδιασμό μιας ζωής που έχουν στήσει σε έναν συγκεκριμένο τόπο κ.λπ.. Κι αυτό σε ένα τοπίο πλήρους οικονομικής ανασφάλειας κι αβεβαιότητας.
  Κι εξασφαλίζει εκ προοιμίου ότι οι μελλοντικοί δικαστικοί υπάλληλοι πρέπει να ξέρουν από τώρα τη θέση τους, που δεν φαίνεται να είναι αυτή των αρωγών στη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας αλλά των πειθήνιων οργάνων μιας πολιτείας που τους αντιμετωπίζει ως εν δυνάμει ανυπάκουους, που πρέπει να παταχθούν.
  Η ρύθμιση αυτή αποδεικνύει πως η Πολιτεία δεν θέλει ευχαριστημένους εργαζόμενους αλλά εργαζόμενους χωρίς επιλογή, εγκλωβισμένους σε αδιέξοδα που η ίδια δημιουργεί.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:17 | Χριστίνα

  Οι εκπαιδευόμενοι της Α’ και Β’ σειράς, αποφάσισαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο νόμο. Η εκ των υστέρων μεταβολή διατάξεων του νόμου αυτού και η Αναδρομικότητα που αυτός εισάγει ως προς την επιστροφή των καταβληθέντα αποδοχών, θίγει το συνταγματικώς προστατευόμενο αγαθό της περιουσίας τους και προσβάλλει το δικαίωμά τους στην εργασία και κατ επέκταση το δικαίωμα στην προστασία της οικογένειας. Επιπλέον, παραβιάζεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου η οποία συσχετίζεται με την αρχή της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης, την αρχή της αναλογικότητας, αλλά και την αρχή της νομιμότητας.
  Τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται απο το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι από τον κρατικό προυπολογισμο όπως ισχυει με τις άλλες μαθητίες του δημοσίου. Πού θα επιστραφουν αυτά τα χρήματα από την στιγμή που έχουν ολοκληρώσει το προγραμμα συμμορφούμενοι με τους όρους του; Συνεπώς πρόκειται για μια καθαρά τιμωρητική διάταξη η οποία αποσκοπεί μόνον στον εκφοβισμό των εκπαιδευμένων και στην προσπάθεια ομηρίας αυτών. Μην ξεχνάτε, άλλωστε, πως επί 3μήνου οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε δικαστικές υπηρεσίες προσφέροντας υψηλού επιπέδου εργασία !
  Έτερο θέμα είναι ο υπολογισμός του 6μηνου εκπαίδευσης στην δοκιμή υπηρεσία καθώς μέχρι πρότινος ίσχυε η 10ήμερη εκπαιδευση η οποία και υπολογιζόταν! Τώρα που υφίσταται κατά πολύ ανώτερου επιπέδου εκπαίδευση, είναι αδιανόητο να μην υπολογίζεται.
  Τέλος, ο νόμος αναφέρει πως οι συνέπειες διορισμού ανάγονται από την ημερομηνία ορκωμοσίας. Αυτό νομικά θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλο το εύρος των συνεπειών, ήτοι βαθμολογικές και οικονομικές. Άρα, πρεπει να θεσμοθετηθεί η καταβολή μισθού για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο από υπαιτιότητα του υπουργείου δεν ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις όσων ολοκλήρωσαν επιτυχώς την 6μηνη εκπαίδευση.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:03 | Ελένη

  Οι εκπαιδευόμενοι της Α΄ και Β΄ Σειράς αιτήθηκαν και πέτυχαν την είσοδό τους στη Σχολή (οι πρώτοι ολοκλήρωσαν ήδη τα δύο στάδια της κατάρτισής τους) χωρίς να τους είναι γνωστό ότι θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα χρήματα της εκπαίδευσης στην περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν τη διετή δόκιμη υπηρεσία αλλά τυχόν παραιτηθούν πριν αυτή ολοκληρωθεί. Οι επαγγελματικές επιλογές των εκπαιδευόμενων έγιναν με βάση το άρθρο 26 παρ.3 του Ν.5001/2002 σύμφωνα με το οποίο «οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τις αποδοχές που έχουν λάβει, αν με υπαιτιότητά τους διακοπεί η κατάρτισή τους στη Σχολή». Η μεταβολή των όρων αυτών και η περιέλευση των εκπαιδευόμενων σε δυσμενέστερη θέση, με την εφαρμογή της παραγράφου 2, είναι απαράδεκτη και καθίσταται αν μη τί άλλο άδικη και ανήθικη. Η παράγραφος 2 πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ αλλά να ισχύσει από τον επόμενο διαγωνισμό δικαστικών υπαλλήλων και να ΕΞΑΙΡΕΙ τους εκπαιδευόμενους δικαστικούς υπαλλήλους της Α΄και Β΄ Σειράς.
  Επίσης, πρέπει να αναγνωριστεί και να υπολογισθεί στην δόκιμη διετία το εξάμηνο της εκπαίδευσης των εκπαιδευόμενων δικαστικών υπαλλήλων. Δεν προβλέφθηκε η προσμέτρηση μιας εξάμηνης εκπαίδευσης, μέσω της οποίας επιδιώκεται να αναβαθμιστεί ο ρόλος και το επίπεδο των δικαστικών υπαλλήλων και να εξασφαλιστεί η ουσιαστική συμβολή τους στην απονομή της Δικαιοσύνης γενικότερα, την στιγμή που η μέχρι τώρα, 10ήμερη εκπαίδευση τους μετρούσε στον χρόνο αυτόν της διετούς δόκιμης υπηρεσίας

