Άρθρο 16 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι:
α) H αντιμετώπιση πρακτικών δυσχερειών στον τρόπο διενέργειας των εισαγωγικών εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, μέσω σημειακών παρεμβάσεων στον ν. 4871/2021 (Α’ 246), ενόψει και του επερχόμενου διαγωνισμού,
β) παρεμβάσεις στον ν. 3251/2004 (Α’ 127) που ενσωματώνει την απόφαση – πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, προκειμένου να επέλθει πλήρης εναρμόνιση,
γ) σημειακές παρεμβάσεις στον ν. 4963/2022 (Α΄ 149) για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού της δικαστικής αστυνομίας,
δ) η τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190), ώστε να επιλυθεί ένα ζήτημα ερμηνείας που διαπιστώθηκε στην πράξη και προκάλεσε συμφόρηση στα δικαστήρια,
ε) η τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126), προκειμένου μέσω της σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων από δικαστικούς επιμελητές έπειτα από παραγγελία, να παρασχεθεί στον πολίτη η δυνατότητα προσκόμισης ενός ακόμη αποδεικτικού μέσου στην πολιτική δίκη.

 • 14 Απριλίου 2024, 18:33 | Στεργίου Ε.

  Αντι να ασχοληθούμε με τα σοβαρά προβλήματα στην είσοδο και στο διαγωνισμό της ΕΣΔι, ασχολούμαστε με το πως θα γυρίσουμε στο 1950.
  Επαναφέρετε την ξένη γλώσσα ( σας έχουμε νέα: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σχεδόν φθάσει στο απόλυτο του μεταγλωττισμού, πολλώ δε μάλλον της μετάφρασης, ανανεώστε έστω τα προγράμματα της Microsoft που χρησιμοποιείτε εκεί στο Υπουργείο, έχετε μείνει 15 χρόνια πίσω, στο Word 2007 ), δεν προβλέπετε την εξέταση σε καίρια θέματα ( πχ Κοινωνιολογία Δικαίου, μην τυχόν και οι δικαστές καταλαβαίνουν πλήρως το τι θα πει κάθε απόφαση που βγάζουν ) και διατηρείτε ένα ανεδαφικό ανώτατο όριο ηλικίας, στα 40 ( δηλαδή στα 39 ) έτη, που αποκλείει στην ουσία ΚΑΘΕ δικηγόρο που έχει εμπειρία και ως τέτοιος και ορθές αποφάσεις μπορεί να βγάζει και να μην προκαλεί ως δικαστής.
  Και όλα αυτά, σε παραβίαση ΚΑΘΕ ΑΡΧΗΣ ορθής νομοθέτησης, του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, της ΕΣΔΑ καθώς και ΚΑΘΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ( που προϋποθέτει έστω την εμπειρία ) . Αντ’ αυτών, προάγετε τη μνήμη αντί για την κρίση και την ηθελημένη ( διότι δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η επιμονή αυτή της κυβέρνησης εν συνόλω ) δυσλειτουργία και απορρύθμιση της δικαιοσύνης.
  Κοινώς, για να θυμηθούμε και το 21:
  Εύγε σου κυρ Γεωργίση, πήρες το Γιαδουρονήσι ( με μόνη αλλαγή από το Διονύση του ιστορικού διστίχου σε Γεωργίση, καθότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος ). Έχετε ακόμη χρόνο να το αλλάξετε βέβαια, ώστε να μην σας μείνει η ρετσινιά του καταστροφέα.

 • 11 Απριλίου 2024, 16:58 | Ευφροσύνη

  Το υπουργείο πρέπει να μεριμνήσει σχετικά με την αύξηση αν όχι κατάργηση του ανώτατου ορίου ηλικίας εισαγωγής στην ΕΣΔΙ, που έχει ήδη συζητηθεί και γίνει αποδεκτό ότι πρέπει να αλλάξει καθώς αποκλείονται από τη διαδικασία επιστήμονες σε πολύ παραγωγική ηλικία, με επάρκεια και εμπειρία που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Αφού ληφθεί υπ’όψιν ιδίως ότι η υπάρχουσα διάταξη έρχεται σε αντίθεση με την ενωσιακή έννομη τάξη και το αντίστοιχο σύστημα εισόδου στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες στην πλειοψηφία των οποίων, δεν υφίσταται καν ανώτατο ηλικιακό όριο. Η διάκριση αυτή είναι άδικη και αντίθετη στην αρχή της ισότητας.