ΜΕΡΟΣ Α’ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1: Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:
α) η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης μέσω της αναδιάρθρωσης των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και του καθορισμού της έδρας και της περιφέρειάς τους με σκοπό την επιτάχυνση και την ποιοτική απονομή της δικαιοσύνης,
β) η ορθολογικότερη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού που υπηρετεί στη δικαιοσύνη, με αναλογική κατανομή ανθρώπινων πόρων, με βάση των αριθμό των υποθέσεων και την πληθυσμιακή τους αντιστοιχία, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δικαστικών υπηρεσιών,
γ) η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων,
δ) η απαλλαγή των διευθυνόντων τα δικαστήρια από τα διαχειριστικά τους καθήκοντα, όπως προμήθειες, επισκευές και συντήρηση δικαστικών κτιρίων.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:48 | Γρ. Ειρηνοδικείου

  Ως Γραμματέας ενός Δικαστηρίου που θα σβησθεί από το Χάρτη τον Σεπτέμβρη, είναι πολύ σημαντικό για μένα να εκφράσω τις σκέψεις μου, ακόμα κι αν πιστεύω ότι δεν πρόκειται να εισακουστούν. Ας μείνουν ως ιστορική καταγραφή, για τον μελλοντικό μελετητή αποτυχημένων προσπαθειών επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης και επιτυχημένων (ίδωμεν) προσπαθειών εξασφάλισης δανειακών πόρων. Είμαι και εγώ λοιπόν πεπεισμένη ότι η κατάργηση των Ειρηνοδικείων θα επιφέρει επιβράδυνση στην απονομή Δικαιοσύνης γιατί:1ον. Οι Δικαστές δύσκολα θα προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση και ακόμα και όταν προσαρμοστούν θα έχουν να αντιμετωπίσουν το άθροισμα της ύλης Ειρηνοδικείων – Πρωτοδικείων, που οι στατιστικές δείχνουν ότι είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση συγκρίσιμου αριθμού αποφάσεων από Ειρηνοδίκες και Πρωτοδίκες. Προφανώς οι Ειρηνοδίκες δεν «κάθονται».2ον. Οι Γραμματείες των Δικαστηρίων θα αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην υλοποίηση του σχεδίου που θα οφείλονται τόσο στην ασυμβατότητα των προγραμμάτων Η/Υ που χρησιμοποιούνται για όλες τις διαδικαστικές πράξεις – από την κατάθεση της αγωγής μέχρι την δημοσίευση και την αρχειοθέτηση όσο και στο γεγονός ότι η πρόσθετη δουλειά που θα φέρουν ως «προίκα» τα υπό συγχώνευση Ειρηνοδικεία δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι διεκπεραιώνεται από περισσότερους αναλογικά υπαλλήλους από ό,τι αντίστοιχη δουλειά στα Πρωτοδικεία. Για παράδειγμα οι αγωγές Αυτοκινητικών Διαφορών στο Ειρ. Θεσ. προσδιορίζονται για τον ΑΠΡΙΛΗ του 2025 ενώ οι αντίστοιχες στο Πρωτ. σε ένα μήνα από τώρα. Προφανώς ούτε οι Υπάλληλοι των Ειρηνοδικείων «κάθονται».3ον. Οι κτιριακές υποδομές είναι απαρχαιωμένες και επιεικώς απαράδεκτες, με υπαλλήλους να στοιβάζονται 2 και 3 σε κουβούκλια που έχουν στηθεί ως παραπήγματα πολυτελείας στους διαδρόμους, στα αίθρια και τα υπόγεια του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, χωρίς κανονική θέρμανση και ψύξη. Αναμενόμενο αφού το κτίριο έχει κτισθεί στα τέλη της 10ετίας του 70 με ακόμη και την αδειοδότησή του να καλύπτεται από την ομίχλη της Ιστορίας. Κυρίως όμως, πέρα από την επιβράδυνση που θα έχουμε αξίζει να τονιστεί ότι οι πολίτες -και πιθανότατα οι λιγότερο προνομιούχοι εξ αυτών- θα βρεθούν μπροστά σε μια διπλή απομάκρυνση της Δικαιοσύνης: γεωγραφικά γιατί τα Ειρηνοδικεία της περιφέρειας εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες της περιοχής τους αλλά και οικονομικά αφού η πρόσβαση στα Πρωτοδικεία συνεπάγεται και αυξημένα δικαστικά έξοδα για παράβολα και παραστάσεις. Για όλα τα παραπάνω:
  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, σχεδόν 3 φορές περισσότεροι
  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Η/Υ
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ…

 • 18 Απριλίου 2024, 20:18 | Κατερίνα

  Όλα όσα απαριθμούνται ως στόχοι του νομοσχεδίου είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Ο μόνος ξεκάθαρος στόχος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επιτευχθεί με τον τρόπο που γίνεται, είναι η εξοικονόμηση χρημάτων και μόνο.
  Πολλά μπορούν να γραφούν για τον ανεκδιήγητο νέο δικαστικό χάρτη αλλά, προσωπικά, θα περιοριστώ στα της ιδιαίτερης πατρίδας μου.
  Είναι παράλογο να θεωρείται πως το Πρωτοδικείο Θήβας πρέπει να μετατραπεί σε μεταβατική έδρα ή όπως αλλιώς ονομάζεται, και κάποτε, ενδεχομένως, και να κλείσει, τη στιγμή που:
  1) Η περιοχή της Θήβας έχει μεγαλύτερο πληθυσμό, σε σχέση με την περιοχή της Λιβαδειάς, το Πρωτοδικείο της οποίας αποφασίσθηκε να διατηρηθεί.
  2) Το Πρωτοδικείο Θήβας έχει πολύ περισσότερες υποθέσεις και πολύ μεγαλύτερο φόρτο εργασιών απ’ αυτό της Λιβαδειάς, ως αποτέλεσμα, όχι μόνο του μεγαλύτερου πληθυσμού αλλά και της ύπαρξης φυλακών στην περιοχή της Θήβας αλλά και της ύπαρξης μεγάλης βιομηχανικής ζώνης εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας της Θήβας.
  3) Το Πρωτοδικείο Θήβας στεγάζεται σε ένα κτίριο που χτίστηκε πριν κάποια χρόνια ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό, γι’ αυτό κι έχει τις προδιαγραφές δικαστικού μεγάρου, με τη δυνατότητα χρήσης κι άλλων αιθουσών ως δικαστικών.
  Αντιθέτως, το κτίριο της Λιβαδειάς δεν είναι μόνο ακατάλληλο γι’ αυτήν τη χρήση αλλά και παμπάλαιο.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:48 | Ε.Β.

  Καμία συναίνεση των Ειρηνοδικών, ήτοι του ½ του α΄ βαθμού δικαιοσύνης, στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο, δεν υφίσταται, όπως διαφημίστηκε. Το εν λόγω νομοσχέδιο και ο τιμωρητικός του χαρακτήρας έναντι των Ειρηνοδικών έρχεται να προστεθεί στην απαράδεκτη συκοφάντησή τους που λαμβάνει χώρα συστηματικά το τελευταίο διάστημα, θίγοντας τον πυρήνα της ελληνικής Δικαιοσύνης. Η ενοποίηση του α΄βαθμού, φιλόδοξο εγχείρημα με πολλές συνισταμένες και περίπλοκα ζητήματα προς επίλυση, με αυτούς τους όρους που παρουσιάζονται ενώπιον μας, θα αποτύχει για μια ακόμη φορά.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:39 | Β.Ν.

  Διαβάζοντας κανείς την ανάρτηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στην παρούσα διαβούλευση, παρατηρεί ότι η πρότασή της για τους νυν Πταισματοδίκες είναι να μην αλλάξει απολύτως τίποτα και να συνεχίσουν με πανομοιότυπο το ισχύον ευνοϊκό γι’ αυτούς καθεστώς. Πρόκειται για απαράδεκτη και προκλητική διακριτική μεταχείριση σε βάρος όλων των υπόλοιπων ειρηνοδικών, οι οποίοι θα δουν την υπηρεσιακή τους κατάσταση να αλλάζει δραματικά. Αντιθέτως για τους πταισματοδίκες, η ζωή πρέπει να συνεχιστεί όμορφα…… Η στάση της Ένωσης είναι ανεύθυνη και υποκρύπτει ψηφοθηρική σκοπιμότητα. Στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται θα πρέπει να συμμετάσχουν όλοι ισότιμα, χωρίς εξαιρέσεις, ιδιαίτερα δε οι νεότεροι που έχουν πολλά έτη υπηρεσίας ακόμα μπροστά τους.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:28 | Ε. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ

  Διαβάζω τους όρους συμμετοχής στη διαβούλευση…
  Όρος 4ος. «Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβαλλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων»….
  Μα η ίδια η μεταρρύθμιση συνολικά προσβάλλει τα κεκτημένα επί έτη εργασιακά δικαιώματα εμού και των συναδέλφων μου, τα οποία με κόπο και προσπάθεια αποκτήσαμε, κατόπιν επιτυχίας μας στο διαγωνισμό στον οποίο νομίμως συμμετείχαμε. Επί ποιας βάσης λοιπόν να σχολιάσω;
  Μια τόσο καίρια και εκ βάθρων μεταρρύθμιση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας επιχειρείται δυστυχώς με παροιμιώδη προχειρότητα, χωρίς μέριμνα για τους ειρηνοδίκες (ή οπως θέλετε ονομάστε μας), για τις υποδομές, για την εξέλιξή μας, για τους δικαστικούς υπαλλήλους, για τον δικηγορικό κόσμο.
  Πόσο δύσκολο φαντάζει να καταλάβει κανείς ότι επιτάχυνση δεν πρόκειται να επιτευχθεί εάν ο ίδιος όγκος δουλειάς κατανεμηθεί μεταξύ των ίδιων εργαζομένων!
  Συντάσσομαι κι εγώ προσωπικά με τις προτάσεις των Ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης περί τροποποίησης του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:33 | Α.Β.

  Τα αναγραφόμενα στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ότι δηλαδή οι 916 ειρηνοδίκες δικάζουν μόνο το 20% της δικαστικής ύλης των αστικών υποθέσεων πρώτου βαθμού στο σύνολο της επικράτειας και οι 1100 πρωτοδίκες και πρόεδροι πρωτοδικών το υπόλοιπο 80% της ύλης, όπως ήδη έχει σχολιασθεί και από άλλους, είναι ΑΤΕΚΜΗΡΙΩΤΑ και ΑΝΑΚΡΙΒΗ.
  Από μια απλή έρευνα στα στατιστικά στοιχεία που είναι δημοσιευμένα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (ministryofjustice.gr), προκύπτει ότι:
  Οι εισερχόμενες αστικές υποθέσεις στα Ειρηνοδικεία και στα Πρωτοδικεία το Α΄, το Β΄ και το Γ΄ τρίμηνο του 2023 ήταν συνολικά 276.440 (Ειρηνοδικεία 113.239 – Πρωτοδικεία 163.201).
  Οι 916 Ειρηνοδίκες το ως άνω διάστημα εξέδωσαν 103.896 αποφάσεις και οι 1.100 Πρωτοδίκες και Πρόεδροι Πρωτοδικών εξέδωσαν 118.976 αποφάσεις.
  Επίσης, η αιτιολογική έκθεση ενώ αναφέρει ότι ο μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης στο Ειρηνοδικείο είναι 354 ημέρες και στο Πρωτοδικείο 525 ημέρες, εντούτοις καταλήγει στο ΠΑΡΑΔΟΞΟ συμπέρασμα ότι οι Ειρηνοδίκες εκδίδουν αποφάσεις με πιο αργό ρυθμό σε σύγκριση με τους Πρωτοδίκες!!!
  Η παγκόσμια Τράπεζα προτείνει 3 επιλογές βελτιστοποίησης του δικαστικού χάρτη των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων στην Ελλάδα. Μία από αυτές είναι η ανακατανομή δικαστών και εισαγγελέων χωρίς ενοποίηση των δικαστικών υπηρεσιών. Η επιλογή αυτή, έχει ελάχιστες νομικές και κανονιστικές επιπτώσεις (βλ. πόρισμα Παγκόσμιας Τράπεζας).
  Η καλύτερη επιλογή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι η ανακατανομή των θέσεων των δικαστών, όπως αναφέρει και η Παγκόσμια Τράπεζα, ώστε να μειωθεί το κόστος από τη διατήρηση δικαστών σε θέσεις με χαμηλό φόρτο εργασίας. Επιπρόσθετα, και για περαιτέρω επιτάχυνση, δοθέντος ότι οι Ειρηνοδίκες δεν δικάζουν ποινικές υποθέσεις, πλην των Τριμελών Πλημμελειοδικείων, προτείνεται και η αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων λχ. ειδικές διαδικασίες που υπάγονται σήμερα στο Πρωτοδικείο, ώστε να μειωθεί ο φόρτος εργασίας των Πρωτοδικείων (φυσικά υπάρχουν και άλλες επιλογές για την αύξηση της ύλης λχ κτηματολόγιο κλπ.)
  Τα παραπάνω συνιστούν επιλογές που θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης. Επιλογές που σέβονται και τους Ειρηνοδίκες και τους Πρωτοδίκες. Επιλογές που δεν διαταράσσουν τον εργασιακό βίο και τα κεκτημένα των ως άνω Δικαστικών Λειτουργών και λαμβάνουν υπόψη την ήδη διανυθείσα δικαστική και υπηρεσιακή διαδρομή τους, χωρίς να τίθενται θέματα γενικής ή ειδικής επετηρίδας. Επιλογές που δεν συνεπάγονται επιπλέον κόστος για το Κράτος. Επιλογές που δεν συνεπάγονται επιπλέον κόστος για τους Πολίτες (παραστάσεις, γραμμάτια προείσπραξης δικηγόρων λόγω της συγχώνευσης – ενοποίησης των Ειρηνοδικείων σε Πρωτοδικεία). Επιλογές σύμφωνες με το Σύνταγμα και του Νόμους του Κράτους.
  Ένα είναι βέβαιο: Η κατάργηση των Ειρηνοδικείων θα επιφέρει επιβράδυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης και όχι επιτάχυνση, που είναι και το ζητούμενο. Έξαλλου, οι Ειρηνοδίκες, όπως προκύπτει και από τα αναρτημένα έως σήμερα σχόλια, ποτέ δεν ζήτησαν να γίνουν Πρωτοδίκες, και ως εκ τούτου δεν συμφωνούν με την ενοποίηση και την κατάργηση των Ειρηνοδικείων.
  Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το Υπουργείο επιμένει στην ενοποίηση, συνιστάται να αυξηθεί πρώτα η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, με παράλληλη επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών, και η ενοποίηση αυτή να γίνει σταδιακά και σε βάθος ετών και όχι κατά τον τρόπο που επιχειρείται σήμερα, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να εξεταστούν καλύτερα όλα τα ενδεχόμενα που θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των Δικαστηρίων και κυρίως εφόσον λυθούν πρώτα τα θέματα αντισυνταγματικότητας που τίθενται με το νομοσχέδιο.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:21 | ΜΚ Ειρηνοδίκης Β’