 • 18 Απριλίου 2024, 18:37 | Κατερίνα

  Η πρόβλεψη για επιστροφή των αποδοχών από 1.1.2024 είναι αντισυνταγματική καθώς πρόκειται για αναδρομική εφαρμογή δυσμενέστερου νόμου, πράγμα που απαγορεύεται. Μάλλον εκδικητική διάταξη ενώ επιπλέον δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σχετικά με το νομοθετικό κενό που υπάρχει μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των δικαστικών υπαλλήλων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τέτοιες τροποποιήσεις αντί να βρίσκει λύσεις, δημιουργεί προβλήματα..

 • 18 Απριλίου 2024, 18:27 | Ελένη

  Απαράδεκτη και τιμωρητική η αναδρομική διάταξη νόμου από 1.1.2024 σχετικά με την επιστροφή των αποδοχών. Θα πρέπει να ισχύει από 1.1.2025 ώστε να το γνωρίζουν οι υποψήφιοι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της αίτησης τους.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:57 | Αμαλία

  1) καταργείται η αρχή της ισότητας, όπως αναφέρεται στο Σύνταγμα
  2) «τιμωρούνται» οι σπουδαστές για φοίτηση που είνα μεν χρήσιμη αλλά τους επιβλήθηκε και δεν την απαίτησαν.
  Απογοητευτικό!

 • 18 Απριλίου 2024, 17:35 | Αθηναγόρας

  Κατ’αρχάς εξανεμίζεται η αρχή της ισότητας. Αν υποθέσουμε ότι τελειώνει κάποιος ευδοκίμως και την πρακτική και ενημερώνεται ότι τοποθετείται «εκεί» σε τέσσερις μήνες, τι θα τρώει και πώς θα ζει μέχρι τότε; Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος κάποιος αν είναι από επαρχία, εξαναγκάστηκε σε έξοδα για να πάει στην Θεσσαλονίκη να γράψει εξετάσεις, κατόπιν σε άλλα έξοδα για να πάει στην Αθήνα για προφορικά , κατόπιν να πληρώνει ξενοδοχεία ή ενοίκια στην Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει τα μαθήματα και αντίστοιχα σε κάποια από τις τρεις πόλεις την πρακτική, στην οποία δουλεύει κανονικά και ενώ στο μεταξύ έχει συμφωνήσει σε κάποιους όρους οι οποίοι αλλάζουν επί τα χείρω αφού εάν τελικά για κάποιον λόγο δεν αποδεχθεί τοποθέτηση ή παραιτηθεί προ της διετίας, θα πρέπει να επιστρέψει τι ακριβώς; Τα χρήματα που όσο «σπούδαζε» ήταν μια ελάχιστη αποζημίωσω των υπέρογκων ποσών για διαβίωση και στέγαση και τους δεδουλευμένους μισθούς της πρακτικής και θέλουμε να λέμε ότι ζούμε σε κράτος δικαίου και πρόνοιας; Άραγε αυτά ισχύουν και για τους Δικαστές; Τα αποδέχθηκαν;

 • 18 Απριλίου 2024, 17:46 | Αμαλία

  «Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες» να υπενθυμίσω ότι μιλάτε για ανθρώπους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αποφάσισαν να ταλαιπωρηθούν και υποβληθούν σε έξοδα, ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο.
  Έρχεστε εσείς τώρα να τους τιμωρήσετε για όλα τα προηγούμενα.
  Τουλάχιστον διετή παραμονή στην υπηρεσία; Γιατί; Η εκπαίδευση έγινε στο HARVARD; Ή ήταν απαίτηση των σπουδαστών; Η Α σειρά με ευθύνη δική σας ανέλαβε εργασία 4 μήνες μετά την αποφοίτηση.
  Αλήθεια το ίδιο ισχύει και για τους δικαστές;

 • 18 Απριλίου 2024, 16:18 | Νικολετα

  Με το άρθρο αυτό, απαξιώνετε ακόμη περισσότερο την έννοια του ευνομούμενου κράτους που ευαγγελίζεστε. Αλλάζετε κατά το δοκούν και μάλιστα αναδρομικά τις συνθήκες ενός διαγωνισμού, ο οποίος από τη φύση του κοστίζει πολύ ακριβά στους υποψηφίους. Μετάβαση-διαμονή στη Θεσσαλονίκη για γραπτή εξέταση, μετάβαση-διαμονή Αθήνα για προφορική εξέταση, έξοδα διαμονής για τη φοίτηση και πρακτική. Επιπλέον η Α Σειρά αποφοίτων δέσμια και απλήρωτη για τρεις μήνες καθώς το υπουργείο δεν έδειξε την ίδια ζέση για άμεση έκδοση ΦΕΚ τοποθέτησης παρά την ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών και τη ρητή μνεία στον αρχικό νόμο.
  Είστε απλώς θλιβεροί.