  Εν τέλει ας μας απαντήσετε είναι οι Ειρηνοδίκες ικανοί να αναλάβουν την ύλη του πρωτοδικείου ή όχι;

  Γιατί αν είναι, όπως μάλλον φαίνεται από το νομοσχέδιο, το να τους ανατίθενται όλα σχεδόν τα καθήκοντα του πρώτου βαθμού, χωρίς να τους αναγνωρίζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στη δικαιοσύνη και χωρίς να τους παρέχονται τα ίδια δικαιώματα (μισθολογικά, βαθμολογικά και εξέλιξης) με τους λοιπούς λειτουργούς της είναι όχι μόνο αντιφατικό, αλλά και προκλητικό.

  Θα δικαζουμε ΙΔΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ από άποψη βαρύτητας γιατι μπορούμε, αλλά τελικά θα παραμείνουμε Πρωτοδίκες εσαει μέχρι τη συνταξιοδότηση?

  Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και της ΕΔΔΑ!

 • 18 Απριλίου 2024, 20:46 | Άπασες οι Ειρηνοδίκες Λιβαδειάς

  Οι Ειρηνοδίκες του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς δηλώνουμε ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΑΣ στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο που με τα άρθρα 7, 8 και 10 προσβάλλει την αξιοπρεπή άσκηση του λειτουργήματος και τα δικαιώματα των ειρηνοδικών που ειδικά τα τελευταία χρόνια «έχουν βάλει πλάτη» (με εκατοντάδες επαναπροσδιορισμούς) για την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης.

  Η εργασιακή πείρα των Ειρηνοδικών ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙ. Όταν επιχειρείται η επιδιωκόμενη ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ του Α΄ Βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ (αν ο στόχος είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης), αλλιώς το Σύνταγμα θα μιλούσε για συγχώνευση του Α΄ Βαθμού !!!

  Συμφωνούμε και συντασσόμαστε με τις δίκαιες προτάσεις των αποφάσεων της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και του Ειρηνοδικείου Αθηνών που εναρμονίζονται με το Σύνταγμα και τις αρχές της ισότητας και αναλογικότητας.

  Οι Ειρηνοδίκες Λιβαδειάς:
  Ε. Κοντογιάννη – Ειρηνοδίκης Α΄
  Θ. Κάδρα – Ειρηνοδίκης Γ΄
  Ε. Σταμέλλου – Ειρηνοδίκης Γ΄
  Σ. Νταϊφά – Ειρηνοδίκης Δ΄
  Μ. Κωσταρά – Δόκιμη Ειρηνοδίκης

 • 18 Απριλίου 2024, 20:44 | Ειρηνοδίκης

  Ουδεμία επιτάχυνση της δικαιοσύνης θα επιτευχθεί με την κατάργηση των Ειρηνοδικείων, τα οποία στην πλειοψηφία τους λειτουργούν αποτελεσματικά.
  Οι υπηρετούντες σε αυτά Ειρηνοδίκες (οι οποίοι τυγχάνουν ήδη δικαστές πρώτου βαθμού και δεν αναμένουν να γίνουν τέτοιοι μετά την ψήφιση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου) ανταπεξέρχονται διαχρονικά στις ολοένα αυξανόμενες υπηρεσιακές ανάγκες, εκδίδοντας δίκαιες αποφάσεις εντός πιεστικών προθεσμιών.
  Οι αστοχίες του παρόντος έχουν ήδη αναδειχθεί από άλλους-άλλες συμμετέχοντες-συμμετέχουσες στη διαβούλευση, οπότε θα αρκεστώ στο να επισημάνω ότι οι σκοποί που αυτό επιδιώκει θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς να παραβιάζονται κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα των δικαστικών λειτουργών και συνταγματικές αρχές, ενδεικτικά, με λελογισμένη αύξηση της υλικής αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων, όπως έχει γίνει στο παρελθόν (από 12.000 € στις 20.000 € και μεταφορά ύλης της εκούσιας δικαιοδοσίας), άλλως με καθετοποίηση της ύλης (η εξειδίκευση πράγματι θα συμβάλλει στην επιτάχυνση) και κατάργηση των Δικαστηρίων που όντως υπολειτουργούν.
  Σε κάθε περίπτωση, το παρόν νομοσχέδιο, μετά τις απαιτούμενες βελτιώσεις (όπως αυτές έχουν αναδειχθεί από τις ολομέλειες των Ειρηνοδικείων, αλλά και από μεμονομένα σχόλια στη διαβούλευση) και τη συνακόλουθη εναρμόνισή του με τις συνταγματικές επιταγές, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου, μετά την αφυπηρέτηση και του τελευταίου εν ενεργεία Ειρηνοδίκη, ώστε να μην ανατραπεί η υπηρεσιακή κατάστασή των ήδη υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:53 | Μαρία Τ. Ειρηνοδίκης

  Το ζήτημα της καθυστέρησης στην απονομή της Δικαιοσύνης είναι χρόνιο και η λύση του αποτελεί πάγιο αίτημα όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά κυρίως και πρωτίστως για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και την κοινωνική συνοχή. Εάν ο πολίτης δεν αισθάνεται ότι μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση σε μία ποιοτική, γρήγορη και αποτελεσματική Δικαιοσύνη, είναι πιθανό να αποκοπεί από το κοινωνικό σύνολο, να σπάσει δηλαδή τον κρίκο της κοινωνικής αλυσίδας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εκκινεί από εσφαλμένη αφετηρία, ήτοι από το ότι οι Ειρηνοδίκες δικάζουν το 20% των πολιτικών υποθέσεων, ενώ με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου, οι Ειρηνοδίκες που αποτελούν περίπου το 40% των πρωτοβάθμιων δικαστών δικάζουν σταθερά άνω του 45% των πολιτικών υποθέσεων. Συνακόλουθα, το σχέδιο νόμου εσφαλμένως θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την ορθολογικότερη αξιοποίηση του έμψυχου προσωπικού. Εντέλει δε, εκλαμβάνει την ενοποίηση ως το μαγικό ραβδί για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, χωρίς να λαμβάνει καμία πρόνοια για άλλα ουσιώδη ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση η προτεινόμενη ενοποίηση είναι ατελής και απέχει από την περιγραφόμενη στην ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 88 του Σ, αφού όχι μόνο δεν ενοποιεί τους πρωτοβάθμιους δικαστές, αλλά αντιθέτως τους διαχωρίζει σε δικαστές πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, με γνώμονα μόνο τη φοίτηση στην ΕΣΔΙ, αγνοώντας άλλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, τα οποία είναι κρίσιμα για την απονομή της Δικαιοσύνης.

 • 18 Απριλίου 2024, 20:50 | Κ.

  Οι παρούσες αλλαγές γίνονται με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων για το κράτος. Αυτές οι αλλαγές όμως δεν επιτυγχάνουν οικονομία όπου κάτι παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με μικρότερο κόστος. Στην πραγματικότητα με τις αλλαγές έχουμε μια μετακύλιση του κόστους από το κράτος πρώτον στους πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να μετακινούνται σε ένα πιο απομακρυσμένο πλησιέστερο δικαστήρια για όσες φορές απαιτηθεί και πιθανόν να πληρώνουν μεγαλύτερα ποσά για τις διάφορες διαδικασίες απ’ ότι μέχρι τώρα και δεύτερον σε όσους από τους υπαλλήλους θα κληθούν με τον ίδιο μισθό να μετακινούνται καθημερινά εκτός έδρας. Το κράτος το οποίο κανονικά πρέπει να προνοεί ώστε να παρέχει βασικά αγαθά μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος του κόστους της δικαιοσύνης σε πολίτες και υπαλλήλους με συνέπεια να αποτρέπει πρακτικά όσους από τους πρώτους βρίσκονται σε χαμηλά οικονομικές τάξεις να επιδιώξουν την απονομή δικαιοσύνης (λιγότερη δικαιοσύνη) ενώ δυσχεραίνει σημαντικά την καθημερινότητα των δεύτερων οδηγώντας κάποιες φορές σε οικονομική εξαθλίωση.
  Υποτίθεται ότι επιδιώκεται η επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Εκτός από το ότι θα υπάρξει ένα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο μεταβατικό στάδιο όπου θα έχουμε επιβράδυνση της δικαιοσύνης, ούτε αργότερα γίνεται σαφές αν και πως θα επιτευχθεί η επιτάχυνση με τις συγκεκριμένες αλλαγές.
  Συνήθως αυτό που αυξάνει την απόδοση ποσοτική και ποιοτική είναι η εξειδίκευση-εμπειρία και όχι το ανάποδο.Πέρα από μια γενική γνώση των αντικειμένων, που βοηθά τη συνεργασία με άλλους υπαλλήλους και τμήματα η εξειδίκευση μειώνει το χρόνο, που απαιτείται για την έκδοση μιας απόφασης, ενός πιστοποιητικού κλπ. Η πολιτική δικαιοσύνη είναι από μόνη της ένα ευρύ πεδίο, το ίδιο και η ποινική. Ίσως το να κάνουμε δικαστές και υπαλλήλους πασπαρτού να μην είναι η καλύτερη λύση.
  Η ύπαρξη των περιφερειακών δικαστηρίων για χάριν του κράτους δικαίου, της εξυπηρέτησης των πολιτών θα έπρεπε να υποστηρίζεται ακόμα και αν δεν έχουν ακριβώς το ίδιο κόστος με τα κεντρικά.
  Αν τα περιφερειακά δικαστήρια δεν έχουν τόση δουλειά, που μάλλον δεν είναι πάντα η περίπτωση, με την ανάπτυξη των τεχνολογιών μπορούν να ανατεθούν στους υπαλλήλους τους εργασίες άλλων δικαστηρίων, που δεν απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων. Αντίστοιχα και στους δικαστές θα μπορούσαν να μεταφερθούν κάποιες συγκεκριμένες συναφείς με το αντικείμενο τους αρμοδιότητες άλλων δικαστηρίων, όπως αυτές που με πρόσφατο νόμο μεταφέρθηκαν σε δικηγόρους.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:55 | Δήμητρα ΓΚΙΤΣΙΔΟΥ

  Συντασσομαι απόλυτα με την πρόταση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία είναι σύμφωνη με τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας που προβλέπονται στο Σύνταγμα. Δήμητρα ΓΚΙΤΣΙΔΟΥ, Ειρηνοδίκης Αγρινίου

 • 18 Απριλίου 2024, 19:23 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  ΨΗΦΙΖΩ ΥΠΕΡ ΣΤΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΑ ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ,ΡΟΗ ΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ,Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΥΝΕΠΩΣ ΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΠΛΗΡΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ

 • 18 Απριλίου 2024, 19:43 | Ειρηνοδίκης Αθηνών

  Το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει κανένα από τα διαχρονικά προβλήματα της Δικαιοσύνης, παρά μόνο αποτελεί τον τρόπο ικανοποίησης των προσωπικών φιλοδοξιών των πολιτικών προϊσταμένων της Δικαιοσύνης, οι οποίοι θέλουν να μείνει το όνομά τους στην ιστορία ως μεταρρυθμιστές!
  Η αλαζονεία και η έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα είναι ότι φθάνουν στο σημείο να τοποθετούν ως σημείο έναρξης της μεταρρύθμισης την 15-9-2024, ήτοι σε λιγότερο από 5 μήνες από σήμερα, ήτοι όταν δεν υπάρχει καν επαρκής χρόνος για αλλαγή στους Κώδικες και τους Κανονισμούς των δικαστηρίων!!!
  Το σχέδιο νόμου ξεκινά από την εσφαλμένη βάση ότι 900+ δικαστές θα ριχτούν στη μάχη της εκδίκασης των υποθέσεων του πρώτου βαθμού. Αλήθεια, τι θεωρεί ο Υπουργός πως είναι οι Ειρηνοδίκες μέχρι σήμερα? Ποιοι δίκασαν εκατομμύρια υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών τόσα χρόνια? Αν δεν ήταν δικαστές, τότε τι ήταν αυτοί που αποφάσισαν για τις ζωές και τύχες τόσων ελληνικών οικογενειών, που βρέθηκαν να πνίγονται από τα χρέη και κατόρθωσαν μέσα από αυτόν τον μηχανισμό να ορθοποδήσουν ξανά?
  Ας υπενθυμίσω λοιπόν ότι οι Ειρηνοδίκες είναι ήδη δικαστές του πρώτου βαθμού, δικάζοντας ήδη χιλιάδες αστικές υποθέσεις ετησίως, σε αριθμό που ουδόλως υπολείπεται των υποθέσεων των Πρωτοδικείων, όπως αυτό επιρωνύεται και από τα στατιστικά που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εξάλλου, με τους νέους διαγωνισμούς Ειρηνοδικών από το έτος 2011 και μετά, εισήλθαν στο σώμα απόφοιτοι Νομικής, κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, διδακτορικών, ξένων γλωσσών κλπ μετά από χρόνια μάχιμης δικηγορίας. Η επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου, διακριτού από τον κλάδο των Πρωτοδικών, υπήρξε συνειδητή για εμάς, κατόπιν προσεκτικής στάθμισης των αρνητικών (μικρού ενδιαφέροντος υποθέσεις-έλλειψη βαθμολογικής εξέλιξης) και των θετικών του συγκεκριμένου κλάδου (αμετάθετο-ευκολότερος συνδυασμός επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής) και δεν είμαστε αποτυχημένοι υποψήφιοι Πρωτοδίκες.
  Το μεγαλύτερο μέρος των Ειρηνοδικών δεν επιθυμεί να γίνουν Πρωτοδίκες. Όσοι από εμάς επιθυμούσαν κάτι τέτοιο έδωσαν εξετάσεις στην ΕΣΔΙ και τώρα υπηρετούν ως Πρωτοδίκες. Με το νομοσχέδιο αυτό ανατρέπεται η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη και η εύλογη προσδοκία μας να μην ανατραπεί η υπηρεσιακή μας κατάσταση, καθώς δεν αυξάνεται απλώς η καθ’υλην αρμοδιότητα μας, αλλά μας ανατίθενται τα γενικά καθήκοντα του Πρωτοδίκη (με εξαίρεση τη συμμετοχή σε ΜΟΔ και την ανάκριση), μεταβάλλοντας πλήρως τις συνθήκες εργασίας μας. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα, η νομοθετική εξουσία δεν έχει την τόλμη να απορρίψει κυβερνητικό νομοσχέδιο, μόνη διέξοδος αποτελεί η προσφυγή στο ΣτΕ, ενόψει της αντισυνταγματικότητας της διάταξης.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:07 | ΕΥΔΟΞΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΗΣ

  «Θεωρώ ότι η δικαστική διαίρεση στην περιοχή της Ηπείρου κινείται στη σωστή κατεύθυνση, γιατί: 1).Στον νομό Ιωαννίνων διατηρείται ως περιφερειακό Πρωτοδικείο η ακριτική Κόνιτσα, 2).Στο Πρωτοδικείο Άρτας ορθώς εξακολουθούν να υπάγονται οι περιοχές του τέως Δήμου Φιλιππιάδας, καθώς και του τέως Δήμου Μενιδίου, αφού αυτό υποστηρίζουν και οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και η Περιφέρεια Ηπείρου, λόγω, όχι μόνο της κοντινής χιλιομετρικής απόστασης, αλλά και των πάσης φύσεως συναλλαγών των αντίστοιχων περιοχών με την πόλη της Άρτας και όχι με της Πρέβεζας και Αγρινίου αντίστοιχα και 3).Το Πρωτοδικείο Ηγουμενίτσας ορθώς εξακολουθεί να υπάγεται στο Εφετείο Κέρκυρας, για τους ίδιους όπως και παραπάνω λόγους».

 • 18 Απριλίου 2024, 19:43 | Ειρηνοδικης

  Το παρόν νομοσχέδιο, αδικεί κατάφωρα τους Ειρηνοδίκες και απαξιώνει το έργο και την προσφορά τους στην απονομή της δικαιοσύνης, η μη αναγνώριση, δε, του χρόνου προϋπηρεσίας τους και η τοποθέτηση τους κάτω από τον τελευταίο εκαστοτε πρωτοδίκη, πάρα τα απολύτως όμοια καθήκοντα που τους ανατίθενται με αυτό, συνιστά την κορωνίδα των αντισυνταγματικων διατάξεων από τις οποίες βρίθει. Συντάσσομαι με τις ολομέλειες των Ειρηνοδικειων Αθηνων και Θεσσαλονίκης οι προτάσεις των οποίων δύνανται να βελτιώσουν καθοριστικά το σύνολο του νομοσχεδίου.
  Ειρηνοδίκης γ τάξης

 • 18 Απριλίου 2024, 19:16 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΠΥΛΟΥ

  Άπαντες οι υπηρετούντες Δικαστές στα Ειρηνοδικεία Καλαμάτας και Πύλου δηλώνουν την πλήρη αντίθεση και διαφωνία τους στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, του οποίου οι άδικες, αντισυνταγματικές και προσβλητικές για το σώμα των Ειρηνοδικών ρυθμίσεις, δημιουργώντας δικαστές δύο ταχυτήτων και μη αναγνωρίζοντας έτη προυπηρεσίας, παραβιάζουν κάθε έννοια της αρχής ισότητας, ενώ επιπλέον θίγουν κεκτημένα μισθολογικά δικαιώματα.

 • 18 Απριλίου 2024, 19:02 | Δ.ΜΠ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  Ο σκοπός του Νόμου, ως αυτός παρουσιάζεται στο άρθρο 1 αποτελεί απλώς ευχή διότι δύσκολα μπορεί να νοηθεί «αναδιάρθρωση των δικαστηρίων:
  Με τη διατήρηση των ίδιων κτιριακών υποδομών, με περισσότερους δικαστές που θα μοιράζονται τα ίδια μικρά γραφεία, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι κάποια «δικαστικά μέγαρα» στεγάζονται σε πολυκατοικίες, δηλαδή συνεχίζουν να λειτουργούν όπως τη δεκαετία του ’80, με προβλήματα ως προς τη θέρμανση-κλιματισμό προβληματική σύνδεση ιντερνετ κλπ αλλά και με άλλα πλείστα καθημερινά ΠΡΑΚΤΙΚΑ προβλήματα που δυστυχώς παραμένουν (φωτοτυπικά μηχανήματα που ΔΕΝ λειτουργούν)…
  Άλλωστε έχει διαπιστωθεί ότι για τον σκοπό του Νόμου έχουν ληφθεί υπόψη αριθμητικά όχι «δεδομένα» αλλά ‘αμφιλεγόμενα», ενδεικτικά:
  λ.χ.1) από πού προκύπτει ότι τα 2/3 των πολιτικών υποθέσεων δικάζονται από τα πρωτοδικεία και μόλις το 1/3από τα ειρηνοδικεία και 2) πάντως σίγουρα το κόστος έκδοσης μιας απόφασης από το ειρηνοδικείο είναι ΣΑΦΩΣ χαμηλότερο από αυτό της έκδοσης από το πρωτοδικείο (αυτό προκύπτει εύκολα από την αντιπαραβολή των γραμματίων προείσπραξης αλλά και από τη γνωστή πρακτική αιτούντες την έκδοση διαταγής πληρωμής να αιτούνται ποσό μικρότερο της απαίτησής τους ώστε να θεμελιωθεί αρμοδιότητα ειρηνοδικείου.
  Κοινώς, καθίσταται σαφές πως είναι λογικά αδύνατον η συνένωση προβληματικών καταστάσεων να αποτελεί τον πυρήνα για την επίλυση αυτών και υπό τις παρούσες συνθήκες ο σκοπός του νόμου, ο οποίος περιγράφεται ιδανικά, δεν δύναται να εξυπηρετηθεί.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:38 | Ελενη Μπανταλουκα

  Θεωρώ ότι η δικαστική διαίρεση στην περιοχή της Ηπείρου κινείται στη σωστή κατεύθυνση, γιατί: 1).Στον νομό Ιωαννίνων διατηρείται ως περιφερειακό Πρωτοδικείο η ακριτική Κόνιτσα, 2).Στο Πρωτοδικείο Άρτας ορθώς εξακολουθούν να υπάγονται οι περιοχές του τέως Δήμου Φιλιππιάδας, καθώς και του τέως Δήμου Μενιδίου, αφού αυτό υποστηρίζουν και οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και η Περιφέρεια Ηπείρου, λόγω, όχι μόνο της κοντινής χιλιομετρικής απόστασης, αλλά και των πάσης φύσεως συναλλαγών των αντίστοιχων περιοχών με την πόλη της Άρτας και όχι με της Πρέβεζας και Αγρινίου αντίστοιχα και 3).Το Πρωτοδικείο Ηγουμενίτσας ορθώς εξακολουθεί να υπάγεται στο Εφετείο Κέρκυρας, για τους ίδιους όπως και παραπάνω λόγους».

 • 18 Απριλίου 2024, 18:50 | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

  Το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας είναι ένα από τα ιστορικότερα και παλαιότερα Πρωτοδικεία της Ελλάδος καθώς αρχικά ιδρύθηκε το έτος 1833 επί αντιβασιλείας του Όθωνα, που τότε η Κυπαρισσία ήταν πρωτεύουσα του Νομού Μεσσηνίας, η οποία αργότερα μεταφέρθηκε στην Καλαμάτα και ακολούθως επανασυστάθηκε το έτος 1872 και έκτοτε έως σήμερα συνεχίζει να λειτουργεί διαρκώς και αδιαλείπτως.
  Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τους σκοπούς που επιδιώκει να επιτύχει, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1 αυτού. Από όλα τα σχόλια που μέχρι στιγμής αναγιγνώσκουμε προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία του νομικoύ κόσμου, των δικαστικών υπαλλήλων όλων των βαθμών των δικαστηρίων και των τοπικών κοινωνιών, συμφωνούμε ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο μόνο επιτάχυνση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης δεν θα φέρει, όπως δεν έφερε και η νέα τακτική διαδικασία και τα αποτελέσματά της τα γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Κατά τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 20 καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σε αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματά του η τα συμφέροντά του όπως ο νόμος ορίζει. Το περιεχόμενο δε της παρεχόμενης προστασίας είναι η κατοχύρωση ή αποκατάσταση του θιγόμενου δικαιώματος ή συμφέροντος. Η δικαστική προστασία λοιπόν, τότε μόνο εκπληρώνει το σκοπό της συνταγματικής εγγυήσεως, όταν είναι πλήρης και αποτελεσματική. Πλήρης είναι πρώτον όταν δεν υπάρχει διαφορά για την οποία να αποκλείεται δικαστική προστασία και δεύτερον όταν δεν περιορίζεται στον έλεγχο της τυπικής νομιμότητας αλλά περιλαμβάνει και τον ελέγχο της τηρήσεως των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας. Για να μη στερείται νοήματος στην πράξη η δικαστική προστασία πρέπει να είναι αποτελεσματική, να παρέχεται δηλαδή σε χρόνο και κατά τρόπο ώστε πράγματι να εξασφαλίζεται η απονομή της δικαιοσύνης αλλά και να αποτρέπεται η επέλευση ανεπανόρθωτης ζημίας. Για την επίτευξη των δύο στόχων αυτών σε συμμόρφωση με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 20 είναι προφανές ότι η τοπική εγγύτητα των πολιτών στα δικαστικά καταστήματα αποτελεί, εκ των ουκ άνευ, προϋπόθεση, η οποία ουδόλως λαμβάνεται υπόψη από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  Πως λοιπόν, με την κατάργηση τοπικών δομών της δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στο μέτρο που αφορά το Δικηγορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας, με την καθολική κατάργηση του Ειρηνοδικείου Πλαταμώδους, την υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας με την μετατροπή του ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας και την ταυτόχρονη κατάργηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών, εισαγγελικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων, επιτυγχάνεται η εγγύτητα και η αμεσότητα του πολίτη στη δικαιοσύνη; απαραίτητες προυποθέσεις της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης; Μέγα σφάλμα λοιπόν η κατάργηση του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας και του Ειρηνοδικείου Πλαταμώδους και μας βρίσκει αντίθετους, προσδοκώντας να λάβετε υπόψη σας τη φωνή μας. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το τραγικό ολίσθημα θα πρέπει να ακούσετε και να σκεφτείτε συνετά και νομικά, ώστε να μην καταργηθεί το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας και το Ειρηνοδικείο Γαργαλιάνων να μετατραπεί σε περιφερειακό Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας. Άλλως, τουλάχιστον ευπρόσωπα και δικαιολογημένα ζητούμε και διεκδικούμε, να διατηρηθούν οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων στις περιφερειακές και παράλληλες έδρες των υπό σύσταση πρωτοδικείων, και στο μέτρο που μας αφορά στο πρωτοδικείο Κυπαρισσίας και να μετατραπεί το Ειρηνοδικείο Γαργαλιάνων σε Περιεφερειακό Πρωτοδικείο. Διότι σε διαφορετική περίπτωση που καταργηθούν οι οργανικές θέσεις των δικαστικών- εισαγγελικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων, ουδόλως εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία ως παράλληλη έδρα, του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας και είναι με μαθηματική ακρίβεια βέβαιο ότι θα οδηγηθεί σε λίγα χρόνια σε κατάργησή της. Οι ανησυχίες μας εδράζονται στην πανελλαδική έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων και δικαστών και διερωτόμαστε τι θα γίνει όταν οι υφιστάμενοι υπάλληλοι συνταξιοδοτηθούν ; Τι κίνητρα έχουν να παραμείνουν στην υπηρεσία όταν υποχρεωθούν κατά την κρίση του εκάστοτε προϊσταμένου τους να μετακινούνται καθημερινά σε διαφορετικά δικαστικά καταστήματα; Εντοπίζουμε λοιπόν τις ελλείψεις του νομοσχεδίου στην κατεύθυνση αυτή αλλά και στην απουσία κοινωνικού προσώπου αυτού. Γιατί δεν πρέπει να παραβλέπετε οι νομοθετούντες, ότι οι νόμοι θεσπίζονται για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, την εξυπηρέτηση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, εν προκειμένω την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού της Δικαιοσύνης κατά τη συνταγματική επιταγή και όχι για να ταλαιπωρούνται και να απαξιώνονται οι πολίτες, οι λειτουργοί και οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης.
  Επιπλέον με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο διαπιστώνουμε ότι συρρικνώνεται επικίνδυνα η τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, ως παράλληλη έδρα του κεντρικού Πρωτοδικείου Μεσσηνίας, κόντρα στην διασφάλιση της προστασίας του δικαιώματος των πολιτών για την ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να τροποποιηθεί η υφιστάμενη τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου της Κυπαρισσίας και να αφαιρεθούν η περιοχές του Δωρίου , της Χώρας και της Φιγαλείας από την τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, στο οποίο υπάγονται από της συστάσεώς του, και να μεταφερθούν στα Κεντρικά Πρωτοδικεία της Καλαμάτας και της Ηλείας αντίστοιχα, με μόνο κριτήριο την διοικητική διαίρεση των Περιεφερειακών Ενοτήτων, διότι ο φυσικός τους χώρος, η γεωγραφική τους εγγύτητα και η εύκολη και ταχεία πρόσβασή τους στο Πρωτοδικείο της Κυπαρισσίας είναι γεγονός πραγματικό και αδιαμφισβήτητο. Επιπλέον οι τοπικές κοινωνίες με εκπεφρασμένες αποφάσεις και ψηφίσματα των αυτοδιοικητικών τοπικών τους συμβουλίων και προέδρων τους επιθυμούν να παραμείνουν στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας. Σε αντίθετη περίπτωση συρρικνώνεται η λειτουργία του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας επικίνδυνα με τον κίνδυνο σε λίγο καιρό να καταργηθεί στη πράξη αλλά και υποβαθμίζεται όλη η περιοχή του Δήμου Τριφυλίας πλήττοντας ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο αυτό, ανεπανόρθωτα την τοπική οικονομία. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο όσον αφορά την τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας ως παράλληλη έδρα του υπό σύσταση Πρωτοδικείου Μεσσηνίας, παρά μόνο να μην αφαιρέθούν οι περιοχές που επί αμνημόνευτα έτη υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας.