 • 18 Απριλίου 2024, 16:15 | Μαρία

  Απαράδεκτο να αλλάζουν τα δεδομένα εισαγωγής…οι εκπαιδευμένοι δεν αποδέχτηκαν με αυτούς τους όρους…να κοιτάξουν να υπολογίσουν το εξάμηνο της ε.σ.δι. στη διετή δοκιμή και να μην υπάρξει μισθολογικο κενό 2-3 μηνών…

 • 18 Απριλίου 2024, 12:02 | Βίκυ Κ.

  Απαράδεκτη και αντισυνταγματική η εκ των υστέρων μεταβολή των όρων εκπαίδευσης, εφόσον όταν αποδεχτήκαμε τον διορισμό μας γνωρίζαμε πως θα επιστρέψουμε τα χρήματα μόνο αν διακόψουμε τη σχολή με δική μας υπαιτιότητα και ότι μετά το εξάμηνο της πρακτικής δεν θα υπάρχει κάποια υποχρέωση επιστροφής. Πρόκειται για χρηματικά ποσά που οι εκπαιδευόμενοι στη πρακτική τους άσκηση τα δικαιούνται καθώς έχουν εργαστεί με συγκεκριμένο ωράριο και καθήκοντα.
  Να αναγνωριστεί και να υπολογισθεί στην δόκιμη διετία το εξάμηνο εκπαίδευσης και πρακτικής μας. Να διευθετηθεί η αναδρομική καταβολή των αποδοχών μας από την αποφοίτησή μας από την ΕΣΔΙ. Δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε σε καθεστώς ομηρίας για απρόβλεπτο χρονικό διάστημα, χωρίς απολαβές, χωρίς δικαίωμα νόμιμης εργασίας, με την απειλή επιστροφής των χρημάτων της εκπαίδευσης.

 • 18 Απριλίου 2024, 11:49 | Αθηνά Τάρταρη

  Οι επιτυχόντες των διαγωνισμών της Α’ και Β’ σειράς δικαστικών υπαλλήλων αποφάσισαν για τη συμμετοχή τους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν είναι λοιπόν, σωστό, ηθικό και νόμιμο να ισχύσει αναδρομικά γι’ αυτούς – η ξαφνική επιστροφή αποδοχών- εαν παραιτηθούν μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει ΡΗΤΗ αναφορά πως ο διορισμός τους που ανατρέχει στην επόμενη ημέρα της αποφοίτησής τους αφορά και στο δικαίωμα λήψης ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ από τον χρόνο αποφοίτησής τους.

 • 18 Απριλίου 2024, 09:36 | Θεοδώρα

  Αντισυνταγματική και τιμωρητική η παρούσα τροποποίηση από κάθε άποψη και γιατί θέτει τους δόκιμους δικαστικούς υπαλλήλους σε ομηρία αλλά και γιατί τους στερεί το δικαίωμα ελεύθερης συμμετοχής σε διαγωνισμούς και ελεύθερης επιλογής της καταλληλότερης θέσης. Καλό θα ήταν το Υπουργείο να σταθεί δίπλα μας και όχι απέναντι μας, να νομοθετήσει για βασικές παροχές όπως στέγαση και σίτιση κατά την διάρκεια φοίτησης στην σχολή και να καλύψει το κενό στην μισθοδοσία που προκύπτει από την έκδοση του ΦΕΚ τοποθέτησης μέχρι και την ανάληψη υπηρεσίας.Υπάρχουν τρόποι να μειωθούν οι διαρροές και αυτό γίνεται με παροχές και σεβασμό των βασικών κατοχυρωμένων από το Σύνταγμα δικαιωμάτων των εργαζομένων και όχι με τιμωρητικές ρυθμίσεις.

 • 17 Απριλίου 2024, 21:13 | Gio76

  ΣύνδεσμοςΣύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος η οικογένεια αποτελεί θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του έθνους. Η προσθήκη της παρ. 2 στο άρθρο 55ΚΕ ν. 4871/2021 που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κρατά σε ομηρία τους εκπαιδευόμενους δικαστικούς υπαλλήλους και τις οικογένειες τους και ειδικότερα τους δικαστικούς υπαλλήλους που διορίζονται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο διαμονής τους. Πρέπει να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί άμεσα. Η επιστροφή του ποσού των αποδοχών πρέπει να αφορά μόνο το ποσό των αποδοχών της θεωρητικής κατάρτισης στη Σχολή και μόνο την περίπτωση όπου ο εκπαιδευόμενος δικαστικός υπάλληλος παραιτείται κατά την διάρκεια και πριν την ολοκλήρωση της.

 • 17 Απριλίου 2024, 20:48 | Δώρα

  Η εν λόγω ρύθμιση μεταβάλλει τους όρους εισαγωγής εκ των υστέρων, άρα αντισυνταγματικη και κατάφωρα τιμωρητικη. Οι εκπαιδευόμενοι αιφνιδιάζονται με την εν λόγω ρύθμιση καθώς ο χρόνος επιστροφής των αποδοχών της 6μηνης κατάρτισης πίσωκαταλαμβάνει χρονικό διάστημα διετίας (!!), γεγονός το οποίο αν τον γνώριζαν εκ των προτέρων, ενδεχομένως να τους οδηγούσε σε διαφορετικές αποφάσεις ως προς την επιλογή φοίτησης στην ΕΣΔΙ. Κι αφορά χρηματικά ποσά που αντλούνται από το ταμείο Ανάκαμψης και μάλιστα χρήματα που οι εκπαιδευόμενοι στη πρακτική τους άσκηση τα δικαιούνται καθώς έχουν εργαστεί με συγκεκριμένο ωράριο και καθήκοντα. Επιπρόσθετα, έχουν επενδύσει πολλά χρήματα για μετακομίσεις, διαμονή, μετακινήσεις, διατροφή κτλ! Επίσης πολλοί αφήσανε οικογένειες & άλλες εργασίες, αλλάξανε τις ζωές τους! Α
  Αν κάτι αλλάξει στην επόμενη διετία και αποφασίσουν να παραιτηθούν, θα τιμωρηθούν?!?

  Επίσης, θα πρέπει να επιλυθεί νομοθετικά, το θέμα των μισθών, για το διαστήμα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μέχρι και την ανάληψη υπηρεσίας. Αν και ο νόμος προβλέπει τον αναδρομικό διορισμό, γεγονός που αναφέρεται και στα ΦΕΚ τοποθέτησης της Α εκπαιδευτικής σειράς, εντούτοις διαπιστώνεται πως δεν έχει γίνει καμία καταβολή αποδοχών του εν λόγω διαστήματος. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα οι αποφοίτησαντες δεν έχουν απολαβές και δεν μπορούν να εργαστούν κι αλλού! Και δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τη μη ανάληψη υπηρεσίας! Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το ζήτημα ως προς τη μισθολογική, συνταξιοδοτικη και υγειονομική κάλυψη αυτού του χρονικού διαστήματος.

  Άλλο σοβαρότατο θέμα είναι να συμπεριληφθεί στη δοκιμαστική περιόδου των 2 ετών και το εξάμηνο της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην ΕΣΔΙ, με νομοθετική ρύθμιση.

  Τέλος, θα πρέπει να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στους διορισμούς, οι οποίες παρατηρήθηκαν στη Α’ εκπαιδευτική σειρά.

 • 17 Απριλίου 2024, 19:29 | Αθηνά

  Απαράδεκτη η πρόβλεψη περί επιστροφής των αποδοχών η οποία πρόκειται να καταλαμβάνει τους ήδη εισαχθέντες δικαστικούς υπαλλήλους με πρόβλεψη έναρξης ισχύος από 1.1.2024. Πρέπει να ισχύσει από 1.1.2025, δηλαδή από την Γ’ εκπαιδευτική σειρά, ώστε οι υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι να το γνωρίζουν ήδη από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους. Αντισυνταγματική η αναδρομική πρόβλεψη της τροποποίησης.

 • 17 Απριλίου 2024, 19:09 | Μαρία

  Αντί το Υπουργείο να τροποποιήσει το νομοθετικό κενό που αφήνει ακάλυπτους μισθολογικά, ασφαλιστικά και βαθμολογικά τους δικαστικούς υπαλλήλους που είναι εν αναμονή έκδοσης του ΦΕΚ έως και πάνω από δύο μήνες, προβαίνει σε δυσμενή αναδρομική εφαρμογή του νόμου και υποχρεώνει τους ΗΔΗ εισαχθέντες να επιστρέψουν τις αποδοχές της εκπαίδευσης σε περίπτωση παραίτησης πριν την διετία, κάτι που δεν το γνώριζαν κατά την εισαγωγή τους. Αντί να διορθώνονται τα προβλήματα, πολλαπλασιάζονται..

 • 17 Απριλίου 2024, 19:31 | Εύη

  Η υποχρέωση επιστροφής των αποδοχών σε περίπτωση παραίτησης εντός 2ετίας θα πρέπει να ισχύσει από την Γ’ εκπαιδευτική σειρά, και να μην βαρύνει τους διοριζόμενους της Α’ και τους εκπαιδευόμενους της Β’ εκπαιδευτικής σειράς, καθώς κατά το χρόνο της εισαγωγής τους δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη. Πρόκειται για απαράδεκτη και δυσμενή αναδρομική εφαρμογή του νόμου.