 • 18 Απριλίου 2024, 18:54 | Β.Γ

  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν επιφέρει ισότιμη μεταχείριση σε δημόσιους λειτουργούς. Πως είναι δυνατόν να απαξιώνεται τόσο ο κλάδος, των ειρηνοδικων και να θεωρεί κανεις ότι η ενοποίηση θα λειτουργήσει! Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει άνισα τους δικαστικούς λειτουργούς αφού, ενώ καθιστά τους ειρηνοδίκες ικανούς να δικάζουν όλες τις αστικές υποθέσεις και τα πλημμελήματα, τους αφήνει μια ζωή στον πάτο, χάνοντας και τα μισθολογικά κεκτημένα. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου φέρνουν τον απόλυτο διχασμό. Απαξιωμένοι δικαστές πως περιμένουμε να δικάζουν! Άμεσα πρέπει να μεταρρυθμιστούν οι διατάξεις ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση Πρωτοδικων-ειρηνοδικων. Να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους, να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχαιότητας στην επετηρίδα των ειρηνοδικων, να δοθούν κίνητρα εξέλιξης και στους ειρηνοδίκες αφού θα κάνουν την ίδια δουλειά με τους λοιπούς δικαστές, να διασφαλιστούν τα μισθολογικά κεκτημένα τους. Το υπουργείο πρέπει να λάβει υπόψη του όλα τα παραπάνω!

 • 18 Απριλίου 2024, 18:36 | Γ.Β.

  Για ποια ακριβώς δικαιοσύνη μιλάμε όταν 1000 Ειρηνοδίκες καλούνται να ασκήσουν τα ίδια ακριβώς καθήκοντα με τους συναδέλφους τους Πρωτοδίκες,μέχρι την αφυπηρέτησή τους,χωρίς καμία ωστόσο υπηρεσιακή εξέλιξη;Οι Ειρηνοδικες της χώρας αντιδρούμε και προσυπογράφουμε την με αριθμό 30/2024 Απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τις αποφάσεις των Ολομελειών των Ειρηνοδικείων Πατρών, Αχαρνών, Νίκαιας, Χαλανδρίου, Αιγίου, Βόλου, Αλμυρού, Σκοπέλου, Λαυρίου, Βασιλικών Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας, Λιβαδειάς, Μεσολογγίου , Χανίων, Καλλιθέας, όλων των Ειρηνοδικεία Νόμου Ηρακλείου Κρήτης, Κύμης, Καρδίτσας, Ιλίου, Μαραθώνα, Ιστιαίας, Αμαρουσίου που έχουν ακολουθήσει μέχρι τωρα

 • 18 Απριλίου 2024, 18:49 | Ειρηνη Γεωργιαδου Πταισματοδικης

  Όταν μεσα στους κόλπους της ιδιας της Δικαιοσύνης επιδιώκεται μια ενοποιηση πρώτου βαθμου με τοσο καταφανως κατάφωρα άδικο για 960 λειτουργους της νομοσχέδιο, με τι διάθεση, ζήλο και αυταπάρνηση αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να την υπηρετουν; Όταν ανατρέποντας οι υπηρεσιακες τους φιλοδοξίες και τα όνειρα τους για το επάγγελμα που επέλεξαν συνειδητά και υπηρέτησαν άλλος για 5 άλλος για 10 και άλλος για 30 χρονια; Χωρίς αυτά τα χρόνια να συνυπολογιζονται τώρα ως εχέγγυο εμπειρίας και αξιοπρεπούς τοποθέτησης αυτων στην Ενιαία Επετηρίδα μαζί με τους συναδέλφους τους ήδη υπηρετούντες Πρωτοδικες; Μεγάλη απογοήτευση και απαξίωση νιώθουμε όλοι μας, που σίγουρα μονο σε επιτάχυνση της δικαιοσύνης δεν μπορεί να οδηγήσει…

 • 18 Απριλίου 2024, 17:09 | Σ. Ειρηνοδίκης Γ΄

  Η μη αναγνωριση των ετών πραγματικής υπηρεσίας στην ιεραρχία κατά την άσκηση των καθηκόντων μας τόσο στην ειδική επετηρίδα όσο και στη γενική για όσους το επιλέξουν αποτελεί μια καταφωρη αδικία χωρις προηγούμενο, τόσο νομικά όσο και ηθικά. Είμαστε δικαστές με εμπειρία και τυπικά προσόντα (δεύτερα πτυχια, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κ.α.) που δεν υπολείπονται πραγματικά σε τίποτα έναντι των πρωτοδικών (το επιχείρημα της φοίτησης των πρωτοδικών για κάποιους μήνες στη σχολή δικαστών, όπου κυρίως η κατάρτιση είναι θεωρητική, είναι επιεικώς προσχηματικό και καταρρίπτεται από το ίδιο το γεγονός ότι μετα την επιμόρφωση στα ποινικά που θα κριθεί απαραίτητη – αμφιβάλλω αν θα είναι και ουσιαστική, αφού και η άσκησή μας για να αναλάβουμε καθήκοντα ειρηνοδίκη περισσότερο τυπική ήταν και μόνοι μας μάθαμε να γράφουμε αποφάσεις – αναλαμβάνουμε τα ίδια σχεδόν καθήκοντα). Ανταποκριθήκαμε τόσα χρόνια σε διαρκείς αυξήσεις της υλικής μας αρμοδιότητας και σε ένα νόμο διαρκώς τροποποιούμενο που πραγματικά απασχόλησε σχεδόν όλη την ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και έδωσε ανάσα σε χιλιάδες υπερχρεωμενα νοικοκυριά , τεράστιος όγκος των αιτήσεων του οποίου μεχρι πριν λίγους μήνες επαναπροσδιορίστηκε βίαια εντός μικρού χρονικού διαστήματος με αποτέλεσμα να χρεωνόμαστε σε κάποια ειρηνοδικεία και 200+ αποφάσεις το χρόνο, νούμερα που δεν είναι διόλου άγνωστα τα 8 έτη που υπηρετώ σε διάφορα ειρηνοδικεία (και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζονται στη δουλειά που έχουμε επωμιστεί οι άπειρες ώρες αλλά και οι κίνδυνοι για τη σωματική μας ακεραιότητα σε κατ΄οικον έρευνες, όπου περισσότερες φορες στην πράξη παρίσταται ειρηνοδίκης παρά εισαγγελέας, συχνά σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία που ανήκουν στην αρμοδιότητα του εκάστοτε Δικαστηρίου, ούτε η συνεχής παρουσία μας στη συνθεση τριμελών πλημμελειοδικείων στην επαρχία, όπου κάποιος πρωτοδίκης μονίμως κωλυόταν). Η εικόνα ενός ειρηνοδίκη που αναλαμβάνει μόνο το 20% της δικαστηριακής ύλης και «ψαρεύει» ανέμελος στα νησια (γιατι αυτά επικοινωνούνται συνεχώς δυστυχώς και όλως προσβλητικά και στο ευρύ κοινό, αφού ο νομικός κόσμος γνωρίζει) δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα (απορώ δε που βρίσκονται αυτά τα στατιστικά, αν το συμπερασμα αυτό βέβαια είναι βασισμένο σε στατιστικά, και σε τι αφορούν ακριβώς) καθώς η μέση χρέωση ενός ειρηνοδίκη στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπολείπεται (μάλλον το αντίθετο συμβαίνει από προσωπική γνωση) αυτής των πολιτικών αποφάσεων (γιατί μόνο γι αυτές μπορούμε να συγκριθούμε, αφού μέχρι τώρα εκ των πραγμάτων δεν δικάζαμε ποινικά) ενός πρωτοδίκη. Σε πολλά δε μονοεδρικά της επαρχίας που έχουν μικρή χρέωση ο ειρηνοδίκης κάνει έδρες ή και υπηρεσίες στο «κεντρικό» ειρηνοδικείο της εκάστοτε περιφέρειας Εφετείου/Πρωτοδικείου και εκ περιτροπής μεταβαίνουν εκεί ολοι οι ειρηνοδικες και του κεντρικού ή τέλος πάντων παίρνει έδρες και στο κεντρικό ή σε άλλα μονοεδρικά της περιφέρειας με αποτέλεσμα να υπάρχει κατά το δυνατόν ισοκατανομή των υποθέσεων, με αποτέλεσμα μην προλαβαίνει ούτε αυτός να βελτιώσει τις ικανότητές του στο ψάρεμα ή σε όποια άλλη κατά τα άλλα συμπαθή ψυχαγωγική δραστηριότητα. Το παράλογο του πράγματος καταδεικνύεται και στην επισυναπτόμενη στο νομοσχέδιο «ανάλυση συνεπειών ρύθμισης» όπου στη σελίδα 5 αναγράφεται ότι ενώ ο μέσος όρος του χρόνου έκδοσης απόφασης πρωτοδικείου είναι σχεδόν διπλάσιος αυτού του ειρηνοδικείου, οι ειρηνοδίκες εκδίδουν αποφάσεις με πιο αργό ρυθμό από τους πρωτοδίκες ( !!!!). Πόσοι άραγε είναι οι απολυθέντες λόγω ανεπάρκειας συνέπεια καθυστερήσεων Ειρηνοδίκες και πόσοι οι Πρωτοδίκες; Εν κατακλείδι εμφανίζεται το εξής παράδοξο στην ειδική επετηρίδα . Οι ειρηνοδίκες κρινόμαστε εκ προοιμίου άξιοι να ασκησουμε τα ίδια καθηκοντα με αυτά ενός πρωτοδίκη. Η προεδρία στα τριμελή πλημμελειοδικεία, τα βουλεύματα και τα ΜΟΔ αφήνονται εκτός προφανώς για να δικαιολογηθει η ιεραρχική υπεροχή των πρωτοδικών, αλλά πλέον τα δύο πρώτα με τον νέο ΚΠΔ έχουν ελαττωθεί δραματικά, τα ΜΟΔ δε που τυχαίνουν στην καριέρα ενός πρωτοδίκη δεν είναι ούτως η άλλως τόσα πολλά για να στηρίξουν μια τέτοια αδικία σε βάρος των ειρηνοδικών – στη σύνθεσή τους δε μη ξεχνάμε ότι συμμετέχουν και απλοί πολίτες – για τα δε πολυμελή πρωτοδικεία η εξαίρεση μας από την προεδρία δεν αποκαθιστά τα πράγματα, καθώς κάλλιστα μπορούμε να οριστούμε εισηγητές (ως νεότεροι – για παντα μάλιστα – δικαστές) που ούτως η άλλως επιφορτίζονται και βασικό όγκο της δουλειάς. Ουσιαστική διαφοροποίηση λοιπόν στα καθήκοντα ειρηνοδικών – πρωτοδικών από τη στιγμή μάλιστα που μας δόθηκαν τα ποινικά και η συμμετοχή σε πολυμελείς συνθέσεις δεν υπαρχει. Είναι λοιπόν άδικο και παράλογο – το μη νόμιμο θεωρώ θα κριθεί εν καιρώ – στην ειδική επετηρίδα να θεωρούμαστε πάντα νεότεροι (σε επιλογή τμημάτων, στις συνθέσεις, υπηρεσίες ή όπου αλλού εμπλέκεται η αρχαιότητα) ακόμα και των μελλοντικών πρωτοδικών της γενικής (και ενώ θα έχουμε πλέον μάλιστα πολυετή και πλήρη γνώση και εμπειρία στην ύλη του πρωτοδικείου -πλημμελειοδικείου) και στη γενική όσοι θελήσουμε να μπούμε μετά από τόσες κρίσεις και χρόνια να μηδενίζεται πάλι η προυπηρεσία μας και να βρισκόμαστε στο τέλος της. Η αναγνωριση των χρόνων υπηρεσίας μας επιβάλλεται τόσο των πριν την ενοποίηση καθώς – πέραν των ειδικών αντικειμένων π.χ. οικογενειακού, ασφαλιστικών νομής, εκουσία που όμως υπήρχαν και στις δύο πλεύρες – η αλλαγή της αρμοδιότητας ανω του ποσού των 20.000,00 ευρώ σε ύλη Πρωτοδικείου δεν διαφοροποιούσε ουσιαστικά τη δουλειά μας και αυτονόητα και των μετά αφού θα ασκούμε ίδια καθηκοντα. Ενοποίηση χωρίς εξίσωση και ιεραρχική -υπηρεσιακή δεν νοείται και συμφωνώ κατά βάση με τις ολομέλειες Ειρ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Τα προβλήματα και οι έριδες που θα δημιουργηθούν από την ανισομερή μεταχείριση μεταξύ συναδέρφων προβλέπω ότι θα είναι πολλά, ήδη διαφαίνονται, και πέραν των άλλων προβλημάτων που θα δημιουργηθούν από άλλες ρυθμίσεις του νόμου, αυτό και μόνο αυτό θα δημιουργήσει σοβαρά θέματα στη λειτουργία των δικαστηρίων αφού θα βρεθούμε σε περιβάλλον Πρωτοδικείου κατά νόμον υποτιμημένοι, όπου ήδη αρκετά μεγάλο μέρος των Πρωτοδικών μας βλέπει υποτιμητικά. Επιπλέον χρήματα όσα κι αν είναι αυτά (που αμφιβάλλω αν θα είναι όσα τα χρήματα που παιρνει αυξητικά με τα χρόνια υπηρεσίας του ένας πρωτοδίκης και εφέτης σε βάθος χρόνου μέχρι τη σύνταξη και εάν η σύνταξή μας θα είναι η ίδια τελικά) δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη θέση στην οποία θα βρεθούμε, και μάλιστα χωρίς να το έχουμε επιλέξει, αφού οι περισσότεροι από τους ειρηνοδίκες συνειδητά επέλεξαν το λειτούργημά τους με γνώση και για τις μειωμένες αρμοδιότητες και το χαμηλότερο μισθό. Έτσι με δυσαρεστημένο και υποτιμημένο το μισό δικαστικό σωμα αμφιβάλλω πως θα μπορέσει να προχωρήσει η ενοποίηση και εν τέλει η απονομή δικαιοσύνης από ανθρώπους που αισθάνονται πρωτίστως οι ίδιοι αδικημένοι.

 • 18 Απριλίου 2024, 17:41 | Μ.Τ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

  Όπως έχει ειδικότερα και πολύ εύστοχα αναδειχθεί από την πληθώρα των αναρτημένων έως σήμερα σχολίων, το παρόν νομοσχέδιο πάσχει κατάφωρα αντισυνταγματικότητας και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιδιώκει να επιλύσει. Θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη οι Ολομέλειες των μεγαλύτερων Ειρηνοδικείων της χώρας, με τις οποίες συντάσσεται το σύνολο των Ειρηνοδικών, προκειμένου να αρθούν οι προβληματικές διατάξεις.

 • 18 Απριλίου 2024, 17:15 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΠΥΡΓΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΗΝΗΣ

  Οι υπηρετούντες Ειρηνοδίκες στο Ειρηνοδικείο Πύργου Ηλείας και στα λοιπά Ειρηνοδικεία της περιφερείας του Πρωτοδικείου Ηλείας, ήτοι στο Ειρηνοδικείο Ολυμπίων και στο Ειρηνοδικείο Αρήνης, εκφράζουν ομόφωνα την αντίθεσή τους με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, λόγω της αντισυνταγματικότητας των διατάξεών του και της άνισης αντιμετώπισης των ειρηνοδικών στα ζητήματα μισθολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξής τους και συντάσσονται με τις προτάσεις των Ολομελειών των Ειρηνοδικείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι οποίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

 • 18 Απριλίου 2024, 17:34 | Giudice

  Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο προδήλως αντισυνταγματικό, μόνο επιτάχυνση δεν θα φέρει αλλά πλείστα όσα προβλήματα. Δυστυχώς, φαίνονται όλα να θυσιάζονται στο βωμό της χρηματοδότησης και της φαινομενικής επιτυχανσης στην έκδοση αποφάσεων, σε βαρος της ποιότητάς τους.Κριμα που το υπουργείο κωφευει εδώ και τόσους μήνες και δεν άκουσε τις εναλλακτικές προτάσεις των αρμόδιων φορέων. Δυστυχώς εδώ είμαστε και θα τα δούμε αμεσα τα άσχημα αποτελέσματα από την ψήφιση του νομοσχεδίου..

 • 18 Απριλίου 2024, 16:53 | ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  Το παρόν νομοσχέδιο κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και βρίθει αστοχιών και ελλείψεων. Θεωρούμε εξόχως άδικη, άστοχη και δυσλειτουργική ιδίως τη διάταξη του αρ 8, καθώς εγείρει ζητήματα ισότητας ανάμεσα στους δικαστές πρώτου βαθμού και καταργεί στην ουσία χρόνια πραγματικής και ενεργού υπηρεσίας των ειρηνοδικών, με ο,τι στρεβλώσεις αυτό συνεπάγεται.
  Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται να διορθωθεί, σύμφωνα με τις προτάσεις που εμπεριέχονται στις αποφάσεις των Ολομελειών του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με τις οποίες και συντασσόμαστε ομόφωνα.

 • 18 Απριλίου 2024, 16:51 | Χρήστος Νικήτας

  Πώς είναι δυνατόν κ. Υπουργέ να επιχειρείτε να εξαλείψετε μία, πράγματι υφιστάμενη, στρέβλωση του δικαιοδοτικού συστήματος με τη δημιουργία μίας ακόμη μεγαλύτερης στρέβλωσης και μίας κατάφωρης αδικίας εντός των κόλπων της δικαιοσύνης; Τελικά είναι οι ειρηνοδίκες ικανοί να αναλάβουν την ύλη του πρωτοδικείου ή όχι; Γιατί αν είναι, όπως εσείς κρίνετε έχοντας τη νομοθετική πρωτοβουλία, το να τους ανατίθενται όλα σχεδόν τα καθήκοντα του πρώτου βαθμού, χωρίς να τους αναγνωρίζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στη δικαιοσύνη και χωρίς να τους παρέχονται τα ίδια δικαιώματα (μισθολογικά, βαθμολογικά και εξέλιξης) με τους λοιπούς λειτουργούς της είναι όχι μόνο αντιφατικό, αλλά και προκλητικό. Διότι, πώς θα αναμένει ο πολίτης απόδοση δικαιοσύνης στον ίδιο, όταν θα γνωρίζει ότι η μεγαλύτερη αδικία έχει συντελεστεί εντός αυτής; Αλήθεια, δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που ποτέ δεν είχαν εκφραστεί ιδιαιτέρως παρά τις δυσμενείς για αυτούς νομοθετικές πρωτοβουλίες (π.χ. επαναπροσδιορισμός), σύσσωμοι φωνάζουν ότι όλη αυτή η μεταρρύθμιση επιχειρείται να συντελεστεί μόνο εις βάρος τους; Η υπηρεσιακή και προσωπική ζωή και οι εύλογες προσδοκίες αυτών των ανθρώπων ανατρέπονται άρδην, ούτε αχάριστοι είναι ούτε οκνηροί. Το αντίθετο μάλιστα, έδειξαν τέτοιο ζήλο και εργατικότητα όλα τα χρόνια που μόνο παράδειγμα προς μίμηση είναι. Αυτά θέτω υπόψη σας και ευελπιστώ έστω και τώρα να υπάρξει σύνεση και καλή νομοθέτηση. Ένας απλός πολίτης.

 • 18 Απριλίου 2024, 16:06 | Ιωάννα Κυρούδη

  Δυστυχώς, με τις επιμέρους ρυθμίσεις του νόμου ο σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί. Το νομοσχέδιο δεν επαναλαμβάνει μόνο τις άστοχες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του 1999, όπως αυτές είχαν εντοπιστεί από τους Καθηγητές Αρ. Μάνεση και Επμ Σπηλιωτόπουλο, αλλά επιτείνει την άδικη αντιμετώπιση των Ειρηνοδικων. Με τον τρόπο αυτό πλήττεται δίπλα η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των τελευταίων και να μην αφήνει, άλλη οδό από τη δικαστική (εντός και εκτός συνόρων).

 • 18 Απριλίου 2024, 15:08 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ΄

  Ενοποίηση επιτρέπεται σύμφωνα με το Σύνταγμα υπό την προϋπόθεση ρύθμισης της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών, όχι αθρόα και μαζικά, αλλά έπειτα από υπηρεσιακή αξιολόγηση και κρίση. Εν προκειμένω κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, αλλά αντιθέτως και αντιφατικώς, κρίνονται μεν εκ προοιμίου όλοι οι Ειρηνοδίκες ικανοί και επαρκείς να φέρουν εις πέρας την ύλη του Πρωτοδικείου, χωρίς ωστόσο να κρίνονται εξίσου άξιοι υπηρεσιακής, βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης ανάλογης με εκείνη των Πρωτοδικών. Συνεπώς, το νομοσχέδιο πάσχει κατ’ αρχήν αντισυνταγματικότητας, τόσο ως προς το σκέλος που προβλέπει τον τρόπο της ενοποίησης όσο και ως προς τις επιμέρους διατάξεις του που θίγουν τα δικαιώματα των νυν Ειρηνοδικών (ισότητα, δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στο Κράτος, προσδοκία δικαιωμάτων κλπ.).

  Αμφίβολο είναι επίσης το αν θα επέλθει επιτάχυνση της δικαιοσύνης, καθώς καταργείται ο θεσμός του Ειρηνοδικείου, δηλαδή του δικαστηρίου εκείνου που εξέδιδε μέχρι σήμερα σε συντομότερο (σε σχέση με το Πρωτοδικείο) χρόνο τις αποφάσεις του, σε συνδυασμό με τη βίαιη υπηρεσιακή-εργασιακή μεταβολή που θα επέλθει σε βάρος των νυν Ειρηνοδικών.

 • 18 Απριλίου 2024, 15:54 | ΚΜ

  Το νομοσχέδιο είναι άδικο, προδήλως αντισυνταγματικό, ηθικά μη ανεκτό και πρόχειρο. Συντάχθηκε χωρίς καμία μελέτη, υποστηρίχθηκε με στατιστικά στοιχεία αυθαίρετα, βασίστηκε προκειμένου να λάβει την αποδοχή σε συστηματική και μεθοδευμένη επί μήνες απαξίωση των Ειρηνοδικών συλλήβδην ως ένα σώμα ράθυμο, παρουσιάζεται ως δήθεν επιτάχυνση και καινοτομία στη Δικαιοσύνη ενώ θα επιφέρει το αντίθετο ακριβώς, αφού και επιβράδυνση θα φέρει και ενοποίηση δεν είναι. Δεν έλαβε το ελάχιστο της συναίνεσης των μόνων άμεσα βλαπτόμενων δηλαδή των ειρηνοδικών, οι οποίοι θα υποβαθμιστούν ηθικά, υπηρεσιακά και μισθολογικά. Χωρίς καμία αμφιβολία θα οδηγήσει σε συντονισμένες κινήσεις για δικαστική αποκατάσταση των ειρηνοδικών σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

 • 18 Απριλίου 2024, 15:49 | Ε.Β.