 • 17 Απριλίου 2024, 09:13 | Βασιλική

  Απαράδεκτη η εκ των υστέρων αλλαγή των όρων συμμετοχής μετά το πέρας εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Α σειράς και σχεδόν δύο μήνες πριν την λήξη της πρακτικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Β σειράς. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζουν οι προϋποθέσεις τόσο καιρό μετά. Ας ισχύσει από 1/1/2025, να γνωρίζουν και οι επόμενοι υποψήφιοι πού θα μπλέξουν. Με τιμωρητικές τακτικές δεν θα προσελκύσετε ποιοτικούς δικαστικούς γραμματείς, δομήστε διαφορετικά την προκήρυξη συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό και βελτιώστε τους όρους. Αφήσαμε δουλειές, σπίτια, οικογένειες για την σχολή και θα βγούμε χρεωμένοι στο τέλος; Να το γνωρίζαμε από την αρχή τουλάχιστον, θα είχε πολύ μεγάλο βάρος στην απόφαση συμμετοχής μας ή μη.

 • 16 Απριλίου 2024, 23:47 | Βασω

  Δεν υπάρχει αναλογικότητα, ο μισθός που ξεκινά οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι πενιχρό, δεν καλύπτει έξοδα διορισμού εκτός τόπου διαμονής, για να ζητηθούν και αναδρομικά. Ρητή αναφορά σε μισθολογικών αναδρομικοτ
  ητα

 • 15 Απριλίου 2024, 19:16 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Οι επιτυχόντες των διαγωνισμών της Α’ και Β’ σειράς δικαστικών υπαλλήλων αποφάσισαν για τη συμμετοχή τους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν είναι λοιπόν, σωστό, ηθικό και νόμιμο να ισχύσει αναδρομικά γι’ αυτούς – η ξαφνική επιστροφή αποδοχών- εαν παραιτηθούν μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει ΡΗΤΗ αναφορά πως ο διορισμός τους που ανατρέχει στην επόμενη ημέρα της αποφοίτησής τους αφορά και στο δικαίωμα λήψης ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ από τον χρόνο αποφοίτησής τους.

 • 15 Απριλίου 2024, 18:36 | Χριστόφορος

  Ας αλλάξει ο εισαγωγικός βαθμός να δούμε αν θα σκεφτεί κανείς να φύγει. Ωστόσο με την ισχύουσα κατάσταση δε μπορείς να υπάρχει η απαίτηση να αναγκάσεις κάποιον που έμαθε τελευταία στιγμή πως θα υπηρετήσει με πενιχρό μισθό σε κάποιο ξερονήσι, να μην μπορεί να αρνηθεί τη θέση. Καλύτερες συνθήκες θα ήταν πιο δελεαστικές, παρά η απειλή της επιστροφής χρημάτων.

 • 15 Απριλίου 2024, 18:46 | Γιάννης

  Οι εώς τώρα εκπαιδευόμενοι αιτήθηκαν την είσοδό τους στη σχολή χωρίς να γνωρίζουν πως είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τα χρήματα εκπαίδευσης σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν τη διετή δόκιμη υπηρεσία.Η παράγραφος 2 πρέπει να έχει εφαρμογή απο τον επόμενο διαγωνισμό δικαστικών υπαλλήλων και να ΕΞΑΙΡΕΙ τους εως τώρα εκπαιδευόμενους δικαστικούς υπαλλήλους γιατί σύμφωνα με το νόμο με τον οποίο εισήχθησαν στη σχολή και συγκεκριμένα με το άρθρο 26 παρ.3 του Ν.5001 για την Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν
  τις αποδοχές που έχουν λάβει, αν με υπαιτιότητά τους
  διακοπεί η κατάρτισή τους στη Σχολή

 • 15 Απριλίου 2024, 18:45 | Λάζαρος Σερετιδης

  Όταν αποφασίσαμε να αποδεχτούμε τον διορισμό και να μπούμε στη σχολή είχαμε ως δεδομένο ότι θα επιστρέψουμε τα χρήματα μόνο αν διακόψουμε τη σχολή με δική μας υπαιτιότητα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 του Ν.5001 και ότι μετά το εξάμηνο της πρακτικής δεν θα υπάρχει κάποια υποχρέωση επιστροφής. Πολλοί από εμάς έχοντας αυτό ως δεδομένο αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την πρακτική, παρότι είμασταν σε αναμονή αποτελεσμάτων και από άλλους διαγωνισμούς στο δημόσιο. Τώρα ξαφνικά βρισκόμαστε σε μία ομηρία όπου για τα φύγουμε θα πρέπει να επιστρέψουμε τις μικτές αποδοχές του εξαμήνου, χρήματα που δεν τα έχουμε, Οι εώς τώρα εκπαιδευόμενοι αιτήθηκαν την είσοδό τους στη σχολή χωρίς να γνωρίζουν πως είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τα χρήματα εκπαίδευσης σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν τη διετή δόκιμη υπηρεσία.Η παρ. 2 στο άρθρο 55ΚΕ ν. 4871/2021 πρέπει να έχει εφαρμογή απο τον επόμενο διαγωνισμό δικαστικών υπαλλήλων και να εξαιρεί τους εως τώρα εκπαιδευόμενους δικαστικούς υπαλλήλους.