  Δεν συμφωνώ με το νομοσχέδιο, επειδή τούτο δημιουργεί δικαστές δύο ταχυτήτων, μη αναγνωρίζοντας την μέχρι τώρα συμβολή των ειρηνοδικών στην απονομή της δικαιοσύνης, αλλά και την μελλοντική πορεία μας ως πρωτοδικών.
  Το ίδιο το νομοσχέδιο βαίνει αντίθετα με το πνεύμα και την αιτιολογική του έκθεση, καθώς δεν πρόκειται να επέλθει ταχεία και ποιοτική απονομή της δικαιοσύνης, όπως επιδιώκεται, τη στιγμή που μεταχειρίζεται τους ειρηνοδίκες ως δικαστές δεύτερης κατηγορίας, αφαιρώντας τους δικαιώματα, τα οποία απονέμονται από το Σύνταγμα, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο.
  Είναι σίγουρο ότι το δυναμικό των ειρηνοδικών που με ευσυνειδησία, αυταπάρνηση και ισχυρό αίσθημα καθήκοντος απένειμε ταχεία και ποιοτική δικαιοσύνη, χάνοντας την αξιοπρέπειά του με τη δυσμενή αυτή μεταχείριση από το ίδιο το Υπουργείο, δεν θα έχει κανένα κίνητρο να ανταπεξέλθει με όρους ταχύτητας και ποιότητας.
  Το επιχείρημα της μισθολογικής εξέλιξης, δεν αποτελεί κίνητρο για την προτεινόμενη ενοποίηση, καθώς το οικονομικό δεν ήταν το κύριο κριτήριο για την εισαγωγή μας στον κλάδο, αφού, όταν εισήλθαμε σε αυτόν, οι περισσότερες και οι περισσότεροι από εμάς θα είχαμε μεγαλύτερες απολαβές ως δικηγόροι. Επιθυμούσαμε και επιθυμούμε να υπηρετήσουμε το δίκαιο. Το παρόν νομοσχέδιο είναι εξόχως άδικο, αφού προσβάλλει την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των δικαστικών λειτουργών.
  Η δημοκρατία επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση απόψεων και την άσκηση πιέσεων από ομάδες συμφερόντων, ωστόσο η ευθύνη της καλής νομοθέτησης βαρύνει το Υπουργείο, όπως και την αποτυχία του νομοσχεδίου χρεώνεται το Υπουργείο.
  Στην περίπτωση που ψηφιστεί το νομοσχέδιο, χωρίς τις απαραίτητες τροποποιήσεις με όρους ισότητας μεταξύ των δικαστών, θα προσφύγουμε με όλα τα νόμιμα μέσα, ώστε να εξασφαλίσουμε το αυτονόητο.

 • 18 Απριλίου 2024, 15:24 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Δ’

  Ενοποίηση με κατάφωρη παραβίαση Συνταγματικών αρχών και ΕΣΔΑ δεν είναι εφικτή (βλ. άρθρα 7-10 νομοσχεδίου). Ειδικά ο κλάσος των (πρώην) Ειρηνοδικών αντιμετωπίζεται με τρόπο σχεδόν «τιμωρητικό» μέσα από πλείστες αντισυνταγματικές διατάξεις. Η επιτάχυνση της δικαιοσύνης μπορεί να επιτευχθεί ιδίως με α) ψηφιοποίηση, β)(ειδικότερες προβλέψεις για) απλοποίηση στη σύνταξη δικαστικών αποφάσεων, γ) περαιτέρω κίνητρα για εξωδικαστική επίλυση διαφορών, δ) εξυγχρονισμός κτιρίων και απλοποίηση διαδικασιών κ.α. Η ενοποίηση όπως επιχειρείται στο παρόν νομοσχέδιο είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει επιβράδυνση της απονομής της δικαιοσύνης και περαιτέρω θίγονται σε τεράστιο βαθμό μισθολογικά και λοιπάν υπηρεσιακά κεκτημένα (βλ. αναλυτικώς σχόλια σε 7-10 νομοσχεδίου). Και μόνο τα εκατοντάδες σχόλια διαμαρτυρίας όλων των κλάδων και ιδίως των δικαστικών λειτουργών που είναι και άμεσα θιγόμενοι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από το Υπουργείο, το οποίο να προβεί στις αντίστοιχες τροποποιήσεις.

 • 18 Απριλίου 2024, 15:24 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘ

  Έχει βουήξει ο τόπος, τόσο εδώ στη διαβούλευση όσο και στις κατ’ιδίαν συναντήσεις στο Υπουργείο Δικαοσυνης, ότι το νομοσχέδιο είναι προδήλως αντισυνταγματικό και ουδεμία επιτάχυνση πρόκειται να φέρει, κι εσείς κ.κ. Υπουργέ και Υφυπουργέ τον χαβά σας. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι θα επιφέρετε ένα μπάχαλο στον χώρο της Δικαιοσύνης, καλύτερα να παραιτηθείτε πάραυτα.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:34 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Κ

  Ως Γραμματέας ενός Δικαστηρίου που θα σβησθεί από το Χάρτη τον Σεπτέμβρη, είναι πολύ σημαντικό για μένα να εκφράσω τις σκέψεις μου, ακόμα κι αν πιστεύω ότι δεν πρόκειται να εισακουστούν. Ας μείνουν ως ιστορική καταγραφή, για τον μελλοντικό μελετητή αποτυχημένων προσπαθειών επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης και επιτυχημένων (ίδωμεν) προσπαθειών εξασφάλισης δανειακών πόρων.Είμαι και εγώ λοιπόν πεπεισμένη ότι η κατάργηση των Ειρηνοδικείων θα επιφέρει επιβράδυνση στην απονομή Δικαιοσύνης γιατί:1ον. Οι Δικαστές δύσκολα θα προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση και ακόμα και όταν προσαρμοστούν θα έχουν να αντιμετωπίσουν το άθροισμα της ύλης Ειρηνοδικείων – Πρωτοδικείων, που οι στατιστικες δείχνουν ότι είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση συγκρίσιμου αριθμού αποφάσεων από Ειρηνοδίκες και Πρωτοδίκες. Προφανώς οι Ειρηνοδίκες δεν «κάθονται».2ον. Οι Γραμματείες των Δικαστηρίων θα αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην υλοποίηση του σχεδίου που θα οφείλονται τόσο στην ασυμβατότητα των προγραμμάτων Η/Υ που χρησιμοποιούνται για όλες τις διαδικαστικές πράξεις – από την κατάθεση της αγωγής μέχρι την δημοσίευση και την αρχειοθέτηση όσο και στο γεγονός ότι η πρόσθετη δουλειά που θα φέρουν ως «προίκα» τα υπό συγχώνευση Ειρηνοδικεία δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι διεκπεραιώνεται από περισσότερους αναλογικά υπαλλήλους από ό,τι αντίστοιχη δουλειά στα Πρωτοδικεία. Για παράδειγμα οι αγωγές Αυτοκινητικων Διαφορών στο Ειρ. Θεσ. προσδιορίζονται για τον ΑΠΡΙΛΗ του 2025 ενώ οι αντίστοιχες στο Πρωτ. σε ένα μήνα από τώρα. Προφανώς ούτε οι Υπάλληλοι των Ειρηνοδικείων «κάθονται».3ον. Οι κτιριακές υποδομές είναι απαρχαιωμένες και επιεικώς απαράδεκτες, με υπαλλήλους να στοιβάζονται 2 και 3 σε κουβούκλια που έχουν στηθεί ως παραπήγματα πολυτελείας στους διαδρόμους, στα αίθρια και τα υπόγεια του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, χωρίς κανονική θέρμανση και ψήξη. Αναμενόμενο αφού το κτίριο έχει κτισθεί στα τέλη της 10ετίας του 70 με ακόμη και την αδειοδότησή του να καλύπτεται από την ομίχλη της Ιστορίας.Κυρίως όμως, πέρα από την επιβράδυνση που θα έχουμε αξίζει να τονιστεί ότι οι πολίτες -και πιθανότατα οι λιγότερο προνομιούχοι εξ αυτών- θα βρεθούν μπροστά σε μια διπλή απομάκρυνση της Δικαιοσύνης: γεωγραφικά γιατί τα Ειρηνοδικεία της περιφέρειας εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες της περιοχής τους αλλά και οικονομικά αφού η πρόσβαση στα Πρωτοδικεία συνεπάγεται και αυξημένα δικαστικά έξοδα για παράβολα και παραστάσεις.Για όλα τα παραπάνω:
  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, σχεδόν 3 φορές περισσότεροι
  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Η/Υ
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ…

 • 18 Απριλίου 2024, 14:20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Προτάσεις Ενοποίησης

  Α) Προοδευτική τμηματική ενοποίηση σε εθελοντική βάση. Από δημοσκοπήσεις προκύπτει περίπου ένα 15-20% των ειρηνοδικών επιθυμεί την μετακίνηση στον κλάδο των Πρωτοδικών. Αυτό σημαίνει ότι ένας σημαντικός αριθμός περίπου 200 Δικαστικών Λειτουργών θα είναι άμεσα διαθέσιμος προς μετακίνηση γεγονός που συνιστά μερική μεν ως προς το ποσοστό πλήρη όμως ως προς τον τρόπο ενσωμάτωσης ενοποίηση. Σταδιακά μπορεί να ενσωματωθεί σε εθελοντική βάση και άλλος αριθμός ειρηνοδικών και με δεδομένο ότι πλέον δεν θα γίνονται διορισμοί ειρηνοδικών η ύλη των ειρηνοδικείων με την σταδιακή μετακίνηση και τις συνταξιοδοτήσεις θα μειώνεται ώστε να προσαρμόζεται στην συνήθη δικαστική ύλη που αντιστοιχεί ετησίως σε κάθε Δικαστικό Λειτουργό.
  Τα οφέλη από αυτήν την πρόταση θα είναι πολλαπλά καθώς η μετακίνηση θα γίνει σε εθελοντική βάση χωρίς πλήθος βίαιων ανατροπών. Επιπλέον αποκτάται σταδιακά η τεχνογνωσία ενοποίησης αλλά και θα επαληθευτεί στην πράξη κατά πόσον η ενοποίηση είναι πρόσφορη να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα που προσδοκά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το επιτυχές ή όχι του όλου εγχειρήματος.

  Β) Σε περίπτωση επιλογής της άμεσης και πλήρους ενοποίησης με ενιαία επετηρίδα προτείνουμε για τους λόγους που ως ανωτέρω αναπτύχθηκαν την ένταξη των ειρηνοδικών Δ, Γ και Β’ Τάξης ως πρωτοδικών με σειρά στην επετηρίδα πίσω από τον τελευταίο πρωτοδίκη που διορίστηκε στο ίδιο ημερολογιακό έτος και αντίστοιχα την ένταξη των Ειρηνοδικών Α’ τάξης ως Προέδρων Πρωτοδικών. Χρήσιμο σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν χρήσιμο να προβλεφθεί ένα στάδιο προσαρμογής πριν οι ειρηνοδίκες αναλάβουν ποινικά καθήκοντα ως προεδρεύοντες (πχ για ένα έτος να ανεβαίνουν ως σύνεδροι στις τριμελείς ποινικές συνθέσεις). Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι πολλοί ειρηνοδίκες διαθέτουν ήδη προηγούμενη ποινική εμπειρία προεδρεύοντας στην εκδίκαση πταισμάτων πριν αυτά καταργηθούν και έχοντας συμμετάσχει ως σύνεδροι σε υποθέσεις πλημμελημάτων σε δικαστήρια συνήθως της επαρχίας. Συνεπώς η παρακολούθηση σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων πρέπει να είναι σε μόνο σε προαιρετική βάση για όσους εξ’ αυτών το επιθυμούν.
  Αυτή είναι σε περίπτωση που η εκτελεστική εξουσία επιλέξει την ενιαία επετηρίδα η απλούστερη, πρακτικότερη, νόμιμη αλλά και δικαιότερη λύση για όλους τους υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς.

  Γ) Σε περίπτωση που η εκτελεστική εξουσία επιμείνει στην παράλληλη επετηρίδα αυτή μπορεί να λειτουργήσει μόνο με ένα τρόπο δηλαδή με την εκδίκαση διακριτών κατηγοριών αστικών και ποινικών υποθέσεων που θα εκδικάζει έκαστος κλάδος. Για παράδειγμα οι πρωτοδίκες-πρώην ειρηνοδίκες μπορούν να εκδικάζουν όλες ή τμήμα των περιουσιακών διαφορών καθώς και εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Η διάκριση της ύλης είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο ώστε σε κάθε δικαστικό λειτουργό ανεξαρτήτως κλάδου να αντιστοιχεί ίσο δικαστικό έργο. Επιπλέον επειδή δεν είναι συνταγματικά ανεκτό να υπάρχουν πρωτοδίκες με διαφορετικά προνόμια (μία κατηγορία με εξελίξιμους πρωτοδίκες και μία άλλη κατηγορία με ανεξέλικτους) κάποια στιγμή θα τεθεί το ζήτημα της προαγωγής των πρώην ειρηνοδικών στον βαθμό του εφέτη. Επειδή σε αυτή την περίπτωση θα τεθεί και πάλι το ζήτημα από ποιον κλάδο θα προτιμηθεί ο δικαστικός λειτουργός που θα προαχθεί η παράλληλη επετηρίδα μπορεί να λειτουργήσει μόνο εφόσον η κατηγοριοποίηση των αστικών και ποινικών υποθέσεων που θα εκδικάζει κάθε κλάδος εφαρμοστεί και στον δεύτερο βαθμό.