 • 15 Απριλίου 2024, 17:17 | Κώστας

  Οι επιτυχόντες των διαγωνισμών της Α’ και Β’ σειράς δικαστικών υπαλλήλων αποφάσισαν για τη συμμετοχή τους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί, λοιπόν, να ισχύσει αναδρομικά (τουλάχιστον γι’ αυτούς) καθώς με τον τρόπο που διαμορφώνεται το συγκεκριμένο άρθρο, κάποιος μπορεί να ήταν επιφυλακτικός και να μην συμμετείχε στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς.Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει ΡΗΤΗ αναφορά πως ο διορισμός τους που ανατρέχει στην επόμενη ημέρα της αποφοίτησής τους αφορά και στο δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών από τον χρόνο αποφοίτησής τους.

 • 15 Απριλίου 2024, 00:19 | Χρήστος

  Οι επιτυχόντες των διαγωνισμών της Α’ και Β’ σειράς δικαστικών υπαλλήλων αποφάσισαν για τη συμμετοχή τους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί, λοιπόν, να ισχύσει αναδρομικά (τουλάχιστον γι’ αυτούς) καθώς με τον τρόπο που διαμορφώνεται το συγκεκριμένο άρθρο, κάποιος μπορεί να ήταν επιφυλακτικός και να μην συμμετείχε στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς.

  Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει ΡΗΤΗ αναφορά πως ο διορισμός τους που ανατρέχει στην επόμενη ημέρα της αποφοίτησής τους αφορά και στο δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών από τον χρόνο αποφοίτησής τους.

 • 10 Απριλίου 2024, 22:06 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Η Παρούσα τροποποίηση αποτελεί ξεκάθαρη ομηρία των εκπαιδευόμενων δικαστικών υπαλλήλων που έχουν ήδη εισαχθεί στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και ήδη διανύουν τους μήνες εκπαίδευσης τους. Οι εκπαιδευόμενοι δικαστικοί υπάλληλοι, η πλειοψηφία αυτών, όταν εισήχθησαν είχαν ως δεδομένο τα όσα αναφέρονται στον νόμο 5001/2022. Ειδικότερα, με βάση το άρθρο άρθρο 26 παρ.3 του Ν.5001 για την Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τις αποδοχές που έχουν λάβει, αν με υπαιτιότητά τους διακοπεί η κατάρτισή τους στη Σχολή. Η παράγραφος 2 πρέπει να έχει εφαρμογή απο τον επόμενο διαγωνισμό δικαστικών υπαλλήλων και να ΕΞΑΙΡΕΙ τους εως τώρα εκπαιδευόμενους δικαστικούς υπαλλήλους, χωρίς να έχει αναδρομική εφαρμογή για αυτούς! Δεν είναι δυνατόν πολλοί από τους εκπαιδευόμενους να τοποθετηθούν μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους, να μην μπορούν να βιοπορισθούν για τις βασικές τους βιοτικές ανάγκες και επιπλέον να έχουν «θηλιά στο λαιμο» με την διετή παραμονή τους στην υπηρεσία τοποθέτησης τους, διότι ειδάλλως καλούνται να επιστρέψουν όσα χρήματα έλαβαν κατά την εκπαίδευση τους. Η ρύθμιση αυτή αιφνιαζει δίχως άλλο τους εκπαιδευόμενους και κρίνεται δυσανάλογη προς το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε! Αν η στοχοθεσία του Υπουργείου είναι να μην υπάρχουν παραιτήσεις των εκπαιδευομένων δικαστικών υπαλλήλων, περισσότερο ορθό κρίνεται να αλλάξει εξαρχής η εισαγωγή των υποψηφίων, να γνωρίζουν εξαρχής που θα τοποθετηθούν και αν εν τελει δεν επιθυμούν την τοποθέτηση τους, να καλούνται οι επόμενοι επιτυχόντες έως ότου καλυφθεί η εισαγωγή των αντίστοιχων εκπαιδευομένων! Μια τέτοια ρύθμιση ούτε κενα θα επέφερε στις υπηρεσίες τοποθέτησης, ούτε οι εκπαιδευόμενοι θα «κρατούνταν» σε καθεστώς ομηρίας.

 • 10 Απριλίου 2024, 16:08 | Γιάννης Χρυσίνας

  Άποψή μου είναι, πέραν όσων έχουν ήδη ειπωθεί, ότι στερείται λογικής η προσθήκη αυτή. Μπορεί να έχει σκοπό να αποφευχθούν διαρροές αλλά πέραν του ότι είναι εις βάρος της ελευθερίας επιλογής στερείται και λογικής και αν ψηφιστεί τελικά και μαθευτεί πιθανότατα θα επηρεάσει και τυχόν υποψήφιους της Γ σειράς πετυχαίνοντας το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλει να διασφαλίσει. Ο λόγος είναι απλός. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να παραμείνει με την απειλή επιστροφής των διδάκτρων είτε για σοβαρούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους δεν μπορεί να υποστηρίξει την εργασία εκτός του τόπου διαμονής του, είτε ακόμα κι αν στην τελική δει στην πράξη ότι δεν του ταιριάζει ταιριάζει τελικά ο χώρος. Σε κάθε περίπτωση αυτοί που θα φύγουν θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις μετά από όλη αυτή την προσπάθεια. Οπότε η ψήφιση της προσθήκης μόνο τιμωρητικά μπορεί να ειδωθεί, αν τελικά ψηφιστεί φυσικά.