  (απόσπασμα από την με αριθμό 26α/8.2.2024 απόφαση της Ολομέλειας Ειρηνοδικείου Πειραιά σχετικώς με την προτεινόμενη από την εκτελεστική εξουσία ενοποίηση πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης. Στο ανωτέρω κείμενο περιέχονται οι τελικές προτάσεις ενοποίησης).

 • 18 Απριλίου 2024, 14:13 | Ε. Σ.

  Αναρωτιέμαι πως θα επιτευχθεί»ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!!!»
  Άραγε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι κατά πόσο και σε τι βαθμό υπηρετείται αυτός ο σκοπός…
  – Τι προετοιμασία έχει γίνει με τα πληροφοριακά συστήματα ώστε να συμβάλλουν τα μέγιστα για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης; Τι προετοιμασία έχει γίνει με τις κτιριακές υποδομές; Τι προετοιμασία έχει γίνει με την ψηφιοποίηση υπηρεσιών;
  – Πόσες από τις θέσεις που προβλέπονται για το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης καλύπτονται στην πραγματικότητα; Πως θα επιταχυνθεί η δικαιοσύνη με τόσο μεγάλη υποστελέχωση; Και εν πασει περιπτώσει δεν είναι οι υπάλληλοι που καθυστερούν.
  – Οι υπάλληλοι των Ειρηνοδικείων δεν είναι νεοδιόριστοι υπάλληλοι που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Πρωτοδικείο με σκοπό την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Κουβαλούν μαζί τους μια μεγάλη ύλη για την οποία δίνανε καθημερινό αγώνα δεδομένης της υποστελέχωσης της υπηρεσίας τους.
  – Η καθημερινότητα των δικαστικών υπαλλήλων είναι δύσκολη και απαιτητική και αυτό που έσωσε την κατάσταση ήταν το φιλότιμο των υπαλλήλων, για πόσο ακόμα η δικαιοσύνη θα βασίζεται στο φιλότιμο; Η δικαιοσύνη θα πρέπει να βασίζεται σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, νέους υπαλλήλους για την κάλυψη των οργανικών θέσεων και κτιριακές υποδομές. Πιο συγκριμένα, περισσότερες αίθουσες ακροατηρίων, περισσότερους δικαστικούς υπαλλήλους ανά δικαστή κοντά στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών, γενίκευση της ψηφιοποίησης των δικαστικών υπηρεσιών, γενίκευση της απομαγνητοφώνησης, σύγχρονος και επαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Δυστυχώς το νομοσχέδιο δεν προβλέπει κάτι για όλα αυτά
  – Οι υπηρεσίες αντί να βρίσκονται κοντά στον αποδέκτη της δικαιοσύνης, τον πολίτη, απομακρύνονται όλο και περισσότερο από αυτόν. Πολύ λυπηρό…
  – Ο χρόνος και η ιστορία θα κρίνει την αποτελεσματικότητα του νομοσχεδίου αλλά δυστυχώς εδώ θα είμαστε μετά λύπης να διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητά του… Ο δικαστικός υπάλληλος που έχει συνείδηση του καθήκοντός του θα πρέπει να είναι ευέλικτος και έτοιμος να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, θα πρέπει όμως να του παρέχεται η ασφάλεια, τα μέσα και ξεκάθαρα ο σκοπός που υπηρετεί… δυστυχώς το πρόχειρο αυτό νομοσχέδιο προκαλεί μεγάλη ανασφάλεια και δεν μας πείθει για τη σκοπιμότητά του.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:29 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

  Ο θεσμός των Ειρηνοδικείων συνιστά τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό μηχανισμό απονομής της δικαιοσύνης. Οι ειρηνοδίκες ασκούν επάξια τα πλείστα καθήκοντά τους επί σειρά ετών και εκδίδουν τον ίδιο αριθμό πολιτικών αποφάσεων με τους πρωτοδίκες. Με την επιχειρούμενη ενοποίηση καλούνται να αναλάβουν και ποινικές υποθέσεις και ουσιαστικά να έχουν τα ίδια καθήκοντα με πρωτοδίκες, χωρίς να αναγνωρίζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας τους και χάνοντας τα μισθολογικά τους κεκτημένα. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι άκρως απαξιωτικές γι’ αυτούς, αντιβαίνουν σε κάθε έννοια εργατικού δικαίου, παραβιάζουν την αρχή της ισότητας, δημιουργούν το παράδοξο να θεωρούνται πάντα νεότεροι υπηρεσιακά όχι μόνο από τους νυν πρωτοδίκες, αλλά και από όσους μελλοντικά εισέρχονται στο δικαστικό σώμα, είναι δε αμφίβολο αν οδηγήσουν στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Πρέπει άμεσα να διορθωθούν προς αποκατάσταση της καταφανούς αδικίας σε βάρος τους.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:10 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 37/18-4-2024 Απόφασης της Ολομέλειας του το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας προσυπογράφει την με αριθμό 30/2024 Απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:35 | ΔΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΩΝ

  Η ευθύνη της πολιτικής απόφασης για την αναδιάρθρωση όχι μόνο του δικαστικού χάρτη, αλλά του δικαστικού συστήματος απονομής πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης, και η συνεπαγόμενη ευθύνη «καλής» νομοθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη και σταθμίζοντας τις κοινωνικές ανάγκες, τις επιταγές του ευρωπαϊκού και εσωτερικού δικαίου και τη λειτουργική κατάσταση όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης φορέων, βαρύνει αποκλειστικά τη νομοθετική εξουσία. Η απαξίωση μερίδας εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών στη συνείδηση των πολιτών, που επιχειρείται μέσω επανειλημμένων δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, με επίκληση από τους ίδιους ανακριβών στατιστικών στοιχείων, εν γνώσει της ανακρίβειάς τους, δοθέντος ότι αυτή αποδεικνύεται ευχερώς με βάση τα αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα του ίδιου Υπουργείου στατιστικά, και με τη συνειδητή διαμόρφωση παραποιημένης εικόνας στη συλλογική συνείδηση αναφορικά με τη θέση, τις αρμοδιότητες, τον φόρτο εργασίας, τα προσόντα, την επάρκεια, τον τρόπο εισαγωγής στο δικαστικό σώμα και τις αποδοχές των υπηρετούντων Ειρηνοδικών ως εν ενεργεία δικαστών του πρώτου βαθμού πολιτικής δικαιοσύνης, καταδεικνύει ότι οι εμπνευστές του νομοσχεδίου έχουν πλήρη επίγνωση της ελαττωματικότητας αυτού. Οι Ειρηνοδίκες είτε κρινόμαστε και αξιολογούμαστε ως ικανοί και επιστημονικά και υπηρεσιακά επαρκείς, περίπτωση κατά την οποία και μόνο είναι νοητή η απονομή σε τέως Ειρηνοδίκες ταυτόσημων με τους Πρωτοδίκες καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, δηλαδή η πραγματική ενοποίηση του α΄ βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης, που αυτονόητα συνεπάγεται την ίση μεταχείριση όλων των πρωτοβάθμιων δικαστών όχι μόνον ως προς τις υποχρεώσεις, αλλά και ως προς τα δικαιώματα (βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη), είτε όχι, περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται η διατήρησή μας ως υποκλάδου του α΄ βαθμού δικαιοδοσίας πολιτικής δικαιοσύνης, με διοικητική αυτοτέλεια, σαφώς διακριτά καθήκοντα και αρμοδιότητες και διαφοροποιημένες αποδοχές σε σχέση με τον κλάδο των Πρωτοδικών. Με το παρόν νομοσχέδιο καίτοι προβλέπονται ταυτόσημα καθήκοντα, αρμοδιότητα και υποχρεώσεις ως προς το σύνολο των πρωτοβάθμιων δικαστών πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως προέλευσης, εντούτοις διατηρείται η διαφοροποίηση των τέως Ειρηνοδικών ως δικαστών του ενιαίου α΄ βαθμού, ενόψει του ότι, όσον αφορά στους εντασσόμενους στην Γενική Επετηρίδα, διαγράφεται αυθαίρετα η έως τώρα προϋπηρεσία τους ως δικαστών του α΄ βαθμού πολιτικής δικαιοσύνης, με συνέπεια αναλόγως του χρόνου εισέλευσης αυτών στη Γενική Επετηρίδα κατόπιν κρίσης και αξιολόγησης από το ΑΔΣ, να τοποθετούνται σε αυτήν συλλήβδην υπό τον νεότερο κατά σειρά αρχαιότητας Πρωτοδίκη, δηλαδή ακόμα και υπό τον σημερινό φοιτητή Νομικής Σχολής (!!!), όσον αφορά δε στους εντασσόμενους στην Ειδική Επετηρίδα, για τους οποίους ομοίως προβλέπεται επιμόρφωση και ανάθεση επί της ουσίας ταυτόσημων με τους ενταχθέντες στη ΓΕ καθηκόντων, αποκλείεται αυθαίρετα η ταυτόσημη βαθμολογική και, συνακόλουθα, μισθολογική εξέλιξη. Είναι σαφές ότι οι ρυθμίσεις αυτές, παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα, δεν είναι αποδεκτές από το σύνολο των δικαστών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές, απορρέουσες από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και οδηγούν στην καταστρατήγηση κάθε έννοιας δικαίου.

 • 18 Απριλίου 2024, 14:52 | Λ.Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΙΡ. ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

  Ως Γραμματέας ενός Δικαστηρίου που θα σβησθεί από το Χάρτη τον Σεπτέμβρη, είναι πολύ σημαντικό για μένα να εκφράσω τις σκέψεις μου, ακόμα κι αν πιστεύω ότι δεν πρόκειται να εισακουστούν. Ας μείνουν ως ιστορική καταγραφή, για τον μελλοντικό μελετητή αποτυχημένων προσπαθειών επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης και επιτυχημένων (ίδωμεν) προσπαθειών εξασφάλισης δανειακών πόρων.

  Είμαι και εγώ λοιπόν πεπεισμένη ότι η κατάργηση των Ειρηνοδικείων θα επιφέρει επιβράδυνση στην απονομή Δικαιοσύνης γιατί:

  1ον. Οι Δικαστές δύσκολα θα προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση και ακόμα και όταν προσαρμοστούν θα έχουν να αντιμετωπίσουν το άθροισμα της ύλης Ειρηνοδικείων – Πρωτοδικείων, που οι στατιστικες δείχνουν ότι είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση συγκρίσιμου αριθμού αποφάσεων από Ειρηνοδίκες και Πρωτοδίκες. Προφανώς οι Ειρηνοδίκες δεν «κάθονται».

  2ον. Οι Γραμματείες των Δικαστηρίων θα αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην υλοποίηση του σχεδίου που θα οφείλονται τόσο στην ασυμβατότητα των προγραμμάτων Η/Υ που χρησιμοποιούνται για όλες τις διαδικαστικές πράξεις – από την κατάθεση της αγωγής μέχρι την δημοσίευση και την αρχειοθέτηση όσο και στο γεγονός ότι η πρόσθετη δουλειά που θα φέρουν ως «προίκα» τα υπό συγχώνευση Ειρηνοδικεία δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι διεκπεραιώνεται από περισσότερους αναλογικά υπαλλήλους από ό,τι αντίστοιχη δουλειά στα Πρωτοδικεία. Για παράδειγμα οι αγωγές Αυτοκινητικων Διαφορών στο Ειρ. Θεσ. προσδιορίζονται για τον ΑΠΡΙΛΗ του 2025 ενώ οι αντίστοιχες στο Πρωτ. σε ένα μήνα από τώρα. Προφανώς ούτε οι Υπάλληλοι των Ειρηνοδικείων «κάθονται».

  3ον. Οι κτιριακές υποδομές είναι απαρχαιωμένες και επιεικώς απαράδεκτες, με υπαλλήλους να στοιβάζονται 2 και 3 σε κουβούκλια που έχουν στηθεί ως παραπήγματα πολυτελείας στους διαδρόμους, στα αίθρια και τα υπόγεια του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, χωρίς κανονική θέρμανση και ψήξη. Αναμενόμενο αφού το κτίριο έχει κτισθεί στα τέλη της 10ετίας του 70 με ακόμη και την αδειοδότησή του να καλύπτεται από την ομίχλη της Ιστορίας.

  Κυρίως όμως, πέρα από την επιβράδυνση που θα έχουμε αξίζει να τονιστεί ότι οι πολίτες -και πιθανότατα οι λιγότερο προνομιούχοι εξ αυτών- θα βρεθούν μπροστά σε μια διπλή απομάκρυνση της Δικαιοσύνης: γεωγραφικά γιατί τα Ειρηνοδικεία της περιφέρειας εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες της περιοχής τους αλλά και οικονομικά αφού η πρόσβαση στα Πρωτοδικεία συνεπάγεται και αυξημένα δικαστικά έξοδα για παράβολα και παραστάσεις.

  Για όλα τα παραπάνω:
  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, σχεδόν 3 φορές περισσότεροι
  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Η/Υ
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ…

 • 18 Απριλίου 2024, 13:46 | ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 127/17-4-2024 Απόφασης της Ολομέλειας του το Ειρηνοδικείο Νίκαιας προσυπογράφει την με αριθμό 30/2024 Απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 • 18 Απριλίου 2024, 13:26 | Α.Γ.