 • 10 Απριλίου 2024, 09:45 | Γιάννης

  Αν ψηφιστεί ως έχει είναι προβληματικό. Εκτός από το ότι η β σειρά προχώρησε στη διαδικασία με αλλά δεδομένα οπότε το να αλλάζουν στην πορεία ακόμα κι αν είναι τεχνικά νόμιμο είναι ανήθικο αφού ουσιαστικά πρόκειται για μια ιδιότυπη ομηρία μέσω του χρέους, έρχεται σε σύγκρουση για τον ίδιο λόγο, με το πνεύμα του 4765/2021 που προβλέπει ότι αν έχει συμμετάσχει κανείς σε διάφορους διαγωνισμούς του δημοσίου εντωμεταξύ διοριστεί σε κάποιον αλλά επιτύχει στην πορεία και σε άλλον από αυτούς που είχε συμμετάσχει πριν διοριστεί μπορεί να επιλέξει και αυτοδίκαια παραιτείται από τη θέση που εντωμεταξύ διορίστηκε. Στην πράξη αναιρείται το δικαίωμα αυτό με τη ρύθμιση που προωθείται. Και προφανώς όσοι έχουν συμμετάσχει στον 2Γ πχ και μετά πέτυχαν στον διαγωνισμό δικαστικών υπαλλήλων θα το σκέφτονταν αν θα προχωρούσαν με τα νέα δεδομένα. Παρεμπιπτόντως και η καθυστέρηση στην έκδοση του ΦΕΚ μετά το πέρας και της πρακτικής επίσης αποτελεί πρόβλημα σε σχέση με άλλους διαγωνισμούς και την επιστροφή των χρημάτων. Τέλος τα χρήματα της εκπαίδευσης από τους περισσότερους εκπαιδευόμενους χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της εκπαίδευσης καθώς δεν παρέχεται στέγαση ή σίτηση και στην ουσία καλύφθηκαν οι ανάγκες αυτές από τα χρήματα αυτά.

 • 9 Απριλίου 2024, 18:57 | Μαρία

  Σύμφωνα με το αρθ.36 παρ.2 του Ν.4871/2021,σε περίπτωση παραίτησης, επιστρέφεται ποσοστό των αποδοχών, που είχαν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, ανάλογο προς τον υπολειπόμενο χρόνο υποχρεωτικής υπηρεσίας. Στην παρούσα ρύθμιση θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπάρξει ανάλογη πρόβλεψη.

 • 8 Απριλίου 2024, 22:37 | Δεσποινα

  Με όλο τον σεβασμό, αλλά δεν είναι δυνατόν να μπαίνει κάποιος στην σχολή με άλλα δεδομένα και στην πορεία να προκύπτουν καινούργια, τα οποία τον κρατούν δέσμιο .
  Η παράγραφος 2 πρέπει να έχει εφαρμογή απο τον επόμενο διαγωνισμό δικαστικών υπαλλήλων και να ΕΞΑΙΡΕΙ τους εως τώρα εκπαιδευόμενους δικαστικούς υπαλλήλους γιατί σύμφωνα με το νόμο με τον οποίο εισήχθησαν στη σχολή και συγκεκριμένα με το άρθρο 26 παρ.3 του Ν.5001 για την Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τις αποδοχές που έχουν λάβει, αν με υπαιτιότητά τους διακοπεί η κατάρτισή τους στη Σχολή.

  Σας ευχαριστώ.

 • 8 Απριλίου 2024, 19:43 | Σισμανιδου Ελένη του Σταύρου

  Συμφωνώ και υπερθεματιζω με την τοποθέτηση του κυρίου Αμβροσιαδη Σαββα,συμπληρωνοντας πως η προτεινομενη ρύθμιση δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικοτητας (υπερμετρα δυσαναλογο το προτεινομενο μετρο προς το σκοπο της ρυθμισης, η οποια μετατρεπει και μεταχειριζεται ως ομηρους τους δοκιμους δικ.υπαλληλους) και ως εκ του θα πρέπει να παραμείνει η δισταξη ως έχει στον 5001/2022 αναφορικά με την επιστροφή αποδοχών,όπως προαναφερθηκε ήδη σε προηγούμενα σχόλια επί του προτεινομενου άρθρου 34.Ακόμα και αν ψηφιστεί η διάταξη,θα πρέπει οπωσδηποτε να ισχύσει για την επόμενη σειρά των δικ.υπαλληλων διότι με την αναδρομική ισχύ της η εν λογω ρυθμιση ακυρώνει την προβλεψιμοτητα του νομου και της διαδικασίας και αιφνιδιάζει αδικαιολογητα με δυσαναλογες για τους εκπαιδευομενους δικ.υπαλληλους της β’σειρας και τους μόλις τοποθετηθέντες δικ.υπαλληλους της α’ σειράς συνέπειες στην οικογενειακή,οικονομική και επαγγελματική κατάσταση τους.