  Ένα νομοσχέδιο που κατατίθεται για να εκταμιευτούν κονδύλια από την παγκόσμια Τράπεζα δεν μπορεί παρά να ξεκινά σε εσφαλμένη βάση. Ένα νομοσχέδιο που κατατίθεται αρχές Απριλίου, αλλάζει ριζικά υλικοτεχνικές υποδοχές και υπηρεσιακή κατάσταση γραμματέων, δικαστικών και εισαγεγλικών λειτουργών με έναρξη ισχύος 5 μόλις μήνες μετά, σε μια υδροκέφαλη γραφειοκρατικά χώρα, φαντάζει απλά ουτοπία. Ένα νομοσχέδιο που αντιμετωπίζει το 1/2 σχεδόν των δικαστών του πρώτου βαθμού ως δικαστές Β’ κατηγορίας, ικανούς να δικάσουν το σύνολο των υποθέσεων (πλην ΜΟΔ) αλλά ανίκανους για οποιαδήποτε βαθμολογική εξέλιξη. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, όπως η νέα τακτική διαδικασία του Ν. 4335/2015 στα πολιτικά ή η παύση υφ’ όρον του Ν. 4689/2020 στα ποινικά δεν φαίνεται να έχουν καταφέρει τον σκοπό τους. Την ίδια μοίρα προβλέπεται να έχει και το παρόν νομοσχέδιο αν δεν τροποποιηθούν εκ βάθρων ορισμένες διατάξεις του.
  Κατά τα λοιπά, προσυπογράφω τις αποφάσεις των ολομελειών των Ειρηνοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

 • 18 Απριλίου 2024, 13:21 | Ιάκωβος Απέργης

  Επειδή εξ αφορμής του σχολιασμού του επίμαχου νομοσχεδίου παρατηρώ ότι τόσο Πρωτοδίκες όσο και γενικότερα επικεφαλής δικηγορικών συλλόγων, λοιποί νομικοί και φορείς, δεν έχουν ακριβή εικόνα των καθηκόντων του Ειρηνοδίκη, νιώθω την ανάγκη, όσο πιο σύντομα μπορώ, να αναφέρω τα εξής:

  1) Οι Ειρηνοδίκες δεν «έχουν χάσει την αίσθηση του μέτρου» ούτε «τυγχάνει» η «συμπεριφορά» τους «αν μη τι άλλο άπληστη και σίγουρα καταδικαστέα» ούτε δέχτηκαν «τόσα αναπάντεχα δώρα».

  Πιο συγκεκριμένα:
  α) Λόγω του γεγονότος ότι τα Ειρηνοδικεία αποτελούν αυτοτελείς δικαστικούς σχηματισμούς η θέση του αρχαιότερου Ειρηνοδίκη (ενδεχόμενα ηλικίας 63 ετών, με 35 χρόνια υπηρεσίας) κάτω από τον τελευταίο Πρωτοδίκη (ενδεχόμενα ηλικίας 30 ετών, με ελάχιστα χρόνια υπηρεσίας) είναι μόνο θεωρητική, καθώς τα καθήκοντά τους δεν συμπλέκονται. Έτσι, η αίτηση μετάθεσης ενός Ειρηνοδίκη που βρίσκεται στην θέση 30 στην Επετηρίδα των Ειρηνοδικών προς κάποιο κεντρικό Ειρηνοδικείο θα επηρεαστεί μόνο εφόσον κάποιος εκ των 29 Ειρηνοδικών που είναι πάνω από αυτόν υποβάλει αίτησης μετάθεσης στο ίδιο Ειρηνοδικείο. Τούτο σημαίνει ότι ένας Ειρηνοδίκης, ανεβαίνοντας στην κλίμακα της ιεραρχίας με την πάροδο του χρόνου και εφόσον έχει θετικές κρίσεις από το Α.Δ.Σ., απολαμβάνει υπηρεσιακά προνόμια αντίστοιχα του χρόνου προϋπηρεσίας του (επιλογή Ειρηνοδικείου υπηρέτησης, τμήματος διακοπών, ενδεχόμενα διευθυντική θέση κλπ), ενώ η ύπαρξη εκατοντάδων Πρωτοδικών πάνω από αυτόν στον Πίνακα Αρχαιότητας είναι μόνον θεωρητική και, ως προς την υπηρεσιακή του ανέλιξη, εντελώς αδιάφορη. Ο ανωτέρω λόγος της παράλληλης και αυτόνομης υπηρεσιακής εξέλιξης, σε συνδυασμό με κάποιες άλλες υπηρεσιακές ιδιότητες του κλάδου των Ειρηνοδικών, ωθούν πολλούς νομικούς που επιθυμούν να εισέλθουν στο Δικαστικό Σώμα να επιλέγουν συνειδητά τον κλάδο τον Ειρηνοδικών, όπως φαίνεται και από τους πρόσφατους Διαγωνισμούς Ειρηνοδικών των ετών 2011 και 2016 με την μαζική συμμετοχή χιλιάδων υποψηφίων. Αν δεν γίνει κατανοητή η αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή εξέλιξη των Ειρηνοδικών, ώστε αντιστοίχως να γίνουν σεβαστά στην πράξη τα υπηρεσιακά τους κεκτημένα, καμία προσπάθεια ενοποίησης δεν θα καταλήξει σε δίκαιο αποτέλεσμα ένταξής τους στον ενοποιημένο βαθμό.

  β) Το 2011 προκηρύχθηκε για πρώτη φορά μετά το έτος 1997 διαγωνισμός για διορισμό Ειρηνοδικών. Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν 1.094 υποψήφιοι, αριθμός ρεκόρ για οποιονδήποτε Διαγωνισμό Δικαστικών Λειτουργών. Από τον Διαγωνισμό αυτό διορίστηκαν τελικώς περίπου 300 Ειρηνοδίκες. Το 2016, λίγο μετά τον τελευταίο διορισμό Ειρηνοδίκη από τον Διαγωνισμό του 2011, προκηρύχθηκε και νέος διαγωνισμός ειρηνοδικών, απόφαση δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας από την οποία προδήλως δεν συνάγεται βούλησή της να καταργήσει τον θεσμό των Ειρηνοδικών. Στον Διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν 1.794 υποψήφιοι και διορίστηκαν τελικώς περίπου 400 Ειρηνοδίκες. Το 2020 με τον νόμο 4869/2020 ιδρύεται κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ. Με την πράξη αυτήν, ομοίως δεν συνάγεται βούληση της εκτελεστικής εξουσίας να καταργήσει τον θεσμό του Ειρηνοδίκη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανωτέρω Ειρηνοδικών επέλεξαν συνειδητά τον θεσμό του Ειρηνοδίκη, όπως προκύπτει και από τον τεράστιο αριθμό συμμετεχόντων σε σχέση με τους αντίστοιχους της ΕΣΔΙ, προκρίνοντας κάποια πλεονεκτήματα-ιδιαιτερότητες της υπηρεσιακής κατάστασης του Ειρηνοδίκη, σε σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση των Πρωτοδικών (άμεσος διορισμός, μονομελείς συνθέσεις, περιορισμένη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, λιγότερες μεταθέσεις κλπ). Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, όλοι οι παραπάνω Ειρηνοδίκες εύλογα προσδοκούσαν υπηρεσιακή εξέλιξη ανάλογη με τον χρόνο προϋπηρεσίας τους εντός της αυτόνομης υπηρεσιακής ανέλιξης του Ειρηνοδίκη. Περαιτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των ετών 1997-2011, δηλαδή επί 14 συνεχόμενα χρόνια, δεν έγινε κανένας απολύτως Διαγωνισμός Ειρηνοδικών, ενώ παράλληλα γινόταν κάθε χρόνο ετήσιος διαγωνισμός στην ΕΣΔΙ. Λίγο πριν τον Διαγωνισμό του 2011 ο αριθμός των υπηρετούντων Ειρηνοδικών ήταν εξαιρετικά περιορισμένος, συνεπώς οι συνθήκες για ενοποίηση ήταν πολύ καταλληλότερες. Αντιθέτως, η παρούσα χρονική στιγμή είναι η χειρότερη δυνατή που θα μπορούσε να επιλέξει κάποιος για να επιχειρήσει ενοποίηση τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και από άποψης μη ανατροπής προσωπικών και υπηρεσιακών δεδομένων. Γιατί προφανώς αν ήταν γνωστές ή, έστω, προβλεπτές αυτές οι τόσο βίαιες ανατροπές του οικογενειακού και επαγγελματικού προγραμματισμού των Ειρηνοδικών που συνεπάγεται η ενοποίηση, θα ήταν τελείως διαφορετικές και οι επαγγελματικές τους επιλογές, ενώ σίγουρο είναι ότι κάποιοι θα επέλεγαν τον δρόμο της ΕΣΔΙ ώστε τουλάχιστον να έχουν εξαρχής προοπτική καριέρας με ίσους όρους (για όλα τα ανωτέρω, βλ. την με αρ. 26α/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Πειραιά).

  2) Με το παρόν νομοσχέδιο διαγράφονται όλα ανεξαιρέτως τα έτη υπηρεσίας κάθε Ειρηνοδίκη. Και είναι μεν αληθές πως τα καθήκοντα του Πρωτοδίκη είναι σαφώς δυσκολότερα, τόσο από άποψη ύλης όσο και από άποψη περιεχομένου, όμως αρκεί αυτό, όπως και το ότι ένας Ειρηνοδίκης δεν άσκησε καθήκοντα ανακριτή, που και για τους Πρωτοδίκες ακόμη 2 έτη διαρκούν και πολλοί κάνοντας αίτηση μετάθεσης τα αποφεύγουν, για να τοποθετηθεί ένας Ειρηνοδίκης με 15, ή και περισσότερα ακόμη, έτη υπηρεσίας κάτω από έναν νεοεισερχόμενο Πρωτοδίκη; Επιπλέον, ένας Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης, που πέτυχε στον τελευταίο Διαγωνισμό ο οποίος διεξήχθη (2016) και διορίστηκε σχετικά πρόσφατα είναι ηλικίας 40 ετών, κατά μέσο όρο. Ο Ειρηνοδίκης αυτός δεν θα είναι μόνο κάτω από 800 περίπου Πρωτοδίκες, αλλά και από ισάριθμους Ειρηνοδίκες, με αποτέλεσμα ούτε καν σε θέση Προέδρου Πρωτοδικών να μην δύναται να προαχθεί. Συμπερασματικά, σχεδόν κανείς Ειρηνοδίκης, ακόμη και οι πρωτεύσαντες στον Διαγωνισμό του 2011, ηλικίας 45 ετών κατά μέσο όρο, δεν θα μπορεί, βάσει των προβλέψεων του νομοσχεδίου, όχι απλώς να εξελιχθεί, αλλά με δυσκολία θα φτάσει τον, σε πλήρη αντίθεση με τους σκοπούς της ενοποίησης, καταληκτικό για εμάς βαθμό, του Προέδρου Πρωτοδικών.

  3) Οι μισθολογικές αποκλίσεις των Ειρηνοδικών Δ’ τάξης με τον μισθό των Πρωτοδικών είναι και σήμερα ακόμη τεράστιες, καθώς υπερβαίνουν τα 700 ευρώ. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του, οι απολαβές του δεν είναι δυσανάλογα υψηλότερες ακόμη και των σημερινών καθηκόντων του, όπως εσφαλμένα αναφέρθηκε, αλλά πολύ κατώτερες αυτών.

  4) Η αναμενόμενη αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μετά την περαίωση των αρχικών αιτήσεων του νόμου Κατσέλη («αρχικών», επειδή υποθέσεις του Ν.3869/2010, όπως, ενδεικτικά: αιτήσεις μεταρρύθμισης, ανατροπής έκπτωσης, απαλλαγής, ερμηνείας του 9.2 κλπ, συνεχίζουν κανονικότατα να εκδικάζονται ακόμη από τα Ειρηνοδικεία και καταλαμβάνουν έναν διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό στα πινάκια), όπως και η ανάθεση αποκλειστικής αρμοδιότητας σε κάποια αντικείμενα που υπάγονται σήμερα στο Πρωτοδικείο (λχ εκουσία κτηματολογίου) ήταν και αναμενόμενη, αλλά και ευχερέστερα αντιμετωπίσιμη. Επιπλέον, η ανάθεση υποθέσεων εκουσίας κτηματολογίου, για παράδειγμα, στα Ειρηνοδικεία είναι σύμφυτη με τον ιστορικό ρόλο του Ειρηνοδίκη, που διαχρονικά εκδικάζει, με αποκλειστική μάλιστα αρμοδιότητα στον πρώτο βαθμό, ασφαλιστικά μέτρα νομής και ανακοπές κατά πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και, καθώς το Κτηματολόγιο σήμερα αναπτύσσεται, θα ανακούφιζε τα Πρωτοδικεία από όχι ασήμαντο μέρος της ύλης τους.

  Εν κατακλείδι, τα απολύτως αναληθή στοιχεία που περιέχονται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου και αναπαράγονται στον τύπο από κυβερνητικούς παράγοντες, όπως και οι προσβλητικές αναφορές προς τους Ειρηνοδίκες συλλήβδην κάθε άλλο παρά αποτελούν τις στέρεες βάσεις της ενοποίησης.