 • 8 Απριλίου 2024, 10:54 | Φανή

  Οι εώς τώρα εκπαιδευόμενοι αιτήθηκαν την είσοδό τους στη σχολή χωρίς να γνωρίζουν πως είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τα χρήματα εκπαίδευσης σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν τη διετή δόκιμη υπηρεσία.Η παράγραφος 2 πρέπει να έχει εφαρμογή απο τον επόμενο διαγωνισμό δικαστικών υπαλλήλων και να ΕΞΑΙΡΕΙ τους εως τώρα εκπαιδευόμενους δικαστικούς υπαλλήλους γιατί σύμφωνα με το νόμο με τον οποίο εισήχθησαν στη σχολή και συγκεκριμένα με το άρθρο 26 παρ.3 του Ν.5001 για την Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν
  τις αποδοχές που έχουν λάβει, αν με υπαιτιότητά τους
  διακοπεί η κατάρτισή τους στη Σχολή.

 • 7 Απριλίου 2024, 01:03 | Αμβροσιάδης Σάββας

  Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος η οικογένεια αποτελεί θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του έθνους. Η προσθήκη της παρ. 2 στο άρθρο 55ΚΕ ν. 4871/2021 που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κρατά σε ομηρία τους εκπαιδευόμενους δικαστικούς υπαλλήλους και τις οικογένειες τους και ειδικότερα τους δικαστικούς υπαλλήλους που διορίζονται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο διαμονής τους. Πρέπει να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί άμεσα. Η επιστροφή του ποσού των αποδοχών πρέπει να αφορά μόνο το ποσό των αποδοχών της θεωρητικής κατάρτισης στη Σχολή και μόνο την περίπτωση όπου ο εκπαιδευόμενος δικαστικός υπάλληλος παραιτείται κατά την διάρκεια και πριν την ολοκλήρωση της.

  Ευχαριστώ

 • 6 Απριλίου 2024, 19:58 | βασω

  Οι εώς τώρα εκπαιδευόμενοι αιτήθηκαν την είσοδό τους στη σχολή χωρίς να γνωρίζουν πως είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τα χρήματα εκπαίδευσης σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν τη διετή δόκιμη υπηρεσία.Η παράγραφος 2 πρέπει να έχει εφαρμογή απο τον επόμενο διαγωνισμό δικαστικών υπαλλήλων και να ΕΞΑΙΡΕΙ τους εως τώρα εκπαιδευόμενους δικαστικούς υπαλλήλους γιατί σύμφωνα με το νόμο με τον οποίο εισήχθησαν στη σχολή και συγκεκριμένα με το άρθρο 26 παρ.3 του Ν.5001 για την Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν
  τις αποδοχές που έχουν λάβει, αν με υπαιτιότητά τους
  διακοπεί η κατάρτισή τους στη Σχολή.

 • 6 Απριλίου 2024, 19:47 | Βάια

  Οι εώς τώρα εκπαιδευόμενοι αιτήθηκαν την είσοδό τους στη σχολή χωρίς να γνωρίζουν πως είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τα χρήματα εκπαίδευσης σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν τη διετή δόκιμη υπηρεσία.

  Η παράγραφος 2 πρέπει να έχει εφαρμογή απο τον επόμενο διαγωνισμό δικαστικών υπαλλήλων και να ΕΞΑΙΡΕΙ τους εως τώρα εκπαιδευόμενους δικαστικούς υπαλλήλους γιατί σύμφωνα με το νόμο με τον οποίο εισήχθησαν στη σχολή και συγκεκριμένα με το άρθρο 26 παρ.3 του Ν.5001 για την Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν
  τις αποδοχές που έχουν λάβει, αν με υπαιτιότητά τους
  διακοπεί η κατάρτισή τους στη Σχολή.

 • 5 Απριλίου 2024, 11:46 | Κωνσταντινόπουλος Δημήτρης

  Πρέπει να αντικατασταθεί η τελευταία πρόταση στη παραγραφο 2 με τη κατωθι.
  «Αν ο διοριζόμενος παραιτηθεί νωρίτερα, επιστρέφει ποσοστό των αποδοχών, που είχε εισπράξει κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, ανάλογο
  προς τον υπολειπόμενο χρόνο υποχρεωτικής υπηρεσίας»
  Όπως ακριβώς ισχύει και για τους δικαστικους λειτουργούς. Πρέπει να υπαρχει αναλογικότητα ως προς το ποσό της επιστροφής.

 • Πρεπει να διορθωθεί ως προς το κομμάτι της επιστροφής των αποδοχών.
  «Αν ο διοριζόμενος παραιτηθεί νωρίτερα, επιστρέφει ποσοστό των αποδοχών, που είχε εισπράξει κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, ανάλογο
  προς τον υπολειπόμενο χρόνο υποχρεωτικής υπηρεσίας.»
  Όπως ακριβώς συμβαίνει και για τους δικαστικούς λειτουργούς.